Súhrn

Tento článok popisuje Microsoft Lync Server 2010, súčasti jadra problém je opravený v kumulatívnej aktualizácii, či je datované október 2013.

Tento článok obsahuje nasledovné informácie o Kumulatívna aktualizácia:

 • Problémy, ktoré rieši kumulatívna.

 • Predpoklady pre použitie kumulatívnej aktualizácie.

 • Či musíte reštartovať počítač po použití kumulatívnej aktualizácie.

 • Či Kumulatívna nahrádza iných Kumulatívna.

 • Či musí vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

 • Kumulatívna aktualizácia obsahuje súbory.

Úvod

Problémy, ktoré odstraňuje Táto Kumulatívna aktualizácia

Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje nasledujúci problém:

2884803 GUID sa zobrazuje FQDN v obchode cesta súboru v prostredí Lync Server 2010
Táto Kumulatívna aktualizácia rieši aj problémy popísané v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base (KB):


 • 2847898 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: júl 2013

 • 2793350 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: marec 2013

 • 2740403 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: október 2012

 • 2701663 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, súčasti jadra: jún 2012

 • 2670334 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: február 2012

 • 2514981 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: November 2011

 • 2571545 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: júla 2011

 • 2500444 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: apríl 2011

 • 2467775 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: január 2011

Ďalšie informácie

Informácie o balíku aktualizácie

Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Download Prevezmite balík aktualizácie.
Dátum vydania: Október 2013

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Neexistujú žiadne predpoklady pre inštaláciou tejto kumulatívnej aktualizácii.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto kumulatívnej aktualizácii.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia nahrádza nasledujúcu kumulatívnu aktualizáciu:

2847898 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: júl 2013

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť niektorú z aktualizácií v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.

Inštalácia aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia, nainštalovať balík OCSCore.msp na počítačoch, ktoré sú spustené nasledujúce roly servera:

 • Lync Server 2010 – Server Standard Edition

 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - klientskom serveri

 • Lync Server 2010 – samostatné Audio Video Conferencing Server

 • Lync Server 2010 – Director

 • Lync Server 2010 – servera Edge

 • Lync Server 2010 – samostatná Mediation Server

 • Lync Server 2010 – monitorovanie servera

 • Lync Server 2010 – archivácia Server

 • Lync Server 2010 – nástroje na správu

 • Lync Server 2010 – Survivable Branch Server

 • Lync Server 2010 – dôveryhodných aplikačný Server

Poznámky

 • Môžete aktualizovať server fondy v ľubovoľnom poradí.

 • Odporúčame inovovať všetky server fondy na rovnakú verziu Kumulatívna aktualizácia.

Standard Edition server a Enterprise Edition – klientskom serveri, musíte spustiť nasledovné cmdlet po nainštalovaní tejto aktualizácie balíka:

Inštalácia-CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Domény > - UseDefaultSqlPathsPoznámky

 • Inovujte všetky klientske servery fondu servera pred spustením rutiny cmdlet.

 • V prostredí Lync Server 2010 Standard Edition, spustite rutiny cmdlet servera Standard Edition.

 • V prostredí Lync Server 2010 Enterprise Edition, v ktorom sú umiestnené archiváciu monitorovacie služby s back-end server Enterprise Edition, spustite tento cmdlet z back-end server Enterprise Edition.

 • V prostredí Lync Server 2010 Enterprise Edition v ktorých archivácia monitorovacie služby nie sú umiestnené s back-end server Enterprise Edition spustiť túto rutinu cmdlet front-end servera Enterprise Edition.

Ak RTCDyn databázy sú odstránené po spustení cmdlet bez parametra UseDefaultSqlPaths , spustite nasledujúci cmdlet na obnovenie databázy RTCDyn:

Inštalácia-CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Domény > - DatabasePaths <RtcDyn denníka cesta> <RtcDyn údaje cesta>Poznámka: Ďalej sa RtcDyn denníka nachádza na ceste k Rcdyn.ldf súboru. RtcDyn údaje sa nachádza ďalej v ceste Rtcdyn.mdf súboru.

Informácie o odstránení

Na odstránenie tejto kumulatívnej aktualizácii, pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Niekedy pri pokuse o odstránenie tejto kumulatívnej aktualizácie sa zobrazí výzva na zdroj CD. Ak sa prejaví toto správanie, vložte disk CD zdroj alebo zadajte cestu umiestnenia, v ktorom možno nájsť zdrojové súbory.

Táto aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto aktualizácia obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.

Po nainštalovaní aktualizácie Globálna verzia tejto aktualizácie má atribúty súboru alebo novší atribúty súboru, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Aggregatorsprocdef.sql

Nevzťahuje sa

471,434

21-Sep-2012

15:26

Nevzťahuje sa

Dbcommon.sql

Nevzťahuje sa

20,519

21-Jul-2011

02:32

Nevzťahuje sa

Dbrtc.sql

Nevzťahuje sa

1,283,469

27-Sep-2013

11:08

Nevzťahuje sa

Dbrtccdr.sql

Nevzťahuje sa

502,573

25-May-2012

04:14

Nevzťahuje sa

Dbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

108,754

27-Sep-2013

11:08

Nevzťahuje sa

File_bootstrapper.exe

4.0.7577.108

56,080

14-Jan-2011

09:31

x64

File_default.tmx

Nevzťahuje sa

19,482,114

27-Sep-2013

12:26

Nevzťahuje sa

File_deploy.exe

4.0.7577.183

867,088

15-Nov-2011

21:15

x86

File_deployreports.ps1

Nevzťahuje sa

24,961

25-May-2012

08:30

Nevzťahuje sa

File_gac_interop.certcli.dll

4.0.7577.223

17,064

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_interop.certenroll.dll

4.0.7577.223

162,480

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_interop.netfwtypelib.dll

4.0.7577.223

43,704

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.applicationcore.dll

4.0.7577.183

281,432

15-Nov-2011

21:14

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

4.0.7577.108

318,792

14-Jan-2011

09:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

4.0.7577.190

2,825,032

18-Feb-2012

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

4.0.7577.183

547,656

15-Nov-2011

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

4.0.7577.223

1,981,144

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

4.0.7577.223

4,090,560

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

4.0.7577.190

301,872

18-Feb-2012

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

4.0.7577.190

449,344

18-Feb-2012

21:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

4.0.7577.223

559,832

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll

4.0.0.0

21,864

15-Nov-2011

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_de

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_fr

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_it

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp

4.0.0.0

15,624

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br

4.0.0.0

15,112

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_cn

4.0.0.0

14,600

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw

4.0.0.0

14,600

27-Sep-2013

13:46

Nevzťahuje sa

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

214,334

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.core.dll

4.0.7577.217

1,317,576

24-Jun-2013

20:04

x86

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Nevzťahuje sa

7,640,679

25-May-2012

03:33

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Nevzťahuje sa

8,365,554

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Nevzťahuje sa

8,249,785

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Nevzťahuje sa

8,373,499

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Nevzťahuje sa

8,293,749

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Nevzťahuje sa

8,796,740

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Nevzťahuje sa

8,175,444

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Nevzťahuje sa

6,928,382

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Nevzťahuje sa

7,514,659

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Nevzťahuje sa

7,546,877

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

4.0.7577.217

1,256,160

24-Jun-2013

20:05

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Nevzťahuje sa

409,099

15-Nov-2011

16:11

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Nevzťahuje sa

445,705

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Nevzťahuje sa

438,039

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Nevzťahuje sa

444,204

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Nevzťahuje sa

446,578

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Nevzťahuje sa

483,876

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Nevzťahuje sa

438,971

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Nevzťahuje sa

364,446

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Nevzťahuje sa

397,984

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Nevzťahuje sa

399,637

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_ocslogger.exe

4.0.7577.223

613,024

27-Sep-2013

13:45

x86

File_ocstrace.dll

4.0.7577.166

576,264

21-Jul-2011

04:52

x64

File_ocstypes.ps1xml

Nevzťahuje sa

483,128

24-Jun-2013

20:05

Nevzťahuje sa

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

217,121

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

File_reportdata.xml

Nevzťahuje sa

6,899,318

18-Feb-2013

07:54

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_de_de.xml

Nevzťahuje sa

6,916,975

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_en_us.xml

Nevzťahuje sa

6,899,318

18-Feb-2013

07:54

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_es_es.xml

Nevzťahuje sa

6,916,783

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_fr_fr.xml

Nevzťahuje sa

6,927,918

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_it_it.xml

Nevzťahuje sa

6,913,345

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_ja_jp.xml

Nevzťahuje sa

6,931,384

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_ko_kr.xml

Nevzťahuje sa

6,906,332

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_pt_br.xml

Nevzťahuje sa

6,913,096

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_zh_cn.xml

Nevzťahuje sa

6,874,804

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportdata1_zh_tw.xml

Nevzťahuje sa

6,876,786

25-Sep-2013

04:43

Nevzťahuje sa

File_reportsetup.exe

4.0.7577.205

430,696

21-Sep-2012

19:53

x86

File_rgsconfigdbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

100,145

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_rgsconfig_schema.sql

Nevzťahuje sa

17,696

18-Feb-2012

19:23

Nevzťahuje sa

File_rgsdyn.sql

Nevzťahuje sa

19,301

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_rgsdyndbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

99,899

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_user.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

31,792

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

Msdiagmetadata.sql

Nevzťahuje sa

454,913

15-Nov-2011

18:34

Nevzťahuje sa


Odkazy

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o najnovšie aktualizácie pre Lync Server 2010, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2493736 aktualizácie pre Lync Server 2010

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×