Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6

CRM rýchlu opravu šablóny

BUG #: 154410 (údržby)

ÚVOD

Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozícii. Tento článok popisuje rýchle opravy a aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii. Táto Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii pre všetky jazyky, ktoré podporuje systém Microsoft Dynamics CRM 2011.

Ďalšie informácie

Zostava čísla a názvy súborov tejto súhrnnej aktualizácie

Aktualizácií pre tieto súčasti číslo je 5.0.9690.1992.

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 pre program Microsoft Office Outlook

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 smerovač e-mailov

 • Rozšírenie zostavy systému Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 jazykový balík

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions

Názvy súborov pre 32-bitové verzie balíkov update rollup sú nasledovné:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Názvy súborov pre 64-bitové verzie balíkov update rollup sú nasledovné:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Informácie o súhrnnej aktualizácii

Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 budú znovu vydaná pre lokálnu zákazníkov na január 20, 2012.

Súhrnná aktualizácia 6 pôvodne bola vydaná 12. januára 2012. Ak sa nainštalovala staršia verzia budete môcť nainštalovať túto súhrnnú aktualizáciu cez staršiu verziu.

Ak ste nainštalovali slipstream balíkov, ktoré sú plné zariadenia, ktoré obsahujú súhrnnú aktualizáciu 6 prosím pozrite túto KB, ako ste sa chybové Inštalácia Update Rollup 6. MSPInstallAction zlyhalo

Online zákazníkov Zlepšenie infraštruktúry sú k CRM Online. Z tohto dôvodu Kumulatívna aktualizácia sa nepoužijú na servery až vylepšenia sú úplné. Cez stránku systémových oznámení pre okno systém údržby, vám oznámi pri organizácii budú aktualizované do novej infraštruktúry. Zároveň sa použije najnovšie aktualizácie.

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Download Prevziať balík 2600640. Dátum vydania: 20. januára 2012

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb online
Spoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Dôležitá PoznámkaNa nasadenie systému Microsoft Dynamics CRM 2011 súhrnnú aktualizáciu 5 alebo staršej verzie sa nedajú importovať databázu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 alebo novšiu verziu. Tento scenár nie je podporovaný.

Inštalácia služby Windows UpdateAutomaticky nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, môžete použiť službu Windows Update. Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 budú k dispozícii na lokalite Windows Update 24. január 2012.

Poznámka: Update Rollup 6 sa nedá odstrániť. Určitej databáze aktualizácií v Update Rollup 6, ktoré vám odinštalovať Update Rollup 6. Zálohujte databázy, pred inštaláciou tejto aktualizácie.

Systém Windows môžete nastaviť aj na automatickú inštaláciu odporúčaných aktualizácií. Toto nastavenie môžete riešiť problémy s písmami a pomôcť zlepšiť počítačom. Voliteľné aktualizácie nie sú nepreberajú ani neinštalujú automaticky.

Ďalšie informácie o typoch aktualizácií publikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií

Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií alebo upozorňovania na aktualizácieAk chcete nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocou lokality Windows Update, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do poľa Hľadať zadajte Aktualizácia . V zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciea počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré uvádza, že dôležité aktualizácie, alebo ktoré vyzve skontrolovať dôležité aktualizácie, môžete zobraziť a vyberte dôležité aktualizácie na inštaláciu.

 4. V zozname kliknite na položku všetky dôležité aktualizácie pre viac informácií. Začiarknite políčka aktualizácií, ktoré chcete nainštalovať, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

 6. Čítať s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť (ak aktualizácia vyžaduje táto akcia). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte heslo. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, poskytnite potvrdenie.

Manuálna inštaláciaAk chcete manuálne nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte nasledovne:

 1. Na webovej lokalite Microsoft Update catalog:

  Katalóg služby Microsoft Update

 2. Do poľa Hľadať zadajte 2600640 , a kliknite na tlačidlo Hľadať.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pridajte aktualizáciu do košíka.

 4. Kliknite na tlačidlo prevziať.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, zadajte priečinok, do ktorého chcete prevziať aktualizáciu, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo pokračovaťa potom kliknite na tlačidlo súhlasím akceptovať licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

 7. Po prevzatí aktualizácie do zadaného umiestnenia, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 preberanie aktualizácií a ovládačov z katalógu služby Windows Update

Ďalšie informácie o inštalácii

 • Po nainštalovaní tejto súhrnnej aktualizácii, ukončite všetky existujúce relácie CRM a potom spustite novú reláciu CRM začleniť zmeny.

 • Keď zriaďujete jazykový balík, jazykové nastavenia všetkých používateľov systému Microsoft Dynamics CRM, používateľ jazyka sa obnoví predvolený jazyk. Proces opätovného poskytovania neaktualizuje jazykové nastavenie používateľov. Preto používateľov, musíte obnoviť nastavenia jazyka v časti osobné možnosti pri prihlasovaní do systém Microsoft Dynamics CRM 2011.

PožiadavkyMusíte mať systém Microsoft Dynamics CRM 2011, zostava 5.0.9688.583 nainštalovaný tejto súhrnnej aktualizácii.

Ďalšie informácie o systéme Microsoft Dynamics CRM 2011, zostava 5.0.9688.583 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2461082 k dispozícii je aktualizácia pre Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Požiadavka na reštartovanieAk sa zobrazí výzva, reštartujte počítač, po nainštalovaní súhrnnej aktualizácie.

Informácie o odstráneníNemôžete odstrániť Update Rollup 6. Určitej databáze aktualizácií v Update Rollup 6, ktoré vám odinštalovať Update Rollup 6. Zálohujte databázy, pred inštaláciou tejto aktualizácie.


Update Rollup 6 obsahuje aj Dynamics CRM Q4 služby Aktualizácia funkcie. Ďalšie informácie o funkciách Dynamics CRM Q4 služby aktualizácia, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: cesta dopredu


Aktualizácia, ktorá zahŕňa všetky opravy pre problémy, ktoré sú zdokumentované v Update Rollup 1 až Update Rollup 5 je súhrnná aktualizácia 6.

Ďalšie informácie o predchádzajúcich súhrny a problémy, ktoré riešia, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2466084 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2547347 update Rollup 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozícii
2556767 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2567454 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011

Update Rollup 6 obsahuje nasledujúce ďalšie opravy a aktualizácie:

 • Po vytvorení obrazu správcovskej inštalácie Self-Healing Setup (SHS) pomocou súbor .msp, ktorý je súčasťou súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  CString::LoadString(7407) zlyhalo.

 • Pri pokuse o inováciu zo systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 na systém Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizácie zlyhá pri ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metódy na požiadanie RetrieveMultiple.

 • Stretnete pomalá výkonnosť počas inovácie na systém Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Ak prístup k stránke Microsoft Dynamics CRM 2011 mobilných URL a potom sa pokúsite vytvoriť konto, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa neočakávaná chyba.

 • Pri použití Microsoft Silverlight spolu s webové zdroje, formy nezobrazujú podľa očakávania. Tento problém sa vyskytuje pri rozbaliť túto kartu v predvolenom nastavení kartu vlastnosti začiarkavacie políčko nie je začiarknuté.

 • Predpokladajme, že použijete nasledovný formát priezvisko pre vašu organizáciu:

  • Posledné meno a priezvisko

  Keď použijete len priezvisko vytvoriť kontakt, ďalšie čiarka (,) sa zobrazí na konci meno.

 • Predpokladajme, že kliknete na Zmena vlastnosti v Komentár článku (článok) pole článku subjektu. Po zatvorení dialógového okna Editor formulárov , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

 • Po pridaní poľa Popis činnosti zobrazenie e-mailovej aktivity HTML kód sa zobrazí v stĺpci mriežky a obrazovkový.

 • Predpokladajme, že pridať webový prostriedok HTML, ktorý obsahuje odkaz na stránke "ClientGlobalContext.js.aspx" v navigačnej table formulára. Keď znovu otvoríte webový prostriedok, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

 • Keď otvoríte kalendár z Moja práca oblasti, systém Microsoft Dynamics CRM 2011 nie prejdite na prvej hodiny pracovného dňa.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Ste v prostredí nadradené a podradené organizačné jednotky.

  • Môžete vytvoriť e-mailovú šablónu na úrovni nadradenej.

  • Môžete nastaviť e-mailovú šablónu možné prezerať na úrovni detí.

  • Používateľ sa pokúša vytvoriť e-mailovú správu v podriadenej úrovne organizačnej jednotke.

  V tomto prípade používateľ nemôže používať e-mailovú šablónu na vytvorenie e-mailu.

 • Použijete funkciu rozvrh v plánovanej činnosti služby systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocou programu Internet Explorer 9 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:


  Nemožno spustiť kód z uvoľnené skriptu.

 • Pri exporte riešenia do systému Microsoft Dynamics CRM Online, nezobrazí sa otvoriť alebo uložiť súbor.

 • Po importe riešenia, ktoré obsahuje prispôsobené zobrazenia, predvolené zobrazenia atribútu nastavená nesprávne zobrazenia alebo nové zobrazenia.

 • Pri zmene prispôsobenia a potom kliknite na položku Publikovať všetky prispôsobenia, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Nespracovaná výnimka.

 • Po spustení PersistMatchCode plugin systému Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Všeobecná chyba SQL.

 • Keď sa pokúsite importovať údaje, sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa chyba servera SQL Server. Skúste akciu zopakovať znova. Ak problém pretrváva, skontrolujte Microsoft Dynamics CRM Community riešení alebo kontaktovať vašej organizácie systém Microsoft Dynamics CRM správcu. Napokon, môžete kontaktovať Microsoft Support.

 • Keď odstránite záznam, ktorý obsahuje hlavný objekt prístup (POA) záznamy v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011 a systém Microsoft Dynamics CRM Online, záznamy sa neodstránia z tabuľky POA.

 • Keď sa pokúsite vykonať Hromadné odstránenie procesu od rámu Moje názory , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Záznam je k dispozícii. Požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie.

 • Nemôžete použiť OrgDBOrgSettings nástroj v rámci organizácie, ktorá má zdvojené popisný názov databázy systému Microsoft Dynamics CRM Online.

 • Pri importe riešenia systém Microsoft Dynamics CRM, kaskádové funkcie SQL nie sú odznova.

 • Pri spustení filtrované zobrazenia pre aktivity v správach alebo aplikácií ISV, filtrované zobrazenia zobraziť zdieľané záznamov.

 • Duplicitné indexy sú vytvorené pre uzavretie objednávky, uzavretie príležitosti a list činnosti v tabuľke ActivityPointerBase.

 • Automaticky generované číslo článku databázy Knowledge Base (KB) obsahuje príponu nečakane v systém Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Poznámka: Po inštalácii Update Rollup 6, SkipSuffixOnKBArticles nastavenie je presunutý do tabuľky Orgdborgsettings. Ak chcete odstrániť prípona KB článku číslo, nastavte pomocou nástroja Orgdborgsettings.

 • Niektoré BusinessEntityMoniker, EntityExpression a BusinessEntity konštruktérov Nepoužívajte kontexte existujúcej organizácie.

 • Predpokladajme, že vytvoríte zostavu pomocou Sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011. Keď sa pokúsite vložiť kontingenčnej tabuľky, ktoré exportujete správa do hárka programu Excel, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Názov poľa kontingenčnej tabuľky nie je platný. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky, musíte použiť údaje usporiadané ako zoznam s menovkami stĺpcov. Ak chcete zmeniť názov poľa kontingenčnej tabuľky, musíte zadať názov nového poľa.

 • Predpokladajme, že používate systém Microsoft Dynamics CRM klientske servery reštartovania. Keď uzol v nasadení zlyhá alebo stane nedostupnou, nemôžete spustiť zostavy jazyka FetchXML.

 • Úroveň denníka programu Exchange Web Service (EWS) stopy nastavená na predvolené miesto Verbose.

 • Nie je možné nasadiť pravidlá k poštovým schránkam používateľov v prostredí Microsoft Exchange 2010 keď server Exchange CAS a schránku Exchange roly nie sú na rovnakom serveri.

 • Predpokladajme, že odstránite povolenia pre dokumenty a SharePoint webových stránok prístupu pre roly zabezpečenia systému Microsoft Dynamics CRM. Keď sa prihlásite ako používateľ s rolou zabezpečenia, časti "dokumenty" stále zobrazuje v navigačnom paneli. Okrem toho kliknete v časti "dokumenty" zobrazí chybové hlásenie povolenia.

 • Keď sa pokúsite zmeniť hodnotu množstva pridaním skriptu do udalosti onLoad vo formulári produktu príležitosti , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Hodnota v poli množstvo zmenil z "1.0000000000" na "1.00000" kvôli aktualizácii desatinných čísel podporovaných v produkte.

 • Po konfigurácii sporu pravidlo a vylúčiť pravidlo pre názov pohľadávky v systém Microsoft Dynamics CRM pohľadávok a IFD Inštalátor, OrganizationData.svc stránka nefunguje.

 • Keď sa pokúsite konfigurovať dvojbajtové znakov názov zoznamu zliav, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Duplicitný záznam: Záznam s týmito hodnotami už existuje. Nie je možné vytvoriť duplicitný záznam. Vyberte jednu alebo viacero jedinečných hodnôt a skúste znova.

 • Keď vytvoríte dynamický marketingový zoznam pomocou filter a filter obsahuje vyhľadávacie pole predstavuje vzťah n s vlastnú entitu, filter nemení marketingový zoznam, ktorú ste vytvorili.

 • Uložené dotazy nie údaje vrátiť dynamické marketingové zoznamy.

 • Keď bunke typ exportujete do hárka programu Excel, bodkočiarku (;) v typ vlastnosti bunky vytvorí riadok nečakane.

 • Keď vykonáte uloženie operácie vo forme pre druhý čas, vaše nasledujúce chybové hlásenie:


  Prístup bol odmietnutý.

 • V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, tieto intervaly vzorkovania sú aktualizované na zlepšenie výkonnosti:

  • Správca stavu (15 minút)

  • Správca upozornení (30 minút)

  • MAPI Sync Non-ABP (60 minút)

  • MAPI Sync ABP (4 hodín)

  • MAPI Sync mapa (4 hodín)

  • MAPI Sync metaúdajov (4 hodín)

 • Keď prepnete zobrazenia aktivita obsahujúci stĺpec Typ aktivity view definition, klienta Microsoft Office Outlook zlyhá.

 • Expect100Continue .NET prostredí by vypnuté, ak metóda overovania nie je služba Active Directory.

 • Stránke Edit.aspx mal predinštalovaný zlepšiť načítania formulára.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Otvoríte formulár.

  • Veľkosť formulára na celú obrazovku.

  • Otvorení a zatvorení formulára viackrát.

  V takomto prípade forme rastie až rozširuje vypnutie a dolnej časti obrazovky.

 • Ak Microsoft Visual C ++ Redist alebo novšej verzie je predinštalovaný v počítači, systém Microsoft Dynamics CRM klienta inštalácia zlyhá.

 • Popis plánovanej činnosti alebo aktivity služby v kalendári služieb zobrazuje nesprávny čas. Čas, ktorý sa zobrazí niekoľko hodín pred alebo po skutočný čas plánovanej činnosti a závisí od nastavenia časového pásma v systéme Microsoft Dynamics CRM a časové pásmo servera, na ktorom je nainštalovaný systém Microsoft Dynamics CRM.

 • V programe Internet Explorer 8 alebo novší, pásky sa nezobrazia okamžite po otvorení formulára v systéme Microsoft Dynamics CRM.

 • Pri pokuse o prijať pozvánku systému Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.orgnemá aktívny systém Microsoft Dynamics CRM Online žiadosti. Prihláste sa pomocou správne Windows Live ID pre pozvanie odhlásiť toto konto Windows Live ID, kliknite na položku Odhlásiť.

 • Ak máte viacero Outlook filtre, sledovať v CRM tlačidlo nie je zobrazená kontaktov programu Outlook alebo v iných typov synchronizované subjektu. Tento problém sa vyskytuje, keď jeden z filtrov je zakázaný.

 • Potom môžete odstrániť zobrazenia v programe Microsoft Office Outlook klienta, záznamy nebudú vrátené stránkovaný zobrazenie.

 • E-mailové správy neodosielajú z programu Outlook pri úprave e-mailových správ v priečinku Pošta na odoslanie. Tento problém sa vyskytuje, keď systém Microsoft Dynamics CRM 2011 klient je nakonfigurovaný. Po odstránení konfigurácie systému Microsoft Dynamics CRM e-mailové správy možno upravovať a odoslané z priečinka Pošta na odoslanie.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Otvorení klienta systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pre program Outlook.

  • Kliknite na pracovisku, rozbaľte Moja práca , a kliknite na tlačidlo importovať.

  • Otvorte dokončený import, a potom kliknite na zobrazenie záznamov úplne importovaný, čiastočne importované alebo zlyhalo.

  • Zavriete dialógové okno.

  V tomto scenári sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

 • Sledovanie e-mailovej správy v programe Outlook a potom previesť e-mailovú správu do prípadu alebo príležitosť v programe Outlook, e-mailovej aktivity systému Microsoft Dynamics CRM nie je prepojený na nové veci, ktoré vytvoríte.

 • Po kliknutí na tlačidlo Nastavenie týkajúce sa dynamickej systému Microsoft CRM client pre program Outlook, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Chyba: Vyskytla sa chyba.

  Tento problém sa vyskytuje, ak nemáte prístup k účtom.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Spustíte program Outlook.

  • Otvorte priečinok Kontakty.

  • Otvorte priečinok Doručená pošta a potom znova otvorte priečinok Kontakty.

  V takomto prípade trvá viac času na otvorenie priečinka Kontakty prvýkrát.

 • Nie je možné uložiť hodnotu začiarkavacie políčko v plánovanej činnosti v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

 • Pri pokuse o použitie "Moje prijaté E-maily s nevyriešený odosielateľov" zobrazenia v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, program Outlook zlyhá.

 • Dotaz SQL pre exportovanie údajov do programu Excel listy by vypnuté v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Audit História zobrazia nesprávne údaje po aktualizácii jedno pole v čase.

 • Internet Information Services (IIS) zastaví niekoľko sekúnd, počas špičky.

 • Pri pokuse o odstránenie veľkých importovať úlohy, proces odstraňovania krát.

 • Stretnete pomalá výkonnosť v predvolenom zobrazení mriežky po importovaní veľa záznamov v zobrazení kontaktov.

 • SkipGettingRecordCountForPaging nastavenie je pridaný do nástroja na Orgdborgsettings. Keď je nastavená na pravda, "select COUNT(*) ako [#TotalRecordCount]" dotaz vynechá a celkový počet záznamov nie je vrátená v zobrazení.

 • Vlastné chybové hlásenie nezobrazuje pri doplnkov zlyhajú počas procesu priradiť správu.

 • Informácie o časovom pásme sa aktualizuje severnej zima 2011/2012.

 • Po kliknutí na položku Zobraziť závislosti v entitou používateľ v mriežke súčastí riešenia systém Microsoft Dynamics CRM 2011 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Chyba: Vyskytla sa výnimka typu "System.Web.HttpUnhandledException".
  Číslo chyby: 0x80040216
  Chybové hlásenie: Treba jeden DependencyNode pre ObjectId.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Môžete vytvoriť vlastnú entitu.

  • Vytvoriť vzťah medzi entitou a aktivity. Namiesto toho môžete vytvoriť vzťah v ktorom typ aktivity má vlastnú entitu.

  • Môžete vytvoriť vzťah v ktorom vlastnej entity je nadradený typ aktivity.

  V tomto scenári, existuje cyklický vzťah štruktúry. Toto spôsobuje zlyhanie Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Ak sú dva Systémové entity cez vlastný vzťah, nemôžete importovať spravované riešenie, ktoré zahŕňa vlastné vzťah medzi rovnaké dva Systémové entity.

 • Predpokladajme, že ste organizácia s Multilingual User Interface Pack (MUI) nainštalovaný a MUI pack sa nachádza na Všetky jazyky. Pri pokuse importovať správu do organizácie, zobrazí sa chybové hlásenie. Okrem toho správa nie je aktualizovaný.

 • Predpokladajme, že máte Microsoft Dynamics CRM 4.0 doplnok. Pri zaregistrovať asynchrónne režim entity plug-in GrantAccess správy a zdieľať záznam, výnimka chyba vyskytuje. Keď sa plugin sa pokúša spustiť asynchrónne, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Výnimka: System.Runtime.Serialization.SerializationException: chyba v riadku 1 polohe 916. "Http://xxxx" prvok obsahuje údaje typu, ktorý názov "http://xxxx". Deserializátor nepozná typu, ktorý tento názov. Zvážte použitie DataContractResolver alebo pridať zodpovedajúce "PrincipalAccess" do zoznamu známych typov - napríklad pomocou atribút KnownTypeAttribute alebo pridaním do zoznamu známych typov prešiel na DataContractSerializer.

 • Podpora dashboard nezobrazí výsledky v systém Microsoft Dynamics CRM Online. Okrem toho nemôžete odosielať pozvánky používateľa.

 • Nemôžete uložiť e-mailovú adresu, ktorá obsahuje znak (@) alebo rovné úvodzovky ("") v.

 • Správy zobraziť nesprávny čas pečiatka.

 • Nemôžete sa prihlásiť organizácie po importe prispôsobení. Tento problém sa vyskytuje pri prispôsobení obsahujú neplatné mapa. Mapa XSD súboru musia byť aktualizované na overenie, že atribút Entity má prázdnu reťazec.

 • Úloha poskytovania jazyk zlyhá a potom zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Proces: CrmAsyncService - Crm Exception: Správa: The LocalizedLabel subjekt alebo komponent sa pokúsil prechodu zo stavu neplatná.

 • Pri reload webové zdroje z strane navigácie, dôjde k pretečeniu pamäte. Okrem toho dôjde k pretečeniu pamäte, pri načítaní nasledujúce stránky:

  • Kalendár

  • Oznámenia

  • Dynamics Marketplace

  • Stredisko zdrojovSúhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúce rýchle opravy a aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy alebo aktualizácie na serveri so systémom Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Článok obsahuje kroky, ktoré môžete sledovať pred inštaláciou Update Rollup 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, ak chcete zachovať funkčnosť verziou Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 kroky na vyčistenie PrincipalObjectAccess tabuľke systém Microsoft Dynamics CRM 2011 po použití Update Rollup 6

2741514 nízky výkon pri pripnutie zobrazenia systému Microsoft Dynamics CRM

Súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Kumulatívna aktualizácia 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúce rýchle opravy a aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy alebo aktualizácie na serveri so systémom Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Článok obsahuje kroky, ktoré môžete sledovať pred inštaláciou Update Rollup 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, ak chcete zachovať funkčnosť verziou Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 Stretnete pomalá výkonnosť pri vykonaní RetrieveMultiple dotazy na veľkých množín údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011Súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.


Ďalšie informácie

Zostava čísla a názvy súborov tejto súhrnnej aktualizácieAktualizácií pre tieto súčasti číslo je 5.0.9690.1992.

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 pre program Microsoft Office Outlook

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 smerovač e-mailov

 • Rozšírenie zostavy systému Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011 jazykový balík

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions

Názvy súborov pre 32-bitové verzie balíkov update rollup sú nasledovné:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Názvy súborov pre 64-bitové verzie balíkov update rollup sú nasledovné:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Informácie o súhrnnej aktualizáciiSúhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 budú znovu vydaná pre lokálnu zákazníkov na január 20, 2012.

Súhrnná aktualizácia 6 pôvodne bola vydaná 12. januára 2012. Ak sa nainštalovala staršia verzia budete môcť nainštalovať túto súhrnnú aktualizáciu cez staršiu verziu.

Ak ste nainštalovali slipstream balíkov, ktoré sú plné zariadenia, ktoré obsahujú súhrnnú aktualizáciu 6 prosím pozrite túto KB, ako ste sa chybové Inštalácia Update Rollup 6. MSPInstallAction zlyhalo

Online zákazníkov Zlepšenie infraštruktúry sú k CRM Online. Z tohto dôvodu Kumulatívna aktualizácia sa nepoužijú na servery až vylepšenia sú úplné. Cez stránku systémových oznámení pre okno systém údržby, vám oznámi pri organizácii budú aktualizované do novej infraštruktúry. Zároveň sa použije najnovšie aktualizácie.

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Download Prevziať balík 2600640. Dátum vydania: 20. januára 2012

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb online
Spoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Dôležitá PoznámkaNa nasadenie systému Microsoft Dynamics CRM 2011 súhrnnú aktualizáciu 5 alebo staršej verzie sa nedajú importovať databázu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 alebo novšiu verziu. Tento scenár nie je podporovaný.

Inštalácia služby Windows UpdateAutomaticky nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, môžete použiť službu Windows Update. Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 budú k dispozícii na lokalite Windows Update 24. január 2012.

Poznámka: Update Rollup 6 sa nedá odstrániť. Určitej databáze aktualizácií v Update Rollup 6, ktoré vám odinštalovať Update Rollup 6. Zálohujte databázy, pred inštaláciou tejto aktualizácie.

Systém Windows môžete nastaviť aj na automatickú inštaláciu odporúčaných aktualizácií. Toto nastavenie môžete riešiť problémy s písmami a pomôcť zlepšiť počítačom. Voliteľné aktualizácie nie sú nepreberajú ani neinštalujú automaticky.

Ďalšie informácie o typoch aktualizácií publikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií

Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií alebo upozorňovania na aktualizácieAk chcete nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocou lokality Windows Update, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do poľa Hľadať zadajte Aktualizácia . V zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciea počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré uvádza, že dôležité aktualizácie, alebo ktoré vyzve skontrolovať dôležité aktualizácie, môžete zobraziť a vyberte dôležité aktualizácie na inštaláciu.

 4. V zozname kliknite na položku všetky dôležité aktualizácie pre viac informácií. Začiarknite políčka aktualizácií, ktoré chcete nainštalovať, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

 6. Čítať s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť (ak aktualizácia vyžaduje táto akcia). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte heslo. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, poskytnite potvrdenie.

Manuálna inštaláciaAk chcete manuálne nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte nasledovne:

 1. Na webovej lokalite Microsoft Update catalog:

  Katalóg služby Microsoft Update

 2. Do poľa Hľadať zadajte 2600640 , a kliknite na tlačidlo Hľadať.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pridajte aktualizáciu do košíka.

 4. Kliknite na tlačidlo prevziať.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, zadajte priečinok, do ktorého chcete prevziať aktualizáciu, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo pokračovaťa potom kliknite na tlačidlo súhlasím akceptovať licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

 7. Po prevzatí aktualizácie do zadaného umiestnenia, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 preberanie aktualizácií a ovládačov z katalógu služby Windows Update

Ďalšie informácie o inštalácii

 • Po nainštalovaní tejto súhrnnej aktualizácii, ukončite všetky existujúce relácie CRM a potom spustite novú reláciu CRM začleniť zmeny.

 • Keď zriaďujete jazykový balík, jazykové nastavenia všetkých používateľov systému Microsoft Dynamics CRM, používateľ jazyka sa obnoví predvolený jazyk. Proces opätovného poskytovania neaktualizuje jazykové nastavenie používateľov. Preto používateľov, musíte obnoviť nastavenia jazyka v časti osobné možnosti pri prihlasovaní do systém Microsoft Dynamics CRM 2011.

PožiadavkyMusíte mať systém Microsoft Dynamics CRM 2011, zostava 5.0.9688.583 nainštalovaný tejto súhrnnej aktualizácii.

Ďalšie informácie o systéme Microsoft Dynamics CRM 2011, zostava 5.0.9688.583 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2461082 k dispozícii je aktualizácia pre Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Požiadavka na reštartovanieAk sa zobrazí výzva, reštartujte počítač, po nainštalovaní súhrnnej aktualizácie.

Informácie o odstráneníNemôžete odstrániť Update Rollup 6. Určitej databáze aktualizácií v Update Rollup 6, ktoré vám odinštalovať Update Rollup 6. Zálohujte databázy, pred inštaláciou tejto aktualizácie.


Update Rollup 6 obsahuje aj Dynamics CRM Q4 služby Aktualizácia funkcie. Ďalšie informácie o funkciách Dynamics CRM Q4 služby aktualizácia, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: cesta dopredu


Aktualizácia, ktorá zahŕňa všetky opravy pre problémy, ktoré sú zdokumentované v Update Rollup 1 až Update Rollup 5 je súhrnná aktualizácia 6.

Ďalšie informácie o predchádzajúcich súhrny a problémy, ktoré riešia, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2466084 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2547347 update Rollup 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozícii
2556767 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011
2567454 k dispozícii je súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011

Update Rollup 6 obsahuje nasledujúce ďalšie opravy a aktualizácie:

 • Po vytvorení obrazu správcovskej inštalácie Self-Healing Setup (SHS) pomocou súbor .msp, ktorý je súčasťou súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  CString::LoadString(7407) zlyhalo.

  BUG #: 22815 (CRM SE)

 • Pri pokuse o inováciu zo systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 na systém Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizácie zlyhá pri ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metódy na požiadanie RetrieveMultiple. BUG #: 22393 (CRM SE)

 • Stretnete pomalá výkonnosť počas inovácie na systém Microsoft Dynamics CRM 2011. BUG #: 23223 (CRM SE)

 • Ak prístup k stránke Microsoft Dynamics CRM 2011 mobilných URL a potom sa pokúsite vytvoriť konto, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa neočakávaná chyba.

  BUG #: 24126 (CRM SE)

 • Pri použití Microsoft Silverlight spolu s webové zdroje, formy nezobrazujú podľa očakávania. Tento problém sa vyskytuje pri rozbaliť túto kartu v predvolenom nastavení kartu vlastnosti začiarkavacie políčko nie je začiarknuté. BUG #: 21754 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že použijete nasledovný formát priezvisko pre vašu organizáciu:

  • Posledné meno a priezvisko

  Keď použijete len priezvisko vytvoriť kontakt, ďalšie čiarka (,) sa zobrazí na konci meno. BUG #: 21816 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že kliknete na Zmena vlastnosti v Komentár článku (článok) pole článku subjektu. Po zatvorení dialógového okna Editor formulárov , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

  BUG #: 21855 (CRM SE)

 • Po pridaní poľa Popis činnosti zobrazenie e-mailovej aktivity HTML kód sa zobrazí v stĺpci mriežky a obrazovkový. BUG #: 21871 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že pridať webový prostriedok HTML, ktorý obsahuje odkaz na stránke "ClientGlobalContext.js.aspx" v navigačnej table formulára. Keď znovu otvoríte webový prostriedok, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

  BUG #: 21887 (CRM SE)

 • Keď otvoríte kalendár z Moja práca oblasti, systém Microsoft Dynamics CRM 2011 nie prejdite na prvej hodiny pracovného dňa. BUG #: 21956 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Ste v prostredí nadradené a podradené organizačné jednotky.

  • Môžete vytvoriť e-mailovú šablónu na úrovni nadradenej.

  • Môžete nastaviť e-mailovú šablónu možné prezerať na úrovni detí.

  • Používateľ sa pokúša vytvoriť e-mailovú správu v podriadenej úrovne organizačnej jednotke.

  V tomto prípade používateľ nemôže používať e-mailovú šablónu na vytvorenie e-mailu. BUG #: 21803 (CRM SE)

 • Použijete funkciu rozvrh v plánovanej činnosti služby systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocou programu Internet Explorer 9 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:


  Nemožno spustiť kód z uvoľnené skriptu.

  BUG #: 21897 (CRM SE)

 • Pri exporte riešenia do systému Microsoft Dynamics CRM Online, nezobrazí sa otvoriť alebo uložiť súbor. BUG #: 21913 (CRM SE)

 • Po importe riešenia, ktoré obsahuje prispôsobené zobrazenia, predvolené zobrazenia atribútu nastavená nesprávne zobrazenia alebo nové zobrazenia. BUG #: 22055 (CRM SE)

 • Pri zmene prispôsobenia a potom kliknite na položku Publikovať všetky prispôsobenia, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Nespracovaná výnimka.

  BUG #: 23478 (CRM SE)

 • Po spustení PersistMatchCode plugin systému Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Všeobecná chyba SQL.

  BUG #: 23726 (CRM SE)

 • Keď sa pokúsite importovať údaje, sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa chyba servera SQL Server. Skúste akciu zopakovať znova. Ak problém pretrváva, skontrolujte Microsoft Dynamics CRM Community riešení alebo kontaktovať vašej organizácie systém Microsoft Dynamics CRM správcu. Napokon, môžete kontaktovať Microsoft Support.

  BUG #: 22068 (CRM SE)

 • Keď odstránite záznam, ktorý obsahuje hlavný objekt prístup (POA) záznamy v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011 a systém Microsoft Dynamics CRM Online, záznamy sa neodstránia z tabuľky POA. BUG #: 22706 (CRM SE)

 • Keď sa pokúsite vykonať Hromadné odstránenie procesu od rámu Moje názory , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Záznam je k dispozícii. Požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie.

  BUG #: 21463 (CRM SE)

 • Nemôžete použiť OrgDBOrgSettings nástroj v rámci organizácie, ktorá má zdvojené popisný názov databázy systému Microsoft Dynamics CRM Online. BUG #: 22748 (CRM SE)

 • Pri importe riešenia systém Microsoft Dynamics CRM, kaskádové funkcie SQL nie sú odznova. BUG #: 22624 (CRM SE)

 • Pri spustení filtrované zobrazenia pre aktivity v správach alebo aplikácií ISV, filtrované zobrazenia zobraziť zdieľané záznamov. BUG #: 22355 (CRM SE)

 • Duplicitné indexy sú vytvorené pre uzavretie objednávky, uzavretie príležitosti a list činnosti v tabuľke ActivityPointerBase. BUG #: 23432 (CRM SE)

 • Automaticky generované číslo článku databázy Knowledge Base (KB) obsahuje príponu nečakane v systém Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Poznámka: Po inštalácii Update Rollup 6, SkipSuffixOnKBArticles nastavenie je presunutý do tabuľky Orgdborgsettings. Ak chcete odstrániť prípona KB článku číslo, nastavte pomocou nástroja Orgdborgsettings. BUG #: 23000 (CRM SE)

 • Niektoré BusinessEntityMoniker, EntityExpression a BusinessEntity konštruktérov Nepoužívajte kontexte existujúcej organizácie. BUG #: 23084 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že vytvoríte zostavu pomocou Sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011. Keď sa pokúsite vložiť kontingenčnej tabuľky, ktoré exportujete správa do hárka programu Excel, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Názov poľa kontingenčnej tabuľky nie je platný. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky, musíte použiť údaje usporiadané ako zoznam s menovkami stĺpcov. Ak chcete zmeniť názov poľa kontingenčnej tabuľky, musíte zadať názov nového poľa.

  BUG #: 22833 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že používate systém Microsoft Dynamics CRM klientske servery reštartovania. Keď uzol v nasadení zlyhá alebo stane nedostupnou, nemôžete spustiť zostavy jazyka FetchXML. BUG #: 22784 (CRM SE)

 • Úroveň denníka programu Exchange Web Service (EWS) stopy nastavená na predvolené miesto Verbose. BUG #: 22340 (CRM SE)

 • Nie je možné nasadiť pravidlá k poštovým schránkam používateľov v prostredí Microsoft Exchange 2010 keď server Exchange CAS a schránku Exchange roly nie sú na rovnakom serveri. BUG #: 21768 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že odstránite povolenia pre dokumenty a SharePoint webových stránok prístupu pre roly zabezpečenia systému Microsoft Dynamics CRM. Keď sa prihlásite ako používateľ s rolou zabezpečenia, časti "dokumenty" stále zobrazuje v navigačnom paneli. Okrem toho kliknete v časti "dokumenty" zobrazí chybové hlásenie povolenia. BUG #: 22383 (CRM SE)

 • Keď sa pokúsite zmeniť hodnotu množstva pridaním skriptu do udalosti onLoad vo formulári produktu príležitosti , zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Hodnota v poli množstvo zmenil z "1.0000000000" na "1.00000" kvôli aktualizácii desatinných čísel podporovaných v produkte.

  BUG #: 22552 (CRM SE)

 • Po konfigurácii sporu pravidlo a vylúčiť pravidlo pre názov pohľadávky v systém Microsoft Dynamics CRM pohľadávok a IFD Inštalátor, OrganizationData.svc stránka nefunguje. BUG #: 22541 (CRM SE)

 • Keď sa pokúsite konfigurovať dvojbajtové znakov názov zoznamu zliav, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Duplicitný záznam: Záznam s týmito hodnotami už existuje. Nie je možné vytvoriť duplicitný záznam. Vyberte jednu alebo viacero jedinečných hodnôt a skúste znova.

  BUG #: 24134 (CRM SE)

 • Keď vytvoríte dynamický marketingový zoznam pomocou filter a filter obsahuje vyhľadávacie pole predstavuje vzťah n s vlastnú entitu, filter nemení marketingový zoznam, ktorú ste vytvorili. BUG #: 22970 (CRM SE)

 • Uložené dotazy nie údaje vrátiť dynamické marketingové zoznamy. BUG #: 23289 (CRM SE)

 • Keď bunke typ exportujete do hárka programu Excel, bodkočiarku (;) v typ vlastnosti bunky vytvorí riadok nečakane. BUG #: 22043 (CRM SE)

 • Keď vykonáte uloženie operácie vo forme pre druhý čas, vaše nasledujúce chybové hlásenie:


  Prístup bol odmietnutý.

  BUG #: 23809 (CRM SE)

 • V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, tieto intervaly vzorkovania sú aktualizované na zlepšenie výkonnosti:

  • Správca stavu (15 minút)

  • Správca upozornení (30 minút)

  • MAPI Sync Non-ABP (60 minút)

  • MAPI Sync ABP (4 hodín)

  • MAPI Sync mapa (4 hodín)

  • MAPI Sync metaúdajov (4 hodín)

  BUG #: 23445 (CRM SE)

 • Keď prepnete zobrazenia aktivita obsahujúci stĺpec Typ aktivity view definition, klienta Microsoft Office Outlook zlyhá. BUG #: 23490 (CRM SE)

 • Expect100Continue .NET prostredí by vypnuté, ak metóda overovania nie je služba Active Directory. BUG #: 23508 (CRM SE)

 • Stránke Edit.aspx mal predinštalovaný zlepšiť načítania formulára. BUG #: 23605 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Otvoríte formulár.

  • Veľkosť formulára na celú obrazovku.

  • Otvorení a zatvorení formulára viackrát.

  V takomto prípade forme rastie až rozširuje vypnutie a dolnej časti obrazovky. BUG #: 23536 (CRM SE)

 • Ak Microsoft Visual C ++ Redist alebo novšej verzie je predinštalovaný v počítači, systém Microsoft Dynamics CRM klienta inštalácia zlyhá. BUG #: 23106 (CRM SE)

 • Popis plánovanej činnosti alebo aktivity služby v kalendári služieb zobrazuje nesprávny čas. Čas, ktorý sa zobrazí niekoľko hodín pred alebo po skutočný čas plánovanej činnosti a závisí od nastavenia časového pásma v systéme Microsoft Dynamics CRM a časové pásmo servera, na ktorom je nainštalovaný systém Microsoft Dynamics CRM. BUG #: 22776 (CRM SE)

 • V programe Internet Explorer 8 alebo novší, pásky sa nezobrazia okamžite po otvorení formulára v systéme Microsoft Dynamics CRM. BUG #: 23222 (CRM SE)

 • Pri pokuse o prijať pozvánku systému Microsoft Dynamics CRM Online, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.orgnemá aktívny systém Microsoft Dynamics CRM Online žiadosti. Prihláste sa pomocou správne Windows Live ID pre pozvanie odhlásiť toto konto Windows Live ID, kliknite na položku Odhlásiť.

  BUG #: 23183 (CRM SE)

 • Ak máte viacero Outlook filtre, sledovať v CRM tlačidlo nie je zobrazená kontaktov programu Outlook alebo v iných typov synchronizované subjektu. Tento problém sa vyskytuje, keď jeden z filtrov je zakázaný. BUG #: 21502 (CRM SE)

 • Potom môžete odstrániť zobrazenia v programe Microsoft Office Outlook klienta, záznamy nebudú vrátené stránkovaný zobrazenie. BUG #: 21357 (CRM SE)

 • E-mailové správy neodosielajú z programu Outlook pri úprave e-mailových správ v priečinku Pošta na odoslanie. Tento problém sa vyskytuje, keď systém Microsoft Dynamics CRM 2011 klient je nakonfigurovaný. Po odstránení konfigurácie systému Microsoft Dynamics CRM e-mailové správy možno upravovať a odoslané z priečinka Pošta na odoslanie. BUG #: 21396 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Otvorení klienta systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pre program Outlook.

  • Kliknite na pracovisku, rozbaľte Moja práca , a kliknite na tlačidlo importovať.

  • Otvorte dokončený import, a potom kliknite na zobrazenie záznamov úplne importovaný, čiastočne importované alebo zlyhalo.

  • Zavriete dialógové okno.

  V tomto scenári sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba.

  BUG #: 21421 (CRM SE)

 • Sledovanie e-mailovej správy v programe Outlook a potom previesť e-mailovú správu do prípadu alebo príležitosť v programe Outlook, e-mailovej aktivity systému Microsoft Dynamics CRM nie je prepojený na nové veci, ktoré vytvoríte. BUG #: 21874 (CRM SE)

 • Po kliknutí na tlačidlo Nastavenie týkajúce sa dynamickej systému Microsoft CRM client pre program Outlook, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Chyba: Vyskytla sa chyba.

  Tento problém sa vyskytuje, ak nemáte prístup k účtom. BUG #: 21863 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Spustíte program Outlook.

  • Otvorte priečinok Kontakty.

  • Otvorte priečinok Doručená pošta a potom znova otvorte priečinok Kontakty.

  V takomto prípade trvá viac času na otvorenie priečinka Kontakty prvýkrát. BUG #: 22654 (CRM SE)

 • Nie je možné uložiť hodnotu začiarkavacie políčko v plánovanej činnosti v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook. BUG #: 22380 (CRM SE)

 • Pri pokuse o použitie "Moje prijaté E-maily s nevyriešený odosielateľov" zobrazenia v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, program Outlook zlyhá. BUG #: 22053 (CRM SE)

 • Dotaz SQL pre exportovanie údajov do programu Excel listy by vypnuté v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011. BUG #: 21605 (CRM SE)

 • Audit História zobrazia nesprávne údaje po aktualizácii jedno pole v čase. BUG #: 21753 (CRM SE)

 • Internet Information Services (IIS) zastaví niekoľko sekúnd, počas špičky. BUG #: 21619 (CRM SE)BUG #: 22775 (CRM SE)

 • Pri pokuse o odstránenie veľkých importovať úlohy, proces odstraňovania krát. BUG #: 21720 (CRM SE)

 • Stretnete pomalá výkonnosť v predvolenom zobrazení mriežky po importovaní veľa záznamov v zobrazení kontaktov. BUG #: 23108 (CRM SE)

 • SkipGettingRecordCountForPaging nastavenie je pridaný do nástroja na Orgdborgsettings. Keď je nastavená na pravda, "select COUNT(*) ako [#TotalRecordCount]" dotaz vynechá a celkový počet záznamov nie je vrátená v zobrazení. BUG #: 23431 (CRM SE)

 • Vlastné chybové hlásenie nezobrazuje pri doplnkov zlyhajú počas procesu priradiť správu. BUG #: 22430 (CRM SE)

 • Informácie o časovom pásme sa aktualizuje severnej zima 2011/2012. BUG #: 22882 (CRM SE)

 • Po kliknutí na položku Zobraziť závislosti v entitou používateľ v mriežke súčastí riešenia systém Microsoft Dynamics CRM 2011 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Chyba: Vyskytla sa výnimka typu "System.Web.HttpUnhandledException".
  Číslo chyby: 0x80040216
  Chybové hlásenie: Treba jeden DependencyNode pre ObjectId.

  BUG #: 21742 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Môžete vytvoriť vlastnú entitu.

  • Vytvoriť vzťah medzi entitou a aktivity. Namiesto toho môžete vytvoriť vzťah v ktorom typ aktivity má vlastnú entitu.

  • Môžete vytvoriť vzťah v ktorom vlastnej entity je nadradený typ aktivity.

  V tomto scenári, existuje cyklický vzťah štruktúry. Toto spôsobuje zlyhanie Microsoft Dynamics CRM 2011. BUG #: 21427 (CRM SE)

 • Ak sú dva Systémové entity cez vlastný vzťah, nemôžete importovať spravované riešenie, ktoré zahŕňa vlastné vzťah medzi rovnaké dva Systémové entity. BUG #: 21012 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že ste organizácia s Multilingual User Interface Pack (MUI) nainštalovaný a MUI pack sa nachádza na Všetky jazyky. Pri pokuse importovať správu do organizácie, zobrazí sa chybové hlásenie. Okrem toho správa nie je aktualizovaný. BUG #: 21998 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že máte Microsoft Dynamics CRM 4.0 doplnok. Pri zaregistrovať asynchrónne režim entity plug-in GrantAccess správy a zdieľať záznam, výnimka chyba vyskytuje. Keď sa plugin sa pokúša spustiť asynchrónne, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Výnimka: System.Runtime.Serialization.SerializationException: chyba v riadku 1 polohe 916. "Http://xxxx" prvok obsahuje údaje typu, ktorý názov "http://xxxx". Deserializátor nepozná typu, ktorý tento názov. Zvážte použitie DataContractResolver alebo pridať zodpovedajúce "PrincipalAccess" do zoznamu známych typov - napríklad pomocou atribút KnownTypeAttribute alebo pridaním do zoznamu známych typov prešiel na DataContractSerializer.

  BUG #: 22542 (CRM SE)

 • Podpora dashboard nezobrazí výsledky v systém Microsoft Dynamics CRM Online. Okrem toho nemôžete odosielať pozvánky používateľa. BUG #: 22757 (CRM SE)

 • Nemôžete uložiť e-mailovú adresu, ktorá obsahuje znak (@) alebo rovné úvodzovky ("") v. BUG #: 21681 (CRM SE)

 • Správy zobraziť nesprávny čas pečiatka. BUG #: 22593 (CRM SE)

 • Nemôžete sa prihlásiť organizácie po importe prispôsobení. Tento problém sa vyskytuje pri prispôsobení obsahujú neplatné mapa. Mapa XSD súboru musia byť aktualizované na overenie, že atribút Entity má prázdnu reťazec. BUG #: 22957 (CRM SE)

 • Úloha poskytovania jazyk zlyhá a potom zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Proces: CrmAsyncService - Crm Exception: Správa: The LocalizedLabel subjekt alebo komponent sa pokúsil prechodu zo stavu neplatná.

  BUG #: 22703 (CRM SE)

 • Pri reload webové zdroje z strane navigácie, dôjde k pretečeniu pamäte. Okrem toho dôjde k pretečeniu pamäte, pri načítaní nasledujúce stránky:

  • Kalendár

  • Oznámenia

  • Dynamics Marketplace

  • Stredisko zdrojov

  BUG #: 23116 (CRM SE)Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúce rýchle opravy a aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy alebo aktualizácie na serveri so systémom Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Článok obsahuje kroky, ktoré môžete sledovať pred inštaláciou Update Rollup 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, ak chcete zachovať funkčnosť verziou Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 kroky na vyčistenie PrincipalObjectAccess tabuľke systém Microsoft Dynamics CRM 2011 po použití Update Rollup 6

2741514 nízky výkon pri pripnutie zobrazenia systému Microsoft Dynamics CRM

Súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Kumulatívna aktualizácia 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúce rýchle opravy a aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy alebo aktualizácie na serveri so systémom Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podľa pokynov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Článok obsahuje kroky, ktoré môžete sledovať pred inštaláciou Update Rollup 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, ak chcete zachovať funkčnosť verziou Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 Stretnete pomalá výkonnosť pri vykonaní RetrieveMultiple dotazy na veľkých množín údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011Súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.


Nasledujúce chyby boli stanovené a dodané ako kritické na požiadanie (COD) opravy:

 • Keď pristupujete Microsoft Dynamics CRM s nárokmi povolené cez nasadenie internetové (IFD), 404 chybové stránky sú generované náhodne.

 • Po pridaní vlastného vyhľadávacieho poľa rýchle nájsť zoznam polí v zobrazení rýchleho hľadania v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, vlastné vyhľadávacie pole zobrazuje žiadne záznamy.

 • Ak sa priradenie záznamov jedného používateľa inému používateľovi v systém Microsoft Dynamics CRM 2011, vás skúsenosti pomalý výkon. Navyše proces nasadenia môže uplynúť časový limit.

 • Ak rýchlo prepínať medzi niekoľkých systém Microsoft Dynamics CRM účet záznamy, program Outlook zlyhá.

 • Pri ukladaní plánované činnosti v programe Outlook, sa môže vyskytnúť nízky výkon.

 • Predpokladajme, že uzavrite príležitostí pomocou Microsoft CRM software development kit (SDK) v klientovi systému Microsoft CRM pre program Outlook v režime offline. Pri pokuse zmeniť klient späť do stavu online, vyskytne sa chyba prehrávania.

 • Pri pokuse o konfiguráciu klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, ktorý má Update Rollup 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 nainštalovaný, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  LDAP server je nedostupný.

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Môžete zmeniť filter údajov skupiny v oblasti Moje úlohy zahrnúť dodatočné filtrovanie včas dátum.

  • Môžete vytvoriť úlohu v aplikácii, ktorá spĺňa moje úlohy filter a zahŕňa due date kritériá.

  • Túto úlohu synchronizovať s klientom Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

  • Môžete odstrániť úlohu z aplikácie.

  • Úloha sa opätovná synchronizácia klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

  V tomto scenári sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa chyba. Skúste akciu zopakovať znova. Ak problém pretrváva, skontrolujte Microsoft Dynamics CRM Community.

 • Predpokladajme, že dva záznamy použiť duplicitné e-mailovú adresu. Máte prístup len k jednému z týchto dvoch záznamov z dôvodu konfigurácie zabezpečenia povolení. V takomto prípade po odoslaní e-mailovú správu so záznamom, ku ktorým máte prístup, e-mailové správy neodosielajú. Okrem toho sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:


  CRM Exception: Správa: SecLib::AccessCheckEx zlyhala. Vrátené hr = -2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-011-98b4-00155d516fbe, inovuje: 3618883d-509 c-011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 a CallingUser: ebc6a2c7-259 c-011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2 objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-011-ab97-00155d52100d, AccessRights: prístup na čítanie, ErrorCode: -2147187962.

 • Predpokladajme, že klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook je nakonfigurovaný pomocou IFD URL. V takomto prípade nie výzva na zadanie poverení Ak uložené poverenia nie sú platné.

 • Ak je povolené overovanie deklarácií nemôžete spustiť zostavy v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

 • Keď prechádzate v webového klienta Microsoft Dynamics CRM pomocou programu Internet Explorer 9, Internet Explorer využívať nadmerné pamäte. Preto sa vyskytnúť nízky výkon.

 • Zobrazenie vedľajšej mriežky načítať záznamy.

 • Keď zmeníte frontu po vykonaní rýchle vyhľadávanie na frontoch, vyskytne sa chyba skriptu.

 • Keď pripnete zobrazenie pre Outlook klienta Microsoft Dynamics CRM, kartu zobrazenie je uložené celej relácie a údaje pre zobrazenie uložené lokálne.

 • Pri synchronizácii opakovanú plánovanú činnosť, ktorý obsahuje zrušené schôdze, a zrušené schôdze sa neodstráni z kalendára, program Outlook zlyhá.

 • Predpokladajme, že máte asynchrónne plugin alebo pracovného postupu, ktorý je zapísaný na aktualizáciu položky frontu. Ak položku frontu je smerovaný cez systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK koncový bod trasy žiadosti v systém Microsoft Dynamics CRM 2011, smerovanie požiadavka zlyhá.

 • Správy sa nedá zobraziť pre používateľov v hornej úrovni organizačnej jednotky po EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD databázy registry položky hodnota nastavená na 2.

 • Keď viacriadkové textové polia sú súčasťou šablóny e-mailu v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011, zlomov riadkov v viacriadkové textové polia sú nesprávne naformátovaná.


Nasledujúce chyby boli stanovené a dodané ako kritické na požiadanie (COD) opravy:

 • Keď pristupujete Microsoft Dynamics CRM s nárokmi povolené cez nasadenie internetové (IFD), 404 chybové stránky sú generované náhodne. BUG #: 20172 (CRM SE)

 • Po pridaní vlastného vyhľadávacieho poľa rýchle nájsť zoznam polí v zobrazení rýchleho hľadania v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, vlastné vyhľadávacie pole zobrazuje žiadne záznamy. BUG #: 23034 (CRM SE)

 • Ak sa priradenie záznamov jedného používateľa inému používateľovi v systém Microsoft Dynamics CRM 2011, vás skúsenosti pomalý výkon. Navyše proces nasadenia môže uplynúť časový limit. BUG #: 22269 (CRM SE)

 • Ak rýchlo prepínať medzi niekoľkých systém Microsoft Dynamics CRM účet záznamy, program Outlook zlyhá. BUG #: 23336 (CRM SE)

 • Pri ukladaní plánované činnosti v programe Outlook, sa môže vyskytnúť nízky výkon. BUG #: 22089 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že uzavrite príležitostí pomocou Microsoft CRM software development kit (SDK) v klientovi systému Microsoft CRM pre program Outlook v režime offline. Pri pokuse zmeniť klient späť do stavu online, vyskytne sa chyba prehrávania. BUG #: 22343 (CRM SE)

 • Pri pokuse o konfiguráciu klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook, ktorý má Update Rollup 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 nainštalovaný, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  LDAP server je nedostupný.

  BUG #: 23535 (CRM SE)

 • Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Môžete zmeniť filter údajov skupiny v oblasti Moje úlohy zahrnúť dodatočné filtrovanie včas dátum.

  • Môžete vytvoriť úlohu v aplikácii, ktorá spĺňa moje úlohy filter a zahŕňa due date kritériá.

  • Túto úlohu synchronizovať s klientom Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

  • Môžete odstrániť úlohu z aplikácie.

  • Úloha sa opätovná synchronizácia klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook.

  V tomto scenári sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:


  Vyskytla sa chyba. Skúste akciu zopakovať znova. Ak problém pretrváva, skontrolujte Microsoft Dynamics CRM Community.

  BUG #: 22579 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že dva záznamy použiť duplicitné e-mailovú adresu. Máte prístup len k jednému z týchto dvoch záznamov z dôvodu konfigurácie zabezpečenia povolení. V takomto prípade po odoslaní e-mailovú správu so záznamom, ku ktorým máte prístup, e-mailové správy neodosielajú. Okrem toho sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:


  CRM Exception: Správa: SecLib::AccessCheckEx zlyhala. Vrátené hr = -2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-011-98b4-00155d516fbe, inovuje: 3618883d-509 c-011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 a CallingUser: ebc6a2c7-259 c-011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2 objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-011-ab97-00155d52100d, AccessRights: prístup na čítanie, ErrorCode: -2147187962.

  BUG #: 21837 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že klienta Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook je nakonfigurovaný pomocou IFD URL. V takomto prípade nie výzva na zadanie poverení Ak uložené poverenia nie sú platné. BUG #: 22793 (CRM SE)

 • Ak je povolené overovanie deklarácií nemôžete spustiť zostavy v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook. BUG #: 22988 (CRM SE)

 • Keď prechádzate v webového klienta Microsoft Dynamics CRM pomocou programu Internet Explorer 9, Internet Explorer využívať nadmerné pamäte. Preto sa vyskytnúť nízky výkon. BUG #: 21600 (CRM SE)

 • Zobrazenie vedľajšej mriežky načítať záznamy. BUG #: 23463 (CRM SE)

 • Keď zmeníte frontu po vykonaní rýchle vyhľadávanie na frontoch, vyskytne sa chyba skriptu. BUG #: 22730 (CRM SE)

 • Keď pripnete zobrazenie pre Outlook klienta Microsoft Dynamics CRM, kartu zobrazenie je uložené celej relácie a údaje pre zobrazenie uložené lokálne. BUG #: 23862 (CRM SE)

 • Pri synchronizácii opakovanú plánovanú činnosť, ktorý obsahuje zrušené schôdze, a zrušené schôdze sa neodstráni z kalendára, program Outlook zlyhá. BUG #: 24093 (CRM SE)

 • Predpokladajme, že máte asynchrónne plugin alebo pracovného postupu, ktorý je zapísaný na aktualizáciu položky frontu. Ak položku frontu je smerovaný cez systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK koncový bod trasy žiadosti v systém Microsoft Dynamics CRM 2011, smerovanie požiadavka zlyhá. BUG #: 22537 (CRM SE)

 • Správy sa nedá zobraziť pre používateľov v hornej úrovni organizačnej jednotky po EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD databázy registry položky hodnota nastavená na 2. BUG #: 23554 (CRM SE)

 • Keď viacriadkové textové polia sú súčasťou šablóny e-mailu v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011, zlomov riadkov v viacriadkové textové polia sú nesprávne naformátovaná. BUG #: 23037 (CRM SE)


Autor: lmuelle; matbrown
Writer: v-zhipen; lmuelle
Tech Reviewer: šansón
Editor: v-jonwoo

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×