Kumulatívna aktualizácia 13 pre SQL Server 2008 R2

BUG #: 166551 (údržby)

ÚVOD

Tento článok popisuje Kumulatívna aktualizácia 13 pre Microsoft SQL Server 2008 R2. Táto aktualizácia obsahuje rýchle opravy pre vyriešených po vydaní SQL Server 2008 R2.

Všimnite si číslo tohto balíka kumulatívnych aktualizácií 10.50.1815.0.

Odporúčame otestovať rýchle opravy pred ich nasadením v produkčnom prostredí. Keďže tieto zostavy sú kumulatívne, každé nové vydanie obsahuje všetky rýchle opravy a všetky opravy zabezpečenia, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho SQL Server 2008 R2 opraviť uvoľnenia. Odporúčame vám zvážiť použitie Najaktuálnejšieho vydania opravy túto rýchlu opravu obsahuje.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

981356 SQL Server 2008 R2 zostavy, ktoré boli vydané po bola vydaná SQL Server 2008 R2

Dôležité poznámky o Kumulatívna aktualizácia

  • SQL Server 2008 R2 rýchle opravy sú teraz viacjazyčné. Preto je jediným kumulatívne opravy hotfix pre všetky jazyky.

  • Jeden Kumulatívna oprava balík zahŕňa všetky balíky súčastí. Balík kumulatívnej aktualizácie iba súčasti, ktoré sú nainštalované v systéme.

Ďalšie informácie

Ako získať Kumulatívna aktualizácia 13 pre SQL Server 2008 R2

Rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba problémy, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmito konkrétnymi problémami. Táto Kumulatívna aktualizácia môže ďalej testovaná. Ak ste nie je výrazne ovplyvnený tieto problémy, odporúčame vám počkať na ďalší SQL Server 2008 R2 service pack, ktorý obsahuje rýchle opravy v tejto kumulatívnej aktualizácii balíka.

Ak Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii na prevzatie, je tu "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sekcia na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu získať Kumulatívna aktualizácia.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo je potrebné, budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Poplatkoch za poskytovanie technickej podpory sa budú vzťahovať na dodatočnú podporu otázky a otázky, ktoré sa netýkajú tejto špecifického balíka kumulatívnych aktualizácií. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo postup, ako vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Rýchle opravy, ktoré sú súčasťou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií

Poznámka pre odborníkov v oblasti podpory: Nasledujúca tabuľka zobrazuje stav jednotlivých článkoch KB pre každé číslo chyby SQL. Však článok KB nevyhnutne sa nevytvorí každú chybu.

VSTS chyba číslo

Číslo článku databázy KB

Popis

Stav

901271

2699968

Oprava: SQL Server 2008 R2 môže zlyhať prerušovane po spustení hromadnej vložiť vyhlásenie na import údajov súboru do tabuľky alebo zobrazenia

MS vnútorného

879611

2667211

Oprava: Nízky výkon pri spustení dotazu, ak ukazovateľa Top operátor SQL Server 2008 R2

Verejné

898892

2515286

Oprava: "neexistuje žiadna funkcia" {urn: schemas-microsoft-com:XML-SQL}:variable() "chyba pre XQuery dotaz, ktorý aktualizuje hodnotu zo stĺpca XML v SQL Server 2005, SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

Verejné

898901

2554905

Oprava: "chyba súboru: údaje možno stratili" chybové hlásenie pri používaní programu Excel 2010 otvorte správu súboru programu Excel, ktoré boli exportované z SSRS 2008 alebo SSRS 2008 R2

Verejné

799332

2605756

FIX: Vnútorná chyba pri spustení dotazu MDX, ktorý používa funkciu potomkovia po inovácii z bal 2005 bal 2008, bal 2008 R2 alebo bal 2012

Verejné

898886

2651629

FIX: Chybové hlásenie pri použití DTA ladiť niektoré dotazy proti databázu, ktorá obsahuje mnoho objektov v SQL Server 2008 R2 alebo SQL Server 2008

Verejné

898889

2658474

FIX: Nesprávne výsledky, ak metódu SqlConnection.GetSchema načíta table’ s informácie o schéme SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

Verejné

898895

2665649

Oprava: "bufferLen > = colLen" tvrdení pri spustení paralelné dotazu SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

Verejné

877044

2674636

FIX: Veľkosť súboru databázy sa nezníži, keď sa pokúsite použiť príkaz DBCC SHRINKFILE znížiť veľkosť súboru databázy SQL Server 2008 R2

Verejné

890581

2682488

Oprava: Zálohovanie zlyhá v SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2 databázy po zapnutí sledovania zmien

Verejné

877004

2696161

Oprava: "iný dotaz parametre následok s rovnakým hash" chyba pri pokuse o zobrazenie zostavy SSRS 2008 R2

VerejnéČlánky databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré popisujú tieto rýchle opravy sa uvoľní, ako sú dostupné.


Ďalšie informácie o chybách servera SQL Server, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

VSTS chyba číslo

Číslo článku databázy KB

Popis

898892

2515286

Oprava: "neexistuje žiadna funkcia" {urn: schemas-microsoft-com:XML-SQL}:variable() "chyba pre XQuery dotaz, ktorý aktualizuje hodnotu zo stĺpca XML v SQL Server 2005, SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

898901

2554905

Oprava: "chyba súboru: údaje možno stratili" chybové hlásenie pri používaní programu Excel 2010 otvorte správu súboru programu Excel, ktoré boli exportované z SSRS 2008 alebo SSRS 2008 R2

799332

2605756

FIX: Vnútorná chyba pri spustení dotazu MDX, ktorý používa funkciu potomkovia po inovácii z bal 2005 bal 2008, bal 2008 R2 alebo bal 2012

898886

2651629

FIX: Chybové hlásenie pri použití DTA ladiť niektoré dotazy proti databázu, ktorá obsahuje mnoho objektov v SQL Server 2008 R2 alebo SQL Server 2008

898889

2658474

FIX: Nesprávne výsledky, ak metódu SqlConnection.GetSchema načíta table’ s informácie o schéme SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

898895

2665649

Oprava: "bufferLen > = colLen" tvrdení pri spustení paralelné dotazu SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

877044

2674636

FIX: Veľkosť súboru databázy sa nezníži, keď sa pokúsite použiť príkaz DBCC SHRINKFILE znížiť veľkosť súboru databázy SQL Server 2008 R2

890581

2682488

Oprava: Zálohovanie zlyhá v SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2 databázy po zapnutí sledovania zmien

877004

2696161

Oprava: "iný dotaz parametre následok s rovnakým hash" chyba pri pokuse o zobrazenie zostavy SSRS 2008 R2

Kumulatívna aktualizácia balíka informácie

Informácie o reštartovaní


Musíte reštartovať počítač po použití tejto kumulatívnej aktualizácii.

Informácie o databáze Registry


Ak chcete použiť niektorú z rýchlych opráv v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.Informácie o súboroch


Táto Kumulatívna aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.Anglická verzia tohto balíka kumulatívnych aktualizácií má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite
Časové pásmo
karta
Dátum a čas
položky v ovládacom paneli.

32-bitová verzia

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Distrib.exe

2009.100.1815.0

84,896

31-Mar-2012

14:44

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Logread.exe

2009.100.1815.0

434,080

31-Mar-2012

14:44

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

662,944

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

352,160

31-Mar-2012

14:44

x86

Replsync.dll

2009.100.1815.0

109,984

31-Mar-2012

14:44

x86

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:56

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

163,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

203,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

35,744

31-Mar-2012

14:46

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

144,800

31-Mar-2012

14:46

x86

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

30,624

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

416,672

31-Mar-2012

14:51

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

377,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,626,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

42,932,128

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.1815.0

920,480

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:53

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

6,338,976

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

25,836,448

31-Mar-2012

14:44

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

20,787,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

224,160

31-Mar-2012

14:56

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

140,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

1,187,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

23,968

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.1815.0

1,076,128

31-Mar-2012

14:56

x86

Bcp.exe

2009.100.1815.0

98,720

31-Mar-2012

14:44

x86

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.1815.0

670,624

31-Mar-2012

14:41

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1815.0

3,300,256

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.1815.0

9,202,592

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1815.0

101,280

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.1815.0

1,063,840

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741,376

19-Nov-2010

04:31

x86

Objectexplorer.dll

10.50.1815.0

3,382,176

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Radlangsvc.dll

10.50.1815.0

154,528

31-Mar-2012

14:51

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.1815.0

2,919,328

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

163,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqleditors.dll

10.50.1815.0

1,252,256

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlresolver.dll

10.50.1815.0

48,032

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a súčasti Workstation

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.1815.0

947,104

31-Mar-2012

14:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1815.0

514,976

31-Mar-2012

14:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.1815.0

1,350,560

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Nástroj SQL Server 2008 R2 Full-Text

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Fd.dll

2009.100.1815.0

470,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Lrpolish.dll

1.10.0.0

94,800

12-Mar-2012

20:18

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Prehliadač služby SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.1815.0

840,096

31-Mar-2012

14:59

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.1815.0

277,408

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.1815.0

219,552

31-Mar-2012

14:44

x86

x64-bitové verzie

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

105,888

31-Mar-2012

14:56

x64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Distrib.exe

2009.100.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:56

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Logread.exe

2009.100.1815.0

522,144

31-Mar-2012

14:56

x64

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,952,672

31-Mar-2012

14:50

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

191,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:47

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

175,520

31-Mar-2012

14:47

x64

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:47

x64

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:56

x64

Replsync.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:47

x64

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:55

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

226,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

355,232

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

240,544

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

116,640

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

56,736

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

40,352

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

39,840

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

375,712

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

628,128

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

544,672

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:47

x64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

255,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

620,960

31-Mar-2012

14:47

x64

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:45

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

271,776

31-Mar-2012

14:45

x64

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

34,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

412,576

31-Mar-2012

14:49

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

437,664

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

85,920

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

88,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,626,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

62,043,552

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

146,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

388,512

31-Mar-2012

14:47

x64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replprov.dll

2009.100.1815.0

740,256

31-Mar-2012

14:47

x64

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

989,600

31-Mar-2012

14:49

x64

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

505,760

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

906,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

369,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

1,052,576

31-Mar-2012

14:47

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

318,368

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.1815.0

920,480

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

7,733,152

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:49

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

54,807,968

31-Mar-2012

14:56

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

21,457,824

31-Mar-2012

14:47

x64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

256,416

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

220,064

31-Mar-2012

14:55

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

7,623,584

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:47

x64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

191,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

175,520

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

273,824

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

375,712

31-Mar-2012

14:47

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

844,192

31-Mar-2012

14:47

x64

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

297,888

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

628,128

31-Mar-2012

14:47

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

199,072

31-Mar-2012

14:47

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

197,024

31-Mar-2012

14:47

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

486,816

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

105,376

31-Mar-2012

14:47

x64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

544,672

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

241,568

31-Mar-2012

14:47

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:47

x64

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

210,336

31-Mar-2012

14:47

x64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:47

x64

Txscd.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

255,392

31-Mar-2012

14:47

x64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

620,960

31-Mar-2012

14:47

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,735,136

31-Mar-2012

14:47

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,194,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

203,680

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:53

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

172,960

31-Mar-2012

14:49

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

173,984

31-Mar-2012

14:49

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

2,185,120

31-Mar-2012

14:56

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:49

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

24,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.1815.0

1,076,128

31-Mar-2012

14:56

x86

Bcp.exe

2009.100.1815.0

105,888

31-Mar-2012

14:56

x64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.1815.0

670,624

31-Mar-2012

14:41

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.1815.0

4,172,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.1815.0

342,944

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.1815.0

3,300,256

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.1815.0

9,202,592

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.1815.0

101,280

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.1815.0

1,063,840

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741,376

19-Nov-2010

04:31

x86

Objectexplorer.dll

10.50.1815.0

3,382,176

31-Mar-2012

14:51

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Radlangsvc.dll

10.50.1815.0

154,528

31-Mar-2012

14:51

x86

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

125,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.1815.0

2,919,328

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

355,232

31-Mar-2012

14:56

x64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqleditors.dll

10.50.1815.0

1,252,256

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.1815.0

7,588,768

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.1815.0

3,505,056

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlresolver.dll

10.50.1815.0

48,032

31-Mar-2012

14:50

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

468,384

31-Mar-2012

14:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

252,320

31-Mar-2012

14:44

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:44

x86

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

204,704

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txderived.dll

2009.100.1815.0

423,328

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

136,096

31-Mar-2012

14:44

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

134,560

31-Mar-2012

14:44

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

267,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

77,728

31-Mar-2012

14:44

x86

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

363,936

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

147,872

31-Mar-2012

14:44

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

189,344

31-Mar-2012

14:44

x86

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

139,680

31-Mar-2012

14:44

x86

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

74,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Txscd.dll

2009.100.1815.0

137,120

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsort.dll

2009.100.1815.0

173,472

31-Mar-2012

14:44

x86

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

419,744

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

8,617,888

31-Mar-2012

14:44

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,097,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a súčasti Workstation

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.1815.0

947,104

31-Mar-2012

14:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:54

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

116,128

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

2,232,736

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

482,720

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

458,144

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

1,099,680

31-Mar-2012

14:45

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

51,616

31-Mar-2012

14:45

x64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:45

x64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

286,112

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

423,840

31-Mar-2012

14:45

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

293,792

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

433,056

31-Mar-2012

14:45

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

39,328

31-Mar-2012

14:45

x86

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:45

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.1815.0

514,976

31-Mar-2012

14:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.1815.0

5,929,888

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.1815.0

1,997,728

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.1815.0

1,010,592

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.1815.0

5,938,080

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.1815.0

289,696

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.1815.0

1,350,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:49

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

55,726,496

31-Mar-2012

14:45

x64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

6,246,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

12,622,240

31-Mar-2012

14:49

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

8,511,392

31-Mar-2012

14:45

x64

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

325,024

31-Mar-2012

14:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

183,712

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

270,240

31-Mar-2012

14:47

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

196,000

31-Mar-2012

14:44

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

295,328

31-Mar-2012

14:47

x64

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

189,856

31-Mar-2012

14:44

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

226,720

31-Mar-2012

14:47

x64

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

56,224

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

51,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

56,736

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

40,352

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

49,568

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

54,688

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

36,768

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

40,864

31-Mar-2012

14:47

x64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

36,256

31-Mar-2012

14:44

x86

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

39,840

31-Mar-2012

14:47

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

216,480

31-Mar-2012

14:44

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

314,272

31-Mar-2012

14:47

x64

Nástroj SQL Server 2008 R2 Full-Text

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Fd.dll

2009.100.1815.0

699,296

31-Mar-2012

14:45

x64

Lrpolish.dll

1.10.0.0

100,432

12-Mar-2012

20:12

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Prehliadač služby SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Keyfile.dll

2009.100.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

6,335,392

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.1815.0

840,096

31-Mar-2012

14:59

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.1815.0

277,408

31-Mar-2012

14:44

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.1815.0

23,456

31-Mar-2012

14:45

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.1815.0

24,480

31-Mar-2012

14:47

x64

Verzia architektúry Itanium

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.1815.0

178,592

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

568,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Distrib.exe

2009.100.1815.0

218,528

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

224,672

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dts.dll

2009.100.1815.0

4,303,264

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

966,560

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

809,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

2,040,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

597,408

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

653,216

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

963,488

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

986,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Logread.exe

2009.100.1815.0

1,139,616

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Mergetxt.dll

2009.100.1815.0

82,336

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.1815.0

355,232

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

1,777,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.1815.0

2,674,592

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:50

x86

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

599,968

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

664,992

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

447,392

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

425,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rdistcom.dll

2009.100.1815.0

1,853,344

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

28,064

31-Mar-2012

14:44

x86

Replagnt.dll

2009.100.1815.0

38,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Repldp.dll

2009.100.1815.0

202,144

31-Mar-2012

14:44

x86

Repldp.dll

2009.100.1815.0

538,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replmerg.exe

2009.100.1815.0

984,480

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Replsync.dll

2009.100.1815.0

288,160

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Snapshot.exe

10.50.1815.0

22,944

31-Mar-2012

14:50

x86

Spresolv.dll

2009.100.1815.0

520,096

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlcmd.exe

2009.100.1815.0

555,424

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Sqlmergx.dll

2009.100.1815.0

445,344

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

115,104

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

386,976

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlwep100.dll

2009.100.1815.0

210,336

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssradd.dll

2009.100.1815.0

104,864

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssravg.dll

2009.100.1815.0

104,864

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrdown.dll

2009.100.1815.0

71,072

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrmax.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrmin.dll

2009.100.1815.0

99,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrpub.dll

2009.100.1815.0

74,144

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Ssrup.dll

2009.100.1815.0

71,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

891,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

685,472

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

1,286,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

1,196,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

522,656

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

631,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

206,752

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

571,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

1,267,104

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.1815.0

486,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rsfxft.dll

2009.100.1815.0

65,440

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlaccess.dll

2009.100.1815.0

401,312

31-Mar-2012

14:49

x86

Sqlagent.exe

2009.100.1815.0

1,215,392

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

117,152

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.1815.0

57,248

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

145,824

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlctr100.dll

2009.100.1815.0

82,848

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlos.dll

2009.100.1815.0

31,648

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.1815.0

30,112

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.1815.0

4,632,480

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

675,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlservr.exe

2009.100.1815.0

121,862,048

31-Mar-2012

14:47

IA-64

Sqlsvc.dll

2009.100.1815.0

386,976

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqsrvres.dll

2009.100.1815.0

198,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.1815.0

252,832

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.1815.0

162,720

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.1815.0

2,874,272

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.1815.0

24,992

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.1815.0

72,608

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.1815.0

461,728

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.1815.0

7,060,384

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.1815.0

3,058,592

30-Mar-2012

17:32

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.1815.0

1,149,856

30-Mar-2012

17:32

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

212,384

31-Mar-2012

14:45

x86

Msgprox.dll

2009.100.1815.0

547,744

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

129,952

31-Mar-2012

14:44

x86

Replerrx.dll

2009.100.1815.0

311,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:44

x86

Replisapi.dll

2009.100.1815.0

775,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

1,659,808

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replprov.dll

2009.100.1815.0

587,168

31-Mar-2012

14:44

x86

Replrec.dll

2009.100.1815.0

2,145,184

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Replrec.dll

2009.100.1815.0

802,208

31-Mar-2012

14:51

x86

Replsub.dll

2009.100.1815.0

1,131,936

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Replsub.dll

2009.100.1815.0

422,816

31-Mar-2012

14:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

1,543,584

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlmanager.dll

2009.100.1815.0

530,336

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

280,992

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.1815.0

721,824

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

2,737,568

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Svrenumapi100.dll

2009.100.1815.0

789,920

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

202,656

31-Mar-2012

14:44

x86

Xmlsub.dll

2009.100.1815.0

572,832

31-Mar-2012

14:45

IA-64

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

70,553,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Msmdpump.dll

10.50.1815.0

9,322,400

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msmdredir.dll

10.50.1815.0

8,775,072

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msmdspdm.dll

10.50.1815.0

187,296

31-Mar-2012

14:50

x86

Msmdsrv.exe

10.50.1815.0

72,413,600

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

15,844,768

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

10,546,592

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

472,992

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Xmsrv.dll

10.50.1815.0

47,744,928

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.1815.0

822,176

31-Mar-2012

14:54

x86

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

568,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

224,672

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dts.dll

2009.100.1815.0

4,303,264

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

966,560

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

809,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

2,040,736

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

93,088

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

597,408

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

653,216

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfiledest.dll

2009.100.1815.0

963,488

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Flatfilesrc.dll

2009.100.1815.0

986,528

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.1815.0

76,704

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.1815.0

306,080

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.1815.0

117,664

31-Mar-2012

14:50

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.1815.0

220,064

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmdpp.dll

10.50.1815.0

9,207,712

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbdest.dll

2009.100.1815.0

599,968

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Oledbsrc.dll

2009.100.1815.0

664,992

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawdest.dll

2009.100.1815.0

447,392

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Rawsource.dll

2009.100.1815.0

425,376

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Recordsetdest.dll

2009.100.1815.0

396,192

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqldest.dll

2009.100.1815.0

614,304

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txagg.dll

2009.100.1815.0

891,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txbestmatch.dll

2009.100.1815.0

1,708,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txcharmap.dll

2009.100.1815.0

665,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txdataconvert.dll

2009.100.1815.0

685,472

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txderived.dll

2009.100.1815.0

1,286,048

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txfileextractor.dll

2009.100.1815.0

443,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txfileinserter.dll

2009.100.1815.0

441,248

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txgroupdups.dll

2009.100.1815.0

953,248

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlineage.dll

2009.100.1815.0

227,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txlookup.dll

2009.100.1815.0

1,196,960

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmerge.dll

2009.100.1815.0

522,656

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txmergejoin.dll

2009.100.1815.0

631,200

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txpivot.dll

2009.100.1815.0

467,872

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txrowcount.dll

2009.100.1815.0

206,752

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txscd.dll

2009.100.1815.0

453,536

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsort.dll

2009.100.1815.0

571,296

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txsplit.dll

2009.100.1815.0

1,267,104

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Txtermextraction.dll

2009.100.1815.0

9,121,696

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Txtermlookup.dll

2009.100.1815.0

4,542,368

31-Mar-2012

14:45

IA-64

Txunpivot.dll

2009.100.1815.0

457,120

31-Mar-2012

14:45

IA-64

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:54

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.1815.0

97,184

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

3,242,912

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.1815.0

1,358,752

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.1815.0

576,416

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.1815.0

80,800

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.1815.0

2,833,312

31-Mar-2012

14:55

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

3,845,024

31-Mar-2012

14:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.1815.0

43,936

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.1815.0

572,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.1815.0

138,144

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.1815.0

11,574,176

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.1815.0

1,260,448

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.1815.0

265,120

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.1815.0

1,821,600

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.1815.0

326,560

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.1815.0

281,504

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.1815.0

162,720

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.1815.0

5,192,608

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.1815.0

121,760

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.1815.0

2,567,072

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.1815.0

1,268,640

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.1815.0

621,472

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.1815.0

113,568

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:52

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.1815.0

388.000

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.1815.0

60,320

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.1815.0

195,488

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.1815.0

68,512

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.1815.0

301,984

31-Mar-2012

14:54

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:51

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.1815.0

207,776

31-Mar-2012

14:54

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

28,077,472

31-Mar-2012

14:45

x86

Msmdlocal.dll

10.50.1815.0

70,553,504

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

15,844,768

31-Mar-2012

14:50

IA-64

Msmgdsrv.dll

10.50.1815.0

8,679,840

31-Mar-2012

14:51

x86

Msolap100.dll

10.50.1815.0

10,546,592

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msolap100.dll

10.50.1815.0

6,686,624

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

282,016

31-Mar-2012

14:45

x86

Msolui100.dll

10.50.1815.0

472,992

31-Mar-2012

14:44

IA-64

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.1815.0

1,309,600

31-Mar-2012

14:56

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.1815.0

1,485,728

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

141,216

31-Mar-2012

14:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.1815.0

275,872

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.1815.0

251,296

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.1815.0

3,591,072

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.1815.0

64,416

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.1815.0

1,633,184

31-Mar-2012

14:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.1815.0

2,005,920

31-Mar-2012

14:49

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.1815.0

1,342,368

31-Mar-2012

14:56

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.1815.0

28,576

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlrsos.dll

2009.100.1815.0

31,648

31-Mar-2012

14:46

IA-64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

243,616

31-Mar-2012

14:44

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.1815.0

675,232

31-Mar-2012

14:46

IA-64

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.1815.0

1,076,128

31-Mar-2012

14:56

x86

Bcp.exe

2009.100.1815.0

178,592

31-Mar-2012

14:49

IA-64

Commanddest.dll

2009.100.1815.0

174,496

31-Mar-2012

14:46

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.1815.0

670,624

31-Mar-2012

14:41

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.1815.0

322,464

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtepkg.dll

2009.100.1815.0

87,456

31-Mar-2012

14:46

x86

Dts.dll

2009.100.1815.0

1,448,352

31-Mar-2012

14:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.1815.0

343,968

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsconn.dll

2009.100.1815.0

294,304

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtsinstall.exe

10.50.1815.0

437,152

31-Mar-2012

14:41

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.1815.0

705,952

31-Mar-2012

14:45

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.1815.0

41,888

31-Mar-2012

14:45

x86

Exceldest.dll

2009.100.1815.0

183,200

31-Mar-2012

14:45

x86

Excelsrc.dll

2009.100.1815.0

192,928

31-Mar-2012

14:45

x86

Flatfiledest.dll