Technickej podpory pre systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. júla 2011. Ak chcete naďalej získavať aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows.

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostný bulletin MS10-054. Ak chcete zobraziť celý bezpečnostný bulletin, navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Ako získať pomoc a technickú podporu pre túto aktualizáciu zabezpečenia


Pomoc pri inštalácii aktualizácie:
Podpora pre službu Microsoft Update

Riešenia zabezpečenia pre odborníkov v oblasti IT:
TechNet Security problémov a podpora

Ochranu počítača so systémom Windows od vírusov a škodlivého softvéru:
Virus riešenie a centrum zabezpečenia

Pomoci podľa krajiny:
Medzinárodná podpora

INFORMÁCIE O SÚBOROCHAnglická (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a vašej aktuálnej skreslenie letného času (DST). Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.


Informácie o súboroch pre systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (QFE, GDR) sú uvedené v "SP požiadavka" a "Služby pobočky" stĺpce.

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb QFE okrem obsahujú aj rýchle opravy.

 • Okrem súborov uvedených v týchto tabuľkách, tejto aktualizácie inštaluje priradený súbor katalógu zabezpečenia (KBčíslo.cat), je podpísaný digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované x86-bitové verzie systému Windows XP

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Srv.sys

5.1.2600.6002

354,304

21-Jun-2010

15:27

x86

SP3

SP3GDR

Srv.sys

5.1.2600.6002

354,304

21-Jun-2010

14:18

x86

SP3

SP3QFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 vydania x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Srv.sys

5.2.3790.4733

668,160

26-Jun-2010

01:03

x64

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

671,232

26-Jun-2010

01:00

x64

SP2

SP2QFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Srv.sys

5.2.3790.4733

377,344

24-Jun-2010

16:28

x86

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

377,856

24-Jun-2010

16:30

x86

SP2

SP2QFE

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2003

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Srv.sys

5.2.3790.4733

1,146,880

26-Jun-2010

01:05

IA-64

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

1,150,464

26-Jun-2010

00:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Informácie o súboroch pre systém Windows Vista a Windows Server 2008

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.0.6000. 16 XXX

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 XXX

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 XXX

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 XXX

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 XXX

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 XXX

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 je integrovaný do verziou Windows Server 2008. Medzníky RTM sa preto vzťahujú iba na systém Windows Vista. Medzníky RTM sa 6.0.0000. číslo verzie xxxxxx .

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia (atribúty nie uvedené) sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

99,328

18-Jun-2010

14:50

x86

Srv.sys

6.0.6001.18495

302,080

18-Jun-2010

14:43

x86

Srv.sys

6.0.6001.22715

303,104

18-Jun-2010

14:51

x86

Srv.sys

6.0.6002.18274

302,080

18-Jun-2010

15:04

x86

Srv.sys

6.0.6002.22427

303,104

18-Jun-2010

15:14

x86

Srv2.sys

6.0.6001.18495

144,896

18-Jun-2010

14:43

x86

Srv2.sys

6.0.6001.22715

145,408

18-Jun-2010

14:51

x86

Srv2.sys

6.0.6002.18274

144,896

18-Jun-2010

15:04

x86

Srv2.sys

6.0.6002.22427

145,408

18-Jun-2010

15:14

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

141,312

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv.sys

6.0.6001.18495

462,848

18-Jun-2010

15:13

x64

Srv.sys

6.0.6001.22715

451,072

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv.sys

6.0.6002.18274

453,120

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv.sys

6.0.6002.22427

451,072

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv2.sys

6.0.6001.18495

174,592

18-Jun-2010

15:12

x64

Srv2.sys

6.0.6001.22715

175,104

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv2.sys

6.0.6002.18274

175,104

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv2.sys

6.0.6002.22427

175,104

18-Jun-2010

15:25

x64

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

286,720

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.18495

963,584

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.22715

965,120

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.18274

964,608

18-Jun-2010

15:12

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.22427

965,120

18-Jun-2010

15:13

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.18495

465,920

18-Jun-2010

14:52

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.22715

466,944

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.18274

466,944

18-Jun-2010

15:12

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.22427

466,432

18-Jun-2010

15:13

IA-64

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Vista a Windows Server 2008

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom x86

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,763

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,178

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 605

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,016

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 605

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,020

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,025

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,448

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,867

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,286

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,867

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,286

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,357

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,376

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,676

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,703

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,691

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,722

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,411

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 431

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,672

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1699

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 679

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,710

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,415

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,435

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,676

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,703

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,691

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,722

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,010

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_086e96998a80f68d790221afc474a40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_820d352f595370b5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0f472c72816e7edcde5c5bbd5444b8d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_1168de609c113479.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1d3a045fa00797b4b185c61121a1bc4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_dc1d4fcf6974c399.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_617c8c0a27ff91ce825462168dc26a2d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_89b41df3afd10e27.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_907fe33600a9be4f6aea254274d460f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_b6c854d500d83a3f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_98aa5d2a097c7a1151b0dca3d8822551_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_984a4ca0c8693bd9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_9ef54545ae36d56bca78825bf3411b10_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_375d0a4b00471251.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_cd04981e924949f49a884b7817c73a7a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_9504b77a4e3de2bb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 048

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_045a07e92948400f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,227

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:11

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d99b2318f6b8069d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,627

Dátum (UTC)

19-Jun-2010

Čas (UTC)

09:58

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7b43100f94c12d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,627

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db963674f3cf07af.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,627

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:35

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc58e5a00cc164f0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,627

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:27

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d990532cf6c0228e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,426

Dátum (UTC)

19-Jun-2010

Čas (UTC)

09:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7073240f9cdd1e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,426

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:07

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db8b6688f3d723a0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,426

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:35

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc4e15b40cc980e1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,426

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:26

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_136c28f41886463d17802c60feb724f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_c5498eb536014ea4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2ccc9660ebdb56aff5395b12e0f7a8db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_ae41af3362be71ec.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_6759b9386d703499006caf11ff25ad1c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_00c617449f0a923c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_78d4d3208f796bf5540412609aa66259_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_e832a5ab32c59555.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7f4a23e76355b4e0c9ff3e2d46b30ca8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_49e90c5bf52e0fb0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_81d0847a6f49daa0eeb02978a6d2d772_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_1efbff59cf945668.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c1cbf1d65749ab6c7f6085152f47a990_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_2bf0b1608634eed0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_e2881f56fc595e6fa7a056459a3d275a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_899add4e6e2920fe.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,054

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_6078a36ce1a5b145.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,493

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:54

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_35b9be9caf1577d3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,891

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_3699de93c7f23263.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,891

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_37b4d1f8ac2c78e5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,891

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_38778123c51ed626.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,891

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

08:42

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_35aeeeb0af1d93c4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,688

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_368f0ea7c7fa4e54.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,688

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_37aa020cac3494d6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,688

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

07:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_386cb137c526f217.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,688

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

08:41

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,781

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,204

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,621

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 040

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,621

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,044

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,047

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,478

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,887

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,314

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,887

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,314

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,365

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,384

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 688

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,715

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,701

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,732

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 419

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,439

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,684

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,711

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,689

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,720

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,423

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 443

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 688

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,715

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,701

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,732

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,034

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Ia64_0a9ebb45ccdf29dc2932bd738cd4df27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_341bcb96368f702e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_10a28009980d3731f094b5fe06e9ed55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_b41316b44584a0e9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_3724f2d5d6fce81cfd4fcd3b2f0a59fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_c5605a3bb417d7eb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_455185c2c558539e60e2d23cc4fd7490_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_360738de00c190b9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_72138458edd89d64d5cafa5874608400_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_3921ab0959ba432d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_c4a99dfc9b06e9955f88d55b4b9daeb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_674d23e4bbe21826.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_d8037d7a158759b832aa1160ca42db07_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_e883457313b5dbea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_fbb867220d21da4b11ca9bc26dc8f407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_52130a553224f8ba.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 051

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_045babdf2946490b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,488

Dátum (UTC)

18-Jun-2010

Čas (UTC)

18:27

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d99cc70ef6b60f99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,885

Dátum (UTC)

19-Jun-2010

Čas (UTC)

09:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7ce7060f92ca29.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,885

Dátum (UTC)

18-Jun-2010

Čas (UTC)

18:24

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db97da6af3cd10ab.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,885

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc5a89960cbf6dec.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,885

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d991f722f6be2b8a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,683

Dátum (UTC)

19-Jun-2010

Čas (UTC)

09:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da72171a0f9ae61a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,683

Dátum (UTC)

18-Jun-2010

Čas (UTC)

18:23

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db8d0a7ef3d52c9c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,683

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:37

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc4fb9aa0cc789dd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,683

Dátum (UTC)

21-Jun-2010

Čas (UTC)

06:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,613

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,028

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,613

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,028

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,713

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,134

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,715

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,134

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,415

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,435

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,516

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,539

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,684

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,715

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 419

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 438

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 519

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,543

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,696

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,727

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2215

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

113,664

22-Jun-2010

02:47

x86

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

113,664

22-Jun-2010

02:44

x86

Srv.sys

6.1.7600.16619

310,784

22-Jun-2010

02:47

x86

Srv.sys

6.1.7600.20740

311,296

22-Jun-2010

02:45

x86

Srv2.sys

6.1.7600.16619

307,200

22-Jun-2010

02:47

x86

Srv2.sys

6.1.7600.20740

307,200

22-Jun-2010

02:45

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

162,304

22-Jun-2010

03:20

x64

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

162,304

22-Jun-2010

02:47

x64

Srv.sys

6.1.7600.16619

463,360

22-Jun-2010

03:21

x64

Srv.sys

6.1.7600.20740

462,336

22-Jun-2010

02:48

x64

Srv2.sys

6.1.7600.16619

404,992

22-Jun-2010

03:20

x64

Srv2.sys

6.1.7600.20740

404,992

22-Jun-2010

02:47

x64

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

346,112

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

346,112

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srv.sys

6.1.7600.16619

1,026,560

22-Jun-2010

02:20

IA-64

Srv.sys

6.1.7600.20740

1,027,072

22-Jun-2010

02:20

IA-64

Srv2.sys

6.1.7600.16619

778,240

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srv2.sys

6.1.7600.20740

778,240

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,068

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,176

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,048

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,159

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,906

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 943

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 642

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_4f69f79f5783d16ba0768d6e699384f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_6a5665a65445f23d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_8d57043342cb091e777d72f83cc800a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_88ee261b46a96136.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_a6ff94bdc59d6f8420e5fdab1d0b80c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_f09f552e85368a6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_bec073a21d3294e1d2b143e46a0d7eaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_479e01272595b738.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_d2c618f0834eb73c1f1fac80b0c31485_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_7c2c0ba83c9ae3f1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

700

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_fc9deddbd9a0f5c80c7d38588a82f03d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_24c1d8a77fd26919.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_03fc3aa5713e4562.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,552

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_045c65128a7c54f0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,552

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1d75cc578ac680.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,022

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da7da03970c8d60e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,022

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da12a5e05792e271.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,655

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:13

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da72d04d70d0f1ff.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,655

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:12

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_0af9f5d7cbb73b73cec3a0d8afe6cdce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_62cf0b63257981df.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_22ac43634bba5670361cbb27e9ab8308_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_3acd3b1cd7bf7ba9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_580081fa7e08624225ba1d7e04766bab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_87aac7fd6cde1468.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_59d2223918963ef45e10537187df3f42_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_e1213221b3aac955.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_79a8da50923e97c6eff3f72460ba3cfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_071f1beb767921ef.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_da13e0217d4d7b774bf08fc78cd84cee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_3fbe65ff221fdd05.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

704

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_601ad629299bb698.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,554

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:27

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_607b009642d9c626.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,554

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:26

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_363c11500fe837b6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3 026

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_369c3bbd29264744.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3 026

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_363141640ff053a7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,657

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_36916bd1292e6335.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,657

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

17:17

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,304

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5428

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,066

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,189

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,177

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,870

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Ia64_0cd7d60303732a5c0c94a1fafde111d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_85af440ca95e92bf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_18d9d34014e7acc5ea761d5b60bcac3c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_0433db59e435e494.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_4a1caf75e527ec74afac2c6a6eb6b6c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_d2358ed234540d67.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_52b12774773c931eeb1acdf36e116e23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_95c2b59d92b656b6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

706

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_86b9dd1746554e364c228f1fde566319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_94858af5d21bcdac.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_8d99791b8bf71e3c627c1aea6c8f3ef4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_9421e368f5196be3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

706

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_03fdde9b713c4e5e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,553

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

08:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_045e09088a7a5dec.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,553

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1f19c25788cf7c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3 024

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

08:03

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da7f442f70c6df0a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3 024

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:42

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1449d65790eb6d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,656

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

08:02

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da74744370cefafb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,656

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

06:41

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,294

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5 412

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,669

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,692

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,667

Dátum (UTC)

22-Jun-2010

Čas (UTC)

21:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×