Popis kumulatívnej aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: apríla 2014

Súhrn

Tento článok popisuje Microsoft Lync Server 2010, webové súčasti servera problémy, ktoré boli odstránené v Kumulatívna aktualizácia z apríla 2014.

Tento článok obsahuje nasledovné informácie o Kumulatívna aktualizácia:

 • Problémy, ktoré rieši kumulatívna.

 • Predpoklady pre použitie kumulatívnej aktualizácie.

 • Či musíte reštartovať počítač po použití kumulatívnej aktualizácie.

 • Či Kumulatívna nahrádza iných Kumulatívna.

 • Či musí vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

 • Kumulatívna aktualizácia obsahuje súbory.

Úvod

Problémy, ktoré táto aktualizácia opravuje

Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje nasledujúce problémy:

 • 2954538 aplikácie a ploche zdieľanie funkcií chýba pri Lync Web App spustí program Internet Explorer 11 alebo Firefox

 • 2884800 nie je možné pripojenie k schôdzi Lync Web App, keď miestne a jazykové nastavenie formát je turecká v prostredí Lync Server 2010


Okrem toho Kumulatívna aktualizácia obsahuje aj aktualizácie, ktoré sú opísané v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

 • 2884619 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, webové súčasti servera: október 2013

 • 2793338 Popis kumulatívnej aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: marec 2013

 • 2737902 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, webové súčasti servera: október 2012

 • 2710559 Popis kumulatívnej aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: jún 2012

 • 2670534 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, webové súčasti servera: február 2012

 • 2514979 Popis kumulatívnej aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: November 2011

 • 2571547 Popis balík aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: júla 2011

 • 2500441 Popis balík aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: apríl 2011

 • 2449497 Popis balík aktualizácie pre webové súčasti servera Lync Server 2010: január 2011

Ďalšie informácie

Informácie o balíku aktualizácie

Centrum sťahovania softvéru

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Download Prevezmite balík aktualizácie.
Dátum vydania: Apríla 2014

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky na inštaláciu tejto kumulatívnej aktualizácie.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po použití tejto kumulatívnej aktualizácii.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia nahrádza nasledujúcu kumulatívnu aktualizáciu:

2884619 Popis Kumulatívna aktualizácia pre Lync Server 2010, webové súčasti servera: október 2013

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť niektorú z aktualizácií v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.

Inštalácia aktualizácie

Inštalácia tohto balíka aktualizácií, nainštalujte balík WebComponents.msp na počítačoch, ktoré sú spustené nasledujúce platformy:

 • Lync Server 2010 – Standard Edition

 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - klientskom

Informácie o odstránení

Ak chcete odstrániť tento balík aktualizácie, použite funkciu Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Po odinštalovaní tejto kumulatívnej aktualizácie, vložte disk CD zdroj alebo uveďte cestu kde zdrojových súborov nájdete po zobrazení výzvy na to.

Po odinštalovaní tohto balíka aktualizácií, Internet Information Services (IIS) môže zastaviť. Tento problém sa vyskytuje, pretože tieto zmeny sa použijú v súbore ApplicationHost.config po odinštalovaní tohto balíka aktualizácií.

Poznámka: V súbore ApplicationHost.config sa nachádza v nasledujúcom adresári:

%Windir%\System32\inetsrv\config\

 • Duplicitné záznamy sú vytvorené v dvoch častiach po < cestu k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" > a < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" > značky.

  Po vytvorení duplicitné položky týchto dvoch častí podobný nasledujúcemu:

  < cesta k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • Tieto položky sú vytvorené pred < / Konfigurácia > Označiť na konci súboru:

  • < cesta k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" / >

  • < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" / >

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:

 1. Odstráňte duplicitné položky v dvoch častiach po < cestu k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" > a < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" > značky. Po odstránení položky sa v dvoch častiach podobný nasledujúcemu:

  < cesta k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Odstráňte nasledujúce položky na konci ApplicationHost.config súboru:

  • < cesta k umiestneniu = "Lync Server internú webovú lokalitu" overrideMode = "Povoliť" / >

  • < cesta k umiestneniu = "Lync Server externé webové stránky" overrideMode = "Povoliť" / >

 3. Uloženie ApplicationHost.config súboru a potom reštartujte službu IIS.

Táto aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto aktualizácia obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.

Globálna verzia tejto aktualizácie balíka používa program Microsoft Windows Installer balík nainštalovať balík aktualizácie. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC) v nasledujúcej tabuľke. Pri zobrazení informácií o súbore sa dátum skonvertuje na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Time Zone (Časové pásmo) v položke Date and Time (Dátum a čas) v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

File_absext_bin_abserverhttphandler.dll

4.0.7577.0

219,936

21-Oct-2010

23:37

x86

File_absint_bin_abserverhttphandler.dll

4.0.7577.0

219,936

21-Oct-2010

23:37

x86

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap

Nevzťahuje sa

91,466

21-Oct-2010

23:43

Nevzťahuje sa

File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xap

Nevzťahuje sa

1,207,494

15-Nov-2011

21:14

Nevzťahuje sa

File_bigfin_rtcmgmt_rgs_resource_xap

Nevzťahuje sa

44,446

21-Oct-2010

23:39

Nevzťahuje sa

File_bigfin_rtcmgmt_rgs_ui_xap

Nevzťahuje sa

95,377

21-Oct-2010

23:43

Nevzťahuje sa

File_bigfin_rtcmgmt_ui_xap

Nevzťahuje sa

381,710

15-Nov-2011

21:16

Nevzťahuje sa

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

4.0.7577.0

441,128

21-Oct-2010

23:37

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_plugin_dll

4.0.7577.0

97,048

21-Oct-2010

23:37

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_rgs_tasks_dll

4.0.7577.0

52.000

21-Oct-2010

23:36

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

4.0.7577.0

469,784

21-Oct-2010

23:37

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_ui_app_dll

4.0.7577.0

191,256

21-Oct-2010

23:37

x86

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

4.0.7577.197

1,239,672

27-Mar-2012

15:41

x86

File_certprov_ext_bin_lccerthelper.dll

4.0.7577.0

44,304

21-Oct-2010

23:32

x64

File_certprov_int_bin_certprov.dll

4.0.7577.197

1,239,672

27-Mar-2012

15:41

x86

File_certprov_int_bin_lccerthelper.dll

4.0.7577.0

44,304

21-Oct-2010

23:32

x64

File_ext_bin_deviceupdatehttphandler.dll

4.0.7577.0

244,520

21-Oct-2010

23:36

x86

File_ext_communicatorlogotype.png

Nevzťahuje sa

5,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_conference.dll

4.0.7577.0

203,584

21-Oct-2010

23:34

x86

File_ext_default.aspx

Nevzťahuje sa

20,323

27-Sep-2013

9:14

Nevzťahuje sa

File_ext_defaultmobile.aspx

Nevzťahuje sa

15,466

18-Feb-2013

4:58

Nevzťahuje sa

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Nevzťahuje sa

3,344

18-Feb-2012

17:21

Nevzťahuje sa

File_ext_dialinform.js

Nevzťahuje sa

91,713

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_dialinhandler.dll

4.0.7577.190

281,424

18-Feb-2012

21:21

x86

File_ext_joinlauncherperf.dll

4.0.7577.0

40,728

21-Oct-2010

23:32

x64

File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll

3.1.3524.16873

761,752

15-Nov-2011

16:14

x86

File_ext_launch.js

Nevzťahuje sa

29,894

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_ext_launchv1425.js

Nevzťahuje sa

17,937

22-Jun-2011

9:23

Nevzťahuje sa

File_ext_launchv143.js

Nevzťahuje sa

21,286

19-Jul-2011

15:34

Nevzťahuje sa

File_ext_lynclogo.png

Nevzťahuje sa

3,307

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

4.0.7577.216

1,591,944

18-Feb-2013

11:07

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

4.0.7577.216

273,008

18-Feb-2013

11:07

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

4.0.7577.199

461,440

25-May-2012

8:29

x86

File_ext_myutilities.js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_ext_officelogo2011.png

Nevzťahuje sa

4,745

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_pluginloader.js

Nevzťahuje sa

7,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_reachclient.css

Nevzťahuje sa

4,375

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

4.0.7577.216

232,056

18-Feb-2013

11:07

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

4.0.7577.216

15,488

18-Feb-2013

11:07

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xap

Nevzťahuje sa

3,780,340

08-Apr-2014

7:39

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Nevzťahuje sa

710,667

27-Sep-2013

13:49

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Nevzťahuje sa

1,318,061

08-Apr-2014

7:39

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.216

4,987,976

18-Feb-2013

10:50

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.216

5,012,568

18-Feb-2013

11:15

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_png

Nevzťahuje sa

5,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Nevzťahuje sa

4,375

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_js

Nevzťahuje sa

3,412

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspx

Nevzťahuje sa

39,194

15-Feb-2013

17:01

Nevzťahuje sa

File_ext_reachweb_web.config

Nevzťahuje sa

4,826

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa

File_ext_utilities.js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_ext_web.config

Nevzťahuje sa

1,823

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa

File_ext_webrelay_mediaperf.dll

4.0.7577.0

44,816

21-Oct-2010

23:34

x64

File_ext_webrelay_perf.dll

4.0.7577.0

40,720

21-Oct-2010

23:37

x64

File_ext_webticketmanager.js

Nevzťahuje sa

61,393

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

4.0.7577.0

215,864

21-Oct-2010

23:33

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

4.0.7577.183

2,288,464

15-Nov-2011

21:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

4.0.7577.205

2,327,712

21-Sep-2012

19:52

Nevzťahuje sa

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

4.0.7577.0

322,360

21-Oct-2010

23:32

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

4.0.7577.0

322,360

21-Oct-2010

23:32

x86

File_int_bin_deviceupdatehttphandler.dll

4.0.7577.0

244,520

21-Oct-2010

23:36

x86

File_int_communicatorlogotype.png

Nevzťahuje sa

5,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_conference.dll

4.0.7577.0

203,584

21-Oct-2010

23:34

x86

File_int_default.aspx

Nevzťahuje sa

20,323

27-Sep-2013

9:14

Nevzťahuje sa

File_int_defaultmobile.aspx

Nevzťahuje sa

15,466

18-Feb-2013

4:58

Nevzťahuje sa

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Nevzťahuje sa

3,344

18-Feb-2012

17:21

Nevzťahuje sa

File_int_dialinform.js

Nevzťahuje sa

91,713

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_dialinhandler.dll

4.0.7577.190

281,424

18-Feb-2012

21:21

x86

File_int_joinlauncherperf.dll

4.0.7577.0

40,728

21-Oct-2010

23:32

x64

File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll

3.1.3524.16873

761,752

15-Nov-2011

16:14

x86

File_int_launch.js

Nevzťahuje sa

29,894

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_int_launchv1425.js

Nevzťahuje sa

17,937

22-Jun-2011

9:23

Nevzťahuje sa

File_int_launchv143.js

Nevzťahuje sa

21,286

19-Jul-2011

15:34

Nevzťahuje sa

File_int_lynclogo.png

Nevzťahuje sa

3,307

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

4.0.7577.216

1,591,944

18-Feb-2013

11:07

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

4.0.7577.216

273,008

18-Feb-2013

11:07

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

4.0.7577.199

461,440

25-May-2012

8:29

x86

File_int_myutilities.js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_int_officelogo2011.png

Nevzťahuje sa

4,745

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_pluginloader.js

Nevzťahuje sa

7,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_reachclient.css

Nevzťahuje sa

4,375

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

4.0.7577.216

232,056

18-Feb-2013

11:07

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

4.0.7577.216

15,488

18-Feb-2013

11:07

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xap

Nevzťahuje sa

3,780,340

08-Apr-2014

7:39

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Nevzťahuje sa

710,667

27-Sep-2013

13:49

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Nevzťahuje sa

1,318,061

08-Apr-2014

7:39

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.216

4,987,976

18-Feb-2013

10:50

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.216

5,012,568

18-Feb-2013

11:15

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_png

Nevzťahuje sa

5,068

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Nevzťahuje sa

4,375

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_js

Nevzťahuje sa

3,412

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspx

Nevzťahuje sa

39,194

15-Feb-2013

17:01

Nevzťahuje sa

File_int_reachweb_web.config

Nevzťahuje sa

4,999

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa

File_int_utilities.js

Nevzťahuje sa

12,479

25-Sep-2013

4:56

Nevzťahuje sa

File_int_web.config

Nevzťahuje sa

1,823

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa

File_int_webrelay_mediaperf.dll

4.0.7577.0

44,816

21-Oct-2010

23:34

x64

File_int_webrelay_perf.dll

4.0.7577.0

40,720

21-Oct-2010

23:37

x64

File_int_webticketmanager.js

Nevzťahuje sa

61,393

15-Nov-2011

16:14

Nevzťahuje sa

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

4.0.7577.0

293,680

21-Oct-2010

23:34

x86

File_ocspowershell_wsmanplugin.dll

4.0.7577.0

38,160

21-Oct-2010

23:37

x64

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.acd.common.dll

4.0.7577.0

224,040

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.acd.diagnostics.dll

4.0.7577.0

92,984

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

4.0.7577.0

125,744

21-Oct-2010

23:34

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.acd.common.dll

4.0.7577.0

224,040

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.acd.diagnostics.dll

4.0.7577.0

92,984

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

4.0.7577.0

125,744

21-Oct-2010

23:34

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.common.dll

4.0.7577.0

224,040

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll

4.0.7577.0

97,072

21-Oct-2010

23:37

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.diagnostics.dll

4.0.7577.0

92,984

21-Oct-2010

23:35

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.web.dll

4.0.7577.0

121,640

21-Oct-2010

23:37

x86

File_webcompperf.dll

4.0.7577.183

42,264

15-Nov-2011

21:12

x64

File_webticket_web_ext.config

Nevzťahuje sa

7,307

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa

File_webticket_web_int.config

Nevzťahuje sa

7,537

15-Nov-2011

18:37

Nevzťahuje sa


Odkazy

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o najnovšie aktualizácie pre Lync Server 2010, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2493736 aktualizácie pre Lync Server 2010

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×