You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Technickej podpory pre systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. júla 2011. Ak chcete naďalej získavať aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows.

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostný bulletin MS10-055. Ak chcete zobraziť celý bezpečnostný bulletin, navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Ako získať pomoc a technickú podporu pre túto aktualizáciu zabezpečenia


Pomoc pri inštalácii aktualizácie:
Podpora pre službu Microsoft Update

Riešenia zabezpečenia pre odborníkov v oblasti IT:
TechNet Security problémov a podpora

Ochranu počítača so systémom Windows od vírusov a škodlivého softvéru:
Virus riešenie a centrum zabezpečenia

Pomoci podľa krajiny:
Medzinárodná podpora

Ďalšie informácie

Známe problémy s aktualizácie zabezpečenia

 • Ak sa pokúsite nainštalovať túto aktualizáciu zabezpečenia nepodporovaný operačný systém, aktualizácie môže zdať nainštalovať. Napríklad sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré informuje, že aktualizácie nie je možné nainštalovať v systéme. Však v tomto prípade žiadne binárne súbory sú nainštalované.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH

Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a vašej aktuálnej skreslenie letného času (DST). Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch pre systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (QFE, GDR) sú uvedené v "SP požiadavka" a "Služby pobočky" stĺpce.

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb QFE okrem obsahujú aj rýchle opravy.

 • Okrem súborov uvedených v týchto tabuľkách, tejto aktualizácie inštaluje priradený súbor katalógu zabezpečenia (KBčíslo.cat), je podpísaný digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované x86-bitové verzie systému Windows XP

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Iccvid.dll

1.10.0.13

80,384

17-Jun-2010

14:03

x86

SP3

SP3GDR

Iccvid.dll

1.10.0.13

80,384

17-Jun-2010

14:02

x86

SP3

SP3QFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 vydania x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Wiccvid.dll

1.10.0.13

78,336

25-Jun-2010

07:05

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiccvid.dll

1.10.0.13

78,336

25-Jun-2010

07:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informácie o súboroch systému Windows Vista

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.0.6000. 16 XXX

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 XXX

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 XXX

  Windows Vista SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 XXX

  Windows Vista SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 XXX

  Windows Vista SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 XXX

  Windows Vista SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 je integrovaný do verziou Windows Server 2008. Medzníky RTM sa preto vzťahujú iba na systém Windows Vista. Medzníky RTM sa 6.0.0000. číslo verzie xxxxxx .

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia (atribúty nie uvedené) sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované x86-bitové verzie systému Windows Vista

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:16

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:11

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

27-May-2010

19:11

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

20:08

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

28-May-2010

16:14

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

28-May-2010

16:14

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:16

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:11

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

27-May-2010

19:11

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

20:08

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

28-May-2010

16:14

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

28-May-2010

16:14

x86

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows Vista

Ďalšie súbory pre všetky podporované x86-bitové verzie systému Windows Vista

Názov súboru

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 738

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,451

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 738

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,451

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,342

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,361

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,354

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,373

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,689

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,720

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,394

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_58f0a9551a86575d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_55a0f7a379967191.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6295d6b42b4f85a2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_7af399ebb8bfe072.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,933

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,531

Dátum (UTC)

27-May-2010

Čas (UTC)

20:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,933

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,531

Dátum (UTC)

28-May-2010

Čas (UTC)

18:01

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_b50f44d8d2e3c893.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_b1bf932731f3e2c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_beb47237e3acf6d8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_d712356f711d51a8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,746

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,461

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,746

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,461

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 350

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,369

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 362

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,381

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1699

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 730

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 402

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,933

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,531

Dátum (UTC)

27-May-2010

Čas (UTC)

20:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,933

Dátum (UTC)

31-May-2010

Čas (UTC)

04:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,531

Dátum (UTC)

28-May-2010

Čas (UTC)

18:01

Platforma

Nevzťahuje sa

Informácie o súboroch systému Windows 7

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7

  RTM

  LDR

 • Časti služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na riešenie častých kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Informácie o ďalších súboroch pre systém Windows 7. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:30

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

29-Jul-2010

06:30

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:17

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

29-Jul-2010

06:17

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:30

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

14-Jul-2009

01:15

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:17

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

14-Jul-2009

01:15

x86

Informácie o ďalších súboroch pre systém Windows 7

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 776

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,485

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1749 dolár

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,458

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1865

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1900

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 601

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_44bce85ea787f9f7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_105b5b4e66dcec75.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,617

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

07:16

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,617

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

07:05

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_a0db83e25fe56b2d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6c79f6d21f3a5dab.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 784

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,495

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,757

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,468

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,877

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,912

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,611

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,558

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,558

Dátum (UTC)

29-Jul-2010

Čas (UTC)

15:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×