Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Tento článok popisuje problémy, ktoré sú opravené v súhrnnej aktualizácii 5 pre Microsoft System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager. Okrem toho tento článok obsahuje pokyny na inštaláciu aktualizácie Súhrnná aktualizácia 5 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager.

Poznámky

 • Odporúčame reštartovať produkčné servery po inštalácii aktualizácie súhrnnej aktualizácie 5 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager Agent, pretože v tomto vydaní došlo k zmene filtra. Ak nereštartujete produkčné servery, aktuálne naplánované zálohy (na disk a pásku) budú naďalej úspešné, ale akákoľvek iná operácia (napríklad obnovenie, ochrana nových zdrojov údajov a monitorovanie) bude neúspešná.

 • Online ochrana (ako sú napríklad zálohy v službe Microsoft Azure) bude neúspešná, pokiaľ neaktualizujete agenta služby Azure Backup (verzia 2.0.8703.0 alebo novšia) na aplikácia Data Protection Manager serveroch.

Funkcie implementované v tejto súhrnnej aktualizácii

 • Chráňte SharePoint pomocou konfigurácie

  SQL Server AlwaysOn s aktualizáciou Rollup 5 for System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager, aplikácia Data Protection Manager teraz môže chrániť Microsoft SharePoint Server farmy, ktoré sú hosťované na inštanciách Microsoft SQL Server s klastrom AlwaysOn.

  V používateľskom rozhraní aplikácia Data Protection Manager pre kroky zálohovania a obnovenia sa nič nemení. Ak dôjde k prepnutia pri zlyhaní v rámci klastra SQL Server AlwaysOn, aplikácia Data Protection Manager automaticky zistí zabezpečenie pred zlyhaním a bude pokračovať v zálohovaní z aktívnej inštancie dostupnosti SQL Server bez nutnosti zásahu používateľa.

  Poznámka Agent aplikácia Data Protection Manager musí byť nainštalovaný na všetkých uzloch klastra SQL Server AlwaysOn.

 • Ochrana SharePoint serverov, Exchange Server a Windows vyťažení klientov v službe Microsoft Azure pomocou

  aplikácia Data Protection Manager With Update Rollup 5 for System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager aplikácia Data Protection Manager teraz môžu chrániť vyťaženia Windows klienta, Microsoft Exchange Server a SharePoint Servera do služby Microsoft Azure.

 • Podpora viacerých rozsahov uchovávania pre dlhodobé zálohovanie v službe Microsoft Azure

  s súhrnnou aktualizáciou 5 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager, aplikácia Data Protection Manager používateľom umožní konfigurovať viaceré politiky uchovávania údajov na dlhodobé uchovávanie záložných údajov v službe Microsoft Azure. Používatelia si môžu vybrať medzi dennými, týždennými, mesačnými a ročnými politikami uchovávania údajov a môžu nakonfigurovať počet bodov obnovenia (rozsah uchovávania údajov) pre každú politiku.

  Poznámky

  • aplikácia Data Protection Manager s súhrnnou aktualizáciou 5 umožní až 366 bodov obnovenia pre každý zdroj údajov.

  • Táto možnosť bude k dispozícii iba pre skupiny ochrany, ktoré po prvýkrát umožňujú online ochranu.

 • Možnosť preniesť počiatočnú záložnú kópiu offline do služby Microsoft Azure

  Počas vytvárania novej skupiny ochrany alebo pridávania zdrojov údajov do skupiny ochrany aplikácia Data Protection Manager musí vytvoriť počiatočnú záložnú kópiu pre pridané zdroje údajov. V závislosti od zdroja údajov môžu byť tieto údaje veľké. To by mohlo sťažiť odosielanie údajov cez sieť.

  Táto aktualizácia poskytuje možnosť prenosu počiatočnej záložnej kópie do údajových centier Microsoft Azure. Veľké údaje sa teraz dajú rýchlo preniesť do služby Microsoft Azure bez toho, aby ste museli využívať šírku pásma internetu. Ak sa používateľ rozhodne preniesť počiatočnú záložnú kópiu offline do služby Microsoft Azure, záložné údaje sa exportujú na disk. Tento disk sa potom odošle do údajových centier Azure. Po importovaní údajov do konta úložiska zákazníka v službe Azure sa disk vráti používateľovi.

  Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete tu.

 • Podpora ochrany vyťažení spoločnosti Microsoft hosťovaných vo VMware

  pomocou tejto aktualizácie aplikácia Data Protection Manager môže chrániť vyťaženia spoločnosti Microsoft hosťované vo VMware. Poskytne konzistentnú ochranu aplikácie na úrovni hosťovského operačného systému. aplikácia Data Protection Manager Agenti musia byť nainštalované v hosťovskom OS virtuálnych počítačov VMware, ktoré hosťujú vyťaženia, ktoré majú byť chránené.

  Poznámka: VMWare VM zálohovanie / obnovenie zatiaľ nie je podporovaný.

 • Zobraziť zmeškané upozornenia SLA v konzole

  aplikácia Data Protection Manager v súhrnnej aktualizácii 4 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager, čo je funkcia konfigurácie záložnej SLA pomocou Set-DPMProtectionGroupSLA rutiny typu cmdlet. Pre každú skupinu ochrany, ktorá vynechala nakonfigurovanú záložnú SLA, aplikácia Data Protection Manager vyvolala upozornenie, ktoré bolo viditeľné iba z operations managera. Pri tejto aktualizácii sa upozornenie týkajúce sa zmeškanej licenčnej služby (SLA) zobrazí aj v konzole aplikácia Data Protection Manager.

  Počas svojej nočnej práce aplikácia Data Protection Manager skontroluje všetky skupiny ochrany, ktoré majú nakonfigurovanú SLA, a skontroluje, či nejaká skupina ochrany zmeškala SLA, a vyvolá upozornenie. Ak používateľ napríklad nakonfiguroval záložnú SLA 8 hodín pre skupinu ochrany, ale za posledných 24 hodín nebol vytvorený žiadny bod obnovenia, o polnoci sa spustí zmeškaná úloha SLA a zobrazia sa tri zmeškané upozornenia SLA pre skupinu ochrany.

  Poznámka: aplikácia Data Protection Manager SLA miss upozornenia nebudú vyriešené automaticky na ďalší úspešný bod obnovenia. Používatelia musia upozornenie aktivovať manuálne.

 • Vylepšené vytváranie zostáv pomocou aplikácia Data Protection Manager Central Console

  Táto aktualizácia tiež poskytuje novú rozšírenú infraštruktúru vytvárania zostáv, ktorá sa môže použiť na vytváranie prispôsobených zostáv namiesto toho, aby ste sa spoliehali len na štandardné zostavy v konzervách, ktoré boli dodané s aplikácia Data Protection Manager. Sprístupníme tiež schému vytvárania zostáv, aby sme umožnili vytváranie vlastných zostáv.

  Používatelia teraz môžu mať agregované zostavy z rôznych aplikácia Data Protection Manager serverov, ktoré sa spravujú v Operations Manageri. Ukážková zostava je k dispozícii aj na pomoc používateľom pri vytváraní vlastných zostáv.

  Nová infraštruktúra vytvárania zostáv bude k dispozícii po tom, ako používatelia inovujú svoje aplikácia Data Protection Manager servery na aktualizáciu súhrnnej aktualizácie 5, nainštalujú aplikácia Data Protection Manager Central Console v správcovi operácií a importujú nový aplikácia Data Protection Manager Balík na správu zostáv, ktorý je k dispozícii v Centre sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

  Ak chcete nainštalovať novú aplikácia Data Protection Manager aktualizáciu centrálnej konzoly, postupujte takto:

  1. Pre existujúcich zákazníkov, ktorí už používajú aplikácia Data Protection Manager Central Console

   1. Aktualizujte aplikácia Data Protection Manager Central Console a aktualizujte súhrnnú aktualizáciu 5 pre klienta aj server pomocou prepojenia na stiahnutie súhrnnej aktualizácie 5.

   2. Odstráňte nasledujúce staršie balíky aplikácia Data Protection Manager MOM:

    • Zisťovanie a správa (verzia 1126)

    • Knižnica (verzia 1126)

   3. Importujte nasledujúce balíky UPDATE Rollup 5 aplikácia Data Protection Manager MOM:

    • Zisťovanie a správa (verzia 1276)

    • Knižnica (verzia 1276)Vytváranie zostáv (verzia 1276)

  2. Pre nových zákazníkov, ktorí prvýkrát používajú aplikácia Data Protection Manager Central Console

   1. Importujte verziu vydania nasledujúcich aplikácia Data Protection Manager balíkov MOM na serveri Operations Manager:

    • Zisťovanie a správa (verzia 1126)

    • Knižnica (verzia 1126)

   2. Nainštalujte klienta a server aplikácia Data Protection Manager Central Console z vydanej verzie aplikácia Data Protection Manager 2012 R2. Spustite napríklad inštalačný program z priečinka CDLayout aplikácia Data Protection Manager servera.

   3. Aktualizujte klienta aplikácia Data Protection Manager Central Console na aktualizáciu súhrnnej aktualizácie 5 pre klienta aj server pomocou prepojenia na stiahnutie súhrnnej aktualizácie 5.

   4. Odstráňte nasledujúce staršie balíky aplikácia Data Protection Manager MOM:

    • Zisťovanie a správa (verzia 1126)

    • Knižnica (verzia 1126)

   5. Importujte nasledujúce balíky UPDATE Rollup 5 aplikácia Data Protection Manager MOM:

    • Zisťovanie a správa (verzia 1276)

    • Knižnica (verzia 1276)

    • Vytváranie zostáv (verzia 1276)

Problémy, ktoré sú opravené v tejto súhrnnej aktualizácii

 • V niektorých prípadoch sa môže zlyhanie inštalácie súhrnu aktualizácie vrátiť späť na staršiu databázu aplikácia Data Protection Manager. V rámci inštalácie súhrnnej aktualizácie aplikácia Data Protection Manager napríklad predvolene zálohuje databázu aplikácia Data Protection Manager. Ak z nejakého dôvodu zlyhá zálohovanie databázy aplikácia Data Protection Manager, aplikácia Data Protection Manager ukončiť inštaláciu a pokúsiť sa vrátiť späť k predtým nainštalovanej súhrnnej aktualizácii. V niektorých prípadoch sa aplikácia Data Protection Manager vráti späť na staršiu verziu databázy aplikácia Data Protection Manager, čo môže viesť k strate niektorých nedávnych zmien konfigurácie aplikácia Data Protection Manager.

 • Páska zálohovanie miliónov súborov zlyhá s chybou "ID 998 Podrobnosti: Parameter je nesprávny (0x80070057)."

 • Obnovenie kolekcie lokalít SharePoint Názov hostiteľa servera zlyhá s chybou Index sa nachádzal mimo hraníc poľa. (Podrobnosti identifikácie 32017: Neznáma chyba (0x80131508) (0x80131508)).

 • Pomocou Windows PowerShell nie je možné získať zoznam aktívnych bodov obnovenia. Príkaz aplikácia Data Protection Manager Windows PowerShell Get-DPMRecoveryPoint napríklad zobrazí všetky body obnovenia. Patria sem aktívne body obnovenia aj body obnovenia s uplynutou platnosťou. Nová možnosť Get-DPMRecoveryPoint -Iba aktívne zobrazuje zoznam aktívnych bodov obnovenia (čiže body obnovenia bez uplynutia platnosti). Pôvodný príkaz je stále možné použiť na získanie všetkých bodov obnovenia.

 • Ak je automatické overovanie povolené pre SharePoint Server s viacerými databázami, ale zálohovanie niekoľkých databáz zlyhá, aplikácia Data Protection Manager tieto databázy preskočí a vytvorí bod obnovenia. Aplikácia Data Protection Manager však nezobrazuje žiadne upozornenie pre vynechané databázy a jediný spôsob, ako skontrolovať chýbajúce databázy, je prehľadávať bod obnovenia. Pri tejto oprave sa upozornenie vyvolá pri každom vynechaní databázy obsahu.

 • Pri pokuse o nastavenie servera na zdieľanie knižnice aplikácia Data Protection Manager zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Nepodarilo sa spustiť súbor SharedLibraryConfigureDb.sql v local_dpm_server_name

 • Po zmene čiarového kódu pásky nie je možné obnoviť údaje. Napríklad, aplikácia Data Protection Manager môže byť niekedy schopný obnoviť údaje z importovaných pásky, a to najmä v prípade, že pruhové kódy pásky boli upravené. S touto aktualizáciou, aplikácia Data Protection Manager budú vždy môcť obnoviť údaje, a to aj z importovaných pások.

 • Používateľské rozhranie aplikácia Data Protection Manager občas zlyhá pri vykonaní zálohy na pásku.

 • Úloha zálohovania zväzku povoleného dedupe v Windows 2012 R2 zlyhá. Napríklad aplikácia Data Protection Manager zálohovanie môže zlyhať pri nasledujúcom nastavení:

  • Data Protection Manager2012 R2 je nainštalovaný na Windows Server 2012.

  • aplikácia Data Protection Manager Windows Server 2012 R2 chráni zväzok podporujúci dedupe.

 • Služba DPMVmmHelper service je nastavená na možnosť DISABLED pri každom nainštalovaní súhrnnej aktualizácie aplikácia Data Protection Manager. Počas inštalácie je napríklad služba aplikácia Data Protection Manager Update Update DPMVmmHelper vypnutá a zálohovanie zlyhá, ak sa virtuálny počítač migruje mimo klastra, pokiaľ služba nie je povolená manuálne. Pri tejto aktualizácii aplikácia Data Protection Manager počas inštalácie aktualizácie zachovať stav služby. (Toto sa vzťahuje na aktualizácie súhrnu 5 a novšie aktualizácie.)

 • Keď aplikácia Data Protection Manager používateľské rozhranie zlyhá, spustí sa celý modul konzoly MMC (Microsoft Management Console). To má vplyv na ďalšie procesy, ak existuje viac modulov KONZOLY MMC. Keď sa napríklad aplikácia Data Protection Manager spustí ako modul procesu mmc.exe a vyskytne sa nejaký problém s používateľským rozhraním aplikácia Data Protection Manager, celý modul sa zníži. To má vplyv na iné procesy. Pri tejto aktualizácii sa pri opätovnom načítaní modulu konzoly MMC aplikácia Data Protection Manager neovplyvní žiadny iný proces. Okrem toho došlo k strate kontextovej ponuky pripojenie k službe DPM . Konkrétne sme odstránili možnosť reštartovania aplikácia Data Protection Manager konzoly, pretože konzola sa automaticky reštartuje.

  Reštartovať

 • Vylepšený výkon

  dotazu Pomocou tejto aktualizácie aplikácia Data Protection Manager v sprievodcovi skupinou na vytvorenie alebo úpravu ochrany prináša rýchle vylepšenia kroku dotazu. To sa dosahuje trvalým ukladanie zdrojov údajov do vyrovnávacej pamäte, prerezávanie nepoužívaných dotazových údajov počas čistenia nočnej databázy a optimalizovanejšie vyšetrovanie na serveroch, ktoré majú skupinové virtuálne počítače na objemoch CSV.

  Preto sa správanie sprievodcu zmenilo. Tlačidlo Vymazať vyrovnávaciu pamäť sa nahradí tlačidlom Obnoviť a rozšírenie produkčného servera na stránke výberu teraz okamžite získa zdroje údajov z posledného dotazu, ktoré sú uložené vo vyrovnávacej pamäti v databáze bez toho, aby sa spustilo vyšetrovanie na produkčnom serveri. Ak chcete spustiť nové vyšetrovanie a získať najnovšie zdroje údajov (a aktualizovať vyrovnávaciu pamäť), po výbere produkčného servera je potrebné kliknúť na tlačidlo Obnoviť .

Známe problémy v tejto súhrnnej aktualizácii

 • Ak chránite stav systému alebo holé obnovenie kovov (BMR), konzola aplikácia Data Protection Manager (DPM) môže zlyhať pri spustení dotazu na lokálnom serveri DPM alebo na inom pripojenom serveri DPM na sekundárnu ochranu. Po reštartovaní servera môže konzola DPM zamrznúť. Ďalšie informácie o tomto známom probléme nájdete v nasledujúcom článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

  3040326 Konzola zlyhá pri spustení dotazu na serveri DPM po inštalácii Update Rollup 5 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager

Ako získať a nainštalovať Update Rollup 5 pre System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager

Informácie o stiahnutí

Balíky aktualizácií pre aplikácia Data Protection Manager sú k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update alebo manuálneho sťahovania.

Microsoft Update

Ak chcete získať a nainštalovať balík s aktualizáciami zo služby Microsoft Update, postupujte podľa týchto krokov v počítači, ktorý má nainštalovanú súčasť aplikácia Data Protection Manager:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. V ovládací panel dvakrát kliknite na Windows Update.

 3. V okne Windows Update kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie online z lokality Microsoft Update.

 4. K dispozícii sú kliknutie na položku Dôležité aktualizácie.

 5. Vyberte balík súhrnu aktualizácií a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknutím na položku Inštalovať aktualizácie nainštalujete balík aktualizácií.

Manuálne stiahnutie balíkov aktualizácií

Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu a manuálne si stiahnite balíky aktualizácií z katalógu služby Microsoft Update:

Stiahnuť Stiahnuť balík aktualizácie aplikácia Data Protection Manager.

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu pre aplikácia Data Protection Manager, postupujte takto:

 1. Pred inštaláciou tejto aktualizácie vytvorte zálohu databázy aplikácia Data Protection Manager.

 2. Nainštalujte tento balík súhrnu na server so systémom System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager. Ak to chcete urobiť, spustite službu Microsoft Update na serveri.

 3. V konzole aplikácia Data Protection Manager Administrator Console aktualizujte agentov ochrany. Ak to chcete urobiť, použite niektorú z nasledujúcich metód.

  Poznámka: Aktualizácia agenta súhrnnej aktualizácie vyžaduje reštartovanie chránených serverov na vytvorenie alebo zmenu skupín ochrany.

  Metóda 1: Aktualizácia agentov ochrany z konzoly správcu aplikácia Data Protection Manager

  1. Otvorte konzolu správcu aplikácia Data Protection Manager.

  2. Kliknite na kartu Správa a potom na kartu Agenti .

  3. V zozname Chránený počítač vyberte počítač a potom na table Akcie kliknite na položku Aktualizovať.

  4. Kliknite na tlačidlo Áno a potom na položku Aktualizovať agentov.

  Metóda 2: Aktualizácia agentov ochrany na chránených serveroch

  1. Získajte balík agenta ochrany pred aktualizáciou z nasledujúceho adresára na serveri System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1273.0

   Inštalačné balíky sú nasledovné:

   • Pre aktualizácie založené na platforme x86: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3021791.msp

   • Pre aktualizácie založené na platforme x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3021791_AMD64.msp

  2. Spustite príslušný balík DPMProtectionAgent.msp na každom zabezpečenom serveri na základe architektúry agenta.

  3. Otvorte konzolu správcu aplikácia Data Protection Manager na serveri System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager.

  4. Kliknite na kartu Správa a potom na kartu Agenti . Vyberte zabezpečený server, aktualizujte informácie a potom overte, či je číslo verzie agenta 4.2.1273.0.

  Metóda 3: Aktualizujte agentov ochrany na serveroch Windows Server 2003Install agenta Windows Server 2003 na ochranu serverov Windows Server 2003 pomocou súhrnnej aktualizácie 5 pre aplikácia Data Protection Manager 2012 R2. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Nainštalujte redistribuovateľný program Microsoft Visual C++ 2008 na servery Windows Server 2003, ak ešte nie je nainštalovaný.

   Poznámka: Ak nie je nainštalovaný visual C++ redistributable, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:   nastavenie aplikácia Data Protection Manager Nepodarilo sa načítať obrazovku spustenia inštalácie. Obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

  2. Skopírujte inštalátor Windows Server 2003 Agent z aplikácia Data Protection Manager servera na server Windows Server 2003 a potom nainštalujte agenta.

   • 64-bitová:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1273.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bitová:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1273.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. V príkazovom riadku správcu spustite nasledujúci príkaz:

   cd Data Protection Manager Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Ak chcete vytvoriť pripojenie k serveru aplikácia Data Protection Manager, spustite nasledujúcu rutinu typu cmdlet Windows PowerShell:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. Na aplikácia Data Protection Manager serveri kliknite dvakrát na položku Obnoviť v agentovi, ktorý je pripojený k používateľskému používateľskému rozhrania správy. Potom overte, či je stav zdravotnej služby inicializovaný.

Dôležité informácie

 • Odporúčame reštartovať chránený počítač po použití aktualizácie Update Rollup 5 Agent.

 • Ak sa chránené počítače po použití súhrnnej aktualizácie 5 nereštartujú, môžu sa vyskytnúť tieto veci:

  • V infraštruktúre Hyper-V/Windows Server 2012 R2 reštartujte počítač (Protected_Computer) alebo iné klastrové uzly v prípade zlyhania úloh zálohovania virtuálneho počítača a vygenerujte niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

   Protected_Computer je potrebné reštartovať. Príčinou môže byť, že počítač nebol reštartovaný od nainštalovania agenta ochrany. (Identifikácia 48 Podrobnosti: Parameter je nesprávny (0x80070057))


   aplikácia Data Protection Manager sa nepodarilo komunikovať s Protected_Computer z dôvodu chyby komunikácie s agentom ochrany. (Identifikácia 53 Podrobnosti: Neimplementované (0x80000001))

  • Keď vyberiete zdroj údajov z chráneného počítača, ktorý bol pridaný po použití súhrnnej aktualizácie 5, akcia Vytvoriť skupinu ochrany môže zlyhať a vygenerovať chybové hlásenie, ktoré pripomína niektorú z nasledujúcich možností.

   Poznámka: Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, reštartujte počítač (Protected_Computer).

   • FileSystem alebo Hyper-V zdroj

    údajov FileSystem alebo Hyper Datasource

   • SQL Server zdroj

    údajov Zdroj údajov SQL

   • SharePoint zdroj

    údajov servera SharePoint zdroj údajov

   • Exchange Server zdroj

    údajov Exchange zdroj údajov


Názov súboru

Veľkosť

Verzia

Jazyk

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

1033

msdpmPS.dll

76992

4.2.1292.0

1033

DataProtectionManager.psd1

20219

DataProtectionManager.psm1

26212

ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

1278999

Interfaces.dll

20672

4.2.1292.0

0

Utils.dll

1242304

4.2.1292.0

0

NativeUtils.dll

327872

4.2.1292.0

1033

NativeConfigHelper.dll

387776

4.2.1292.0

1033

DpmWriter.exe

626368

4.2.1292.0

1033

DpmBackup.exe

369344

4.2.1292.0

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

IntentTranslator.dll

604864

4.2.1292.0

0

IntentTE.dll

15552

4.2.1292.0

0

SummaryTE.dll

56512

4.2.1292.0

0

AlertHealthProvider.dll

143040

4.2.1292.0

0

CPWrapper.dll

1104072

4.2.1292.0

1033

CMTE.dll

186048

4.2.1292.0

0

MsdpmDll.dll

587464

4.2.1292.0

1033

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2524352

4.2.1292.0

0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

457920

4.2.1292.0

1033

TERuntime.dll

111296

4.2.1292.0

0

GarbageCollector.dll

56008

4.2.1292.0

0

CommonTypes.xsd

50378

IMCatalog.xsd

41010

Scheduler.xsd

13043

CmteCommonTypes.xsd

8628

TaskDefinitions.xsd

34026

AccessManager.dll

104128

4.2.1292.0

0

AMEngineService.dll

94912

4.2.1292.0

0

DPMAMService.exe

21184

4.2.1292.0

0

AutoHeal.dll

63680

4.2.1292.0

0

VssRequestor.dll

323272

4.2.1292.0

1033

VssRequestor.dll

354504

4.2.1292.0

1033

ClusterInquiry.dll

202432

4.2.1292.0

1033

WSSCmdletsWrapper.exe

202952

4.2.1292.0

1033

WSSCmdlets.dll

182976

4.2.1292.0

0

WSS4Cmdlets.dll

166592

4.2.1292.0

0

VssRequestor.dll

350408

4.2.1292.0

1033

ClusterInquiry.dll

179400

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1033

FileWriterHelperPlugin.dll

598208

4.2.1292.0

1033

ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821448

4.2.1292.0

1033

SQLWriterHelperPlugin.dll

986816

4.2.1292.0

1033

SpSearchWriterHelperPlugin.dll

616648

4.2.1292.0

1033

WSSWriterHelperPlugin.dll

786632

4.2.1292.0

1033

DpmWriterHelperPlugin.dll

526528

4.2.1292.0

1033

DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1292.0

1033

GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

798920

4.2.1292.0

1033

GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

717512

4.2.1292.0

1033

DsmFs.dll

966344

4.2.1292.0

1033

DPMRA.exe

5671616

4.2.1292.0

1033

HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1292.0

1033

HypervVhdManager.dll

135872

4.2.1292.0

1033

DpmoVhdManager.dll

95936

4.2.1292.0

1033

AgentProxy.dll

238272

4.2.1292.0

1033

DsResourceLimits.xml

391

SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1292.0

1033

DpmFilter.sys

146160

4.2.1274.0

1033

DpmFilter.cat

8196

dpmfilter.inf

2624

SetupUtilv2_LA.dll

619200

4.2.1292.0

1033

DPMLA.exe

2541760

4.2.1292.0

1033

ServiceProxy.dll

370880

4.2.1292.0

1033

CBEngineServiceProxy.dll

124096

4.2.1292.0

0

CloudEngineProxyWrapper.dll

41664

4.2.1292.0

0

EngineServiceProxyWrapper.dll

167104

4.2.1292.0

0

ObjectModel.dll

1288896

4.2.1292.0

0

EngineUICommon.dll

525512

4.2.1292.0

0

UICommon.dll

100032

4.2.1292.0

0

ObjectModelCmdlet.dll

406208

4.2.1292.0

0

FileSystem.dll

70848

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51392

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51904

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65216

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50880

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

52928

4.2.1292.0

0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42176

4.2.1292.0

0

Utils.resources.dll

573128

4.2.1292.0

2052

Utils.resources.dll

732352

4.2.1292.0

1036

Utils.resources.dll

739008

4.2.1292.0

1031

Utils.resources.dll

688832

4.2.1292.0

1046

Utils.resources.dll

1039048

4.2.1292.0

1049

Utils.resources.dll

697536

4.2.1292.0

1040

Utils.resources.dll

834760

4.2.1292.0

1041

Utils.resources.dll

721088

4.2.1292.0

3082

Utils.resources.dll

728768

4.2.1292.0

1042

Utils.resources.dll

585920

4.2.1292.0

1028

Utils.resources.dll

686272

4.2.1292.0

1029

Utils.resources.dll

665280

4.2.1292.0

1043

Utils.resources.dll

726208

4.2.1292.0

1045

Utils.resources.dll

704712

4.2.1292.0

2070

Utils.resources.dll

657096

4.2.1292.0

1053

Utils.resources.dll

678600

4.2.1292.0

1055

Utils.resources.dll

753344

4.2.1292.0

1038

Utils.resources.dll

585920

4.2.1292.0

3076

DpmBackup.exe

367296

4.2.1292.0

2052

DpmBackup.exe

367296

4.2.1292.0

1028

DpmBackup.exe

370368

4.2.1292.0

1036

DpmBackup.exe

370880

4.2.1292.0

1031

DpmBackup.exe

369856

4.2.1292.0

1046

DpmBackup.exe

370368

4.2.1292.0

1049

DpmBackup.exe

369856

4.2.1292.0

1040

DpmBackup.exe

368320

4.2.1292.0

1041

DpmBackup.exe

367808

4.2.1292.0

1042

DpmBackup.exe

370880

4.2.1292.0

3082

DpmBackup.exe

369856

4.2.1292.0

1029

DpmBackup.exe

370368

4.2.1292.0

1043

DpmBackup.exe

370880

4.2.1292.0

1045

DpmBackup.exe

370888

4.2.1292.0

2070

DpmBackup.exe

369856

4.2.1292.0

1053

DpmBackup.exe

369864

4.2.1292.0

1055

DpmBackup.exe

370880

4.2.1292.0

1038

DpmBackup.exe

367296

4.2.1292.0

3076

CommonControls.resources.dll

159424

4.2.1292.0

2052

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1036

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1031

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1046

CommonControls.resources.dll

160968

4.2.1292.0

1049

CommonControls.resources.dll

160448

4.2.1292.0

1040

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1041

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

3082

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1042

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1028

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1029

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1043

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1045

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

2070

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1053

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1055

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1038

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

3076

ManagedContainer.resources.dll

225992

4.2.1292.0

2052

ObjectModel.resources.dll

30408

4.2.1292.0

2052

ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1292.0

2052

ManagedContainer.resources.dll

226496

4.2.1292.0

1036

ObjectModel.resources.dll

32448

4.2.1292.0

1036

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33984

4.2.1292.0

1036

ManagedContainer.resources.dll

226496

4.2.1292.0

1031

ObjectModel.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1031

ObjectModelCmdlet.resources.dll

34496

4.2.1292.0

1031

ManagedContainer.resources.dll

227008

4.2.1292.0

1046

ObjectModel.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1046

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32960

4.2.1292.0

1046

ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1292.0

1049

ObjectModel.resources.dll

36552

4.2.1292.0

1049

ObjectModelCmdlet.resources.dll

40640

4.2.1292.0

1049

ManagedContainer.resources.dll

227008

4.2.1292.0

1040

ObjectModel.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1040

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33472

4.2.1292.0

1040

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1292.0

1041

ObjectModel.resources.dll

32448

4.2.1292.0

1041

ObjectModelCmdlet.resources.dll

35520

4.2.1292.0

1041

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1292.0

3082

ObjectModel.resources.dll

31944

4.2.1292.0

3082

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33984

4.2.1292.0

3082

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1292.0

1042

ObjectModel.resources.dll

31944

4.2.1292.0

1042

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1292.0

1042

ManagedContainer.resources.dll

225984

4.2.1292.0

1028

ObjectModel.resources.dll

30400

4.2.1292.0

1028

ObjectModelCmdlet.resources.dll

30400

4.2.1292.0

1028

ManagedContainer.resources.dll

226496

4.2.1292.0

1029

ObjectModel.resources.dll

31424

4.2.1292.0

1029

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1029

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1292.0

1043

ObjectModel.resources.dll

31424

4.2.1292.0

1043

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1043

ManagedContainer.resources.dll

227008

4.2.1292.0

1045

ObjectModel.resources.dll

31424

4.2.1292.0

1045

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32960

4.2.1292.0

1045

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1292.0

2070

ObjectModel.resources.dll

32448

4.2.1292.0

2070

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33472

4.2.1292.0

2070

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1292.0

1053

ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1292.0

1053

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1053

ManagedContainer.resources.dll

226496

4.2.1292.0

1055

ObjectModel.resources.dll

31424

4.2.1292.0

1055

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32448

4.2.1292.0

1055

ManagedContainer.resources.dll

226496

4.2.1292.0

1038

ObjectModel.resources.dll

31936

4.2.1292.0

1038

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33984

4.2.1292.0

1038

ManagedContainer.resources.dll

225984

4.2.1292.0

3076

ObjectModel.resources.dll

30400

4.2.1292.0

3076

ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1292.0

3076

vssnullprovider.dll

73928

4.2.1292.0

1033

null_ps.dll

18632

4.2.1292.0

1033

CommonControls.resources.dll

159424

4.2.1292.0

2052

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1036

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1031

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1046

CommonControls.resources.dll

160968

4.2.1292.0

1049

CommonControls.resources.dll

160448

4.2.1292.0

1040

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1041

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

3082

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1042

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1028

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1029

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1043

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1045

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

2070

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1053

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

1055

CommonControls.resources.dll

159936

4.2.1292.0

1038

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1292.0

3076

Utils.resources.dll

573128

4.2.1292.0

2052

Utils.resources.dll

732352

4.2.1292.0

1036

Utils.resources.dll

739008

4.2.1292.0

1031

Utils.resources.dll

688832

4.2.1292.0

1046

Utils.resources.dll

1039048

4.2.1292.0

1049

Utils.resources.dll

697536

4.2.1292.0

1040

Utils.resources.dll

834760

4.2.1292.0

1041

Utils.resources.dll

721088

4.2.1292.0

3082

Utils.resources.dll

728768

4.2.1292.0

1042

Utils.resources.dll

585920

4.2.1292.0

1028

Utils.resources.dll

686272

4.2.1292.0

1029

Utils.resources.dll

665280

4.2.1292.0

1043

Utils.resources.dll

726208

4.2.1292.0

1045

Utils.resources.dll

704712

4.2.1292.0

2070

Utils.resources.dll

657096

4.2.1292.0

1053

Utils.resources.dll

678600

4.2.1292.0

1055

Utils.resources.dll

753344

4.2.1292.0

1038

Utils.resources.dll

585920

4.2.1292.0

3076

WizardUI.resources.dll

2147520

4.2.1292.0

2052

MonitoringPage.resources.dll

273088

4.2.1292.0

2052

ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1292.0

2052

RecoveryPage.resources.dll

1367752

4.2.1292.0

2052

WizardUI.resources.dll

2166976

4.2.1292.0

1036

MonitoringPage.resources.dll

275648

4.2.1292.0

1036

ProtectionView.resources.dll

611008

4.2.1292.0

1036

RecoveryPage.resources.dll

1382592

4.2.1292.0

1036

WizardUI.resources.dll

2169024

4.2.1292.0

1031

MonitoringPage.resources.dll

275136

4.2.1292.0

1031

ProtectionView.resources.dll

609984

4.2.1292.0

1031

RecoveryPage.resources.dll

1380544

4.2.1292.0

1031

WizardUI.resources.dll

2164928

4.2.1292.0

1046

MonitoringPage.resources.dll

274624

4.2.1292.0

1046

ProtectionView.resources.dll

608448

4.2.1292.0

1046

RecoveryPage.resources.dll

1377984

4.2.1292.0

1046

WizardUI.resources.dll

2209984

4.2.1292.0

1049

MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1292.0

1049

ProtectionView.resources.dll

623816

4.2.1292.0

1049

RecoveryPage.resources.dll

1401024

4.2.1292.0

1049

WizardUI.resources.dll

2165440

4.2.1292.0

1040

MonitoringPage.resources.dll

275136

4.2.1292.0

1040

ProtectionView.resources.dll

609984

4.2.1292.0

1040

RecoveryPage.resources.dll

1377984

4.2.1292.0

1040

WizardUI.resources.dll

2182848

4.2.1292.0

1041

MonitoringPage.resources.dll

276672

4.2.1292.0

1041

ProtectionView.resources.dll

613568

4.2.1292.0

1041

RecoveryPage.resources.dll

1384640

4.2.1292.0

1041

WizardUI.resources.dll

2162376

4.2.1292.0

3082

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1292.0

3082

ProtectionView.resources.dll

609472

4.2.1292.0

3082

RecoveryPage.resources.dll

1380552

4.2.1292.0

3082

WizardUI.resources.dll

2165440

4.2.1292.0

1042

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1292.0

1042

ProtectionView.resources.dll

608960

4.2.1292.0

1042

RecoveryPage.resources.dll

1377472

4.2.1292.0

1042

WizardUI.resources.dll

2146496

4.2.1292.0

1028

MonitoringPage.resources.dll

273088

4.2.1292.0

1028

ProtectionView.resources.dll

604352

4.2.1292.0

1028

RecoveryPage.resources.dll

1369280

4.2.1292.0

1028

WizardUI.resources.dll

2162368

4.2.1292.0

1029

MonitoringPage.resources.dll

274112

4.2.1292.0

1029

ProtectionView.resources.dll

607424

4.2.1292.0

1029

RecoveryPage.resources.dll

1375936

4.2.1292.0

1029

WizardUI.resources.dll

2163904

4.2.1292.0

1043

MonitoringPage.resources.dll

274624

4.2.1292.0

1043

ProtectionView.resources.dll

608448

4.2.1292.0

1043

RecoveryPage.resources.dll

1375424

4.2.1292.0

1043

WizardUI.resources.dll

2164928

4.2.1292.0

1045

MonitoringPage.resources.dll

274624

4.2.1292.0

1045

ProtectionView.resources.dll

608448

4.2.1292.0

1045

RecoveryPage.resources.dll

1377984

4.2.1292.0

1045

WizardUI.resources.dll

2168008

4.2.1292.0

2070

MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1292.0

2070

ProtectionView.resources.dll

609472

4.2.1292.0

2070

RecoveryPage.resources.dll

1379016

4.2.1292.0

2070

WizardUI.resources.dll

2158792

4.2.1292.0

1053

MonitoringPage.resources.dll

274112

4.2.1292.0

1053

ProtectionView.resources.dll

607424

4.2.1292.0

1053

RecoveryPage.resources.dll

1374912

4.2.1292.0

1053

WizardUI.resources.dll

2162888

4.2.1292.0

1055

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1292.0

1055

ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1292.0

1055

RecoveryPage.resources.dll

1375424

4.2.1292.0

1055

WizardUI.resources.dll

2173120

4.2.1292.0

1038

MonitoringPage.resources.dll

275648

4.2.1292.0

1038

ProtectionView.resources.dll

611008

4.2.1292.0

1038

RecoveryPage.resources.dll

1379520

4.2.1292.0

1038

WizardUI.resources.dll

2146504

4.2.1292.0

3076

MonitoringPage.resources.dll

273088

4.2.1292.0

3076

ProtectionView.resources.dll

604360

4.2.1292.0

3076

RecoveryPage.resources.dll

1369280

4.2.1292.0

3076

DPMADSchemaExtension.exe

209088

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

618688

4.2.1292.0

2052

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1046

DPMADSchemaExtension.exe

209600

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1292.0

1049

DPMADSchemaExtension.exe

210112

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

618688

4.2.1292.0

1028

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1036

DPMADSchemaExtension.exe

209600

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1031

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1040

DPMADSchemaExtension.exe

209600

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

618696

4.2.1292.0

1041

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

618696

4.2.1292.0

1042

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

3082

DPMADSchemaExtension.exe

209600

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1029

DPMADSchemaExtension.exe

210112

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1043

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1045

DPMADSchemaExtension.exe

210112

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

2070

DPMADSchemaExtension.exe

209600

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1292.0

1053

DPMADSchemaExtension.exe

210112

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619200

4.2.1292.0

1055

DPMADSchemaExtension.exe

210632

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308416

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1292.0

1038

DPMADSchemaExtension.exe

210112

8.0.7600.16385

1033

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1292.0

1033

SetupUtilv2.dll

618696

4.2.1292.0

3076

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

dpmac.exe

1499328

4.2.1292.0

1033

NativeUtils.dll

266944

4.2.1292.0

1033

dsmfs.dll

803520

4.2.1292.0

1033

PSAC.msi

507904

DPMAC.msi

6787072

ClusterInquiry.dll

167616

4.2.1292.0

1033

ClusterInquiry.dll

149184

4.2.1292.0

1033

dpmac.exe

1867464

4.2.1292.0

1033

NativeUtils.dll

327872

4.2.1292.0

1033

dsmfs.dll

966344

4.2.1292.0

1033

PSAC.msi

626688

DPMAC.msi

9793536

ClusterInquiry.dll

202432

4.2.1292.0

1033

ClusterInquiry.dll

179400

4.2.1292.0

1033

DLSUILibrary.dll

163520

4.2.1292.0

0

ManagedContainer.dll

1577664

4.2.1292.0

0

CommonControls.dll

3807936

4.2.1292.0

0

DiskAllocationControl.dll

128192

4.2.1292.0

0

WizardUI.dll

3673280

4.2.1292.0

0

ProtectionView.dll

894144

4.2.1292.0

0

MonitoringPage.dll

540352

4.2.1292.0

0

RecoveryPage.dll

1813696

4.2.1292.0

0

dpmac.exe

1867464

4.2.1292.0

1033

DpmSetup.dll

1800896

4.2.1292.0

0

EngineUICommon.dll

525512

4.2.1292.0

0

EngineServiceProxyWrapper.dll

167104

4.2.1292.0

0

CommonControls.dll

3807936

4.2.1292.0

0

Interfaces.dll

20672

4.2.1292.0

0

Inspect.dll

165568

4.2.1292.0

0

NativeConfigHelper.dll

387776

4.2.1292.0

1033

AlertHealthProvider.dll

143040

4.2.1292.0

0

Utils.dll

1242304

4.2.1292.0

0

NativeUtils.dll

327872

4.2.1292.0

1033

SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1292.0

1033

SetSharedDpmDatabase.exe

70848

4.2.1292.0

0

Default_RemoveLibrarySharingSettings.sql

774

DPMProtectionAgent_KB3021791.msp

10502144

DPMAgentInstaller_KB3021791.exe

36681928

4.2.1292.0

1033

DPMAgentInstaller_KB3021791.exe.manifest

1138

DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

31882944

4.1.3465.0

1033

DPMProtectionAgent_KB3021791.msp

11640832

DPMAgentInstaller_KB3021791_AMD64.exe

43168960

4.2.1292.0

1033

DPMAgentInstaller_KB3021791_AMD64.exe.manifest

1138

DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

39118024

4.1.3465.0

1033

PatchUninstall.exe

37064

4.2.1205.0

1033


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×