Súhrn

Táto aktualizácia zabezpečenia rieši riziká v aplikácii Microsoft Windows. Závažné chyby môžu umožňovať vykonanie vzdialeného kódu, ak útočník dokáže vykonať útok medzi človekom v strede (MiTM) na pracovnej stanice alebo tlačový server, alebo nastaviť nečestný tlačový server v cieľovej sieti.

Ďalšie informácie o nedostatočného zabezpečenia nájdete v téme Bulletin o zabezpečení od spoločnosti Microsoft MS16-087.

Ďalšie informácie

Dôležité upozornenie

 • Ak chcete po nainštalovaní tejto aktualizácie zabezpečenia nasadiť ovládače Point a Print z tlačových serverov do klientov, musíte na tlačiareň Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 použiť nasledujúcu súhrnu aktualizácií pre Windows:

  3000850 Súhrnná aktualizácia z novembra 2014 pre Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

 • Všetky budúce aktualizácie zabezpečenia a zabezpečenia pre Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 vyžadujú inštaláciu aktualizácie 2919355. Odporúčame vám nainštalovať aktualizáciu 2919355 do počítača so systémom Windows RT 8.1, Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2, aby ste mohli dostávať budúce aktualizácie.

 • Ak jazykový balík nainštalujete po inštalácii tejto aktualizácie, je potrebné preinštalovať túto aktualizáciu. Preto vám odporúčame nainštalovať všetky potrebné jazykové balíky ešte pred inštaláciou tejto aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie jazykových balíkov Windows.

Ďalšie informácie o tejto aktualizácii zabezpečenia

Nasledujúce články obsahujú ďalšie informácie o tejto aktualizácii zabezpečenia, pokiaľ ide o verzie jednotlivých produktov. Články môžu obsahovať informácie o známom probléme.

 • 3170455 MS16-087: Popis aktualizácie zabezpečenia pre Windows zaraďovača tlače: 12. júla 2016

 • 3163912 Kumulatívna aktualizácia Windows 10: 12. júla 2016

 • 3172985 Kumulatívna aktualizácia Windows 10 1511 a Windows Server 2016 Technical Preview 4: 12. júla 2016

Známe problémy

Ak vo svojom prostredí používate sieťovú tlač, môže sa vyskytnúť niektorý z týchto problémov:

 • Po použití ms16-087 sa môže zobraziť upozornenie o inštalácii ovládača tlačiarne alebo môže zlyhať inštalácia ovládača bez oznámenia. Príznaky v tomto prípade závisia od konkrétneho scenára.

  Scenár 1: Pri ovládačoch tlačiarní, ktoré nie sú nainštalované v balíku, sa môže pri pokuse používateľov o pripojenie k tlačiarňam s netlačným balíkom zobraziť toto upozorňujúce

  hlásenie:alternatívny text

  Scenár 2 Ovládače typu Balík musia byť podpísané dôveryhodným certifikátom. Proces overovania kontroluje, či sú všetky súbory zahrnuté v ovládači hashované v katalógu. Ak toto overenie zlyhá, ovládač sa považuje za nedôveryhodný. V tomto prípade je inštalácia ovládača blokovaná a zobrazí sa toto upozorňujúce

  hlásenie:alternatívny text

  Scenár 3 V prípade neinteraktívnych scenárov (napríklad ak je tlačiareň nainštalovaná prostredníctvom automatizovaného skriptu), keď ovládač tlačiarne zodpovedá kritériám uvedeným v scenári 1 alebo scenári 2, inštalácia tlačiarne zlyhá a nezobrazí sa žiadne hlásenie s upozornením.

  V takýchto situáciách sa obráťte na správcu siete a získajte aktualizovaný ovládač od výrobcu tlačiarne.

  Pokyny pre správcov siete:

  • Aktualizujte ovplyvnený ovládač tlačiarne. Vo Windowse Vista boli zavedené ovládače tlačiarní V3 Windows V3. Problém sa vyrieši inštaláciou ovládača tlačiarne, ktorý vie o balíku.

  • Ak v konkrétnej starej tlačiarni nie je k dispozícii vhodný ovládač tlačiarne, problém vyriešite predinštalovaním problematického ovládača tlačiarne v klientskom systéme.

  Ďalšie informácie o týchto scenároch nájdete v týchto zdrojoch informácií spoločnosti Microsoft:

 • Po použití aktualizácie zabezpečenia MS16-087 (KB 3170455)a pokuse o pripojenie k dôveryhodnej tlačiarni, ktorá je nainštalovaná v systéme so systémom Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2, sa nemôžete pripojiť k tlačiarni.

  Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúci súhrn Windows aktualizácie na tlačiareň servera Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2:

  3000850 Súhrnná aktualizácia z novembra 2014 pre Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Aktualizácia na október 2016: Obmedzenie rizík známych problémov

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu na október 2016, ktorá umožňuje správcom siete nakonfigurovať politiky, ktoré umožňujú inštaláciu ovládačov tlače, ktoré považuje za bezpečné. Táto aktualizácia umožňuje správcom siete nasadiť pripojenia tlačiarne, ktoré považujú za bezpečné.

Aktualizácie sa nachádzajú v nasledujúcich zhromaných balíkoch.
 

Windows 10 RTM

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3192440

Windows 10 1511

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3192441

Windows 10 1607

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3194798

Windows 7 a Windows Server 2008 R2

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3192403

Windows Server 2012

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3192406

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 3192404

Konfigurácia skupinovej politiky na pridanie tlačových serverov do povoleného zoznamu

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

 2. Zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Rozbaľte položku Konfigurácia počítača a potom rozbaľte položku Šablóny na správu.

 4. Kliknite na položku Tlačiarne.

 5. Dvakrát kliknite na položku Point and Print Restrictions (Obmedzenia tlače) a potom vyberte možnosť Enabled (Povolené).

 6. V časti Možnosti začiarknite políčko Používatelia môžu iba ukazovať a tlačiť na tieto servery a potom do textového poľa zadajte úplné názvy serverov oddelené bodkočiarkami.

 7. V časti Výzvy zabezpečenia nastavte tieto výzvy: 

  1. "Pri inštalácii ovládačov pre nové pripojenie": "Zobraziť výzvu na upozornenie a výšku výšky". 

  2. "Pri aktualizácii ovládačov pre existujúce pripojenie": "Zobraziť výzvu na upozornenie a výšku výšky".

 8. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Politika tlačiarní dvakrát kliknite na položku Balík bodov a tlač – schválené servery.

 10. Vyberte možnosť Povolené.

 11. V časti Možnosti kliknite na položku Zobraziť.

 12. Do každého riadka zadajte jeden úplne kvalifikovaný názov servera.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

 14. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

 15. Ak používate samostatného klienta, reštartujte klienta a potom overte, či sú tieto politiky v účinnosti.

 16. Ak používate politiky domény, zatlačte politiky do klientov domény a potom overte, či sú tieto politiky v účinnosti.

Poznámka Po povolení týchto skupinových politík je potrebné pridať všetky servery tlačiarne do zoznamu Obmedzenia bodu a tlače a do zoznamu Server s obmedzením typu Balík a tlač – schválené. Platí to bez ohľadu na uchýlinie k balíku.

Najčastejšie otázky o aktualizácii z októbra 2016

 • Otázka: Mali by sme odinštalovať predchádzajúcu aktualizáciu?
  A: Nie. Predchádzajúca aktualizácia rieši problém nedostatočného zabezpečenia. Aktualizácia z októbra 2016 obsahuje obmedzenie na povolenie správcom siete inštalovať ovládače, ktoré považuje za bezpečné.

 • Otázka: Aj v prípade nainštalovanej aktualizácie z októbra 2016 a nakonfigurovanej skupinovej politiky sa pri pokuse o inštaláciu lokálnej tlačiarne hlásenie Dôverujete tejto tlačiarni stále zobrazuje. Prečo je to?
  A: Toto obmedzenie sa zameriava na sieťové tlačiarne a nie lokálne tlačiarne, preto sa očakáva toto správanie.

  Poznámka Ak sa zobrazí hlásenie Dôverujete tejto tlačiarni, nahraďte aktuálny ovládač ovládačom pomocou dôveryhodného ovládača, prípadne si pred inštaláciou lokálnej tlačiarne nainštalujte súbory ovládača do lokálneho ukladacieho priestoru ovládačov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokyny pre správcov siete.

Ako získať a nainštalovať aktualizáciu

Postup 1: Windows Update

Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom Windows Update. Ak zapnete automatické aktualizácie, táto aktualizácia sa stiahne a nainštaluje automaticky. Ďalšie informácie o zapnutí automatických aktualizácií nájdete v téme Automatické získanie aktualizácií zabezpečenia.

Poznámka Vo Windows RT 8.1 je táto aktualizácia k dispozícii Windows aktualizácie.

Samostatný balík aktualizácie môžete získať prostredníctvom Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať, postupujte podľa pokynov na inštaláciu na stránke sťahovania.

Kliknite na prepojenie na stiahnutie v bulletine o zabezpečení od Spoločnosti Microsoft MS16-087, ktoré zodpovedá Windows balíka Office, ktorý používate.

Ďalšie informácie

Windows Referenčná tabuľka s verziami Vista (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názvy súborov aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové vydania systému Windows Vista:
Windows6.0-KB3170455-x86.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom typu x64 Windows Vista:
Windows6.0-KB3170455-x64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odinštalovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, kliknite na položku Ovládací panela potom kliknite na položku Zabezpečenie. V Windows Aktualizovaťkliknite na položku Zobraziť nainštalovanéaktualizácie a potom vyberte možnosť zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows Referenčná tabuľka servera 2008 (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názvy súborov aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové vydania Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3170455-x86.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom typu x64 Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3170455-x64.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom Itanium pre Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3170455-ia64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odinštalovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, kliknite na položku Ovládací panela potom kliknite na položku Zabezpečenie. V Windows Aktualizovaťkliknite na položku Zobraziť nainštalovanéaktualizácie a potom vyberte možnosť zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows 7 (všetky vydania) – referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové vydania Windows 7:
Windows6.1-KB3170455-x86.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom typu x64 Windows 7:
Windows6.1-KB3170455-x64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, použite prepínač /Uninstall setup (Nastavenie odinštalovania) alebo kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku System and Security(Systém a zabezpečenie), kliknite na položku Windows Update (Aktualizácia) , kliknite na položku View installed updates(Zobraziť nainštalované aktualizácie) apotom vyberte možnosť v zozname aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows Referenčná tabuľka servera 2008 R2 (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované vydania s procesorom x64 Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3170455-x64.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom Itanium pre Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3170455-ia64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, použite prepínač /Uninstall setup (Nastavenie odinštalovania) alebo kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku System and Security(Systém a zabezpečenie), kliknite na položku Windows Update (Aktualizácia) , kliknite na položku View installed updates(Zobraziť nainštalované aktualizácie) apotom vyberte možnosť v zozname aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows 8 referenčná tabuľka (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové vydania balíka Windows 8.1:
Windows8.1-KB3170455-x86.msu

Pre všetky podporované vydania verzie x64 verzie Windows 8.1:
Windows8.1-KB3170455-x64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, použite prepínač /Uninstall setup (Nastavenie odinštalovania) alebo kliknite na položku Ovládací panel,kliknite na položku System and Security(Systém a zabezpečenie), kliknite na položku Windows Update (Aktualizácia), kliknite na položku Installed updates (Nainštalované aktualizácie) v časti See also(Pozrite tiež) apotom vyberte možnosť v zozname aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows Referenčná tabuľka servera 2012 Windows Server 2012 R2 (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované vydania Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3170455-x64.msu

Pre všetky podporované vydania Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3170455-x64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, použite prepínač /Uninstall setup (Nastavenie odinštalovania) alebo kliknite na položku Ovládací panel,kliknite na položku System and Security(Systém a zabezpečenie), kliknite na položku Windows Update (Aktualizácia), kliknite na položku Installed updates (Nainštalované aktualizácie) v časti See also(Pozrite tiež) apotom vyberte možnosť v zozname aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Windows RT 8.1 (všetky vydania) – referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Nasadenie

Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom Windows Aktualizovať.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Systém a zabezpečenie, kliknite na položku Windows Aktualizovať a potom v časti Pozrite tiež kliknite na položku Nainštalované aktualizácie a vyberte možnosť zo zoznamu aktualizácií.

Informácie o súbore

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3170455

Windows 10 referenčnú tabuľku (všetky vydania)

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér.
 

Názov súboru aktualizácie zabezpečenia

Pre všetky podporované 32-bitové verzie Windows 10:
Windows10.0-KB3163912-x86.msu

Pre všetky podporované vydania s procesorom typu x64 Windows 10:
Windows10.0-KB3163912-x64.msu

Pre všetky podporované 32-bitové vydania balíka Windows 10 verzie 1511:
Windows10.0-KB3172985-x86.msu

Pre všetky podporované vydania verzie x64 verzie Windows 10 1511:
Windows10.0-KB3172985-x64.msu

Prepínače inštalácie

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 934307

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie systému. Ak sa požadované súbory používajú, táto aktualizácia bude vyžadovať reštartovanie systému. Ak sa vyskytne toto správanie, zobrazí sa hlásenie, ktoré vám odporúča reštartovať systém.

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu nainštalovanú spoločnosťou WUSA, použite prepínač /Uninstall setup (Nastavenie odinštalovania) alebo kliknite na položku Ovládací panel,kliknite na položku System and Security(Systém a zabezpečenie), kliknite na položku Windows Update (Aktualizácia), kliknite na položku Installed updates (Nainštalované aktualizácie) v časti See also(Pozrite tiež) apotom vyberte možnosť v zozname aktualizácií.

Informácie o súboroch

Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3163912
Pozrite si článok vedomostnej databázy Microsoft 3172985

Overenie kľúča databázy Registry

Poznámka: Kľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Pomocník pri inštalácii aktualizácií: Podpora služby Microsoft Update

Riešenia zabezpečenia pre odborníkov v oblasti IT: Riešenie problémov so zabezpečením na lokalite TechNet a podpora

Pomoc na ochranu počítača Windows pred vírusmi a malvérom: Centrum pre riešenie vírusov a zabezpečenie

Lokálna podpora podľa krajiny: Medzinárodná podpora

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×