Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Prehľad

Táto kumulatívna aktualizácia nahrádza predtým vydané kumulatívne aktualizácie. Vždy by ste mali nainštalovať najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu. Táto aktualizácia tiež opravuje zraniteľnosť XSS. Ďalšie informácie nájdete v cve-2021-36946.

Po inštalácii tejto rýchlej opravy môže byť potrebné aktualizovať vašu licenciu, aby ste získali prístup k novým objektom, ktoré sú zahrnuté v tejto alebo predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácii. (Vzťahuje sa to len na licencie zákazníkov.)

Zoznam kumulatívnych aktualizácií vydaných pre Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 nájdete v kumulatívnych aktualizáciách pre Microsoft Dynamics 365 Business Central Jar 2019. Kumulatívne aktualizácie sú určené pre nových a existujúcich zákazníkov, ktorí používajú kumulatívne aktualizácie systému Microsoft Dynamics vydané pre Microsoft Dynamics 365 Business Central na jar 2019.

Poznámka

Pri inovácii na vydanie Business Central 2019 wave 2 (verzia 15) si pozrite maticu kompatibility centrálnej inovácie služby Dynamics 365 Business a zistite, ktoré verzie Business Central 15 sú kompatibilné s touto kumulatívnou aktualizáciou.

Dôležité upozornenie

Odporúčame, aby ste sa pred inštaláciou rýchlych opráv alebo aktualizácií obrátili na partnera systému Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s rýchlymi opravami alebo aktualizáciami, ktoré sa nainštalujú. Rýchla oprava alebo aktualizácia môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré spolupracujú s riešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyriešené v tejto kumulatívnej aktualizácii

Nasledujúce problémy sú vyriešené v tejto kumulatívnej aktualizácii.

Rýchle opravy platformy

ID

Názov

400778

V oblastiach aplikácie chýbajú poznámky a prepojenia.

405642

Prihlásenie je potrebné vždy pri zmene spoločností v aplikácii pre iOS.

401649

Aplikácia Microsoft Dynamics NAV Universal pre iOS vyžaduje prihlásenie zakaždým.

Rýchle opravy aplikácií 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

401360

Denník zmien porovnáva zmeny nesprávnej spoločnosti.

Správy

COD 423

402197

Definícia priradenia poľa by mala obsahovať data exch. Filter kódov line def pri odstraňovaní.

Správa hotovosti

TAB 1224

397537

Upozornenie tolerancie zľavy na platbu sa nezobrazuje pri používaní dokumentu Vzťahuje sa na dokument. Typ -Nie. použiť faktúru v období tolerancie skonta.

Financie

TAB 81

399839

Hlavička stĺpca by sa mala pridať do filtra obdobia pri nastavovaní skúšobnej bilancie pre malé podniky.

Financie

PAG 1393

401994

Celková suma pripomenutia nie je správna, ak je niektorá z faktúr po termíne pre počet dní nižších ako doba odkladu v prvej úrovni.

Financie

COD 392

403638

Pre pole v tabuľke Nákladová položka sa používa nesprávny popis.

Financie

TAB 1104

403952

Chybové hlásenia pri použití čísla registrácie DPH EÚ. Overovací servis.

Financie

COD 249 TAB 36 COD 11798 TAB 31000

405338

Chybové hlásenie o nekonzistentnosti pri pokuse o uverejnenie predajnej faktúry v cudzej mene.

Financie

COD 80 COD 90 TAB 49

405400

Čiastka DPH LM sa môže líšiť pred zaúčtovaním a po zaúčtovaní, ak je faktúra v cudzej mene zaúčtovaná z denníka.

Financie

TAB 81

406066

"Nie je žiadny Cust. Položka účtovnej knihy v rámci filtra." chybové hlásenie pri spustení disku deklarácie DPH – VIES po použití položiek so zapnutou funkciou Upraviť DPH na zľavu.

Financie

REP 88

401404

Chybové hlásenie kódu knihy odpisov pri pokuse o úpravu knihy odpisov pevného majetku.

Pevné aktíva

PAG 5600

401399

Dátumy uplynutia platnosti zmluvy sa podľa toho po zmene dátumu uplynutia platnosti servisnej zmluvy v hlavičke nezmenia.

Zásob

PAG 6050 PAG 6052

404454

"Dĺžka reťazca je 22, ale musí byť menšia alebo rovná 20 znakov." Chybové hlásenie pri nastavovaní položky Nie. Filter v zostave Upraviť náklady – Položky položiek.

Zásob

REP 795

403460

Skutočné náklady nie je možné úplne zaúčtovať do celkovej čiastky nákladov NV po použití funkcie vypočítania NV.

Pracovných miest

COD 1000

400910

"Podrobný dodávateľ Ledg. Položka už existuje. Identifikačné polia a hodnoty: Položka č.="XXXX", chybové hlásenie pri pokuse o zrušenie priradenia položiek.

Nákup

REP 595 TAB 379 TAB 380

404869

Množstvo. na faktúru je 0 po prijatí tovaru pri aktualizácii popisov v nastavení predaja a nákupu.

Nákup

PAG 459 PAG 460

403995

Dátum dokumentu sa líši od dátumu zaúčtovania v položkách DPH po zrušení platby faktúrou so zľavou na platbu.

Predaja

COD 12

404686

The Closed by Entry No. nefunguje správne v položkách DPH po spustení zatvorenia a vyrovnania DPH.

DPH,daň z predaja/intrastat

REP 20

402334

Riadok sledovania na úrovni dodávky skladu sa neaktualizuje pri registrácii čiastočného výberu, ak nevyplníte množstvo. možnosť Spracovať je nastavená na úrovni výberu vytvorenia.

Skladu

COD 7307 TAB 5767

405935

Štandardná faktúra pro forma predaja nevytlačí množstvo ani čiastky, keď zákazníci používajú WMS.

Skladu

REP 1302

406137

Predvolený bezpečnostný dodací čas by sa nemal posudzovať pri drop preprave.

Skladu

TAB 39

Rýchle opravy lokálnych aplikácií 

APAC

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

401235

Neplatné položky zrážkovej dane pri zrušení používania položiek vo verzii APAC.

DPH,daň z predaja/intrastat

COD 12

BE - Belgicko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

405688

Viacero žiadostí o CODA v belgickej verzii.

Financie

2000041 TABULÁTORA

CH - Švajčiarsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

404809

Chybové hlásenie "Nemôžete zmeniť fakturanú skupinu produktov s DPH" pri pokuse o zmenu dátumu dodávky v predajnej objednávke s predplatnými vo švajčiarskej verzii.

Financie

TAB 37 TAB 39

DE - Nemecko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

403111

Iba počiatočný dátum sa prenesie do filtra dátumov v stránkovaní 474, keď sa strana 474 otvorí z časti rozšírenia ELSTER v nemeckej verzii.

Financie

Rozšírenia: Elster

ES - Španielsko 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

402592

Chyba Factura duplicada v rozhraní SII pri odosielaní viacerých faktúr odoslaných do sii v španielskej verzii.

Financie

COD 10753 COD 231 COD 13

403106

Operácia nie je deklarovaná v zostave 349, ale správne sa deklaruje v sii z dôvodu vnútrokomunitného predaja francúzskemu zákazníkovi so španielskou adresou v španielskej verzii.

DPH,daň z predaja/intrastat

REP 10710

403927

Zostávajúci nerealizovaný základ a zostávajúca nerealizovaná čiastka zostávajú otvorené v položkách DPH po použití hotovostných platieb DPH s použitím nerealizovaného typu DPH ako percenta v španielskej verzii.

DPH,daň z predaja/intrastat

COD 12

FI – Fínsko 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

400692

Odkaz na banku nie je označený číslom 001 po importovaní vo fínskej verzii.

Správa hotovosti

REP 32000000

IT - Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

395832

Zrážková daň sa nevypočítava správne pri vydaní faktúry dodávateľa na nákupnú faktúru, ktorá bola čiastočne použitá v talianskej verzii.

Financie

TAB 12182 TAB 12185

404686

The Closed by Entry No. nefunguje správne v položkách DPH po spustení zatvorenia a po vyrovnaní DPH v talianskej verzii.

DPH,daň z predaja/intrastat

REP 20

404191

Prvok CodiceFornitura neexportuje správnu hodnotu v súbore XML pre periodickú komunikáciu o platbe DPH v talianskej verzii.

DPH,daň z predaja/intrastat

REP 12150

MX - Mexiko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

403504

Typ operácie nie je predvolený v nákupných dokumentoch, ako je to uvedené v popisoch v mexickej verzii.

Financie

Rozšírenia: MX_DIOT

NL - Holandsko 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

405527

Príjmy krajín, ktoré nie sú krajinami EÚ, sú uvedené v deklarácii ICP v holandskej verzii.

Financie

REP 11404

Regulačné funkcie 

Miestne regulačné funkcie 

GB - Spojené kráľovstvo

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

404260

Hlavičky ochrany pred podvodom je možné zadať automaticky bez interakcie s používateľom v britskej verzii.

Finančné riadenie

Rozšírenia: UKMakingTaxDigital

IT - Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

404972

Dokument daňového úradu č. by sa mala zväčšiť v talianskej verzii.

Finančné riadenie

COD 12130 COD 12183 COD 744 COD 9998 PAG 740 REP 12129 REP 12193 TAB 740 COD 12131

NO - Nórsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

405032

Vylepšenia pre SAF-T v nórskej verzii.

Finančné riadenie

Rozšírenia: NorwegianSAFT

Riešenie

Ako získať súbory Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

Kumulatívna aktualizácia CU 26 pre Microsoft Dynamics 365 Business Central – lokálna aktualizácia z jari 2019

Ktorý balík rýchlej opravy na stiahnutie

Táto kumulatívna aktualizácia obsahuje viacero balíkov rýchlych opráv. Vyberte a stiahnite si jeden z nasledujúcich balíkov v závislosti od country verzie databázy služby Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Krajiny

Balík rýchlych opráv

AT - Rakúsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT

AU – Austrália

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central na jar 2019 AU

BE - Belgicko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE

CH - Švajčiarsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH

ČR – čeština

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ

DE - Nemecko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE

DK - Dánsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK

ES - Španielsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES

FI – Fínsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI

FR – Francúzsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR

GB - Spojené kráľovstvo

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Na jar 2019 GB

IS - Island

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS

IT - Taliansko

Stiahnutie IT balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Na jar 2019

NA – Severná Amerika

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA

NL - Holandsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL

NO - Nórsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO

NZ - Nový Zéland

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Na jar 2019 NZ

RU - Rusko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU

SE – Švédsko

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE

Všetky ostatné krajiny

Stiahnutie balíka CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1

Ako nainštalovať kumulatívnu aktualizáciu systému Microsoft Dynamics 365 Business Central na jar 2019

Pozrite si, ako nainštalovať kumulatívnu aktualizáciu systému Microsoft Dynamics 365 Business Central z jari 2019.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Ďalšie informácie

Pozrite si ďalšie informácie o terminológii aktualizácií softvérua Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×