Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • Máte počítač so systémom Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2008 SP2.

 • Máte nainštalovaný v počítači Windows Management Framework 3.0 .

 • Máte Windows PowerShell vzdialeného povolené v počítači povoliť spúšťanie príkazov zo vzdialeného počítača.

 • Spustením rutiny cmdlet Procesu spúšťania spolu s -čakať parameter počítača vzdialene z iného počítača.


V tomto scenári cmdlet Procesu spúšťania ignoruje -čakať parameter.

Riešenie

Tento problém, použiť túto rýchlu opravu na počítači, ktorý má Windows Management Framework 3.0 nainštalovaný.

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalované nasledovné:


Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a poznámky

Dôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú súčasťou rovnakých balíkov. Rýchle opravy na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Priečinok služby

  6.2.920 0.
  16 XXX

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.2.920 0.
  20 XXX

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

92,160

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

93,184

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

96,256

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

91,648

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

103,424

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

86,016

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

85,504

04-Jul-2013

12:23

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

92,160

09-Jul-2013

06:28

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

93,184

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

96,256

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

91,648

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

103,424

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

86,016

09-Jul-2013

06:29

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

85,504

09-Jul-2013

06:30

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.16707

498,688

05-Sep-2013

22:44

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.20815

498,688

05-Sep-2013

22:45

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

92,160

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

93,184

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

96,256

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

91,648

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

103,424

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

86,016

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

85,504

04-Jul-2013

12:21

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

92,160

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

93,184

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

96,256

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

91,648

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

87,552

09-Jul-2013

06:32

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

90,112

09-Jul-2013

06:33

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

103,424

09-Jul-2013

06:33

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

86,016

09-Jul-2013

06:33

x86

Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

6.2.9200.16398

85,504

09-Jul-2013

06:33

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.16707

498,688

05-Sep-2013

22:44

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.20815

498,688

05-Sep-2013

22:45

x86

Windows Vista a Windows Server 2008 súbor informácií poznámkyDôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows Vista a Windows Server 2008 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Avšak iba "Windows Vista" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows Vista" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

Pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.16726

498,688

25-Oct-2013

22:54

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.20836

498,688

25-Oct-2013

23:01

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.16726

498,688

25-Oct-2013

22:59

x86

Microsoft.powershell.commands.management.dll

6.2.9200.20836

498,688

25-Oct-2013

22:58

x86Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Odkazy

Pozrite si terminológia spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru, ďalšie informácie.

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_de-de_35368f8082c49254.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_en-us_6213286ca11dad77.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

01:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_es-es_62180b7ea11959ba.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:06

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_fr-fr_8f8cb1fabf0201e8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_it-it_17b9974518e004da.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:01

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ja-jp_453ca85136c09117.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ko-kr_729fe35f54b40931.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_nl-nl_fb1e4697ae55ade8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:00

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_pt-br_55bafc7fea5f0310.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ru-ru_b071554e26560348.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_zh-cn_1c068c2715a82375.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_zh-tw_1ba55d2115f0ee85.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:06

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_de-de_1e678d329c6d3fd8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:18

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_en-us_4b44261ebac65afb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:05

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_es-es_4b490930bac2073e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_fr-fr_78bdafacd8aaaf6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_it-it_00ea94f73288b25e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ja-jp_2e6da60350693e9b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ko-kr_5bd0e1116e5cb6b5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_nl-nl_e44f4449c7fe5b6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:16

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_pt-br_3eebfa320407b094.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:18

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ru-ru_99a253003ffeb0cc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:18

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_zh-cn_053789d92f50d0f9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_zh-tw_04d65ad32f999c09.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_e2fb58e814675f24.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,527

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:12

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_cc2c569a2e100ca8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,527

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:30

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_10_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,629

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_10_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,058

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_11_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,636

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_11_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

Skladom 4 076

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_12_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

po zaplatení 1,975

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_12_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,688

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_13_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

po zaplatení 1,975

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_13_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,688

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_14_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

po zaplatení 1,975

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_14_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,688

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_15_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

po zaplatení 1,975

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_15_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,688

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

11,321

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

12,217

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,379

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,099

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,633

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,071

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 998

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,736

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,633

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,075

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 998

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,737

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_7_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 634

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_7_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,075

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_8_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 635

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_8_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,075

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_9_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,974

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_9_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 687

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2887064_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

19,576

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2887064_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

20,047

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,960

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_058b12fbadb37f52c06f9a79ba36431c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_37e5b6c35129f18c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_08bcc77964de093077287e3a03305a1c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_8f14397fc3516992.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

689

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_090c38ef498b476ca562942a4ea926ae_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_f04171a85bea5a1a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0a5be4075165323daecdf545e7050bcb_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_bb2ed69059833b6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_110961b9acb8ccf32bb5ee94c620ab7c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_01a325a99673dd44.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_15d9e52a337b2ba11c980609f1503145_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_5645625546c50c6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_21856d9430bf67c1a5926c2f0e8e2064_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_4155251d44e8f073.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_26648b58d66618f0b8f4b2c5d33924b9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_32d4ab205183e2de.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_2e0c46892d995ccd9363896f8d554958_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_d02fdb578808e522.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_38ac1648097b9eee1d3bbe26d07ebdc5_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_32acec2495d8550f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

689

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_38b80be1f3f4c5648a65f3087816fa1b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_9ec733724eeb5561.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3aba9cbba51aca7fa9e33041ea8378c7_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_e08a421ef1874e4a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_45ac749a763f65129038d0f16158c5d6_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_800e23735e304953.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5d5d59c397104254bc1b13584a026c04_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_cefae202b78f1ecd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5dc0348976beac52ffcf47fce299e192_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_f0daf73e53d23672.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5f6de870747ef4a8bce6e5080b901ee8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_b5fbb7d74e17a055.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_60afb5da30bfef7421888b118c4162cd_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_ba1b8c3331cefa04.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_669ed0c429bc8c473d60b53efe934590_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_3fd30decf65f2db2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_6928f7433f2968cc01c90e8b80b49274_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_cae3a12befe9a20d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_6bc5f8792615d4927959a303c5f5a696_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_771fd9a48a55939d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_738c1e744c4c3c79ef95dcf44477e83f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_9e7b9515e1125006.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_74253574f17732f87c6d391b1a06ab50_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_b3a90019c96a92d6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_78b6162eb148794d2a87bf4a8229f9b8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_df92a336f85ba367.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_81f18479cf29acf4afaf8f238d8a0759_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_e89a10fa871fefd1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_8f198cf5f8f0198727a784cfafa91d2b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_44128d57fa010917.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_945ae794b8d84e4e68ece4579ff4b8cd_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_54879cb0b5d70029.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_9619fc6ab0e2a1af67004e6ba17a287a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_0e4a94301cd87e75.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_aad756ba5bc29b74b7702c1365a8ad20_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_cc2df1bd82f42d0d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_adb41454060e290f313a0b7e017a9d0e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_9b30579c109b563e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_be2adeffd7536c87a9ea924aa08a4a93_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_aa8bd7a518bf7341.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_bf1f883925cafd8fe206ec9ca967e4c9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_43a572c3dcd37263.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_bf5aeb2ea2c85528e55c212cfc918b14_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_ae371503ce3d1024.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_cac078aa6d8222b6b63fc56019d12ea8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_7cab9bb2abbc1c22.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_cc4b74ae82ae01e0fdb534a36867dce8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_7915c180fc0ebbb8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_db337ea1f28874b3eb67415d5ea9c6d3_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_40894fbcb7c950e8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ef347fe59d5033dea0c76b59802dc71d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_513d1b401a8ad488.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_f627ff7b253bd933eef5799beb8e81bc_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_b563a86f4da6a4f3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_f7d21b46e8ac71c4f5060d5eb5c11573_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_813ad5f2464695d2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_fc38b7c9c76ecc0728315073008ca4c2_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_a08d8a023032c0e5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_fd89544f8a20f03509b3326f7c1945d4_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_028bc19541a25d67.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_fef8548151219dcb8e8a55a4f82bf757_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_b304cbf282ce98ce.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ffc35523036ebfa63bc5c6ebf52e23b1_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_694f06b8d0f27533.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_6e5b9b26dc67e56b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

36,326

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:06

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_6ef40aebf579cbc7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

36,326

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:24

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_de-de_60bd21aa0007e280.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_en-us_09adf7a2eee5ee45.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

01:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_es-es_09795486ef0cdfea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:05

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_fr-fr_ac30ca85e1def64c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_it-it_9658c0ccb910dbca.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:01

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ja-jp_387e3fd9ac2beda5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_nl-nl_c2b9e90177edea4c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_de-de_6155916f1919c8dc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:18

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_en-us_0a46676807f7d4a1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:05

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_es-es_0a11c44c081ec646.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_fr-fr_acc93a4afaf0dca8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_it-it_96f13091d222c226.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ja-jp_3916af9ec53dd401.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_nl-nl_c35258c690ffd0a8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,916

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

03:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_017e97e1768c67c17318c0cf32d8b575_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_c21ca7c32a7468eb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_08bcc77964de093077287e3a03305a1c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_eb32d5037baedac8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_0a5be4075165323daecdf545e7050bcb_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_174d721411e0aca2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_0d8d7061fd7f5381371e69b15d088bb6_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_cb1344b10d69220b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_15d9e52a337b2ba11c980609f1503145_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_b263fdd8ff227da2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1bfff744c119670a4c0fad69a0e6452d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_3707d497df66266c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1c5b94ecba65b5cf59748f4c45beaab8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_3e19d9632dfe97f8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_21856d9430bf67c1a5926c2f0e8e2064_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_9d73c0a0fd4661a9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_23e9271b285cc4cda9c60965c2db399e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_4eefee03dc42a76d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_26648b58d66618f0b8f4b2c5d33924b9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_8ef346a409e15414.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2e0c46892d995ccd9363896f8d554958_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_2c4e76db40665658.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_35af9bb7e7f703d76589173f9c834b3d_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_58d340b20aeb0895.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_38ac1648097b9eee1d3bbe26d07ebdc5_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_8ecb87a84e35c645.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_38b80be1f3f4c5648a65f3087816fa1b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_fae5cef60748c697.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_3aba9cbba51aca7fa9e33041ea8378c7_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_3ca8dda2a9e4bf80.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4386a9f27750a784d24039251b47dc74_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_786df03101596e09.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

723

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_580cf02dcde6b908e6495586ab90a1d3_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_51e93a9dbe9f541e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_5a9d9a78fe00ada3d8dbc01dd1d337f7_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_47b7fe7c58adfdc3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_5f6de870747ef4a8bce6e5080b901ee8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_121a535b0675118b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_669ed0c429bc8c473d60b53efe934590_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_9bf1a970aebc9ee8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_6928f7433f2968cc01c90e8b80b49274_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_27023cafa8471343.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_6bc5f8792615d4927959a303c5f5a696_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_d33e752842b304d3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_738c1e744c4c3c79ef95dcf44477e83f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_fa9a3099996fc13c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_73bf0c3375cb3a962046c334f44e4799_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_36be8c5aacb8cd8a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_81f18479cf29acf4afaf8f238d8a0759_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_44b8ac7e3f7d6107.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_8f198cf5f8f0198727a784cfafa91d2b_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_a03128dbb25e7a4d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_945ae794b8d84e4e68ece4579ff4b8cd_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_b0a638346e34715f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_9619fc6ab0e2a1af67004e6ba17a287a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_6a692fb3d535efab.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_a08364ae3019fa47b332abbdc96f5455_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_0fb97a9e2bd6b88d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_adb41454060e290f313a0b7e017a9d0e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_f74ef31fc8f8c774.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_be2adeffd7536c87a9ea924aa08a4a93_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_06aa7328d11ce477.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_bf5aeb2ea2c85528e55c212cfc918b14_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_0a55b087869a815a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_db337ea1f28874b3eb67415d5ea9c6d3_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_9ca7eb407026c21e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_e96562ed76f767d7d880f90df4be440f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_fdf05fb069a4132c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_eaee867e29a1c64f2b68526e0ec65269_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_2295f26dd131e2e8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_edbb55c8337f2d879a087b9bbf464d25_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_17686a04f38c8dd5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f06862425e2f48fb8d1beffb1b541fda_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_40875c03883d9dd4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

723

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f7d21b46e8ac71c4f5060d5eb5c11573_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_dd597175fea40708.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_fc38b7c9c76ecc0728315073008ca4c2_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_fcac2585e890321b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_fd89544f8a20f03509b3326f7c1945d4_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_5eaa5d18f9ffce9d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ffc35523036ebfa63bc5c6ebf52e23b1_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_c56da23c894fe669.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ffd38353e9671212d8635cd356a787b7_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_05d32f1331f183a0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_ca7a36aa94c556a1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

48,461

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_cb12a66fadd73cfd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

48,461

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:41

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_de-de_bcdbbd2db86553b6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_en-us_65cc9326a7435f7b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_es-es_6597f00aa76a5120.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_fr-fr_084f66099a3c6782.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_it-it_f2775c50716e4d00.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ja-jp_949cdb5d64895edb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:58

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_nl-nl_1ed88485304b5b82.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_de-de_bd742cf2d1773a12.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_en-us_666502ebc05545d7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_es-es_66305fcfc07c377c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:23

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_fr-fr_08e7d5ceb34e4dde.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_it-it_f30fcc158a80335c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ja-jp_95354b227d9b4537.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:20

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft.powershel..ement-gac.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_nl-nl_1f70f44a495d41de.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 920

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_de-de_35368f8082c49254.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_en-us_6213286ca11dad77.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_es-es_62180b7ea11959ba.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_fr-fr_8f8cb1fabf0201e8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_it-it_17b9974518e004da.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:51

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ja-jp_453ca85136c09117.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:58

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ko-kr_729fe35f54b40931.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_nl-nl_fb1e4697ae55ade8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_pt-br_55bafc7fea5f0310.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:50

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_ru-ru_b071554e26560348.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:48

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_zh-cn_1c068c2715a82375.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:54

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_zh-tw_1ba55d2115f0ee85.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

03:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_de-de_1e678d329c6d3fd8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:18

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_en-us_4b44261ebac65afb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_es-es_4b490930bac2073e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:24

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_fr-fr_78bdafacd8aaaf6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_it-it_00ea94f73288b25e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ja-jp_2e6da60350693e9b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ko-kr_5bd0e1116e5cb6b5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_nl-nl_e44f4449c7fe5b6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_pt-br_3eebfa320407b094.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:23

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_ru-ru_99a253003ffeb0cc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:21

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_zh-cn_053789d92f50d0f9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershel..anagement.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_zh-tw_04d65ad32f999c09.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 239

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

04:23

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18264_none_e2fb58e814675f24.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,527

Dátum (UTC)

14-Sep-2013

Čas (UTC)

02:12

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22458_none_cc2c569a2e100ca8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,527

Dátum (UTC)

16-Sep-2013

Čas (UTC)

02:30

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_10_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,643

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_10_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,078

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_11_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,650

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_11_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 096

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_12_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,985

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_12_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2700

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_13_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,985

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_13_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2700

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_14_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,985

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_14_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2700

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_15_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,985

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_15_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2700

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

11,423

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

12,321

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,393

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,115

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 647

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,091

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2010

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_4_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,752

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 647

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_5_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 095

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2010

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_6_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,753

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_7_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,648

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_7_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 095

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_8_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2.649

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_8_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4 095

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_9_for_kb2887064_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 984

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_9_for_kb2887064~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2699

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2887064_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

19,754

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2887064_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

20,225

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,110

Dátum (UTC)

17-Sep-2013

Čas (UTC)

16:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_fdce1badf1198063.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

1,812

Dátum (UTC)

26-Oct-2013

Čas (UTC)

03:03

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_e6ffbc020ac174ce.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

1,812

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

10:52

Názov súboru

X86_0a61ec6ad1f4c9f393d291b59601d676_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_6e6be3dae397a727.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_0e97dab42f11b47351ea594e777b5eda_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_a4f58ac2a672434c.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_11193752c13989753d6007637568f24e_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_e5bfca9fed49639e.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_121f339100873c60a51784e3bac58127_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_e6aedbf63fe5ecbe.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_13a50f06d02f49e530a2c49a74d1ce4b_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_f190ce04ab6c7400.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_23a0243a915f135d7df92bdf8c7f6ea0_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_58780edd92eb8645.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_26f5d8aeb9e3227113838166f7faa21d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_12d8e6ed8ab6a63a.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_30787f16e634622c44ea45a50d197ca4_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_45e35385967365a1.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_322e19a808982a72b918c9c09a4225bd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_22c7b600e777f3db.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_3534a07e7e50f5a0fb8b82ccab555eee_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_ddc9596eb906e6b1.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_36c8053020afce332797e12e91df587d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_e764df1019dae4a2.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_3a7431528ba09218d5c8229ea3140009_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_d8ec47ba098b69a5.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_3b1dfe3142dc8dfa9e32641ec6cc54a0_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_4b1327d4d4ddb0f3.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

689

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_3c677a12ce19b011ed7d4f3b8ff7108c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_722749fb010e389d.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_3ee9a2022541f3348a4fca9e11a3d55a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_3d4251765b5a4909.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_4278683b6f52d749dd0774151e8b162f_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_71098d3088db5539.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_44924877b3bda0f19c6fae4180f68367_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_8b26be6cfaeb4f84.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_48854d0676a3f989b504bb02a825efb8_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_0c392dec5713f3ff.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_56706ed08c478fb65b873ddd4d45d117_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_bfe18569b7d90ec0.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_5d992dd0750524277ae7cf760a18cf2c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_ace356ed833be559.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_648b0be9f801ca5a3ba2e2713a644279_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_01b1e56c0bc7ab97.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

689

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_6808fa46a65a37e265e3e57ce831c13e_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_74f93ec65d322915.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_7ba6faf6c262e53b15426332ba7cc82c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_911debf53b3df1b8.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_7da3361a7bf7aed71c9e62e7365095b3_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_e12d57c3a4de65ed.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

719

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_85dd48d9f5c0055791942217078788e1_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_16c784efb6dcfccf.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_895c0f7c0d43e7be0166bca3e69fac57_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_05e05a39c55e34b9.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

719

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_9b2452e6f011197288bb6fbcb691eb60_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_1e2babb5310a43f4.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_9d736a3156851e95a0dd4194d37a5e55_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_dc66bbcf3dded788.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_9d8fb97ef8c028f5ccaa3542f546ee5a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_3658750b6f36abb9.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_a94ae56096b41cdcb841d18c6af48e49_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_1a1481daa4de5294.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_ae7f09101f7126856b7b87a5ef20e20d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_9b3209a22cebf109.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_b122df890b069b0c5bbb3db71aa467f4_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_95ff78168c587404.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_b4788f15f9d29ff5db003ccc4458f24b_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_32567e473aa99fff.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_bc996e1539a8876dfaf3d803241a843c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_566fab4852c4c89a.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_d8df98c4d3cb57171966e0ee26a0d726_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_df9f663b4bbea34f.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_da42234b536eab20b1cdaac8d2f59c7c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_2c17b33b99e6282b.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_db04d61cd4079010e05d7ed0dacc8601_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_970de8fd7f0f4f67.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_e05d97fd8e26637f29079e3fc804ef7e_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_6f0296e1668850cb.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_f31d3cf111000df8ad5ca2c592818e4a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_8d61898fdaffbd0a.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_f76fb20c6df7b5336e7942b34c1257e9_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_2ef61bcf3171db51.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_f78ba426e6dd6c954661b7b1eb7f8dfd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_ed3807458240cfc0.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_fa6a1bd3fa4f6bbd50d4c166e1b79403_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_0b3f4b6c0d29f9a2.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

X86_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_365704b01a24ba34.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

36,605

Dátum (UTC)

26-Oct-2013

Čas (UTC)

03:00

Názov súboru

X86_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_36e84a91333d2271.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

36,605

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

10:47

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_07b7fb4eb2e9344cf1f47a6ab9e3579f_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_544f9795ab74a2f8.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_0a1366537a6fdb8ad0769480d99fecdd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_2511a9dcd39a9786.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_0e97dab42f11b47351ea594e777b5eda_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_011426465ecfb482.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_11193752c13989753d6007637568f24e_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_41de6623a5a6d4d4.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_13a50f06d02f49e530a2c49a74d1ce4b_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_4daf698863c9e536.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_1531583c5dfe0648d2c6969d8a04c904_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_51096b90bc905a9b.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_2c5d44dc0d49913014f5a25e7d420624_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_0dc2599541f91be4.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_2ffdc583b3b845a714aeb71e824e731c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_907ce5463a1e629d.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_30787f16e634622c44ea45a50d197ca4_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_a201ef094ed0d6d7.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_322e19a808982a72b918c9c09a4225bd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_7ee651849fd56511.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_35b517dff4ed492eaa850f5e98ac9854_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_528b35775d3afa71.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_36c8053020afce332797e12e91df587d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_43837a93d23855d8.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_3b1dfe3142dc8dfa9e32641ec6cc54a0_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_a731c3588d3b2229.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_3ee9a2022541f3348a4fca9e11a3d55a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_9960ecfa13b7ba3f.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_4278683b6f52d749dd0774151e8b162f_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_cd2828b44138c66f.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_44924877b3bda0f19c6fae4180f68367_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_e74559f0b348c0ba.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_48854d0676a3f989b504bb02a825efb8_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_6857c9700f716535.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_56706ed08c478fb65b873ddd4d45d117_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_1c0020ed70367ff6.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_5d992dd0750524277ae7cf760a18cf2c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_0901f2713b99568f.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_648b0be9f801ca5a3ba2e2713a644279_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_5dd080efc4251ccd.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_64e200b2a32b137bbd8a30e8c3dc45aa_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_9f8a530a3494bcf9.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

723

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_6c75cb7cd8226fcb5c8ea15f1c1ed763_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_be44a3f5eff21808.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

723

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_85e684579a25feaf099fc15422fc2d46_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_4a0cd1f9d4b6d974.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_93b7c761a36f91cf18a0b65b7a6a880d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_ae0d5fe9967fc36d.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_9d736a3156851e95a0dd4194d37a5e55_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_38855752f63c48be.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_9d8fb97ef8c028f5ccaa3542f546ee5a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_9277108f27941cef.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_a8bf2414fa68feb335d09889e176976a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_92ea7919173be037.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_a9e45acffbabbcc892aac2147ae42a55_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_8bd42fb36fd2567d.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_ae7f09101f7126856b7b87a5ef20e20d_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_f750a525e549623f.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_b4788f15f9d29ff5db003ccc4458f24b_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_8e7519caf3071135.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_b756db66654d84e46cdc1c4af3af9080_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_164a6735f2f3773e.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_bc996e1539a8876dfaf3d803241a843c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_b28e46cc0b2239d0.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_cd9c79a3f81cf0d37ece4a855841066f_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_781fb4f768f3af20.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_d0e68abc2dca8300734d9bf893be39f7_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_340bdd3ee77ee516.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_d8df98c4d3cb57171966e0ee26a0d726_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_3bbe01bf041c1485.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_da42234b536eab20b1cdaac8d2f59c7c_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_88364ebf52439961.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_db04d61cd4079010e05d7ed0dacc8601_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_f32c8481376cc09d.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_ee3e3f29ad1fc7503b757a1c897b58cd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_855c125c38e5c3d8.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_f31d3cf111000df8ad5ca2c592818e4a_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_e9802513935d2e40.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_f76fb20c6df7b5336e7942b34c1257e9_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_8b14b752e9cf4c87.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_f78ba426e6dd6c954661b7b1eb7f8dfd_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_4956a2c93a9e40f6.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_fa6a1bd3fa4f6bbd50d4c166e1b79403_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_675de6efc5876ad8.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

18:31

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_9275a033d2822b6a.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

48,742

Dátum (UTC)

26-Oct-2013

Čas (UTC)

05:16

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-p..ac-installation-8ip_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_9306e614eb9a93a7.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

48,742

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

11:41

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.6002.18973_none_fdce1badf1198063.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

1,814

Dátum (UTC)

26-Oct-2013

Čas (UTC)

05:21

Názov súboru

Msil_microsoft.powershell.commands.management_31bf3856ad364e35_7.1.6002.23260_none_e6ffbc020ac174ce.manifest

Verzia súboru

Veľkosť súboru

1,814

Dátum (UTC)

28-Oct-2013

Čas (UTC)

11:47


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×