Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Zhrnutie

Táto aktualizácia vylepšuje binárne súbory inštalácie alebo všetky súbory, ktoré inštalátor používa na aktualizácie funkcií v Windows 11 verzii 21H2.

Ako získať túto aktualizáciu

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update a Microsoft Update

Nie

Pozrite si ďalšie nižšie uvedené možnosti.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS) a Microsoft Endpoint Configuration Manager

Nie

Tieto aktualizácie môžete manuálne importovať do služieb Windows Server Update Services (WSUS) alebo Microsoft Endpoint Configuration Manager. Pokyny pre WSUS nájdete v časti WSUS a lokalita katalógu. Pokyny pre správcu konfigurácie nájdete v téme Import aktualizácií z katalógu služby Microsoft Update.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky na použitie tejto aktualizácie.

Informácie o reštartovaní 

Po použití tejto aktualizácie nie je potrebné reštartovať počítač.  

Informácie o nahradení aktualizácie 

Táto aktualizácia nahrádza predtým vydanú aktualizáciu KB5020379.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie softvéru pre Spojené štáty nainštaluje súbory s atribútmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Názov súboru

Verzia súboru

Dátum

Čas

Veľkosť súboru

acres.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

345,440

appraiser.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:52

2,241,880

appraiser.sdb

Ne verzie

12. decembra 22

20:52

2,662,706

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:57

197,984

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:47

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:44

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:23

56,832

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:47

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:47

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

57 856

compatctrl.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:26

202,112

compatresources.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

361,824

CPUFMS.INI

Ne verzie

28. novembra 2012

19:20

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:27

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

29 184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:36

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:36

68,608

dism.exe

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

333,144

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:41

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:43

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:40

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:22

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:23

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:31

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:33

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:34

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:46

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:31

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:33

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

61,440

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:34

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:26

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:31

57 856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:42

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:42

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:27

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:34

370,688

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:34

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:35

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

28 672

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:25

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:25

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

238,080

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:24

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:24

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:30

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:30

40,960

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

324 608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:33

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:42

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:42

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:41

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

1,205,600

migcore.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:25

9,708,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

341,504

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:27

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:27

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

382,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

63,488

oscomps.xml

Ne verzie

13. dec 22

1:16

449,232

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:35

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:35

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

359,936

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:21

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:22

65,024

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:52

484,704

SystemSettings_Handlers_Cortana-Náhradné.muž

Ne verzie

28. novembra 2012

19:22

992

VÝMENA TWINUI. MAN

Ne verzie

28. novembra 2012

19:22

12,337

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. MAN

Ne verzie

28. novembra 2012

19:21

1,124

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:18

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:19

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:20

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

357 376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:22

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

63,488

setup.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:26

337,248

setupcompat.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:26

402,768

SetupCore.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

2,352,480

setuphost.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:36

861,568

setupplatform.cfg

Ne verzie

28. novembra 2012

19:20

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.1510

13. dec 22

10:25

9,594,192

setupplatform.exe

1.66.22000.1510

13. dec 22

10:25

243,072

SetupPrep.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:31

1,246,544

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:30

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:39

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:24

63,488

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:33

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:35

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:36

29 184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:36

60 928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

41 984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:32

58 880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:29

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:28

62,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:31

35 328

UpdateAgent.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:45

3,212,672

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:34

31,744

winsetup.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

10:26

3,036,544

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

20:46

183 296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:37

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:38

34,816

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:30

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

13:25

35 328

Názov súboru

Verzia súboru

Dátum

Čas

Veľkosť súboru

acres.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:46

335,192

appraiser.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

2,205,520

appraiser.sdb

Ne verzie

12. decembra 22

21:46

1,967,336

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:58

190,288

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:49

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:49

56,832

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:06

57 856

compatctrl.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:05

199,008

compatresources.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:11

353,152

CPUFMS.INI

Ne verzie

2– Dec-22

19:18

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:04

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:49

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:02

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:44

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

29 184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:51

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:44

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

68,608

dism.exe

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

342,352

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:59

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:00

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:44

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:10

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:11

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:52

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:46

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:47

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:48

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:04

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:00

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:00

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:02

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:47

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:48

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:49

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:51

57 856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:50

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

370,688

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:06

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

57 856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:04

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:04

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

238,080

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:51

40,960

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:00

324 608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:01

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

324 608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:59

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:11

1,218,896

migcore.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:09

9,969,024

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

341,504

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

28 672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

60 928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

382,464

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

63,488

oscomps.xml

Ne verzie

13. dec 22

2:23

449,232

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:00

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:56

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

359,936

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

65,024

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

501,592

SystemSettings_Handlers_Cortana-Náhradné.muž

Ne verzie

2– Dec-22

19:32

992

VÝMENA TWINUI. MAN

Ne verzie

2– Dec-22

19:33

12,337

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. MAN

Ne verzie

2– Dec-22

19:25

1,124

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

357 376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:02

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

63,488

setup.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:05

322,944

setupcompat.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:05

397,664

SetupCore.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:10

2,408,320

setuphost.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:19

873,816

setupplatform.cfg

Ne verzie

2– Dec-22

19:18

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.1510

13. dec 22

4:09

9,981,280

setupplatform.exe

1.66.22000.1510

13. dec 22

4:09

235,872

SetupPrep.exe

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:11

1,245,056

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

61,440

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

30 208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:54

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:02

29 184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

60 928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:59

41 984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:55

58 880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:03

324 608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

35 328

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

17:05

61,440

UpdateAgent.dll

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

3,281,240

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

31,744

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:53

57 856

winsetup.dll

10.0.22000.1510

13. dec 22

4:06

3,029,344

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:45

183 296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:58

34,816

AcRes.dll.mui

10.0.22000.1510

12. decembra 22

21:46

183 296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.1510

13. dec 22

16:57

35 328

Referencie

Aktualizácia inštalačného média windowsu pomocou dynamickej aktualizácie

Získajte informácie o štandardnej terminológii , ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru spoločnosti Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×