Príznaky

Keď počítač so systémom Windows 8 alebo Windows Server 2012 spustený z vyčerpáva počet pominuteľné porty TCP, môžu sa vyskytnúť príznaky, nasledovnému:

 • Počítač zlyhá, zamrzne alebo prestáva reagovať.

 • Počítač nemá prístup na Internet alebo zdieľanie súborov siete.

 • Počítač nemôže prihlásiť do domény.

Poznámka: Môžu sa vyskytnúť iné, podobné príznaky, ktoré nie sú tu uvedené.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, rýchlej opravy uvedené v časti "Informácie o rýchlej oprave". Po použití tejto rýchlej opravy, Windows 8 a Windows Server 2012 použiť pominuteľné porty bez čakania TIMED_WAIT štát platnosť.

Poznámka: Na vyriešenie tohto problému Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2, pozrite si aktualizáciu 3149157.

Poznámka: Windows Server 2016 podporuje funkciu automatického-opätovné portov v predvolenom nastavení.

Použitie tejto novej funkcie

Táto nová funkcia prináša nasledujúce dva Konvertory možnosti nastavenia:

 • SO_REUSE_UNICASTPORT

  Pre pripojenie scenár, zásuvky možnosť musí byť nastavená pred väzbu soketu. Táto možnosť nastaví systém odložiť portu vyhradenie až po 4-súvisiacich údajov (Double) pripojenia sa označuje pripojenie.

 • Automatické opätovné portov

  Môžete nastaviť automatické opätovné portov pomocou rutiny cmdlet prostredia Windows PowerShell. Tento samostatný portov definuje nasledujúce dve nové TCP šablóna parametre:

  • AutoReusePortRangeStartPort

  • AutoReusePortRangeNumberOfPorts

  Tieto parametre môžete nastaviť pomocou rutiny cmdlet prostredia PowerShell Set-NetTCPSetting. Rozsah portov inteligentné sú z portu 1024 exkluzívny 65535 vrátane portu. Inteligentné portov môže čiastočne rozsah dynamické portu. V takom prípade porty, ktoré sú v oboch použije iba prideľovania inteligentné portu.

  Aplikácie používať tieto nové zásuvky, automatické opätovné portov, musia byť definované v nasledujúcom príklade:

  Súbor NetTCPSetting-SettingName vlastné - AutoReusePortRangeStartPort 40000 - AutoReusePortRangeNumberOfPorts 1000

Poznámka: Požiadavka na reštartovanie: musíte reštartovať počítač po zmene nastavenia AutoReusePortRange nastavenia.

Po reštarte môže overiť nastavenia definované pomocou príkazu prostredia PowerShell:

Get-NetTCPSetting

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft Support. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Poznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky na inštaláciu tejto rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows 8 a Windows Server 2012 a poznámkyDôležité upozornenie: Windows 8 a Windows Server 2012 rýchle opravy sú súčasťou rovnakých balíkov. Avšak iba "Windows 8" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8 a Windows Server 2012". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:54

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:49

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:20

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:24

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:43

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:29

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:32

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:17

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:28

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:03

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

04:52

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

03:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:27

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:05

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:57

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:01

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:53

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:04

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:12

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:11

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:58

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:09

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:50

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:52

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:44

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

07:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

07:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:59

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:02

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:49

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:33

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:12

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:05

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

04:54

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

08:53

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:54

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

04:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

08:59

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:05

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:45

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

08:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:49

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

08:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:53

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:37

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:07

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:45

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:02

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:50

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:32

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:12

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:17

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:37

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:00

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:00

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:32

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:43

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

06:29

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:28

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:11

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:01

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:04

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

04:54

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:07

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:05

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

08:50

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

04:57

Nevzťahuje sa

Fwpkclnt.sys

6.2.9200.16384

271,088

26-Jul-2012

03:30

x86

Tcpip.sys

6.2.9200.21314

1,820,480

03-Dec-2014

07:34

x86

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

69,120

03-Dec-2014

07:19

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

07:18

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

79,360

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,752

03-Dec-2014

08:46

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

80,896

03-Dec-2014

07:20

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,312

03-Dec-2014

08:43

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

68,096

03-Dec-2014

10:13

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

68,096

03-Dec-2014

07:20

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,824

03-Dec-2014

07:20

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

71,680

03-Dec-2014

08:42

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,752

03-Dec-2014

09:12

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

76,800

03-Dec-2014

07:20

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

65,024

03-Dec-2014

09:12

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

09:47

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

80,384

03-Dec-2014

09:45

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,824

03-Dec-2014

08:57

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

54,272

03-Dec-2014

07:19

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

52,736

03-Dec-2014

09:18

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

08:55

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

73,728

03-Dec-2014

08:41

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

71,168

03-Dec-2014

08:57

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

76,288

03-Dec-2014

09:03

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

82,944

03-Dec-2014

09:21

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,240

03-Dec-2014

08:42

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

10:14

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

73,216

03-Dec-2014

08:42

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,312

03-Dec-2014

08:42

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

08:44

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,776

03-Dec-2014

09:37

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,704

03-Dec-2014

10:01

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

08:53

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

10:59

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,704

03-Dec-2014

09:37

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,776

03-Dec-2014

08:51

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,104

03-Dec-2014

10:14

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,616

03-Dec-2014

08:48

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,616

03-Dec-2014

08:41

Nevzťahuje sa

Msft_netipaddress.cdxml

Nevzťahuje sa

19,097

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipinterface.cdxml

Nevzťahuje sa

22,334

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipv4protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

10,531

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipv6protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

13,685

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netneighbor.cdxml

Nevzťahuje sa

10,321

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

5,275

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Nevzťahuje sa

1,373

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netroute.cdxml

Nevzťahuje sa

12,737

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpconnection.cdxml

Nevzťahuje sa

3,273

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

13,627

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Msft_nettransportfilter.cdxml

Nevzťahuje sa

5,085

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netudpendpoint.cdxml

Nevzťahuje sa

1,188

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netudpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

1,837

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Netipconfiguration.psm1

Nevzťahuje sa

9,856

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll

6.2.9200.21314

401,920

03-Dec-2014

07:14

x86

Nettcpip.mof

Nevzťahuje sa

84,164

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.psd1

Nevzťahuje sa

1,979

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mof

Nevzťahuje sa

3,076

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Tcpip.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

58,744

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Tcpip.types.ps1xml

Nevzťahuje sa

43,325

02-May-2014

22:11

Nevzťahuje sa

Webio.dll

6.2.9200.21314

416,768

03-Dec-2014

07:14

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8 a Windows Server 2012 x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:03

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

12:30

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:44

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:42

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:41

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:45

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

03:19

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:42

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:03

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:41

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

02:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:00

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:35

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:49

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:57

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

12:00

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:07

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:45

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:50

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:57

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:56

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

12:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

09:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

09:39

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:59

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:17

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:33

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

12:28

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:55

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:12

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:02

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

12:44

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

12:47

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:53

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

10:56

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:56

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:37

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:43

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

12:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:34

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:11

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:26

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:01

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:27

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:51

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:16

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:33

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:35

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:43

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

03-Dec-2014

11:25

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:42

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:46

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

12:03

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

05:15

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:35

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:59

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:56

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

12:04

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

11:48

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:32

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:40

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

07:38

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll.mui

6.2.9200.21314

221,184

03-Dec-2014

10:36

Nevzťahuje sa

Nettcpip.mfl

Nevzťahuje sa

312,110

04-Dec-2014

05:22

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mfl

Nevzťahuje sa

2 350

26-Jul-2012

08:31

Nevzťahuje sa

Fwpkclnt.sys

6.2.9200.16384

411,888

26-Jul-2012

04:43

x64

Tcpip.sys

6.2.9200.21314

2,243,392

03-Dec-2014

09:38

x64

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

69,120

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

79,360

03-Dec-2014

11:33

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,752

03-Dec-2014

10:55

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

80,896

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,312

03-Dec-2014

12:08

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

68,096

03-Dec-2014

10:32

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

68,096

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,824

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

71,680

03-Dec-2014

12:45

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,752

03-Dec-2014

11:29

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

76,800

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

65,024

03-Dec-2014

11:45

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

10:31

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

80,384

03-Dec-2014

11:44

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,824

03-Dec-2014

11:27

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

54,272

03-Dec-2014

09:36

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

52,736

03-Dec-2014

11:55

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

11:33

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

73,728

03-Dec-2014

10:49

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

71,168

03-Dec-2014

12:26

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

76,288

03-Dec-2014

10:24

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

82,944

03-Dec-2014

10:22

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

74,240

03-Dec-2014

11:42

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

10:39

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

73,216

03-Dec-2014

11:03

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

77,312

03-Dec-2014

10:22

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,264

03-Dec-2014

10:22

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,776

03-Dec-2014

11:41

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,704

03-Dec-2014

11:50

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

12:09

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,192

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

72,704

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

75,776

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,104

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,616

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Tcpip.sys.mui

6.2.9200.21314

47,616

03-Dec-2014

10:30

Nevzťahuje sa

Msft_netipaddress.cdxml

Nevzťahuje sa

19,097

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netipinterface.cdxml

Nevzťahuje sa

22,334

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netipv4protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

10,531

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netipv6protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

13,685

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netneighbor.cdxml

Nevzťahuje sa

10,321

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

5,275

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Nevzťahuje sa

1,373

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netroute.cdxml

Nevzťahuje sa

12,737

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpconnection.cdxml

Nevzťahuje sa

3,273

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

13,627

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Msft_nettransportfilter.cdxml

Nevzťahuje sa

5,085

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netudpendpoint.cdxml

Nevzťahuje sa

1,188

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Msft_netudpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

1,837

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Netipconfiguration.psm1

Nevzťahuje sa

9,856

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip.dll

6.2.9200.21314

493,568

03-Dec-2014

08:06

x64

Nettcpip.mof

Nevzťahuje sa

84,164

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Nettcpip.psd1

Nevzťahuje sa

1,979

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip_uninstall.mof

Nevzťahuje sa

3,076

02-Jun-2012

14:33

Nevzťahuje sa

Tcpip.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

58,744

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Tcpip.types.ps1xml

Nevzťahuje sa

43,325

02-May-2014

22:11

Nevzťahuje sa

Webio.dll

6.2.9200.21314

587,776

03-Dec-2014

08:07

x64

Msft_netipaddress.cdxml

Nevzťahuje sa

19,097

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipinterface.cdxml

Nevzťahuje sa

22,334

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipv4protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

10,531

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netipv6protocol.cdxml

Nevzťahuje sa

13,685

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netneighbor.cdxml

Nevzťahuje sa

10,321

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

5,275

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Nevzťahuje sa

1,373

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netroute.cdxml

Nevzťahuje sa

12,737

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpconnection.cdxml

Nevzťahuje sa

3,273

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_nettcpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

13,627

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Msft_nettransportfilter.cdxml

Nevzťahuje sa

5,085

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netudpendpoint.cdxml

Nevzťahuje sa

1,188

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Msft_netudpsetting.cdxml

Nevzťahuje sa

1,837

02-Jun-2012

14:32

Nevzťahuje sa

Netipconfiguration.psm1

Nevzťahuje sa

9,856

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Nettcpip.psd1

Nevzťahuje sa

1,979

17-Jun-2012

16:08

Nevzťahuje sa

Tcpip.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

58,744

31-Oct-2014

22:10

Nevzťahuje sa

Tcpip.types.ps1xml

Nevzťahuje sa

43,325

02-May-2014

22:11

Nevzťahuje sa

Webio.dll

6.2.9200.21314

416,768

03-Dec-2014

07:14

x86

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8 pre procesory typu x86

Názov súboru

Package_100_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_101_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_102_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_103_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_104_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_105_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_106_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_107_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_108_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_109_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_10_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_110_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_111_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_112_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_113_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_114_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_115_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,807

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_116_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_117_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_118_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_119_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_11_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_120_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_121_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_122_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_123_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_124_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_125_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_126_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_127_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_128_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_129_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_12_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_130_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_131_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_132_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_133_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_134_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_135_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_136_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_137_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_138_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_139_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_13_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_140_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_141_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_142_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_143_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_144_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_145_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_146_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_147_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_148_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_149_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_14_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_150_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_151_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_152_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,835

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_153_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_154_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,807

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_155_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_156_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_157_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_158_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_159_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_15_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_160_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_161_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_162_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_163_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_164_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_165_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_166_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_167_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_168_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_169_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_16_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_170_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_171_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_172_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_173_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_174_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_175_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_176_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 828

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_177_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_178_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_179_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_17_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_180_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_181_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_182_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_183_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_184_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_185_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_186_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_187_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_188_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_189_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_18_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_190_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_191_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_192_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,834

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_19_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_1_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_20_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_21_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_22_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_23_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_24_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_25_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_26_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_27_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_28_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_29_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_2_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_30_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_31_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_32_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_33_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_34_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_35_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_36_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_37_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,839

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_38_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,805

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_39_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_3_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_40_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_41_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_42_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_43_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_44_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_45_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_46_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_47_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_48_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_49_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_4_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_50_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_51_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_52_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_53_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_54_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_55_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_56_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_57_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_58_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_59_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_5_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_60_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 824

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_61_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_62_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_63_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_64_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_65_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_66_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_67_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_68_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_69_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,840

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_6_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_70_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_71_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_72_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_73_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_74_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_75_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_76_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,830

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_77_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_78_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_79_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_7_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_80_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_81_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_82_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_83_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_84_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_85_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_86_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_87_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_88_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_89_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_8_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_90_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_91_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_92_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_93_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_94_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_95_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_96_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_97_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_98_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_99_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,833

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_9_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,831

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_for_kb3014399_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

78,679

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_02a39bee215c1e02423ff7543b8fa15a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_535494ffe2676455.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_07bebf5dd1e520ae8fa006612522ea8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_26f6beaaf7844be7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_0d07ac8059cd2ab63dec378da5682e3f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c1288f0a21f61237.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_0dc210b35395c32509e33f86b75a2a25_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ad765b3b8586483a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_12d2a928bd2ebc894e617340c7f45c16_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_bb5962a562283c62.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_1abc0a84adc4fbaf5c8c317e29872158_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_27f7e92373921a31.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_228bbf012686a009fe885233c025f57b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_081e010126c8318a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2304d361aad15fb52d38c8068fd23beb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a68ba3dd65b01c89.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

720

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_27e1d9b336fea1b4a726ee935dd0c1f0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_df1c3ce89e26f4db.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_282322d9d47937cb04170349d3f55ff1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0bdbd044577dd8cc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2a2e6e7834093a95066b1a4ce78e8e23_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d210c5d352437aa3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2a2f4169cd3fdb0d9e5133b39fee1ed3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f6dba6f3923e8a53.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2a4c3669a2bfe73a48d2e97ba430cc76_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_dc1b04e42266ca88.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2ba1365a17a3a8a20f83aef8330a7493_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5a3fcd7a397b79fb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2bd1f5426e89557afcdf097fe25f7801_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1d709018bc013130.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2e1133c01d6b3729314fb0c67268c4b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5692f96b44ab222c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_2e20add1df970d42367bc5ad5db59411_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_52a4dc3455b630e2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_342559bb4c73d5c65d46b32bfb8f88d3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f802eb6cdcda370f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_363782fb781958bf8d1617575b96bed1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d9949f13af199283.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_36e7490ae5d7875c45ccc3e1afb7e87a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ee2ac97a2bed7dc2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_394d50fc4fcff9e6867c7769ec1b717e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_771496c25d55d1dc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_3b7ba04efd3d05d6a9b386219f6b3441_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_726d3965135176b8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_3c214635b416937f4c0f74f8916b499a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a18353dd8da79fa3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_3fb3e104185906a906f912f555fd5e19_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_dacc25652f86c1b1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_4218e27d14e23e2a5cb1c525ae6933a7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c6965ef31795818e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_45b8bab8dcb88443b39ff111f8540156_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5b46b4a13c37f8bb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_484fe0041d333649fdc28523cf34f33e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_41b86bea72b38663.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_4be7a5ae442cf792b4a8aad862e34ca1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_467de5ed668ad02a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_4f4da6b1e50811c6a674d7b6096cc97a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_be3eeb6f48416005.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_501bde7b5171714633fee7d4032d00df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_2059db5c950c849f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_51dbccf055b07b469da3049b47825421_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_08c5bf120d9cd659.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_5200774376b489af64e3f5a4b1ec0688_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ccd29150a2697a67.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_55f4e7fe7d142b290eb1be7517258d2c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c6b1a5a6a51c53a4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_56a44367b465446baf2b7be471397b2c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b15cf7aa3d023051.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_56ecfe385796ef627f6f01be7c206bcf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_2b88790e4693155e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_5cb1fdc547f3e22859905f7221f96891_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1b135acdae90acb8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_5f6e3fc66392c1c68d4e37bee53910ad_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_453e3471ec616068.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_6158e40ed7dc4634d0a4982432d12d20_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b84850f4343a6af6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

702

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_6c04ac30b9ec5fe2213ae72c0ff095db_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8d9c58fd43b49440.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_6c7d3fc9eaa62748d771f4bae5593e85_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_4b73bfe33f85af33.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_6f5f6f377a72fe31ca8a24ea6f2e5ac9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_409b82c2d475d0d2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_751a362149ed610bc15a77b38c4ec5b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8547539f25386323.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_75da73bf9b417005c7f45858526ba72a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1d9498d50000e23e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_7936328f295fcdb4034f8baa9ce4cbb2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_251e78c244aca0cf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_7cccb7b3750d97d869d72f83ac27c40c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0b4c9fec679e3229.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_7e7b41bc9e4147cea64b3e616189273b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d9131e39b81b7154.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_7f49eafcfde4c0bd23b72c28274f81d9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5d7960fd8642d1c8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_7ff2620eb5a30bd190bfda52c192fe3a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a66e0f4a5dce2286.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_83aaa1a8fb912daf2f06eb8e280bc65b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_217d6334d984a150.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_87020681c1429ac5d16268b8d2b2f5d4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_869fff9fcfb0b2dd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_95d9514a9b78b9b025bd66787e87eb57_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e957b625c6c81aaa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_9d5c60aa1442af99fb2f99c68493fb77_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_36dea7c7837849d7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_a16348ab71dd504800da6930b741c0a2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b53ff4362b82efbd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_a9fc7dc481dd883e621d4b506104c26d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5951e4edf547f82b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_abaeb68c39e3e76d4d0a8dfe69d30517_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_23841e98ec64c322.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

693

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_ac24594eb2513ea7a7af03696c9be7c3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8f1b578623e3942d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_b54e2f364741bb10dd6a81173204f3d2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1265f7be2693dc97.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_b6f9ff2a0206814ecd1990c768ceea0e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8653bfcbfd10c552.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_bbc1b914e3db42c8d597c1dfd400281b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_703a138293df353c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_c1f38ec8aec67b51d5b4091c8e05b8ca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_4674547c71ed279a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_c24552d92acde3cc3fe656f147148d9e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_314f5b8f6d4780c3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_c32a3b4d75e84a1a4398b4e4ba90a4f0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f4c3b88c508634a7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_c735d45e9b419537735f52dfd003de16_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_75af6b7286a1e366.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_c7b1716239fbd95fd29e868fc6f1cd6a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_2274e35d2c0cabf8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_ce712de915a2af778b09ac8d937e0651_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f9bc8593c2a5c360.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_d56680264a92d7d89919f18f67e0a1ff_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f44ff7e69aeb2682.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_d5d29f0f188ebfd65588873aec9a4888_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_52d67bcda15cf08a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_d6b039845b250e30eb9eead84fd718a8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8ae90eb82413ea5d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_d8f30df767c49cbff4f2ba4aa27163f9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_627a60db1e16f660.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_db679a7f979b2dbae57264433e1cb6f3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e7d2f39388872d6a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_dedbfd9df3c48fff4b9918edcbbd0757_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a4a3f7cf8fb31a8b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_e0a0db85552031eac94eab2d63e7c3f4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a1097eb203bf9329.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_e45ff16b4eb5fd49cf69aff35e4d59aa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_eba298d2c0b26cf7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_e5a99d1f6e782e7e48b0d8606e4c85c8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_7e09077c63ae7e0a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_f3ba864aed6872da856e62803eba852d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b9f4a6fddf669f2d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_fbdb4e23bfbe2c77a02c745445b14d2a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f7f15dd7bf064656.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

707

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_fbec9d696d78022a9e3804f39febca45_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b814e21bf27ae714.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

708

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ar-sa_039eb65032d12a46.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_bg-bg_a9de97d923517b9d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:02

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_cs-cz_54e80e7410d957c8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:47

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_da-dk_f221ee9b071f53c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:32

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_de-de_ef4d83d708f5a861.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_el-gr_97e3b169f80b10ef.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:32

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-gb_90b59eb1fcab0061.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:55

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-us_983e59cff7d3b426.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_es-es_9809b6b3f7faa5cb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_et-ee_91c98243fc00825a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:40

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fi-fi_3724bb60ed1497f5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:26

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fr-fr_3ac12cb2eaccbc2d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_he-il_7ee0d454d13bbd1b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:15

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hr-hr_80fd8734cfef29e1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:15

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hu-hu_8231acfacf2c8b49.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:06

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_it-it_24e922f9c1fea1ab.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:04

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ja-jp_c70ea206b519b386.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ko-kr_6a787ebba78a7a9c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:53

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lt-lt_0e43aabc99b24639.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:15

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lv-lv_0f11194099308729.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nb-no_530afff07fafa658.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nl-nl_514a4b2e80dbb02d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pl-pl_9786a5b065fe1de1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-br_99da90546487b1c5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:14

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-pt_9abc5fc063f721a1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ro-ro_def725f84a5decfd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:18

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ru-ru_e15f718448d8afcd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sk-sk_807a76313df2a1f7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sl-si_7f8c97e93e8cb4da.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sr-..-cs_1f16147bb7e51822.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,887

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:11

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sv-se_7d5a5bf94001ba28.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:16

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_th-th_22647dac31467769.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:50

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_tr-tr_2667a6402ebdbc19.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

11:01

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_uk-ua_c24788e725eee265.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:11

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-cn_f7c4c43ddef58e38.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-hk_f66fbccbdfd100c8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-tw_fbc10193dc666aa8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,842

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b09e51c450b1fe64.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,883

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ar-sa_79f69916efff92e2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:49

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_bg-bg_20367a9fe07fe439.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:32

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_cs-cz_cb3ff13ace07c064.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:14

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_da-dk_6879d161c44dbc63.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:57

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_de-de_65a5669dc62410fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:32

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_el-gr_0e3b9430b539798b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-gb_070d8178b9d968fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-us_0e963c96b5021cc2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:22

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_es-es_0e61997ab5290e67.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:33

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_et-ee_0821650ab92eeaf6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:04

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fi-fi_ad7c9e27aa430091.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fr-fr_b1190f79a7fb24c9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:32

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_he-il_f538b71b8e6a25b7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:41

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hr-hr_f75569fb8d1d927d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:48

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hu-hu_f8898fc18c5af3e5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:06

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_it-it_9b4105c07f2d0a47.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:05

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ja-jp_3d6684cd72481c22.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

07:34

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ko-kr_e0d0618264b8e338.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:51

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lt-lt_849b8d8356e0aed5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:13

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lv-lv_8568fc07565eefc5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:14

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nb-no_c962e2b73cde0ef4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:16

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nl-nl_c7a22df53e0a18c9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:38

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pl-pl_0dde8877232c867d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:10

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-br_1032731b21b61a61.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:06

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-pt_1114428721258a3d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:15

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ro-ro_554f08bf078c5599.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:48

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ru-ru_57b7544b06071869.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:14

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sk-sk_f6d258f7fb210a93.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:12

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sl-si_f5e47aaffbbb1d76.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:17

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sr-..-cs_956df742751380be.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 151

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:10

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sv-se_f3b23ebffd3022c4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:18

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_th-th_98bc6072ee74e005.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:59

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_tr-tr_9cbf8906ebec24b5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:18

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_uk-ua_389f6bade31d4b01.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:18

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-cn_6e1ca7049c23f6d4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:15

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-hk_6cc79f929cff6964.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:00

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-tw_7218e45a9994d344.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,136

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

10:14

Názov súboru

X86_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1a7e0e007ffe815f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

19,476

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:09

Názov súboru

X86_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5a6a798fc8fef7ea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,523

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

08:09

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8 a Windows Server 2012 x64

<

Názov súboru

Amd64_06f3819e2356fc489ed80ffeddff017f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a340220a5b3bb995.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_076992c7d197b3b4ea276d6f18e58377_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5011cc9ec0ecf2a3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_088ae9c8bc1aa53e1bdf9078b4d096f2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c8d928684c9be054.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1442d18bd63ed9a20750a01ff32ee4d9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ea30935039fa5535.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1466fcc263c50f06f30085ab89745d18_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_faeafb9905a68656.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_14f446a2b0156b052eb708600f320da8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_78b6df7c8d3036a8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_190625e899a9aaf6b3b762b2093e335b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_5497acbb79c133a7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1b7fda4ff4f794a2aff037ce3d8125d9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_cff316d32e6d6b40.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1c7428817f1165062380f2a865c5fc84_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d55a7ff34c037957.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1c7460aab9d05816fe14d3743bb7fb51_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_862f2b0824122815.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1dca54469d926eec66006cd3bb938f0c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_33db9ed72b985453.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_1e3676af890251d3ed8d87df2eb620ef_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_820803cab3bd7dba.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_22d2dd79ec6fe8c2fb542a17655d1726_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_28e761195cc3dc3d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_2586565c57ebd106f8a4e2b001df772e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ed47d72525b9bf7f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_297def625407f572605bc22895af6788_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a215f92d3369defa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_2c034f50eafaff67048d553f8fc1c095_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_6450881ffc20b30a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_352e0d29ad12dd3f4428994d2093adc2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b73c87a6dac79ba8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 064

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_3572e63df33f4c127d87b76858feb720_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_986196e7a50dbe80.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_37feca1cea6c31215954db3e782d35f9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_75715d7abbaf4ccf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_3a68a35965b224b27f04c09df95857f7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c887e42c1a22fe7a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_3ef5d0ded823cdeaf0b9efad8d7f6ec1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_17b6dd9d99be1f00.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_4562a7730bcd76ecfef03fc9d0abb9b3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1a6bd7de5f48b5a9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_48cbb187336a1655d13ed4ce05588fc0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e915b241ccc71efa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_4e3b838bd2ba8c4e5523fbec86b03d66_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_2ff77a8bb4c34e21.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

706

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_602beede001995408315879f46ea23fc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8dcc0d4a7bcbbf03.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_60f04676f6276ba6c2299e99f501f896_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ad9a2bad736e873d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_62dcba7027a97aa300f6954c4194e771_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_15e737ece497b50a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_64b50adfb903c72cafee69906c0cdb42_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0ebdc62047de6b1d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_6cd4b71c93e227609e36a1a926b6ec9a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e97ae550b9143a00.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_6d445c430684932ad4ebf8149866ae07_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_48784fbc92af96b9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_70bb4d337785ca4ff0bad413c86e7ce5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_7909d7444580d1da.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_72dc0dd37e2169ca601e267d7d5220ad_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_9b247c467ba55576.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_74a55d3cdf2b16d9feb159c2db0cb597_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c175ae5e8d15ed1a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_753f75fe0d22962263da7c6320b5ecab_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e93a5e78be111189.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

717

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_7d488a3c94867d8c26ece1dd661b8b5d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0a891fe973838188.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_7df89590af5d769ca5089b5ca3f52b43_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e4ce2fd804304c79.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_7ef861719238120840ead49cd52227da_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_a26fe864b150397a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_7fb5849308fc6b4a201c730a3259576c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_ec2a644fc635c2f8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_7fb9206c575d77d0a8280abc2c30c578_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_110a6f2047ead8b9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_826c29c1039ce757071797939b521a4f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c6ab30465f60ef3b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_85d20d5cf9d4a56d926f25f7a1f34ae1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_e314acd8999ae7a4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_8aacdb65597079d6ddb8be78ada55666_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_c93535ba99699da0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_8ec69766aa118dcc6ed3e564392ac894_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_acb10aabf075f33c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_96cdacebc245d96bb879523524d620ec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_448a4ef8a7e31ef8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_980f02149362f251db8f0cf0453659e7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0c6d3ed30c3a828c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_98ef97a8c70b62308dd5760aff812f25_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_64a5311ea950d000.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_9ae0104fb25b263b3e191422bdc8838a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_fc4768cd894e7801.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_9beb41892a548d0592b4735df7e5d3c9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_46cabfd1f1e552be.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_9c2ff9a0bab6c70051c031f17f1d7848_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_167e825c1b15b1ef.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_9e680d8475230ae3b3b35d6eaa06e983_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_8fd1dbf7cd9a56d6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_9ef2ed2e4dfab87b6fb9ee6a998c9728_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_fb05cfa3da73865c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_a13b6df5d3ba191a02b6ead617152cf7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_2feea9852e48fdaf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_a2e26e6746bfcb732867a667d6c401bf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d5661c65141d61c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_a7392adea1621c4e8c7906ba5f4e9a6e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0d04d8453740a81f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_b09431728ff8c2de09791011076e1ac8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d90bb72c5baf6bfa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_b6dd493df2c3610b7b76c9e4e53baa06_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_cf9a2a0d93ed101c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_b823786dd354fad0648bca66d6973b91_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_1044016b0cebc5fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_bc20a9a10d4343061a43faa1e9748492_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_7c8a165b17fc09e2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_bdb230907fddb437b1cd5103080b7aea_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_76f3254c3d94e7a3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_c64e212cf81ee7367e883aa686912dfc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_9a57ec263f1bc0b8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_ccec9ed9b3cffbd576a313b678064579_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_dff214bcda3a0c54.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_cdf6ba52312a9ddd47134f627f837194_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_3374c9d0a373210c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_cfd063933cbb337d1276c852461ba075_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_56dcf7b3f0945000.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_d078b6f454945b32ff13c9a591100c22_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_3b4a65ca976899fa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_d086a32c7bd1d24dfeb61a56da2f5a27_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_3d5235eb770dd954.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_d8a57bb654afb70118a03f57d6873996_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f5d2d53990d18079.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_dfde30567311f1a7b3648c5c16684da8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_da6f211ae7816129.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_e1d7e9ac310372963b876ef935beffe9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_7b92034d282c9ef8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

697

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_e4fa94923c554f6fbb38664136c56eee_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_dd805535d01bdf55.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_e9f5b74bd08ddbcd022d239c902e45a7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_7e221726f5cab602.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_ef57cedbfdf34b5e4a3bbda47de532df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_4c0e86f8c6023144.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_f084e103c039fa5aaec0905057da11f5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_37d7f71ec617ca5d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_f2d2be228960bf8e0cc52da593ed5646_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_059a16c04660a381.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_f4c644049f77c6c162a1a54dc8d13f97_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_69b4dc7314d452fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_f8289cfd78370519ea1640330fc6e4ed_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_bd4e42555a51f297.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_fa48c06972f8959fed48ad1c532d0e34_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_d9a4bad47e7262bc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_fb8720cf44223c09d147d62cad24de02_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_89013a7f6d5046c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

712

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_ff88149d1b5e267665b6f1ea1a98fb69_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_f34969b106bb96f3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ar-sa_5fbd51d3eb2e9b7c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_bg-bg_05fd335cdbaeecd3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_cs-cz_b106a9f7c936c8fe.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:55

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_da-dk_4e408a1ebf7cc4fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:47

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_de-de_4b6c1f5ac1531997.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_el-gr_f4024cedb0688225.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:49

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-gb_ecd43a35b5087197.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:49

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-us_f45cf553b031255c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:49

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_es-es_f4285237b0581701.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_et-ee_ede81dc7b45df390.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:53

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fi-fi_934356e4a572092b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:50

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fr-fr_96dfc836a32a2d63.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:45

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_he-il_daff6fd889992e51.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:15

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hr-hr_dd1c22b8884c9b17.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:12

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hu-hu_de50487e8789fc7f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:25

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_it-it_8107be7d7a5c12e1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:31

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ja-jp_232d3d8a6d7724bc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:46

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ko-kr_c6971a3f5fe7ebd2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:08

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lt-lt_6a624640520fb76f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:08

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lv-lv_6b2fb4c4518df85f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:51

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nb-no_af299b74380d178e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:51

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nl-nl_ad68e6b239392163.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:39

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pl-pl_f3a541341e5b8f17.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:20

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-br_f5f92bd81ce522fb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:40

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-pt_f6dafb441c5492d7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:40

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ro-ro_3b15c17c02bb5e33.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:17

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ru-ru_3d7e0d0801362103.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:03

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sk-sk_dc9911b4f650132d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:39

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sl-si_dbab336cf6ea2610.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

00:00

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sr-..-cs_7b34afff70428958.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,889

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sv-se_d978f77cf85f2b5e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_th-th_7e83192fe9a3e89f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_tr-tr_828641c3e71b2d4f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_uk-ua_1e66246ade4c539b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-cn_53e35fc19752ff6e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-hk_528e584f982e71fe.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-tw_57df9d1794c3dbde.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,844

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:23

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_0cbced48090f6f9a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,887

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ar-sa_d615349aa85d0418.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:43

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_bg-bg_7c55162398dd556f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:36

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_cs-cz_275e8cbe8665319a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:48

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_da-dk_c4986ce57cab2d99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:46

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_de-de_c1c402217e818233.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:36

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_el-gr_6a5a2fb46d96eac1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:47

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-gb_632c1cfc7236da33.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

03:07

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_en-us_6ab4d81a6d5f8df8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:37

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_es-es_6a8034fe6d867f9d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:39

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_et-ee_6440008e718c5c2c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

03:02

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fi-fi_099b39ab62a071c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

02:49

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_fr-fr_0d37aafd605895ff.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:42

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_he-il_5157529f46c796ed.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:17

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hr-hr_5374057f457b03b3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:53

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_hu-hu_54a82b4544b8651b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:09

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_it-it_f75fa144378a7b7d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:25

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ja-jp_998520512aa58d58.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:36

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ko-kr_3ceefd061d16546e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:59

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lt-lt_e0ba29070f3e200b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:09

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_lv-lv_e187978b0ebc60fb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:34

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nb-no_25817e3af53b802a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:52

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_nl-nl_23c0c978f66789ff.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:33

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pl-pl_69fd23fadb89f7b3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:25

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-br_6c510e9eda138b97.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:04

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_pt-pt_6d32de0ad982fb73.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:40

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ro-ro_b16da442bfe9c6cf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:20

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_ru-ru_b3d5efcebe64899f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

13:18

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sk-sk_52f0f47bb37e7bc9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

12:44

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sl-si_52031633b4188eac.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

14:26

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sr-..-cs_f18c92c62d70f1f4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,153

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:24

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_sv-se_4fd0da43b58d93fa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:19

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_th-th_f4dafbf6a6d2513b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:20

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_tr-tr_f8de248aa44995eb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:17

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_uk-ua_94be07319b7abc37.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:22

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-cn_ca3b42885481680a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:24

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-hk_c8e63b16555cda9a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:25

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_zh-tw_ce377fde51f2447a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,138

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

05:19

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_769ca984385bf295.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

19,480

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:46

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21314_none_b6891513815c6920.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,527

Dátum (UTC)

03-Dec-2014

Čas (UTC)

09:46

Názov súboru

Package_100_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_101_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_102_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_103_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_104_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_105_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_106_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_107_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,855

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_108_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_109_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_10_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_110_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_111_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_112_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_113_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_114_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_115_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,851

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_116_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,817

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_117_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,823

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_118_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_119_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_11_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_120_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_121_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_122_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_123_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_124_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_125_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_126_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_127_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_128_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_129_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_12_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_130_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_131_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_132_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_133_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_134_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_135_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_136_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_137_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_138_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_139_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_13_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_140_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_141_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_142_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_143_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_144_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_145_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_146_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_147_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,855

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_148_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_149_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_14_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_150_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_151_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_152_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_153_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_154_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,845

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_155_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,851

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_156_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,817

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_157_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,823

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_158_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_159_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_15_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_160_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_161_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_162_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_163_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_164_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_165_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_166_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_167_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_168_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_169_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_16_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_170_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_171_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_172_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_173_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_174_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_175_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_176_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_177_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_178_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_179_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,065

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_17_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_180_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_181_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_182_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_183_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_184_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_185_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_186_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_187_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_188_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,094

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_189_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_18_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_190_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_191_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_192_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_193_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_194_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_195_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,079

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_19_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_1_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_20_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_21_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_22_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_23_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_24_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_25_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_26_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_27_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_28_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_29_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_2_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_30_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,853

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_31_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_32_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_33_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_34_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_35_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_36_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_37_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,843

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_38_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,849

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_39_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,815

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_3_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_40_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_41_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_42_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_43_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_44_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_45_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_46_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_47_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_48_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_49_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_4_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_50_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_51_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_52_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_53_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_54_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_55_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_56_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_57_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_58_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_59_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_5_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_60_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_61_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,280

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_62_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_63_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_64_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_65_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_66_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_67_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_68_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_69_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_6_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,841

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_70_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,312

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_71_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_72_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_73_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01

Názov súboru

Package_74_for_kb3014399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.3.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,292

Dátum (UTC)

04-Dec-2014

Čas (UTC)

18:01