Používanie nástroja Regsvr32 a riešenie problémov s chybovými hláseniami nástroja Regsvr32

Ak v tomto článku nebolo popísane chybové hlásenie, ktoré sa vám zobrazuje, podrobné vysvetlenia chybových hlásení, odporúčané akcie a ďalšie zdroje technickej podpory získate na webovej lokalite TechNet na stránke Udalosti a chyby

Súhrn

Regsvr32 je pomôcka príkazového riadka na registráciu a zrušenia registrácie ovládacích prvkov OLE, ako sú napríklad knižnice DLL a ovládacie prvky ActiveX, v databáze Registry systému Windows. Súbor Regsvr32.exe je v systéme Windows XP a v novších verziách systému Windows nainštalovaný v priečinku %systemroot%\System32.


Poznámka V 64-bitovej verzii operačného systému Windows sú k dispozícii dve verzie súboru Regsv32.exe:

 • 64-bitová verzia je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.

 • 32-bitová verzia je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Syntax príkazu Regsvr32

RegSvr32.exe má nasledujúce možnosti príkazového riadka:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u – Zruší registráciu servera.

/i – Volá funkciu DllInstall a odovzdá jej voliteľný parameter [cmdline]. Pri použití s prepínačom /u vyvolá odinštalovanie súboru DLL.
/n – Nevolá funkciu DllRegisterServer. Tento prepínač je potrebné použiť s prepínačom /i.

/s – Tichý režim; nezobrazujú sa žiadne hlásenia.

Bežné riešenia chýb príkazu Regsvr32

Ak sa zobrazí chyba príkazu Regsvr32, skúste použiť jeden z nasledujúcich postupov:

 • Postup 1: Znova spustite príkaz Regsvr32 z príkazového riadku bez obmedzených oprávneníAk chcete otvoriť príkazový riadok bez obmedzených oprávnení, postupujte podľa týchto krokov:

  Windows 8.1 a Windows 8Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie. Zadajte text Príkazový riadok do poľa Vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Povoliť.

  Windows 7 a Windows VistaKliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte text Príkazový riadok alebo cmd, kliknete pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknete na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Povoliť.

  Windows XPPrihláste sa pomocou konta správcu alebo konta s povoleniami správcu a potom otvorte okno príkazového riadka.

 • Postup 2: Použite 32-bitovú verziu nástroja Regsvr32 na zaregistrovanie 32-bitovej DLL na 64-bitovú verziu systému WindowsAk sa zobrazí chyba pri registrácii 32-bitovej DLL na 64-bitovú verziu systému Windows, postupujte takto:

  1. Otvorte príkazový riadok s právami správcu.

  2. Ak sa 32-bitová knižnica DLL nachádza v priečinku %systemroot%\System32, premiestnite ju do priečinka %systemroot%\SysWoW64.

  3. Spustite nasledujúci príkaz:

   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>

Chybové hlásenia nástroja Regsvr32

Nasledujúca tabuľka obsahuje chybové hlásenia RegSvr32 a možné príčiny:

Chybové hlásenie

Príčina

The command-flag „%1“ is not valid. Please review the command usage and try again.

V príkazovom riadku bola pre nástroj regsvr32.exe zadaná neplatná kombinácia prepínačov.

This command is only valid if a Microsoft Visual Studio OLE Activex Control project is opened.

Nástroj Regsvr32.exe bol vyvolaný aplikáciou Visual Studio, no v príkazovom riadku neboli zadané žiadne moduly.

To register a module, you must provide a binary name.

Nástroj Regsvr32.exe bol vyvolaný bez zadania modulov v príkazovom riadku.

The command OleInitialize failed to run. Your computer might be low on memory. Close any open programs and then try again.

Nástroj Regsvr32 musí najskôr inicializovať knižnicu COM a až potom môže volať potrebné funkcie knižnice COM a zrušiť inicializáciu knižnice pri vypnutí. Tieto chybové hlásenia sa zobrazujú pri neúspešnom pokuse o inicializáciu alebo zrušenie inicializácie knižnice COM.

The module „%1“ failed to load.\n\n Make sure the binary is stored at the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files.\n\n%2.

Pri načítavaní modulu zadaného v príkazovom riadku sa vyskytla chyba. Text chyby sa zobrazuje ako súčasť hlásenia.

The module „%1“ was loaded but the entry-point %2 was not found.\n\nMake sure that „%1“ is a valid DLL or OCX file and then try again

Nástroj Regsvr32.exe nenašiel požadovaný vstupný bod v module zadanom v príkazovom riadku. Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, ak vstupné body neboli správne exportované z modulu alebo ak modul nie je súborom .DLL alebo .OCX.

The module „%1“ was loaded but the call to %2 failed with error code %3.\n\nFor more information about this problem, search online using the error code as a search term.

Vyskytla sa chyba, keď nástroj regsvr32.exe vyvolával vstupný bod v module zadanom v príkazovom riadku. Kód chyby sa zobrazuje ako súčasť hlásenia.

The module „%1“ may not compatible with the version of Windows that you're running. Check if the module is compatible with an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of regsvr32.exe.

Táto chyba sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak nástroj regsvr32.exe spustíte v počítači s procesorom typu x86 a modul zadaný v príkazovom riadku je 64-bitový.


Nasledujúca tabuľka obsahuje chybové hlásenia RegSvr32 a možné príčiny:

Chybové hlásenie

Príčina

Unrecognized flag: /neplatný_príznak

Zadali ste neplatnú kombináciu príznakov alebo prepínačov.

No DLL name specified.

Neuviedli ste názov súboru .dll.

Načítalo sa Dll_Name, ale vstupný bod DllRegisterServer alebo DllUnregisterServer sa nenašiel.

Zadaný názov súboru DLL nie je súborom .dll alebo .ocx. Takéto chybové hlásenie sa zobrazí napríklad po zadaní príkazu regsvr32 wjview.exe.

Dll_Name nie je spustiteľný súbor a pre tento typ súboru nie je zaregistrovaný žiadny pomocník pre registráciu.

Zadaný názov súboru DLL nie je spustiteľným súborom (.exe, .dll alebo .ocx). Takéto chybové hlásenie sa zobrazí napríklad po zadaní príkazu regsvr32 autoexec.bat.

Dll_Name nie je samoregistrovateľný alebo je v pamäti poškodená verzia.

Toto chybové hlásenie sa vráti napríklad po zadaní príkazu regsvr32 icwdial.dll, pretože súbor Icwdial.dll neregistruje sám seba. Ak máte podozrenie, že v pamäti sa nachádza poškodená verzia súboru DLL, skúste reštartovať počítač alebo znova extrahovať pôvodnú verziu súboru.

OleInitialize failed (alebo OleUninitialize failed).

Nástroj Regsvr32 musí najprv inicializovať knižnicu COM a až potom môže volať potrebné funkcie knižnice COM a zrušiť inicializáciu knižnice pri vypnutí. Tieto chybové hlásenia sa zobrazia pri neúspešnom pokuse o inicializáciu alebo zrušenie inicializácie knižnice COM. Môže byť napríklad poškodený súbor Ole32.dll, alebo jeho verzia nemusí byť správna.

LoadLibrary("Dll_Name") zlyhal. GetlastError returns 0x00000485

Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Táto chyba znamená, že jeden zo súborov knižníc, ktoré sú potrebné na spustenie danej aplikácie, sa nenašiel. Napríklad ak zadáte regsvr32 missing.dll , vráti sa toto chybové hlásenie, ak sa súbor Missing.dll nenašiel.

LoadLibrary("Dll_Name") zlyhal. GetLastError returns 0x00000002

Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Táto chyba znamená, že systém nenašiel zadaný súbor. Inými slovami, nenašla sa závislá knižnica DLL. Napríklad zadanie regsvr32 icwdial.dll s chýbajúcou závislosťou Tapi32.dll vráti toto chybové hlásenie.

LoadLibrary("dskmaint.dll") failed. GetLastError returns 0x000001f

Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Táto chyba znamená, že zariadenie pripojené k systému nefunguje. Takéto správanie sa môže vyskytnúť pri pokuse o registráciu súboru Win16 .dll. Napríklad po zadaní regsvr32 dskmaint.dll sa zobrazí toto chybové hlásenie.

DllRegisterServer (alebo DllUnregisterServer) v Dll_Name zlyhal. Return code was: reťazec

Vyhľadajte v súbore Winerror.h reťazec, ktorý je uvedený v hlásení.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×