Súhrn

Tento článok popisuje Kumulatívna aktualizácia pre Microsoft Lync Server 2010, súčasti jadra, z apríla 2014.

Úvod

Táto Kumulatívna aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť, stabilitu a výkon Lync Server 2010, súčasti jadra. Okrem toho Kumulatívna aktualizácia rieši aj problémy popísané v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base (KB):


 • 2884613 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: október 2013

 • 2847898 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: júl 2013

 • 2793350 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: marec 2013

 • 2740403 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: október 2012

 • 2701663 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, súčasti jadra: jún 2012

 • 2670334 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: február 2012

 • 2514981 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: November 2011

 • 2571545 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: júla 2011

 • 2500444 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: apríl 2011

 • 2467775 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: január 2011

Ďalšie informácie

Informácie o balíku aktualizácie

Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Download Prevezmite balík aktualizácie.
Dátum vydania: Apríla 2014

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Neexistujú žiadne predpoklady pre inštaláciou tejto kumulatívnej aktualizácii.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto kumulatívnej aktualizácii.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia nahrádza nasledujúcu kumulatívnu aktualizáciu:

2884613 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, Core Components: október 2013

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť niektorú z aktualizácií v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.

Inštalácia aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia, nainštalovať balík OCSCore.msp na počítačoch, ktoré sú spustené nasledujúce roly servera:

 • Lync Server 2010 – Server Standard Edition

 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - klientskom serveri

 • Lync Server 2010 – samostatné Audio Video Conferencing Server

 • Lync Server 2010 – Director

 • Lync Server 2010 – servera Edge

 • Lync Server 2010 – samostatná Mediation Server

 • Lync Server 2010 – monitorovanie servera

 • Lync Server 2010 – archivácia Server

 • Lync Server 2010 – nástroje na správu

 • Lync Server 2010 – Survivable Branch Server

 • Lync Server 2010 – dôveryhodných aplikačný Server

Poznámky

 • Môžete aktualizovať server fondy v ľubovoľnom poradí.

 • Odporúčame inovovať všetky server fondy na rovnakú verziu Kumulatívna aktualizácia.

Standard Edition server a Enterprise Edition – klientskom serveri, musíte spustiť nasledovné cmdlet po nainštalovaní tejto aktualizácie balíka:

Inštalácia-CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Domény > - UseDefaultSqlPathsPoznámky

 • Inovujte všetky klientske servery fondu servera pred spustením rutiny cmdlet.

 • V prostredí Lync Server 2010 Standard Edition, spustite rutiny cmdlet servera Standard Edition.

 • V prostredí Lync Server 2010 Enterprise Edition, v ktorom sú umiestnené archiváciu monitorovacie služby s back-end server Enterprise Edition, spustite tento cmdlet z back-end server Enterprise Edition.

 • V prostredí Lync Server 2010 Enterprise Edition v ktorých archivácia monitorovacie služby nie sú umiestnené s back-end server Enterprise Edition spustiť túto rutinu cmdlet front-end servera Enterprise Edition.

Ak RTCDyn databázy sú odstránené po spustení cmdlet bez parametra UseDefaultSqlPaths , spustite nasledujúci cmdlet na obnovenie databázy RTCDyn:

Inštalácia-CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < EEBE. Domény > - DatabasePaths <RtcDyn denníka cesta> <RtcDyn údaje cesta>Poznámka: Ďalej sa RtcDyn denníka nachádza na ceste k Rcdyn.ldf súboru. RtcDyn údaje sa nachádza ďalej v ceste Rtcdyn.mdf súboru.

Informácie o odstránení

Na odstránenie tejto kumulatívnej aktualizácii, pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Niekedy pri pokuse o odstránenie tejto kumulatívnej aktualizácie sa zobrazí výzva na zdroj CD. Ak sa prejaví toto správanie, vložte disk CD zdroj alebo zadajte cestu umiestnenia, v ktorom možno nájsť zdrojové súbory.

Táto aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto aktualizácia obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.

Po nainštalovaní aktualizácie Globálna verzia tejto aktualizácie má atribúty súboru alebo novší atribúty súboru, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Aggregatorsprocdef.sql

Nevzťahuje sa

471,434

21-Sep-2012

15:26

Nevzťahuje sa

Dbcommon.sql

Nevzťahuje sa

20,519

21-Jul-2011

2:32

Nevzťahuje sa

Dbrtc.sql

Nevzťahuje sa

1,283,469

27-Sep-2013

9:14

Nevzťahuje sa

Dbrtccdr.sql

Nevzťahuje sa

502,573

25-May-2012

4:14

Nevzťahuje sa

Dbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

108,754

27-Sep-2013

9:14

Nevzťahuje sa

File_backcompatcmdlets.ps1

Nevzťahuje sa

10,961

21-Oct-2010

23:31

Nevzťahuje sa

File_bootstrapper.exe

4.0.7577.108

56,080

14-Jan-2011

9:31

x64

File_csadditional.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

30,641

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_dbimpexp.exe

4.0.7577.0

314,120

21-Oct-2010

23:31

x86

File_default.tmx

Nevzťahuje sa

19,612,716

08-Apr-2014

7:37

Nevzťahuje sa

File_deploy.exe

4.0.7577.183

867,088

15-Nov-2011

21:15

x86

File_deployreports.ps1

Nevzťahuje sa

24,961

25-May-2012

8:30

Nevzťahuje sa

File_gac_deviceupdate.dll

4.0.7577.0

301,840

21-Oct-2010

23:31

x86

File_gac_interop.certcli.dll

4.0.7577.223

17,064

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_interop.certenroll.dll

4.0.7577.223

162,480

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_interop.netfwtypelib.dll

4.0.7577.223

43,704

27-Sep-2013

13:45

x64

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.applicationcore.dll

4.0.7577.183

281,432

15-Nov-2011

21:14

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

4.0.7577.0

109,368

21-Oct-2010

23:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

4.0.7577.0

4,033,336

21-Oct-2010

23:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharing.viewingnet.dll

4.0.7577.0

404,328

21-Oct-2010

23:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

4.0.7577.108

318,792

14-Jan-2011

9:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

4.0.7577.190

2,825,032

18-Feb-2012

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.interop.user.dll

4.0.7577.0

22,320

21-Oct-2010

23:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

4.0.7577.183

547,656

15-Nov-2011

21:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.dll

4.0.7577.0

125,760

21-Oct-2010

23:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

4.0.7577.223

1,981,144

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

4.0.7577.0

183,136

21-Oct-2010

23:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

4.0.7577.223

4,090,560

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

4.0.7577.190

301,872

18-Feb-2012

21:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

4.0.7577.190

449,344

18-Feb-2012

21:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.dll

4.0.7577.0

105,280

21-Oct-2010

23:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

4.0.7577.223

559,832

27-Sep-2013

13:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.mcxresources.dll

4.0.0.0

21,864

15-Nov-2011

21:15

x86

File_init.ps1

Nevzťahuje sa

9,956

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_interop.windowsinstaller.dll

4.0.7577.0

47,912

21-Oct-2010

23:31

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

214,334

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

File_microsoft.deployment.windowsinstaller.dll

3.5.2117.0

183,112

21-Oct-2010

23:31

x86

File_microsoft.rtc.management.core.dll

4.0.7577.217

1,317,576

24-Jun-2013

20:04

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

4.0.7577.0

228,192

21-Oct-2010

23:32

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

4.0.7577.0

183,136

21-Oct-2010

23:32

x86

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Nevzťahuje sa

7,640,679

25-May-2012

3:33

Nevzťahuje sa

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

4.0.7577.217

1,256,160

24-Jun-2013

20:05

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Nevzťahuje sa

409,099

15-Nov-2011

16:11

Nevzťahuje sa

File_ocslogger.exe

4.0.7577.230

606,208

08-Apr-2014

6:55

x86

File_ocsrgscmdlets.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

35,781

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_ocsrgstypes.ps1xml

Nevzťahuje sa

26,695

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_ocstrace.dll

4.0.7577.166

576,264

21-Jul-2011

4:52

x64

File_ocstypes.ps1xml

Nevzťahuje sa

483,128

24-Jun-2013

20:05

Nevzťahuje sa

File_ocsumutil.exe

4.0.7577.0

277,264

21-Oct-2010

23:31

x86

File_pwdexpirycheck.dll

4.0.7577.0

567,064

21-Oct-2010

23:32

x64

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

217,121

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

File_replicaperf.dll

4.0.7577.0

40,720

21-Oct-2010

23:31

x64

File_replicareplicatoragent.exe

4.0.7577.0

342,824

21-Oct-2010

23:32

x86

File_reportdata.xml

Nevzťahuje sa

6,899,318

18-Feb-2013

7:54

Nevzťahuje sa

File_reportsetup.exe

4.0.7577.205

430,696

21-Sep-2012

19:53

x86

File_rgsconfigdbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

100,145

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_rgsconfig_schema.sql

Nevzťahuje sa

17,696

18-Feb-2012

19:23

Nevzťahuje sa

File_rgsdyn.sql

Nevzťahuje sa

19,301

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_rgsdyndbsetup.wsf

Nevzťahuje sa

99,899

18-Feb-2012

17:57

Nevzťahuje sa

File_rtcsres.dll

4.0.7577.0

1,023,752

21-Oct-2010

23:31

x64

File_setcspinsendcawelcomemail.ps1

Nevzťahuje sa

15,446

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_startup.ps1

Nevzťahuje sa

11,311

21-Oct-2010

23:32

Nevzťahuje sa

File_user.format.ps1xml

Nevzťahuje sa

31,792

24-Jun-2013

20:04

Nevzťahuje sa

File_wrtcesproxy.dll

4.0.7577.0

22 800

21-Oct-2010

23:32

x64

File_wuapilib.dll

4.0.7577.0

68,360

21-Oct-2010

23:31

x86

File_xdseventres.dll

4.0.7577.0

58,128

21-Oct-2010

23:31

x64

Msdiagmetadata.sql

Nevzťahuje sa

454,913

15-Nov-2011

18:34

Nevzťahuje sa


Odkazy

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o najnovšie aktualizácie pre Lync Server 2010, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2493736 aktualizácie pre Lync Server 2010

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×