Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala odporúčanie zabezpečenia spoločnosti Microsoft o tomto probléme pre odborníkov v oblasti IT. Odporúčanie zabezpečenia obsahuje ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia. Ak chcete zobraziť bezpečnostné poradenstvo, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2695962

Ďalšie informácie

Stiahnutie balíkov

Nasledujúce súbory sú k dispozícii na stiahnutie z centra sťahovania softvéru:

Windows 7, 32 – bitové verzie

Stiahnuť Prevziať balík Windows 6.1-KB2695962-x86. msu.

Windows 7, 64 – bitové verzie

Stiahnuť Prevziať balík Windows 6.1-KB2695962-x64. msu.

Windows Server 2008 R2, 64-bitové verzie

Stiahnuť Prevziať balík Windows 6.1-KB2695962-x64. msu.

Windows Server 2008 R2, systémy založené na procesore Itanium

Stiahnuť Prevziať balík Windows 6.1-KB2695962-ia64. msu.

Windows Vista, 32 – bitové verzie

Alternatívny text Prevziať balík Windows 6.0-KB2695962-x86. msu.

Windows Vista, verzie x64

Alternatívny text Prevziať balík Windows 6.0-KB2695962-x64. msu.

Windows Server 2008, 32-bitové verzie

Alternatívny text Prevziať balík Windows 6.0-KB2695962-x86. msu.

Windows Server 2008, verzie s procesorom x64

Alternatívny text Prevziať balík Windows 6.0-KB2695962-x64. msu.

Windows Server 2008, systémy založené na procesore Itanium

Alternatívny text Prevziať balík Windows 6.0-KB2695962-ia64. msu.

Windows XP, verzie x 86

Alternatívny text stiahnuť balík WindowsXP-KB2695962-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

Alternatívny text stiahnuť balík WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, verzie s procesorom x64

Alternatívny text stiahnuť balík WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, verzie x86

Alternatívny text stiahnuť balík WindowsServer2003-KB2695962-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 pre systémy založené na procesore Itanium

Alternatívny text stiahnuť balík WindowsServer2003-KB2695962-ia64-ENU.exe.

Dátum vydania: 9. august 2011 ďalšie

informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft z online servicesMicrosoft naskenovaného tohto súboru pre vírusy. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší antivírusový softvér, ktorý bol k dispozícii v deň publikovania súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Informácie o nasadení

Windows XP

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia bez nutnosti zásahu používateľa

Windows XP:
WindowsXP – KB2695962 – x86 – ENU/tichý

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2695962-x64-ENU/Quiet

Inštalácia bez reštartovania

Windows XP:
WindowsXP-KB2695962-x86-ENU/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2695962-x64-ENU/norestart

Súbor denníka aktualizácie

Všetky podporované verzie Windowsu XP a Windowsu XP Professional:
KB2695962. log

Ďalšie informácie

Pozrite si časť nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Nevzťahuje sa.

Informácie o odstránení

Všetky podporované verzie Windowsu XP a Windowsu XP Professional:
použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli alebo použite pomôcku Spuninst.exe, ktorá sa nachádza v priečinku% Windir% \ $NTUninstallKB 2695962 $ \Spuninst.

Overenie podkľúča databázy Registry

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2695962\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2695962\Filelist

Poznámka: Aktualizácia zabezpečenia pre podporované verzie Windowsu XP Professional x64 Edition je rovnaká ako aktualizácia zabezpečenia pre podporované verzie Windows servera 2003 x64 Edition.

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledujúce prepínače inštalácie.

Prepnutie

Popis

/Help

Zobrazí možnosti príkazového riadkovania.

Režimy nastavenia

/pasívny

Režim bezobslužnej inštalácie. Nevyžaduje sa žiadna interakcia používateľa, ale zobrazí sa stav inštalácie. Ak sa na konci inštalácie vyžaduje reštartovanie, dialógové okno sa používateľovi zobrazí s použitím upozornenia časovača. Toto upozornenie hovorí, že počítač sa reštartuje o 30 sekúnd.

/Quiet

Tichý režim. Je to rovnaké ako režim bezobslužnej inštalácie, ale nezobrazujú sa žiadne správy o stave alebo chybových správach.

Možnosti reštartu

/norestart

Keď sa inštalácia dokončila, počítač sa po dokončení inštalácie nereštartuje.

/forcerestart

Po inštalácii reštartuje počítač a vynúti ďalšie aplikácie, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača. Pri zatvorení aplikácií sa neuložia žiadne súbory.

/warnrestart [:x]

Zobrazuje dialógové okno používateľovi spolu s upozornením časovača, že počítač sa reštartuje v priebehu x sekúnd. (Predvolené nastavenie je 30 sekúnd.) Je určený na použitie s prepínačom/Quiet alebo prepínačom/pasívny.

/promptrestart

Zobrazí sa dialógové okno s výzvou lokálneho používateľa na povolenie reštartu.

Špeciálne možnosti

/overwriteoem

Prepíše súbory OEM bez zobrazenia výzvy.

/nobackup

Nezálohujú sa súbory, ktoré sú potrebné na odinštalovanie.

/forceappsclose

Vynúti ďalšie programy, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača.

/log:cesta

Umožňuje presmerovanie súborov denníka inštalácie.

/integrate:cesta

Integruje aktualizáciu do zdrojových súborov systému Windows. Tieto súbory sa nachádzajú pomocou cesty, ktorá je zadaná v prepínači.

/Extract [:cesta]

Extrahuje súbory a inštalačný program sa nespustí.

/ER

Umožňuje rozšírené hlásenie chýb.

verbose

Umožňuje podrobné zapisovanie do denníka. Pri inštalácii sa vytvorí%Windir%\CabBuild.log. Tento denník podrobne kopíruje súbory, ktoré sú skopírované. Pomocou tohto prepínača môže inštalácia fungovať pomalšie.

Poznámka Tieto prepínače môžete skombinovať do jedného príkazu. Ak ide o spätnú kompatibilitu, aktualizácia zabezpečenia tiež podporuje mnohé prepínače inštalácie, ktoré používa staršia verzia inštalačného programu.
Ďalšie informácie o podporovaných prepínačoch inštalácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

262841Prepínače príkazového riadkov pre balíky aktualizácií softvéru Windowsu

Odstránenie aktualizácie

Poznámka: Neodporúčame, aby ste niekedy odinštalovali aktualizáciu zabezpečenia.

Táto aktualizácia zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepnutie

Popis

/Help

Zobrazí možnosti príkazového riadkovania.

Režimy nastavenia

/pasívny

Režim bezobslužnej inštalácie. Nevyžaduje sa žiadna interakcia používateľa, ale zobrazí sa stav inštalácie. Ak sa na konci inštalácie vyžaduje reštartovanie, dialógové okno sa používateľovi zobrazí s použitím upozornenia časovača. Toto upozornenie hovorí, že počítač sa reštartuje o 30 sekúnd.

/Quiet

Tichý režim. Je to rovnaké ako režim bezobslužnej inštalácie, ale nezobrazujú sa žiadne správy o stave alebo chybových správach.

Možnosti reštartu

/norestart

Keď sa inštalácia dokončila, počítač sa po dokončení inštalácie nereštartuje.

/forcerestart

Po inštalácii reštartuje počítač a vynúti ďalšie aplikácie, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača. Pri zatvorení aplikácií sa neuložia žiadne súbory.

/warnrestart [:x]

Zobrazuje dialógové okno používateľovi spolu s upozornením časovača, že počítač sa reštartuje v priebehu x sekúnd. (Predvolené nastavenie je 30 sekúnd.) Je určený na použitie s prepínačom/Quiet alebo prepínačom/pasívny.

/promptrestart

Zobrazí sa dialógové okno s výzvou lokálneho používateľa na povolenie reštartu.

Špeciálne možnosti

/forceappsclose

Vynúti ďalšie programy, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača.

/log:cesta

Umožňuje presmerovanie súborov denníka inštalácie.

Overenie použitia aktualizácie
 • Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

  na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

 • Overenie podkľúča databázy Registry

  možno budete môcť overiť aj súbory, ktoré táto aktualizácia zabezpečenia nainštalovala kontrolou podkľúčov databázy Registry uvedených v tabuľke odkaz v tejto časti. Tieto podkľúče databázy Registry nemusia obsahovať celý zoznam nainštalovaných súborov. Tieto podkľúče databázy Registry sa tiež nemusia vytvoriť správne, keď správca alebo OEM integrujú alebo slipstream túto aktualizáciu zabezpečenia do zdrojových súborov inštalácie systému Windows.

Windows Server 2003

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia s požadovanou intervenciou používateľa

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-ENU/Quiet

Windows Server 2003, 64-bitové verzie:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2695962-x64-ENU Quiet

Windows Server 2003 pre systémy založené na procesore Itanium:
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-ENU/Quiet

Inštalácia bez reštartovania

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-ENU/norestart

Windows Server 2003, 64-bitové verzie:
WindowsServer2003. WindowsXP-KB2695962-x64-ENU/norestart

Windows Server 2003 pre systémy s procesorom Itanium:
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-ENU/norestart

Súbor denníka aktualizácie

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 x 86, verzie x64 a verzie systému Windows Server 2003:
KB2695962. log

Ďalšie informácie

Pozrite si časť nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Táto aktualizácia zabezpečenia nepodporuje HotPatching. Ďalšie informácie o HotPatching nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 897341.

Informácie o odstránení

Všetky podporované verzie x 86, verzie x64 a verzie systému Windows Server 2003 s procesorom Itanium:
použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli alebo použite pomôcku Spuninst.exe, ktorá sa nachádza v nástroji Spuninst.exe, ktorá sa nachádza v priečinku% Windir% \ $NTUninstallKB 2695962 $ \Spuninst.

Overenie podkľúča databázy Registry

Všetky podporované verzie Windows servera 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2695962\Filelist

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledujúce prepínače inštalácie.

Prepnutie

Popis

/Help

Zobrazí možnosti príkazového riadkovania.

Režimy nastavenia

/pasívny

Režim bezobslužnej inštalácie. Nevyžaduje sa žiadna interakcia používateľa, ale zobrazí sa stav inštalácie. Ak sa na konci inštalácie vyžaduje reštartovanie, dialógové okno sa používateľovi zobrazí s použitím upozornenia časovača. Toto upozornenie hovorí, že počítač sa reštartuje o 30 sekúnd.

/Quiet

Tichý režim. Je to rovnaké ako režim bezobslužnej inštalácie, ale nezobrazujú sa žiadne správy o stave alebo chybových správach.

Možnosti reštartu

/norestart

Keď sa inštalácia dokončila, počítač sa po dokončení inštalácie nereštartuje.

/forcerestart

Po inštalácii reštartuje počítač a vynúti ďalšie aplikácie, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača. Pri zatvorení aplikácií sa neuložia žiadne súbory.

/warnrestart [:x]

Zobrazuje dialógové okno používateľovi spolu s upozornením časovača, že počítač sa reštartuje v priebehu x sekúnd. (Predvolené nastavenie je 30 sekúnd.) Je určený na použitie s prepínačom/Quiet alebo prepínačom/pasívny.

/promptrestart

Zobrazí sa dialógové okno s výzvou lokálneho používateľa na povolenie reštartu.

Špeciálne možnosti

/overwriteoem

Prepíše súbory OEM bez zobrazenia výzvy.

/nobackup

Nezálohujú sa súbory, ktoré sú potrebné na odinštalovanie.

/forceappsclose

Vynúti ďalšie programy, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača.

/log:cesta

Umožňuje presmerovanie súborov denníka inštalácie.

/integrate:cesta

Integruje aktualizáciu do zdrojových súborov systému Windows. Tieto súbory sa nachádzajú pomocou cesty, ktorá je zadaná v prepínači.

/Extract [:cesta]

Extrahuje súbory a inštalačný program sa nespustí.

/ER

Umožňuje rozšírené hlásenie chýb.

verbose

Umožňuje podrobné zapisovanie do denníka. Pri inštalácii sa vytvorí%Windir%\CabBuild.log. Tento denník podrobne kopíruje súbory, ktoré sú skopírované. Pomocou tohto prepínača môže inštalácia fungovať pomalšie.

Poznámka Tieto prepínače môžete skombinovať do jedného príkazu. Ak ide o spätnú kompatibilitu, aktualizácia zabezpečenia tiež podporuje mnohé prepínače inštalácie, ktoré používa staršia verzia inštalačného programu.
Ďalšie informácie o podporovaných prepínačoch inštalácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

262841Prepínače príkazového riadkov pre balíky aktualizácií softvéru Windowsu

Odstránenie aktualizácie

Poznámka: Neodporúčame, aby ste niekedy odinštalovali aktualizáciu zabezpečenia.

Táto aktualizácia zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepnutie

Popis

/Help

Zobrazí možnosti príkazového riadkovania.

Režimy nastavenia

/pasívny

Režim bezobslužnej inštalácie. Nevyžaduje sa žiadna interakcia používateľa, ale zobrazí sa stav inštalácie. Ak sa na konci inštalácie vyžaduje reštartovanie, dialógové okno sa používateľovi zobrazí s použitím upozornenia časovača. Toto upozornenie hovorí, že počítač sa reštartuje o 30 sekúnd.

/Quiet

Tichý režim. Je to rovnaké ako režim bezobslužnej inštalácie, ale nezobrazujú sa žiadne správy o stave alebo chybových správach.

Možnosti reštartu

/norestart

Keď sa inštalácia dokončila, počítač sa po dokončení inštalácie nereštartuje.

/forcerestart

Po inštalácii reštartuje počítač a vynúti ďalšie aplikácie, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača. Pri zatvorení aplikácií sa neuložia žiadne súbory.

/warnrestart [:x]

Zobrazuje dialógové okno používateľovi spolu s upozornením časovača, že počítač sa reštartuje v priebehu x sekúnd. (Predvolené nastavenie je 30 sekúnd.) Je určený na použitie s prepínačom/Quiet alebo prepínačom/pasívny.

/promptrestart

Zobrazí sa dialógové okno s výzvou lokálneho používateľa na povolenie reštartu.

Špeciálne možnosti

/forceappsclose

Vynúti ďalšie programy, ktoré sa majú zatvoriť pri vypnutí počítača.

/log:cesta

Umožňuje presmerovanie súborov denníka inštalácie.

Overenie použitia aktualizácie.
 • Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

  na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

 • Overenie podkľúča databázy Registry

  možno budete môcť overiť aj súbory, ktoré táto aktualizácia zabezpečenia nainštalovala kontrolou podkľúčov databázy Registry, ktoré sú uvedené v tabuľke odkaz v tejto časti. Tieto podkľúče databázy Registry nemusia obsahovať celý zoznam nainštalovaných súborov. Tieto podkľúče databázy Registry sa tiež nemusia vytvoriť správne, keď správca alebo OEM integrujú alebo slipstream túto aktualizáciu zabezpečenia do zdrojových súborov inštalácie systému Windows.

Windows Vista

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia bez nutnosti zásahu používateľa

Všetky podporované 32-bitové verzie Windowsu Vista:
Windows 6.0-KB2695962-x86/Quiet

Všetky podporované 64-bitové verzie Windowsu Vista:
Windows 6.0-KB2695962-x64/Quiet

Inštalácia bez reštartovania

Všetky podporované 32-bitové verzie Windowsu Vista:
Windows 6.0-KB2695962-x86/Quiet/norestart

Všetky podporované 64-bitové verzie Windowsu Vista:
Windows 6.0-KB2695962-x64/Quiet/norestart

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Nevzťahuje sa.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odstraňovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, otvorte Ovládací panel a potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Updatekliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizáciea potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Overenie podkľúča databázy Registry

Podkľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, Inštalátor skontroluje, či jeden alebo viaceré súbory, ktoré sa aktualizujú v systéme, boli v minulosti aktualizované pomocou rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledujúce prepínače inštalácie.

Podporované prepínače inštalácie aktualizácie zabezpečenia

Prepnutie

Popis

/?,/h,/help

Zobrazí Pomocníka pre podporované prepínače.

/Quiet

Potláča zobrazenie stavu alebo chybových hlásení.

/norestart

Keď sa tento prepínač kombinuje s prepínačom/Quiet, systém sa po inštalácii nereštartuje ani vtedy, keď sa na vykonanie inštalácie vyžaduje reštartovanie.

Ďalšie informácie o inštalátore nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

934307Popis Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) a súborov. msu vo Windowse Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Overenie použitia aktualizácie

Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Windows Server 2008

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia bez nutnosti zásahu používateľa

Všetky podporované 32-bitové verzie Windows servera 2008:
Windows 6.0-KB2695962-x86/Quiet

Všetky podporované 64-bitové verzie Windows servera 2008:
Windows 6.0-KB2695962-x64/Quiet

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom Itanium:
Windows 6.0 – KB2695962 – ia64/tichý

Inštalácia bez reštartovania

Všetky podporované 32-bitové verzie Windows servera 2008:
Windows 6.0-KB2695962-x86/Quiet/norestart

Všetky podporované 64-bitové verzie Windows servera 2008:
Windows 6.0-KB2695962-x64/Quiet/norestart

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom Itanium:
Windows 6.0 – KB2695962 – ia64/tichý/norestart

Ďalšie informácie

Pozrite si časť nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Nevzťahuje sa.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odstraňovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, otvorte Ovládací panel a potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Updatekliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizáciea potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Overenie podkľúča databázy Registry

Podkľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, Inštalátor skontroluje, či jeden alebo viaceré súbory, ktoré sa aktualizujú v systéme, boli v minulosti aktualizované pomocou rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledovné prepínače inštalácie:

Prepnutie

Popis

/?,/h,/help

Zobrazí Pomocníka pre podporované prepínače.

/Quiet

Potláča zobrazenie stavu alebo chybových hlásení.

/norestart

Keď tento prepínač skombinujete s prepínačom/Quiet, systém sa po inštalácii nereštartuje ani vtedy, keď sa vyžaduje reštartovanie na vykonanie inštalácie.

Ďalšie informácie o inštalátore nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

934307Popis Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) a súborov. msu vo Windowse Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Overenie použitia aktualizácie

Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Windows 7

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia bez nutnosti zásahu používateľa

Všetky podporované 32-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – x86/Quiet

Všetky podporované 64-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – x64/Quiet

Všetky podporované 64-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – ia64/tichý

Inštalácia bez reštartovania

Všetky podporované 32-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – x86/Quiet/norestart

Všetky podporované 32-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – x64/Quiet/norestart

Všetky podporované 64-bitové verzie Windowsu 7:

Windows 6.1 – KB2695962 – ia64/tichý/norestart

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Nevzťahuje sa.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odstraňovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, otvorte Ovládací panel a potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Update kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie a potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Overenie podkľúča databázy Registry

Podkľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, Inštalátor skontroluje, či jeden alebo viaceré súbory, ktoré sa aktualizujú v systéme, boli v minulosti aktualizované pomocou rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledujúce prepínače inštalácie.

Podporované prepínače inštalácie aktualizácie zabezpečenia

Prepnutie

Popis

/?,/h,/help

Zobrazí Pomocníka pre podporované prepínače.

/Quiet

Potláča zobrazenie stavu alebo chybových hlásení.

/norestart

Keď sa tento prepínač kombinuje s prepínačom/Quiet, systém sa po inštalácii nereštartuje ani vtedy, keď sa na vykonanie inštalácie vyžaduje reštartovanie.

Ďalšie informácie o inštalátore nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

934307Popis Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) a súborov. msu vo Windowse Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Overenie použitia aktualizácie

Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Windows Server 2008 R2

Referenčná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia tohto softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti informácie o nasadení.

Zahrnutie do budúcich balíkov Service Pack

Aktualizácia tohto problému sa zahrnie do budúceho balíka Service Pack alebo súhrnnej aktualizácie

Nasadenie

Inštalácia bez nutnosti zásahu používateľa

Všetky podporované 32-bitové verzie Windows servera 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2695962 – x86/Quiet

Všetky podporované 64-bitové verzie Windows servera 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2695962 – x64/Quiet

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom Itanium:

Windows 6.1 – KB2695962 – ia64/tichý

Inštalácia bez reštartovania

Všetky podporované 32-bitové verzie Windows servera 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2695962 – x86/Quiet/norestart

Všetky podporované 64-bitové verzie Windows servera 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2695962 – x64/Quiet/norestart

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom Itanium:

Windows 6.1 – KB2695962 – ia64/tichý/norestart

Ďalšie informácie

Pozrite si časť nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Požiadavka na reštartovanie

Vyžaduje sa reštart?

V niektorých prípadoch táto aktualizácia nevyžaduje reštart. Ak sa vyžaduje reštartovanie, zobrazí sa hlásenie s upozornením na reštartovanie.

HotPatching

Nevzťahuje sa.

Informácie o odstránení

WUSA.exe nepodporuje odstraňovanie aktualizácií. Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná, otvorte Ovládací panel a potom kliknite na položku zabezpečenie. V časti Windows Update kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie a potom vyberte zo zoznamu aktualizácií.

Overenie podkľúča databázy Registry

Podkľúč databázy Registry neexistuje na overenie prítomnosti tejto aktualizácie.

Informácie o nasadení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, Inštalátor skontroluje, či jeden alebo viaceré súbory, ktoré sa aktualizujú v systéme, boli v minulosti aktualizované pomocou rýchlej opravy spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na Popis aktualizácie zabezpečenia softvéru updatesThis, podporuje nasledujúce prepínače inštalácie.

Prepnutie

Popis

/?,/h,/help

Zobrazí Pomocníka pre podporované prepínače.

/Quiet

Potláča zobrazenie stavu alebo chybových hlásení.

/norestart

Keď tento prepínač skombinujete s prepínačom/Quiet, systém sa po inštalácii nereštartuje ani vtedy, keď sa vyžaduje reštartovanie na vykonanie inštalácie.

Ďalšie informácie o inštalátore nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

934307Popis Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) a súborov. msu vo Windowse Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Overenie použitia aktualizácie

Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline

na overenie, či bola aktualizácia zabezpečenia použitá v dotknutom systéme, možno budete môcť použiť nástroj Microsoft Baseline Security ANALYZER (MBSA). Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na zisťovanie a nasadenie a usmernenie.

Nástroje na zisťovanie a nasadenie a pokyny

Táto časť popisuje, ako spravovať softvér a aktualizácie zabezpečenia, ktoré je potrebné nasadiť na servery, stolné počítače a mobilné počítače vo vašej organizácii. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke centra spravovania aktualizácií pre Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspxĎalšie informácie o zabezpečení v produktoch spoločnosti Microsoft nájdete na nasledujúcej webovej stránke zabezpečenia služby Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspxAktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii na lokalite Microsoft Update, Windows Update a Office Update. Aktualizácie zabezpečenia sú tiež k dispozícii v centre sťahovania softvéru. Môžete ich jednoducho nájsť pomocou vyhľadávania kľúčových slov pre aktualizáciu zabezpečenia.

Aktualizácie zabezpečenia možno nakoniec stiahnuť z katalógu lokality Microsoft Update. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspxKatalóg služieb Microsoft Update poskytuje katalóg obsahu, ktorý je možné vyhľadávať a ktorý je dostupný prostredníctvom služieb Windows Update a prostredníctvom lokality Microsoft Update. Tento obsah obsahuje aktualizácie zabezpečenia, ovládače a balíky Service Pack. Použitím čísla bulletinu, napríklad "MS08-010" pre vaše vyhľadávanie, môžete do košíka pridať všetky príslušné aktualizácie. Môžete tiež pridať rôzne jazyky na aktualizáciu košíka a obsah si môžete stiahnuť do ľubovoľného priečinka, ktorý chcete. Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update nájdete na webovej stránke najčastejšie otázky o katalógu služby Microsoft Update:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Zisťovanie a nasadenie

Spoločnosť Microsoft poskytuje informácie o zisťovaní a nasadení pre aktualizácie zabezpečenia tohto mesiaca. Toto usmernenie tiež pomôže odborníkom v oblasti IT pochopiť, ako môžu používať rôzne nástroje na pomoc pri nasadení aktualizácie zabezpečenia. Tieto nástroje zahŕňajú služby Windows Update, Microsoft Update, Office Update, analyzátor zabezpečenia spoločnosti Microsoft Baseline (MBSA), nástroj na zisťovanie balíka Office, Microsoft Systems Management Server (SMS) a nástroj na aktualizáciu inventára rozšírenej aktualizácie zabezpečenia.
Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:

910723Súhrnný zoznam článkov mesačných zisťovaní a usmernení na nasadenie

Analyzátor zabezpečenia spoločnosti Microsoft Baseline

Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umožňuje správcom skenovať lokálne a vzdialené systémy na chýbajúce aktualizácie zabezpečenia. Analyzátor zabezpečenia Microsoft Baseline môže tiež identifikovať bežné chybné konfigurácie zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke analyzátor zabezpečenia na lokalite Microsoft Baseline:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspxNasledujúca tabuľka obsahuje súhrn detekcie nástroja MBSA pre túto aktualizáciu zabezpečenia:

Softvér

NÁSTROJ MBSA 2,1

Windows XP

Áno

Windows XP Professional x64 Edition

Áno

Windows Server 2003, verzie x86

Áno

Windows Server 2003, verzie s procesorom x64

Áno

Systémy založené na systéme Windows Server 2003 s procesorom Itanium

Áno

Windows Vista

Áno

Windows Vista, 64 – bitové verzie

Áno

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy

Áno

Windows Server 2008 pre 64-bitové systémy

Áno

Windows Server 2008 pre systémy založené na procesore Itanium

Áno

Windows 7

Áno

Windows 7, 64 – bitové verzie

Áno

Windows Server 2008 R2 pre 64-bitové systémy

Áno

Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na procesore Itanium

Áno

Ďalšie informácie o nástroji MBSA 2,1 nájdete na webovej stránke Microsoft MBSA 2,1 najčastejšie otázky:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

Služby Windows Server Update Services

Pomocou služby Windows Server Update Services (WSUS) môžu správcovia nasadiť najnovšie kritické aktualizácie a aktualizácie zabezpečenia pre podporované verzie Windowsu, balíka Office, servera Exchange a servera SQL Server. Ďalšie informácie o tom, ako nasadiť túto aktualizáciu zabezpečenia pomocou služby Windows Server Update Services, nájdete na webovej stránke Prehľad produktu Microsoft Windows Server Update Services:

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Server Systems Management

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o zisťovaní a nasadení pre túto aktualizáciu zabezpečenia.

Softvér

SMS 2003 s ITMU

Správca konfigurácie 2007

Windows XP Service Pack 3

Áno

Áno

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2003 Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2003 s balíkom SP2 pre systémy založené na procesore Itanium

Áno

Áno

Windows Vista Service Pack 1 a Windows Vista Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 a Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy a Windows Server 2008 pre 32-bitové systémy Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 a Windows Server 2008 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 2

Áno

Áno

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium a Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

Áno

Áno

Windows 7 pre 32-bitové systémy a Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

Áno

Áno

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 a Windows 7 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

Áno

Áno

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 a Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

Áno

Áno

Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na procesore Itanium a Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

Áno

Áno

V prípade SMS 2,0 a SMS 2003 je balík funkcií SMS SUS (SUSFP), ktorý obsahuje nástroj na inventúru aktualizácie zabezpečenia (OBLEK), možné použiť prostredníctvom SMS na zisťovanie aktualizácií zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft na stiahnutie pre Systems Management Server 2,0:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspxV prípade SMS 2003 môže SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft updates (ITMU) použiť SMS na zisťovanie aktualizácií zabezpečenia, ktoré ponúka Microsoft Update, a ktoré sú podporované službou Windows Server Update Services. Ďalšie informácie o SMS 2003 ITMU nájdete na nasledujúcej webovej stránke Microsoft pre SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspxSMS 2003 môže použiť aj nástroj na inventúru Microsoft Office na zisťovanie požadovaných aktualizácií pre aplikácie balíka Microsoft Office. Ďalšie informácie nájdete na týchto webových stránkach spoločnosti Microsoft:

System Center Configuration Manager 2007 používa WSUS 3,0 na zisťovanie aktualizácií. Ďalšie informácie o správe aktualizácií softvéru System Center Configuration Manager 2007 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspxPoznámka pre Windows Vista a Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 s balíkom Service Pack 3 obsahuje podporu pre Windows Vista a windows Server 2008. Ďalšie informácie o SMS, navštívte nasledujúcu webovú stránku Microsoft SMS:

http://www.microsoft.com/smserver/default.mspxĎalšie informácie o článkoch o zisťovaní a nasadení nasadenia nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

910723Súhrnný zoznam článkov mesačných zisťovaní a usmernení na nasadenie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×