Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Prehľad

Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje všetky rýchle opravy a regulačné funkcie vydané pre Microsoft Dynamics NAV 2018 vrátane rýchlych opráv a regulačných funkcií, ktoré boli vydané v predchádzajúcich kumulatívnych aktualizáciách.

Táto kumulatívna aktualizácia nahrádza predchádzajúce vydané kumulatívne aktualizácie. Vždy by ste mali nainštalovať najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu.

Po nainštalovaní tejto rýchlej opravy môže byť potrebné aktualizovať licenciu na získanie prístupu k novým objektom, ktoré sú súčasťou tejto alebo predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie. (Vzťahuje sa to len na licencie zákazníkov.)

Zoznam kumulatívnych aktualizácií vydaných pre Microsoft Dynamics NAV 2018 nájdete v téme Vydané kumulatívne aktualizácie pre Microsoft Dynamics NAV 2018. Kumulatívne aktualizácie sú určené pre nových a existujúcich zákazníkov, ktorí majú spustený Microsoft Dynamics NAV 2018.


Dôležité
Odporúčame, aby ste sa pred inštaláciou rýchlych opráv alebo aktualizácií obrátili na partnera Microsoft Dynamics Partner. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s nainštalovanými rýchlymi opravami alebo aktualizáciami. Rýchla oprava alebo aktualizácia môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou v prispôsobeniach a produktoch tretích strán, ktoré fungujú spolu s vaším riešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, ktoré sú vyriešené v tejto kumulatívnej aktualizácii

Tieto problémy sú vyriešené v tejto kumulatívnej aktualizácii.

Rýchle opravy aplikácií 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

390878

Hodnota dimenzie v pláne konta sa neaktualizuje, keď sa zmení kód dimenzie 1 a kód dimenzie 2 zo zobrazenia analýzy.

Financie

TAB 363 TAB 84

390926

Pri pokuse o vydanie pripomenutia pomocou riadka zaokrúhlenia faktúry sa zobrazí chybové hlásenie Suma musí byť kladná v denníku Gen. Názov šablóny denníka riadkov denníka.

Financie

COD 395

394904

Čiastky sa v porovnaní so zostatku odstrihnú.

Financie

REP 37

395442

Prichádzajúci dokument neexistuje. Identifikačné polia a hodnoty: Pri filtrovaní niektorých polí v zozname Prichádzajúci dokument sa zobrazí chybové hlásenie Entry No.='X'".

Financie

TAB 130

401241

Zostava oznamu o zakúpení kreditu má inú hodnotu ako hodnota v predchádzajúcom zverejnení v rozdiele DPH a kopírovaní dokumentu.

Financie

TAB 37 TAB 39

402996

Pri otvorení karty dodávateľa zo zoznamu a z denníka platieb zobrazuje zostatok (LCY) rôzne čiastky.

Financie

PAG 21 PAG 26

398574

Tlačidlo Získať sa na karte Pevné aktíva zobrazuje sivou farbou, keď je v knihe odpisovania vybratých možnosť Fiškálny rok 365 dní.

Pevný majetok

TAB 5612

402320

Fakturované predajné objednávky nemožno odstrániť, keď Typ = Poplatok (položka) a Zľava na riadok % = 100.

Inventár

COD 80 COD 90

396153

Chyba pri zverejnení potvrdenia spôsobeného iným zaokrúhľovanie na množstvo.

Nákup

COD 5763 TAB 121 TAB 37 TAB 39

393618

Zákazník – Súhrnný simpý. zostava a zákazník – zostavy agingu súhrnu zobrazujú nesprávne výsledky pri filtrovaní zostatok (LCY) >xxx.

Predaj

REP 105 REP 109

399551

Aktualizujte popis poľa Termín zápisu na hodnotu Termín schvaľovanie v tabuľke Položka schválenia.

Predaj

TAB 454

398568

Chybové hlásenie o chýbajúca povolenia pri vytváraní člena spoločnosti prostredníctvom nastavenia s asistente.

DPH/daň z predaja/Intrastat

TAB 743

402723

"Nahlásené sa musí rovnať Nie v Jnli intrastatu. Batch", keď sa pokúšate odstrániť aktuálne nahlásené riadky v denníku Intrastat s nahláseného poľa nastaveným na možnosť Áno.

DPH/daň z predaja/Intrastat

TAB 263

399666

"Tento dokument nie je možné odoslať úplne. Zmeňte hodnotu v poli Rady doručenia dodávky na čiastkové chybové hlásenie v prepravnej zásielke v prípade, že objednávka predaja je úplne vyzdvihnutá a čiastočne vyzdvihnutá.

Sklad

COD 5763

Rýchle opravy lokálnych aplikácií 

BE – Fínsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

392457

Overte, či kreditná poznámka odkazuje na predajnú faktúru vykonanú za jeden rok pred skutočným rokom pri exportovaní každoročnej správy so zoznamom a ročnej diskovej zostavy so zoznamom v presnú verziu, v prípade, že je to tak.

Predaj

COD 226 REP 11308 REP 11309

DACH

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

403240

"Nemáte nasledujúce povolenia ion TableData Post. Phys. Invt. Chyba Hlavička objednávky:Upraviť pri pokuse o zmenu globálnych dimenzií pomocou licencie zákazníka vo verzii DACH.

Správa

COD 483

FR – Francúzsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

398515

Identifikačné číslo pre DPH. vo francúzskom denníku Intrastat dvakrát existuje.

Financie

COD 10821 PAG 311 REP 501 REP 594 TAB 263

402708

Hodnoty zostatku nie sú správne v zostave G/L Trial Balance pre príjmové kontá G/L, ak predchádzajúce účtovné obdobie nie je vo francúzskom období uzavreté.

Financie

REP 10803

 IT – Taliansko 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

395448

Po zverejnení faktúry dodávateľa s 0 zrážkou dane v taliančine sa daň neaktualizuje.

Financie

COD 12101

391741

V zostave Amortácia v zostave Amortácia sa nezapisuje akumulovaná vyradenie odpisu opätovne klasifikácie pevného majetku v taliančine.

Pevný majetok

REP 12119

403203

"Konto G/L neexistuje. Identifikačné polia a hodnoty: Pri uverejňovaní faktúry predpredaja v taliančine sa zobrazí chybové hlásenie No.=''

Predaj

COD 442 COD 444

NA - Severná Amerika

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

401126

Pole Dátum vyrovnania v tabuľke 10303 sa pri vytváraní súboru EFT v severoamerickej verzii neskonvertuje na juliánsky formát dátumu.

Spravovanie peňažných prostriedkov

COD 10095 TAB 10303

399766

Federal Income Tax Withholding field displays as a negative amount when printing the 1099 NEC or 1099 MISC in the North American version.

Nákup

REP 10116 REP 10117 COD 10500 REP 10112

395667

Chybové hlásenie "Poradie výpočtu v oblasti daní XXX musí byť vyplnené jedinečnými hodnotami pri výpočte dane je Áno" pri zadaní záporného množstva do riadka predaja v severoamerickej verzii.

DPH/daň z predaja/Intrastat

COD 398

NL – Holandsko 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

402268

Chybové hlásenie "Vzťahuje sa na ID musí mať hodnotu" pri presune zamerania smerom od položky G/L, pre ktorú je v holandčine nastavená hodnota "Applies-to ID".

Financie

PAG 11309

401760

Chybové hlásenie "Hodnota parametra PADSTR 3 je mimo povoleného rozsahu." Chybové hlásenie pri pokuse o vytvorenie súboru deklarácie Intrastat pre riadok dodávky bez zadaného typu transakcie a vybratej strane bez transakcie v holandčine.

DPH/daň z predaja/Intrastat

REP 11413

402697

Po najnovších aktualizáciách funkcie Intrastat v holandčine je znamienko doplnkových jednotiek v exporte súboru Intrastat nesprávne.

DPH/daň z predaja/Intrastat

REP 11413

NO – Nórsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

397138

Predvolený PSČ v Nórčine nefunguje.

Financie

COD 10679 PAG 10690 TAB 10620

Regulačné funkcie 

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

400012

Pridajte polia s referenciou na platbu a spôsobom platby na stránku aktualizovaného dokumentu v uverejnených dokumentoch.

Finančné spravovanie

PAG 132 PAG 143 PAG 5977 PAG 5978 COD 1405 COD 1409 COD 1412 PAG 1351 PAG 1355 PAG 1356

Miestne regulačné funkcie 

IT – Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

399522

Rovnaké číslo externého dokumentu používajte v rôznych fiškálnych rokoch v taliančine.

Finančné spravovanie

REP 412 COD 12104 COD 90 PAG 460 TAB 312

RU – Rusko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

401520

Zmeňte rozloženia faktúr v ruskej verzii.

Finančné spravovanie

COD 12401 COD 14931 COD 14932 REP 12461

Riešenie

Ako získať súbory aktualizácie služby Microsoft Dynamics NAV

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru.

Kumulatívna aktualizácia CU 42 pre Microsoft Dynamics NAV 2018

Ktorý balík s rýchlou opravou na stiahnutie

Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje viaceré balíky rýchlej opravy. Vyberte a stiahnite niektorý z nasledujúcich balíkov v závislosti od krajiny verzie databázy služby Microsoft Dynamics NAV 2018.

Krajina

Balík s rýchlou opravou

AT – Rakúsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 AT

AU – Austrália

Stiahnuť balík KUMULATÍVNA 42 NAV 2018 AU

BE – Fínsko

Stiahnuť balík CU 42 NAV 2018 BE

CH - Švajčiarsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 CH

CZ - Czech

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 CZ

DE – Nemecko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 DE

DK – Dánsko

Stiahnuť balík KUMULATÍVNA 42 NAV 2018 DK

ES – Španielsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 ES

FI – Fínsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 FI

FR – Francúzsko

Stiahnuť balík CU 42 NAV 2018 FR

IS – Island

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 IS

IT – Taliansko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 IT

NA - Severná Amerika

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 NA

NL – Holandsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 NL

NO – Nórsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 NO

NZ – Nový Zéland

Stiahnutie balíka NZ CU 42 NAV 2018

RU – Rusko

Stiahnutie balíka KUMULATÍVNA 42 NAV 2018 RU

SE – Švédsko

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 SE

UK – Spojené kráľovstvo

Stiahnutie balíka KUMULATÍVNA 42 NAV 2018 UK

Všetky ostatné krajiny

Stiahnutie balíka CU 42 NAV 2018 W1

Inštalácia kumulatívnej aktualizácie služby Microsoft Dynamics NAV 2018

Pozrite si časť Inštalácia kumulatívnej aktualizácie služby Microsoft Dynamics NAV 2018.

Požiadavky

Na použitie tejto rýchlej opravy musíte mať nainštalovanú službu Microsoft Dynamics NAV 2018.

Ďalšie informácie

Prečítajte si ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvérua o službe Microsoft Dynamics NAV 2018.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×