Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10 je k dispozícii

ÚVOD

K dispozícii je Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10 (SP10). Microsoft FRx 6.7 SP10 si môžete nainštalovať v ľubovoľnom počítači so systémom Microsoft FRx 6.7. V tomto článku sa popisuje inštalácia balíka Microsoft FRx 6.7 SP10. Tento článok obsahuje aj zoznam problémov, ktoré sú opravené v balíku Microsoft FRx 6.7 SP10.

Ďalšie informácie

Ako získať Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10

Microsoft Dynamics GP

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67gpoverview.htm?printpage=false


zákazníkmi

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67gpoverview.htm?printpage=false

Microsoft Dynamics AX

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67axaptaoverview.htm?printpage=falseZákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67axaptaoverview.htm?printpage=false

Microsoft Dynamics NAV

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/frx67navoverview_eng.htm?printpage=falsezákazníkom https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/servicepacks/frx67navoverview_eng.htm?printpage=false

PožiadavkyAk chcete nainštalovať tento balík Service Pack, musíte mať nainštalovaný microsoft FRx 6.7.Poznámka Dôrazne odporúčame pred použitím balíka Microsoft FRx 6.7 Service Pack 9 (SP9) použiť Microsoft FRx 6.7 SP10. Ak potrebujete odstrániť balík SP10, môže sa vyskytnúť poškodenie údajov, ak sa najskôr použil balík SP9.

Informácie o inštalácii

 1. Dvojitým kliknutím na programový súbor balíka Service Pack spustite inštalátor.

 2. Keď sa zobrazí okno Vitajte, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Zobrazia sa licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Prečítajte si podmienky, kliknite na položku Súhlasíma potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na položky Návrhár zostavy FRx, Spúšťač zostavy FRx, Zobrazovač FRx na detaily, Správca zostavy FRx a Sprievodca zo zostavy FRx. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Overte správnosť predvoleného cieľového priečinka alebo kliknite na položku Prehľadávať a otvorte iný cieľový priečinok. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  Poznámka Ak ste pri inštalácii služby Microsoft FRx používali cestu UNC (Universal Naming Convention), zadajte cestu UNC.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a spustite aktualizáciu súborov.

 7. Po aktualizovaní základných súborov Microsoft FRx sa zobrazí toto hlásenie:

  Inštalácia sa dokončila!

 8. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončite inštalátor.

Podpora inštalácie

Informácie o technickej podpore pre Microsoft FRx nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspxV časti Súvisiace produkty na webovej stránke kliknite na položku Microsoft FRx. Technickú podporu môžete získať aj telefonicky na čísle (888) 477-7877.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tohto balíka Service Pack má atribúty súborov (alebo novšie atribúty súborov), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy pre tieto súbory sú uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertujú sa na lokálny čas. Ak chcete zistiť rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Frx67010343g.exe

6.7.0.9333

56,275,960

12. marec 2008

20:35

x86

R10releasenotes-microsoft dynamics™ gp 9.0 a 10.0.docx

Nevzťahuje sa

82,143

18. marec 2008

23:00

Nevzťahuje sa

Nasledujúca tabuľka popisuje problémy, ktoré sú opravené v balíku Microsoft FRx 6.7 Service Pack 10.

Modul

Problém

FRx Designer

Nemôžete vybrať konkrétny preddefinovaný blok a potom zobraziť príslušné preddefinované bloky.

FRx Designer

Chyba "DynaZip UnZIP" sa zobrazí pri exporte veľkej zostavy do Microsoft Excel a potom odošlete e-mailovú správu z stromu hlásenia.

FRx Designer

Keď vyberiete možnosť Použiť zaokrúhlené hodnoty pre výpočty a súčty v katalógu spolu s možnosťou SR v stĺpci výpočtu, stĺpec zobrazí v čiastke nulové centy namiesto neohálenej sumy.

FRx Designer

Pri vytváraní zostavy, ktorá používa kód formátu riadka, a stĺpec YTD, ktorý obsahuje preklad meny aj 365 období, sa zobrazí chybové hlásenie: "Vyskytla sa chyba pri nastavovaní filtrov pre stĺpce RRVG YTD".

FRx Designer

Ak pomenujete svoju spoločnosť a pomocou znakom @ukážete, že spoločnosť je právnymi entitami, hlavička v správe bude ignorovať znak @.

FRx Designer

Pri vytváraní zostavy, ktorá používa ovládací prvok tlače X0 a netlačivá (NP) v rozložení stĺpca, zostava zobrazí množstvá naľavo od stĺpca DESC.

FRx Designer

Keď zostava používa strom, ktorý nemá údaje pre niektoré jednotky, v vygenerovanej zostave sa zobrazí stĺpec NP. Tento problém sa vyskytuje, keď rozloženie stĺpca obsahuje stĺpec, ktorý má vybratý ovládací prvok tlače X0, a ďalší stĺpec, ktorý má vybratý ovládací prvok tlače NP.

FRx Designer

Hlavičky sa zobrazia pre stĺpce, ktoré obsahujú údaje v netlačiných riadkoch.

FRx Designer

Keď exportujete zo zobrazovača FRx na zobrazenie detailov Excel viackrát, proces exportu sa spomaľuje.

FRx Designer

Ak používate riadok funkcie PI spolu so stĺpcom CALC, pri exporte do súboru typu Excel (.xls) sa zobrazí chybové hlásenie a vyberiete možnosť exportovať vzorce: Chyba 5: volanie alebo argument neplatnej procedúry

FRx Designer

Veľký strom používajúci zabezpečenie v stĺpci P sa vykonáva pomaly pri otvorení zobrazovača FRx DrillDown Viewer.

FRx Designer

Pri vytváraní zostavy na spracovanie sa zobrazí chybové Excel použijete možnosť Správa o chýbajúcej výnimke: Chyba 6 Pretečenie

FRx Designer

Pri použití masky špeciálneho formátu 0,0000 v rozložení stĺpca sa v zostave namiesto skutočných čísel zobrazí hodnota 0,0000.

FRx Designer

Pri použití možnosti tlače Symbol meny (CS) vo formáte riadka je maska použitá pre desatinné miesta založená na nastavení zaokrúhľovania katalógu namiesto nastavení medzinárodného formátu masky, ktorá je dokumentovaná tak, ako je definované pre spoločnosť.

FRx Designer

Ak pre prvý deň v mesiaci nie je zadaná žiadna sadzba a použitá priemerná metóda je súčet kurzov rozdelených počtom kurzov, vypočítaný výmenný kurz AVGMONTHLY je nesprávny.

FRx Designer

Pri exporte veľkej zostavy do kontingenčnej tabuľky sa zobrazí Excel chyby 5.

FRx Designer

Pri vytváraní súboru, ktorý obsahuje kontingenčný graf stromové zabezpečenie, sa zobrazí chybové hlásenie: Chyba 5 Neplatné volanie procedúry

FRx Designer

Ak ste ako spôsob zabezpečenia služby Microsoft FRx vybrali možnosť Network ID, používatelia s právami iba na zobrazenie zostavy FRx majú prístup k nástroju FRx Designer.

FRx Designer

Keď v riadku TOT použijete znak plus (+) spolu s francúzskym (kanadským) nastavením, riadky súčtu (TOT) sa neprekrojú.

FRx Designer

Pomocou zabezpečenia Microsoft FRx nie je možné zabezpečiť viaceré katalógy a spoločnosti.

FRx Designer

Keď Microsoft FRx zostavte strom pomocou iného segmentu ako prirodzený segment a je vybratá možnosť "Get unit name from segment code" (Získať názov jednotky z kódu segmentu), Microsoft FRx zostavte kódy jednotiek s použitím troch znakov otázniku (???) pre ostatné segmenty.

FRx Designer

Pri vytváraní alebo exporte zostavy do Excel veľkosť papiera v tomto zošite nastaví na Excel A4.

FRx Designer

Keď prilepíte riadok obsahujúci konto s číslom väčším ako 32767 a potom uložíte formát riadka, zobrazí sa chybové hlásenie: "Chyba pri spustení "-2147352566 (8002000a)".

FRx Designer

Microsoft FRx vytvorí nový .xml, ktorý obsahuje informácie o prihlásení do databázy a hesli v pracovnom adresári.

FRx Designer

Pri prístupe k databáze Microsoft FRx prostredníctvom terminálových služieb sa zobrazí chybové hlásenie a potom sa vygeneruje zostava: "Neplatná pracovná jednotka"

FRx Designer

Pri použití klávesu Excel rozlišujte malé a veľké písmená v mene karty hárka.

Zobrazovač detailov FRx

Microsoft FRx vytlačí záporné množstvá červenou farbou.

Zobrazovač detailov FRx

Ak používate masku medzinárodného formátu, ktorá má symbol meny GBP mimo zátvoriek pre záporné sumy, čiastka sa nevytlačí správne. Záporné sumy sa zobrazia spolu so symbolom meny vo vnútri zátvoriek.

Zobrazovač detailov FRx

Pri tlači zostavy a výbere možnosti tlače podrobností o konte sa podrobnosti nevytlačia, ak zmeníte orientáciu strany v okne Nastavenie tlačiarne.

Zobrazovač detailov FRx

Pri použití typu T-kódu stĺpca v rozložení stĺpca stĺpec T-code zaberá miesto na finančnej úrovni a úrovni konta pre tento stĺpec napriek tomu, že sa na týchto úrovniach žiadne údaje nezobrazí.

Zobrazovač detailov FRx

Keď pre detaily na úrovni súhrnu stromu, ktorý používa prepájanie riadkov, poradie kont sa obráti z poradia uvedeného vo formáte riadka Všeobecná účtovnej knihy.

Zobrazovač detailov FRx

Pri zmene nastavenia tlačiarne pred vytlačením zostavy podrobností zo zobrazovača podrobností sa zobrazí chybové hlásenie: Zobrazovač podrobností FRx. Finančné okno je zatvorené, nie je možné znova zobraziť podrobnosti o konte. Znova otvorte okno finančného výpisu a znova prejsť na detaily riadka zostavy"

Zobrazovač detailov FRx

Keď používate kódy formátu Začiatok (BXB) alebo kódy formátu Zavrieť pole (BXC) spolu s možnosťou ovládacieho prvku tlače podmieneného stĺpca a podmienka je nepravdivá, na ľavej strane zobrazovača FRx na prechod na detaily sa zobrazí ďalšie pole.

Zobrazovač detailov FRx

Pri tlači vo formáte na šírku zo zobrazovača FRx na detaily sa zobrazí chybové hlásenie: "Chyba pri spustení "-2147417848 (80010108)".

Zobrazovač detailov FRx

Zobrazovač detailov FRx neobsahuje možnosť nevytlačenia skrytých stĺpcov.

Zobrazovač detailov FRx

Pri pokuse o uloženie zmeny súboru Zobrazovača detailov FRx sa po skrytí stĺpca zobrazí chybové hlásenie: Chyba pri spustení 91: Objektová premenná alebo s nastavením blokovej premennej

Zobrazovač detailov FRx

Zobrazovač podrobností FRx prestane reagovať po prechode na druhú stránku s podrobnosťami transakcie.

Zobrazovač detailov FRx

Tlačidlo posúvania v Zobrazovači detailov detailov FRx zmizne, keď sa posuniete za druhú stranu.

Zobrazovač detailov FRx

Pri posúvaní nadol v zobrazovači FRx DrillDown Viewer sa zobrazí chybové hlásenie a existuje stĺpec DESC, ktorý používa ovládací prvok tlače NP: "Run-time error '9': Subscript out of range" (Chyba pri spustení '9):Dolný index z rozsahu

Spúšťač zostavy FRx

Používatelia spúšťača zostavy FRx nemôžu meniť svoje heslá.

Správca zostavy FRx

Po použití kombinácie klávesov CTRL + P na vytlačenie zostavy balíka Excel sa zobrazí chybové hlásenie a potom sa pokúsite kliknúť na ďalšiu zostavu knihy zostavy Microsoft FRx: "Chyba runtime "-2147024726 (800700aa)": Chyba automatizácie. Požadovaný zdroj sa používa"

Správca zostavy FRx

Pri zobrazení vlastností zostavy .frd v Správcovi zostavy FRx sa zobrazí chybové hlásenie: Reťazec sa nerozpoznal ako platný DátumAČas

Správca zostavy FRx

Ak v zostave v návrhárovi FRx použijete písmo Čas s veľkosťou 10 bodov, toto písmo bude v návrhárovi FRx čitateľné. Písmo však nie je možné čítať v knihe zostavy Microsoft FRx.

Správca zostavy FRx

Po kliknutí na položku Ukážka pred tlačou alebo Tlač zostavy v knihe správcu zostavy v prostredí sieťového klienta FRx Report Manager sa zobrazí chybové hlásenie: "System.ArgumentOutOfRangeException: Index bol mimo rozsahu"

Správca zostavy FRx

Keď zobrazíte ukážku súboru .frd alebo ho tlačíte na obrazovke Zobrazovača detailov FRx v Správcovi zostavy FRx, stĺpce sa nezarovnať.

FRx Report Server

Plánovač zostavy FRx a FRx viackrát zobrazí výzvu na zadanie prihlasovacích informácií.

FRx Report Server

Pri spustení inštancie servera FRx Report Server nainštalovaného na serveri Windows Server 2003 zo vzdialeného počítača sa zobrazí chybové hlásenie a nie ste správcom pre inštanciu servera FRx Report Server: "Chyba 1000; nie je možné spustiť aplikáciu vzdialeného servera"

FRx Report Server

Po zrušení zostavy, ktorá sa spracováva, sa za hlásením "Katalóg vo fronte" zobrazí chybové hlásenie: Chyba 3640: Riadok nie je možné nájsť na aktualizáciu. Niektoré hodnoty sa od poslednej aktualizácie mohli zmeniť.

FRx Report Server

Ak odstránite zostavu spracovania alebo zostavu vo fronte, nástroj FRx Report Server zamŕza.

FRx WebPort

Správcovia môžu skryť priečinky vo webovom portáli FRx WebPort, ku ktoré používatelia nemajú prístup pomocou možnosti Skryť prázdne priečinky v ponuke Možnosti v časti Nástroje na správu webových portálov FRx.

FRx WebPort

Microsoft FRx neposkytuje možnosť určiť používateľov, ktorí sú prihlásení do FRx WebPort.

FRx WebPort

Pri prístupe k zostave, ktorej názov obsahuje znak percenta (%) sa zobrazí chybové hlásenie vo webovom portáli FRx: "Prístup odmietnutý"

FRx WebPort

Pri vytváraní zostavy s kontom, ktoré má nulový zostatok, sa zostatok v zobrazovači detailov detailov FRx zobrazí ako 0,00 $. Zostatok sa však pri publikovaní zostavy na FRx WebPort nezobrazí.

FRx WebPort

Priečinky FRx WebPort neposkytujú možnosť abecedného zoradenia.

FRx WebPort

Vo webovom správcovi FRx nemôžu zákazníci meniť štruktúru priečinkov.

FRx WebPort

Pri publikovaní zostavy .frd, ktorej názov obsahuje znak percenta (%) sa zobrazí chybové hlásenie alebo znamienko plus (+) na FRx WebPort: "Zostava sa nepodarilo načítať"

FRx WebPort

Po zadaní informácií o pripojení k databáze Oracle operácie indexu zlyhá, ak vyberiete možnosť Vytvoriť alebo aktualizovať indexy a potom kliknete na položku Proces na stránke Správa indexu.

FRx WebPort

Pri publikovaní zostavy, ktorá používa stromové zabezpečenie, ste vybrali možnosť Výstup do e-mailu a možnosť Publikovať zostavu na webe, iba používateľ, ktorý publikoval zostavu, môže zostavu zobraziť vo webovom portáli FRx WebPort.

FRx WebPort

Keď odošlete päť zostáv na portál FRx WebPort, nie všetky zostavy sa zobrazia vo svojich priečinkoch.

FRx DirectLink

Rozloženie stĺpca pre spoločnosť Microsoft Forecaster neobsahuje možnosť od dátumu po rok.

FRx DirectLink

Keď v rozložení stĺpca Microsoft Forecaster používate filter konta, výsledkom je nula.

FRx DirectLink

Pri pokuse o vytvorenie zostavy, ktorá používa kód transakcie T_ATTR pre Microsoft Dynamics AX, a zostava obsahuje spoločnosť Microsoft Forecaster 7.0, zobrazí sa chybové hlásenie "Chyba 5".

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď použijete Sprievodcu dimenziou na vytvorenie novej spoločnosti importovaním virtuálnej mapy .xml dokumentu, Sprievodca dimenziou vytvorí pre túto spoločnosť predvolenú dimenziovú štruktúru. Nemôžete však uložiť žiadne úpravy, ktoré urobíte v tejto predvolenej štruktúre dimenzie.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď použijete možnosť úpravy (ADJ) so stĺpcom RR, údaje, ktoré Microsoft FRx načíta, zahŕňajú viac než upravujúce sa položky.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď pridáte novú dimenziu v systéme Microsoft Dynamics AX a importujete nový virtuálny dokument priradenia .xml v Sprievodcovi dimenziou, Sprievodca dimenziou rozpozná, že dokument priradenia sa zmenil. Sprievodca dimenziou však nepridá novú dimenziu.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri pridávaní spoločnosti do šablóny, ktorá ešte nebola importovaná prostredníctvom dokumentu virtuálneho priradenia, sa zobrazí chybové hlásenie: Daný kľúč nie je prítomný

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri vytváraní šablóny sa zobrazujúce dĺžky maximálne dĺžky hodnôt dimenzie, ktoré existujú pre každú spoločnosť. Ak odstránite spoločnosť, ktorej záznam je väčší ako maximálna dĺžka šablóny, Microsoft FRx neuloží maximálne dĺžky.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď vyberiete spoločnosť, ktorá nebola virtualizovaná na žiadnych tabuľkách, zobrazí sa chybové hlásenie: "Already an open DataReader" (Už otvorený program DataReader)

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď vytvoríte šablónu a potom zväčšíte dĺžku dimenzie, zväčšenie sa neuloží pre šablónu v frl_template_dimensions tabuľky.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď prebudnete graf kont pre spoločnosť Microsoft Dynamics AX a použijete tabuľku Účtovnej knihy Aratívu a tabuľke Účtovnej položkyRozbajtovca, Microsoft FRx odstráni a znova vloží všetky položky do tabuľky frl_acct_code pre spoločnosť.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Keď csp_ClearOldAccountCodes uložená procedúra dynamicky vytvára príkaz Delete na zachovanie tabuľky frl_acct_code, Microsoft FRx vrhá dĺžky segmentu ako typ údajov NVARCHAR. Okrem toho majú niektoré segmenty nesprávnu dĺžku. Proces opätovného zostavenia preto trvá dlhšie, ako ste očakávali.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri vytváraní zostavy pomocou jednoduchého stĺpca GL/CUR v microsoft FRx sa zobrazí chybové hlásenie: Načítava sa chyba ďalšieho zostatku

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri importe dokumentu virtuálneho priradenia pomocou Sprievodcu dimenziou sa zobrazí chybové hlásenie: Nesprávna syntax blízko ')".

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri importe dokumentu virtuálneho priradenia sa zobrazí chybové hlásenie v Sprievodcovi dimenziami a musíte vytvoriť viac ako jednu spoločnosť: Spracovanie metaúdajov zlyhalo

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri vytváraní zostavy, ktorá obsahuje veľa masiek pre celé konto vo formáte riadka, sa zobrazí chybové hlásenie: Chyba 8900

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri vytváraní zostavy, ktorá používa úplný rozsah kont vo formáte riadka v microsoft FRx, sa zobrazí chybové hlásenie: Načítava sa chyba ďalšieho zostatku

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri importe virtuálneho mapového dokumentu zlyhá spracovanie metaúdajov.

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri nastavení spoločnosti Microsoft Dynamics AX ako predvolenej po použití rýchlej R09_HF_AX_1_SQL sa zobrazí chybové hlásenie: Chyba 8900 pri pokuse o vytvorenie popisu segmentu

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Pri spustení zostavy sa zobrazí chybové hlásenie: Zdroj: FSAxapta30 Chyba 8900: Vyskytla sa chyba priameho prepojenia

FRx pre Microsoft Dynamics AX

Problém s výkonom sa vyskytuje v microsoft FRx pri vytváraní všeobecného indexu knihy a vytváraní zostáv.

FRx pre Microsoft Dynamics GP

Keď spustíte zostavu pre prvé obdobie roka a použijete modifikátor /BB a hlavičku @PERDESC v stĺpci, zostava sa spustí. Text "Obdobie sa v kalendári spoločnosti" však zobrazí ako hlavička @PERDESC stĺpca, ktorý používa modifikátor /BB.

FRx pre Microsoft Dynamics GP

Čiastka prekladu meny neprinesie správnu hodnotu, ak stĺpec Všeobecná kniha nie je prvým stĺpcom Všeobecná kniha v rozložení stĺpca.

FRx pre Microsoft Dynamics GP

Pri vytváraní zostavy, ktorá používa kategóriu konta, Microsoft FRx nekontroluje zabezpečenie na úrovni konta Microsoft Dynamics GP.

FRx pre Microsoft Dynamics GP

Pri pripájaní k spoločnosti Microsoft Forecaster v Microsoft FRx sa zobrazí chybové hlásenie: "CheckOFSIConnection(40048:This environment name already exists in the collect" (KontrolaOFSIConnection(40048:Tento názov prostredia už existuje v zhromažďovaní).

FRx pre Microsoft Dynamics GP

Pri vytváraní zostavy, ktorá vráti veľký objem údajov a ktorá používa kód formátu riadka POMOCOU ICHVG spolu so stĺpcom RRD, sú stĺpce pre niektoré riadky prázdne. Alebo sa v stĺpcoch odZD zobrazia nesprávne údaje.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Vytvárate štruktúru dimenzie spoločnosti, v ktorej existuje viacero výskytov s rovnakým ID kódu dimenzie. Výskyty rovnakého ID kódu dimenzie majú rôzne ID dimenzie. V tomto prípade sa tabuľka "frl_seg_desc" vyplní nesprávnym kódom dimenzie.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Veľkosť typu údajov poľa frl_acct_code_AA.dimxx_id je menšia ako veľkosť typu údajov poľa aag00401.aaTrxDimCodeI. Údaje, ktoré presahujú menšiu veľkosť údajov, spôsobia zlyhanie procesu zostavenia grafu kont.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Ak pomocou okna Account Framework v procesore Microsoft Dynamics GP určíte maximálnu veľkosť prirodzeného konta, ktorá je väčšia ako nvarchar(9), pri prestavovaní grafu kont v službe Microsoft FRx sa zobrazí chybové hlásenie.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Keď sa konto odpočíta od rozsahu kont vrátane konta, výsledný zostatok pre tento riadok je nesprávny.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Microsoft FRx Service Pack 9 odstráni súbory súvisiace s aplikáciou Analytical Accounting, ak priečinok SysData nie je v koreňovom priečinku FRx.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Keď znova vytvoríte graf kont alebo vytvoríte novú dimenziovú štruktúru pre spoločnosť, ktorá má viac ako päť dimenzií, dôjde k chybe a opätovné zostavenie zlyhá.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Pri pokuse o uloženie štruktúry dimenzie s deviatimi rozmermi v Sprievodcovi dimenziou microsoft Dynamics Analytical Accounting Dimension sa zobrazí chybové hlásenie o uplynutí časového limitu v zobrazovači udalostí.

FRx for Microsoft Analytical Accounting

Ak tabuľka temp nemá index, vygenerovanie zostáv vytvorených v spoločnosti Analytical Accounting (Analytické účtovníctvo) zaberie viac ako hodinu.

FRx pre Microsoft Dynamics NAV

Po spustení načítania služby Microsoft Dynamics NAV sú dátumy ukončenia v tabuľke dátumov frl_year_ctrl rovnaké ako počiatočný dátum v prípade období úprav.

FRx pre Microsoft Dynamics SL

Funkciu overovania Windows môžete použiť pri používaní FRx so systémom Dynamics SL 7.0.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×