Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Počítače so systémom Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003

Môžu sa prejaviť niektoré z nasledujúcich správaní:

 • Keď prejdete na webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update, zobrazí sa chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

  Prístup zamietnutý.
  Použitiu služby Windows Update na prevzatie a nainštalovanie aktualizácií v počítači bráni nastavenie sieťovej politiky. Ak sa domnievate, že sa vám toto hlásenie zobrazilo omylom, obráťte sa na správcu systému.

 • Po kliknutí na položku Windows Update alebo Microsoft Update v ponuke Štart sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

  Služba Windows Update bola vypnutá správcom systému.

Počítače so systémom Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003

Môže sa prejaviť niektoré z nasledujúcich správaní:

 • V ponuke Štart chýba položka Microsoft Update alebo Windows Update.

 • V ponuke Nástroje programu Microsoft Internet Explorer chýba položka Microsoft Update alebo Windows Update.

 • V dialógovom okne Vlastnosti systému sa nezobrazuje karta Automatické aktualizácie.

 • Po nakonfigurovaní služby Automatické aktualizácie sa nezobrazujú žiadne upozornenia na kritické aktualizácie. Z lokality Windows Update alebo Microsoft Update sa tiež nedarí prijať kritické aktualizácie.

 • Správca zariadení automaticky neinštaluje aktualizácie ovládačov, ktoré sú k dispozícii na lokalite Windows Update alebo Microsoft Update.

 • Keď v ovládacom paneli kliknete na položku Automatické aktualizácie, nastavenie automatických aktualizácií nie dostupné. Zobrazí sa hlásenie podobné nasledovnému:

  Služby lokality Windows Update nie sú k dispozícii.

P R I C I N A

Táto chyba sa vyskytuje, keď je služba Windows Update vypnutá jedným z nasledujúcich nastavení:

 • Skupinová politika

 • Systémová politika

 • Databáza Registry

R I E S E N I E

Podnikoví používatelia pripojení do podnikovej siete

Ak chcete odstrániť tento problém, obráťte sa na správcu systému, ktorý zistí, či je prístup k službe Windows Update zakázaný nastavením skupinovej politiky.

Domáci používatelia bez pripojenia do podnikovej siete

Používatelia systému Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003

Ak chcete obnoviť chýbajúcu položku Windows Update alebo Microsoft Update v počítači so systémom Windows 2000, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do počítača ako lokálny správca.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V ľavej časti okna rozbaľte položku Konfigurácia používateľa, potom položku Šablóny na správu a potom kliknite na položku Ponuka Štart a panel úloh.

 4. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku Vypnúť a odstrániť prepojenia na lokalitu Windows Update a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Kliknite na položku Vypnuté, na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Ak chcete zobraziť chýbajúci odkaz na lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update v počítači so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do počítača ako lokálny správca.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V ľavej časti okna rozbaľte položku Konfigurácia používateľa, potom položku Šablóny na správu a potom kliknite na položku Ponuka Štart a panel úloh.

 4. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku Remove links and access to Windows Update (Odstrániť prepojenia a prístup na lokalitu Windows Update) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

 5. Kliknite na položku Disabled (Vypnuté), na tlačidlo Apply (Použiť) a potom na tlačidlo OK.

Ak chcete povoliť prístup na webovú lokalitu Windows Update, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do počítača ako lokálny správca.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V ľavej časti okna rozbaľte položku Konfigurácia používateľa a potom položku Šablóny na správu.

 4. Rozbaľte položku Súčasti systému Windows a potom kliknite na položku Windows Update.

 5. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku Remove access to use all Windows Update Features (Odstrániť prístup ku všetkým funkciám služby Windows Update) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

 6. Kliknite na položku Vypnuté, na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Používatelia systému Windows 98 alebo Windows Millennium Edition

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Rozbaľte kľúč HKEY_CURRENT_USER, kľúč Software, ďalej kľúč Microsoft, kľúč Windows, potom kľúč CurrentVersion a nakoniec kľúč Policies.

 3. Ak existuje kľúč Windows Update, kliknite na kľúč Windows Update.

 4. Ak existuje hodnota DisableWindowsUpdateAccess DWORD, v pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku DisableWindowsUpdateAccess a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Rozbaľte kľúč HKEY_CURRENT_USER, kľúč Software, ďalej kľúč Microsoft, kľúč Windows, potom kľúč CurrentVersion a nakoniec kľúč Policies.

 6. Ak existuje kľúč Explorer, kliknite na kľúč Explorer.

 7. Ak existuje hodnota DisableWindowsUpdateAccess DWORD, v pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku DisableWindowsUpdateAccess a potom kliknite na položku Odstrániť.

 8. Ak existuje hodnota NoWindowsUpdate DWORD, v pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku NoWindowsUpdate a potom kliknite na položku Odstrániť.

 9. Rozbaľte kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE, kľúč Software, ďalej kľúč Microsoft, kľúč Windows, potom kľúč CurrentVersion a nakoniec kľúč Policies.

 10. Ak existuje kľúč Explorer, kliknite na kľúč Explorer.

 11. Ak existuje hodnota DisableWindowsUpdateAccess DWORD, v pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku DisableWindowsUpdateAccess a potom kliknite na položku Odstrániť.

 12. Ak existuje hodnota NoWindowsUpdate DWORD, v pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom na položku NoWindowsUpdate a potom kliknite na položku Odstrániť.

 13. Zavrite Editor databázy Registry a reštartujte počítač.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Systém Windows 2000 podporuje nastavenie skupinovej politiky Disable and remove links to Windows Update (vypnutie a odstránenie prepojení na lokality Windows Update). Systémy Windows XP Professional a Windows Server 2003 podporujú nastavenie skupinovej politiky Remove links and access to Windows Update (odstránenie prepojení a prístupu na lokalitu Windows Update). Na iných operačných systémoch Windows môžete použiť systémové politiky alebo môžete upraviť databázu Registry.

Správca systému môže tieto politiky použiť na odstránenie prístupu k službám Windows Update a Microsoft Update pre jednotlivých používateľov, používateľov v doméne alebo pre objekty služby Active Directory.

Ďalšie informácie o riešení problémov so službou Windows Update alebo Microsoft Update nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

316524 Pri pokuse o zobrazenie webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazuje chybové hlásenie „Len správca“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×