Microsoft Security Advisory: Aktualizácia zlepšiť poverenia ochranu a manažment pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2: 9. septembra 2014

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala odporúčanie zabezpečenia týkajúce sa tohto problému pre odborníkov v oblasti IT. Odporúčanie obsahuje ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia. Ak si chcete pozrieť toto odporúčanie, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2871997

Ďalšie informácie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na stiahnutie.


Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Download Stiahnite si balík.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

Download Stiahnite si balík.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Embedded Standard 7 s procesorom x86

Download Stiahnite si balík.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Embedded Standard 7 s procesorom x64

Download Stiahnite si balík.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Download Stiahnite si balík.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Download Stiahnite si balík.

Dátum vydania: 9. septembra 2014

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb online
Spoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH

Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a vašej aktuálnej skreslenie letného času (DST). Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

Poznámka: MANIFEST súbory (.manifest) a súbory MUM (.mum), ktoré sú nainštalované nie sú uvedené.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Priečinok služby

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

45,056

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

57,344

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

09:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

09:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

09:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

43,008

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

09:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

55,296

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,176

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,784

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,248

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,760

04-Mar-2014

09:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,736

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

04-Mar-2014

11:09

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

04-Mar-2014

11:10

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

04-Mar-2014

11:08

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

10:35

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

04-Mar-2014

11:08

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

04-Mar-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

11:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

04-Mar-2014

11:08

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

11:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.17919

369,848

04-Jul-2013

12:16

x86

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

67,520

12-Apr-2014

02:15

x86

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

136,640

12-Apr-2014

02:15

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.18526

1,059,840

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

04-Jul-2013

12:18

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.18443

22,528

12-Apr-2014

02:11

x86

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.18443

22,016

12-Apr-2014

02:12

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

100,352

12-Apr-2014

02:12

x86

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

15,872

12-Apr-2014

02:12

x86

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

09-Jul-2013

06:16

x86

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

67,520

12-Apr-2014

02:10

x86

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

136,640

12-Apr-2014

02:10

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.22736

1,060,864

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

09-Jul-2013

06:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

100,352

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

02:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

04-Jul-2013

12:24

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

09-Jul-2013

06:39

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.18526

550,912

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.22736

551,424

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Priečinok služby

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

03:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

03:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

03:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

03:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll

6.1.7601.22736

463,872

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

45,056

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

57,344

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

09:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

43,008

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

55,296

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,176

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,784

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,248

04-Mar-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,760

04-Mar-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,736

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

10:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

10:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

12:14

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

11:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

12:16

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

12:16

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

12:15

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

12:13

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.17919

458,712

04-Jul-2013

12:18

x64

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

95,680

12-Apr-2014

02:22

x64

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

155,072

12-Apr-2014

02:22

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.18526

1,460,736

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

04-Jul-2013

12:20

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.18443

31,232

12-Apr-2014

02:19

x64

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.18443

28,160

12-Apr-2014

02:19

x64

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

136,192

12-Apr-2014

02:19

x64

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

29,184

12-Apr-2014

02:19

x64

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

09-Jul-2013

06:26

x64

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

95,680

12-Apr-2014

02:34

x64

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

155,072

12-Apr-2014

02:34

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.22736

1,462,272

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

09-Jul-2013

06:30

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:31

x64

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.22653

28,160

12-Apr-2014

02:32

x64

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

136,192

12-Apr-2014

02:32

x64

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:32

x64

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

03:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

03:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

03:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

03:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

03:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

03:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

03:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

03:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

03:59

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

03:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

03:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

03:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

03:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

03:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

03:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

03:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

03:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:28

x64

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

64 000

12-Apr-2014

02:31

x64

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:29

x64

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:30

x64

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

307,200

25-Sep-2013

02:21

x64

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

307,712

12-Apr-2014

02:32

x64

Nevzťahuje sa

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22653

355,840

12-Apr-2014

02:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_433CAA054971011F

Ocspisapictrs.h

Nevzťahuje sa

1 421

09-Jul-2013

06:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_433CAA054971011F

Ocspisapictrs.ini

Nevzťahuje sa

2,636

09-Jul-2013

06:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_433CAA054971011F

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

12-Apr-2014

04:03

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_CS-CZ_7017ECEEFEB40F5D

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,960

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_CS-CZ_7017ECEEFEB40F5D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_DE-DE_0A7D6251F6D05FF6

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,134

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_DE-DE_0A7D6251F6D05FF6

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

02:29

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_EN-US_B36E384AE5AE6BBB

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,918

12-Apr-2014

02:29

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_EN-US_B36E384AE5AE6BBB

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ES-ES_B339952EE5D55D60

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,210

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ES-ES_B339952EE5D55D60

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,776

12-Apr-2014

04:03

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_FR-FR_55F10B2DD8A773C2

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3098

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_FR-FR_55F10B2DD8A773C2

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_HU-HU_9D618B75BD0742DE

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,028

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_HU-HU_9D618B75BD0742DE

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_IT-IT_40190174AFD95940

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,140

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_IT-IT_40190174AFD95940

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_JA-JP_E23E8081A2F46B1B

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,642

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_JA-JP_E23E8081A2F46B1B

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

04:01

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_KO-KR_85A85D3695653231

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,576

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_KO-KR_85A85D3695653231

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NL-NL_6C7A29A96EB667C2

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3 026

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NL-NL_6C7A29A96EB667C2

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

12,288

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PL-PL_B2B6842B53D8D576

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,028

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PL-PL_B2B6842B53D8D576

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PT-BR_B50A6ECF5262695A

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,188

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PT-BR_B50A6ECF5262695A

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PT-PT_B5EC3E3B51D1D936

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,130

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_PT-PT_B5EC3E3B51D1D936

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

12-Apr-2014

04:02

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_RU-RU_FC8F4FFF36B36762

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3,064

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_RU-RU_FC8F4FFF36B36762

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

04:03

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_SV-SE_988A3A742DDC71BD

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

3092

12-Apr-2014

03:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_SV-SE_988A3A742DDC71BD

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

04:00

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_TR-TR_419784BB1C9873AE

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,828

12-Apr-2014

03:40

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_TR-TR_419784BB1C9873AE

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

04:00

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ZH-CN_12F4A2B8CCD045CD

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,158

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ZH-CN_12F4A2B8CCD045CD

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

04:01

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ZH-TW_16F0E00ECA41223D

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2460

12-Apr-2014

03:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_ZH-TW_16F0E00ECA41223D

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:31

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_3BDD3C7E93226BA0

Ocspsvcctrs.h

Nevzťahuje sa

1 569

09-Jul-2013

06:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_3BDD3C7E93226BA0

Ocspsvcctrs.ini

Nevzťahuje sa

2,918

09-Jul-2013

06:42

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_3BDD3C7E93226BA0

Credssp.dll

6.1.7601.18409

22,016

04-Mar-2014

09:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_21EDEF8EB8230E4E

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

86,528

04-Mar-2014

09:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_21EDEF8EB8230E4E

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

04-Jul-2013

12:25

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_21EDEF8EB8230E4E

Credssp.dll

6.1.7601.22616

22,016

04-Mar-2014

11:08

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_22541F83D15BB034

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

86,528

04-Mar-2014

11:08

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_22541F83D15BB034

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

09-Jul-2013

06:41

Nevzťahuje sa

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_22541F83D15BB034

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

210,944

04-Mar-2014

09:44

x64

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

210,944

04-Mar-2014

11:08

x64

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.18526

728,064

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.22736

729,088

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

314,880

04-Mar-2014

09:44

x64

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

315,904

04-Mar-2014

11:08

x64

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.18409

340,992

04-Mar-2014

09:44

x64

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.22736

341,504

07-Jul-2014

02:06

x64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

04-Jul-2013

12:18

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.18526

22,016

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.18526

96,768

07-Jul-2014

01:39

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

09-Jul-2013

06:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.22736

22,016

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.22736

96,768

07-Jul-2014

01:39

x86

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.18526

550,912

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.22736

551,424

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:52

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

12-Apr-2014

02:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

02:51

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

02:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Certcli.dll

6.1.7601.22736

342,528

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

02:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180 736

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

04-Jul-2013

12:24

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

09-Jul-2013

06:39

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Priečinok služby

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

08:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

10:32

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

10:33

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

10:35

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

10:31

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

10:16

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:45

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

11:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

11:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

11:47

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

11:48

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.17919

789,024

04-Jul-2013

12:23

IA-64

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

179,648

12-Apr-2014

01:42

IA-64

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

316,352

12-Apr-2014

01:42

IA-64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.18526

2,695,168

07-Jul-2014

01:22

IA-64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

04-Jul-2013

12:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.18443

56,320

12-Apr-2014

01:39

IA-64

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.18443

48 640

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

275,456

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

46,080

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Nevzťahuje sa

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

09-Jul-2013

06:23

IA-64

Nevzťahuje sa

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

179,648

12-Apr-2014

01:38

IA-64

Nevzťahuje sa

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

316,352

12-Apr-2014

01:38

IA-64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.dll

6.1.7601.22736

2,697,216

07-Jul-2014

01:25

IA-64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

09-Jul-2013

06:28

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Lsass.exe

6.1.7601.22653

56,320

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.22653

48 640

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

275,456

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Nevzťahuje sa

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

46,080

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

03:23

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

01:33

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

01:32

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

01:33

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

01:33

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

03:23

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

03:21

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

03:21

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

03:21

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

03:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

03:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

03:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

03:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

145,408

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

01:34

IA-64

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

01:34

IA-64

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

551,936

25-Sep-2013

01:28

IA-64

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

553,472

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Nevzťahuje sa

Credssp.dll

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5D0F800FFC3A614

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

188,416

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5D0F800FFC3A614

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

04-Jul-2013

12:32

Nevzťahuje sa

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5D0F800FFC3A614

Credssp.dll

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

10:20

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C63727F618FC47FA

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

188,416

04-Mar-2014

10:20

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C63727F618FC47FA

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

09-Jul-2013

06:41

Nevzťahuje sa

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C63727F618FC47FA

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

475,136

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

475,136

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.18526

1,525,760

07-Jul-2014

01:22

IA-64

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.22736

1,526,784

07-Jul-2014

01:25

IA-64

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

647,680

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

650,240

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.18409

711,680

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.22736

712,192

07-Jul-2014

01:25

IA-64

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

04-Jul-2013

12:18

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.18526

22,016

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.18526

96,768

07-Jul-2014

01:39

x86

Nevzťahuje sa

Lsasrv.mof

Nevzťahuje sa

13,780

09-Jul-2013

06:22

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Secur32.dll

6.1.7601.22736

22,016

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Sspicli.dll

6.1.7601.22736

96,768

07-Jul-2014

01:39

x86

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.18526

550,912

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Kerberos.dll

6.1.7601.22736

551,424

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Nevzťahuje sa

Schannel.dll

6.1.7601.22736

247,808

07-Jul-2014

01:40

x86

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Nevzťahuje sa

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145,920

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Nevzťahuje sa

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Nevzťahuje sa

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

04-Jul-2013

12:24

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C5CF540AFFC59D18

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE

Tspkg.mof

Nevzťahuje sa

964

09-Jul-2013

06:39

Nevzťahuje sa

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22736_NONE_C635840018FE3EFE


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×