Nasadenie aktualizácie zabezpečenia: 10. september 2019

Vydanie tabuľky nasadenia

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4516115-x86. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4516115-arm. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 8.1-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4516115

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows8-RT-KB4516046-x64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4516055

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X86. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

4512506

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4516046-x86. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x86. msu

4512488

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4516046-x64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-arm. msu

4512488

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE11-Windows 6.2-KB4516046-X64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

Windows 8.1-KB4516046-x64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4516046-X86. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

Áno

Prehliadači

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4516046

Kumulatívna aktualizácia IE

IE9-Windows 6.0-KB4516046-X64. msu

4511872

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2016

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Prehliadači

Microsoft Edge (na EdgeHTML)

Windows Server 2019

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,1 CVE-2019-1301

Možno

Vývojárske nástroje

.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

.NET Core 2,2 CVE-2019-1301

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,1 CVE-2018-8269

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,1 CVE-2019-1302

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,2 CVE-2018-8269

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 2,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 2,2 CVE-2019-1302

Možno

Vývojárske nástroje

ASP.NET Core 3,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

ASP.NET Core 3,0 CVE-2019-1302

Možno

Vývojárske nástroje

Azure DevOps server 2019 Update 1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure DevOps 2019 aktualizácia 1

Možno

Vývojárske nástroje

Azure DevOps server 2019.0.1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure DevOps server 2019.0.1 patch 2019

Možno

Vývojárske nástroje

ChakraCore

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

GitHub Open source

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514350-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514349-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514370-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514349-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514370-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514366-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows Server 2019

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4.7.2

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514358-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4514359

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514359-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4514359

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514359-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server 2019

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4514601

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 3,5 a 4,8

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4514359

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514359-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514341-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-arm. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514342-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514368-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514342-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514368-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514338-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514364-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514364-arm. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514337-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514363-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514337-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514363-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4514354

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514354-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4514354

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4514355

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514355-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4514355

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514355-x64. msu

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4514356

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514356-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4514356

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514356-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4514357

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514357-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4514357

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514357-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514331-x86. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514361-x86. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8.1

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514361-arm. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514330-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514360-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514598

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4514330-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4514603

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4514360-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514599

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

Možno

Túto aktualizáciu softvéru môžete odstrániť výberom položky Zobraziť nainštalované aktualizácie v ovládacom paneli programy a súčasti.

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4514604

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4514354

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4514354

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Vývojárske nástroje

Služba Microsoft Azure Kubernetes

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Azure Kubernetes GitHub

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2015 aktualizácia 3

4513696

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2015 U3 – september 2019

Možno

Áno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15,0

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2017, verzia 15,9

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2017 v 15.9

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,0

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.0

Možno

Vývojárske nástroje

Microsoft Visual Studio 2019, verzia 16,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Visual Studio 2019 v 16.2

Možno

Vývojárske nástroje

Rím SDK 1.4.1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Project Rím SDK 1.4.1

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2015 aktualizácia 4,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2015-4,2

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2017 aktualizácia 3,1

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2017-3,1

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizácia 1,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-1,2

Možno

Vývojárske nástroje

Team Foundation Server 2018 aktualizácia 3,2

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Server TFS 2018-3,2

Možno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 12

4515832

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-CU12-KB4515832-x64

4509409

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulatívna aktualizácia 13

4515832

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2016-CU13-KB4515832-x64

4509409

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 1

4515832

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange 2019-CU1-KB4515832-x64

4509408

Možno

Áno

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulatívna aktualizácia 2

4515832

Aktualizácia zabezpečenia

Exchange2019-CU2-KB4515832-x64

4509408

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4475574

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4475574-fullfile-x86-glb.exe

4464572

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4475574

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4475574-fullfile-x64-glb.exe

4464572

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4475566

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4475566-napĺňať-RT

4464565

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4475566

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4475566-fullfile-x86-glb.exe

4464565

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4475566

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4475566-fullfile-x64-glb.exe

4464565

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4475579

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4475579-fullfile-x86-glb.exe

4475513

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4475579

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4475579-fullfile-x64-glb.exe

4475513

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013

4515509

Aktualizácia zabezpečenia

Lync Server 2013 – september 2019

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4464566

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4464566-fullfile-x86-glb.exe

4462223

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4475599

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4475599-fullfile-x86-glb.exe

4475506

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4464566

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4464566-fullfile-x64-glb.exe

4462223

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4475599

Aktualizácia zabezpečenia

ace2010-kb4475599-fullfile-x64-glb.exe

4475506

Možno

Áno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4475607

Aktualizácia zabezpečenia

office2013-kb4475607-napĺňať-RT

4464558

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4475611

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4475611-napĺňať-RT

4464599

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4475607

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe

4464558

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4475611

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4475611-fullfile-x86-glb.exe

4464599

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4475607

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe

4464558

Možno

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4475611

Aktualizácia zabezpečenia

ace2013-kb4475611-fullfile-x64-glb.exe

4464599

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4475583

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4475583-fullfile-x86-glb.exe

4462242

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4475591

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4475591-fullfile-x86-glb.exe

4475538

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4475583

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4475583-fullfile-x64-glb.exe

4462242

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4475591

Aktualizácia zabezpečenia

ace2016-kb4475591-fullfile-x64-glb.exe

4475538

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 32-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Balík Microsoft Office 2019 pre 64-bitové vydania

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 pre Mac

Poznámky k vydaniu

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia balíkov prostredníctvom poznámok k vydaniu

Nie

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4461631

Aktualizácia zabezpečenia

project2010-kb4461631-fullfile-x86-glb.exe

4022147

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4461631

Aktualizácia zabezpečenia

project2010-kb4461631-fullfile-x64-glb.exe

4022147

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4464548

Aktualizácia zabezpečenia

project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe

4461489

Možno

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4464548

Aktualizácia zabezpečenia

project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe

4461489

Možno

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (32-bitová verzia)

4475589

Aktualizácia zabezpečenia

project2016-kb4475589-fullfile-x86-glb.exe

4461478

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (64-bitová verzia)

4475589

Aktualizácia zabezpečenia

project2016-kb4475589-fullfile-x64-glb.exe

4461478

Možno

Používanie položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4475590

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4475590-fullfile-x64-glb.exe

4475549

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4475594

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2016-kb4475594-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4475605

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2010-kb4475605-fullfile-x64-glb.exe

4475575

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484098

Aktualizácia zabezpečenia

sts2013-kb4484098-fullfile-x64-glb.exe

4475565

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484099

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2013-kb4484099-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4464557

Aktualizácia zabezpečenia

wssloc2019-kb4464557-fullfile-x64-glb.exe

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4475596

Aktualizácia zabezpečenia

sts2019-kb4475596-fullfile-x64-glb.exe

4475555

Možno

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 32-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Microsoft Office

Office 365 ProPlus pre 64-bitové systémy

Kliknutím spustite

Aktualizácia zabezpečenia

Aktualizácia kanálov

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

Áno

Áno

Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4516070

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre 32-bitové systémy

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1607 pre systémy s procesorom x64

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre 32-bitové systémy

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1703 pre systémy s procesorom x64

4516068

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre 32-bitové systémy

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy založené na ARM64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1709 pre systémy s procesorom x64

4516066

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre 32-bitové systémy

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy založené na ARM64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1803 pre systémy s procesorom x64

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre 32-bitové systémy

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy založené na ARM64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1809 pre systémy s procesorom x64

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre 32-bitové systémy

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy založené na ARM64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

Áno

Windows

Windows 10, verzia 1903 pre systémy s procesorom x64

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4516033

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

4512506

Áno

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4516033

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

Áno

Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 – balík Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4516064

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4516064-x86. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre 32 – bitové systémy

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x86. msu

4512488

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4516064

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows 8,1 pre systémy s procesorom x64

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

Áno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaná v

KBNumber

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovanie

Nedá sa nainštalovať

Známe problémy

Windows

Windows RT 8.1

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-arm. msu

4512488

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

4516051

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4516051-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4516051

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4516051-x86. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-ia64. msu

4512476

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre Itanium-Based Systems Service Pack 2

4516051

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4516051-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy Service Pack 2

4516051

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4516051-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4516026

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

Áno

Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2 (inštalácia jadra servera)

4516051

Iba zabezpečenie

Windows 6.0-KB4516051-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4516033

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4516033-ia64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre Itanium-Based Systems Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-ia64. msu

4512506

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4516033

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4516033

Iba zabezpečenie

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

Áno

Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1 (inštalácia jadra servera)

4516065

Mesačná Kumulatívna

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4516055

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012

4516062

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4516062-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4516055

Mesačná Kumulatívna

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 (inštalácia jadra servera)

4516062

Iba zabezpečenie

Windows8-RT-KB4516062-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4516064

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4516064

Iba zabezpečenie

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2012 R2 (inštalácia jadra servera)

4516067

Mesačná Kumulatívna

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2016 (inštalácia jadra servera)

4516044

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Windows

Windows Server 2019 (inštalácia jadra servera)

4512578

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1803 (inštalácia jadra servera)

4516058

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

Áno

Áno

Windows

Windows Server, verzia 1903 (inštalácia jadra servera)

4515384

Aktualizácia zabezpečenia

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

Áno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×