Pri prehľadávaní webového servera s nainštalovaným Internet Explorerom sa zobrazí chybové hlásenie: "ASP 0177:8000ffff"

Príznaky

Na serveri so systémom Windows, na ktorom je spustený Windows Internet Explorer, môžete nainštalovať Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Internet Explorer, ktorá je väčšia ako MS07-045 (KB937143). Ak v tomto prípade použijete na prehľadávanie tohto servera akýkoľvek webový prehliadač, zobrazí sa toto chybové hlásenie:

Chyba objektu servera "ASP 0177:8000ffff"
Server. CreateObject zlyhal

<filename>. asp, Link
<lineNumber>
8000FFFF

Tento problém sa vyskytuje, ak sa webová lokalita, ktorú prehľadávate, nachádza na stránke ASP (Active Server Pages), ktorá volá a. Súčasť spravovaná NET.

Poznámka: Toto. Súčasť spravovaná funkciou NET používa funkciu .NET Interop.

Riešenie

Informácie o aktualizácii zabezpečenia


Rýchla oprava popísaná v tomto článku je zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 950759 (MS08-031).

Poznámka: aktualizácia verzie General Distribution Release (NDR) tento problém nevyrieši.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

950759 MS08-031: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre Internet Explorer ďalšie

informácie o inštalácii rýchlych opráv nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

897225 Inštalácia rýchlych opráv, ktoré sú zahrnuté v kumulatívnych aktualizáciách zabezpečenia pre Internet Explorer, je

potrebné pridať kľúč databázy Registry, ktorý je spomenutý v časti Ďalšie informácie, aby bolo možné túto rýchlu opravu povoliť.

Informácie o rýchlej oprave pre Windows XP

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určený len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Použite ho len v systémoch, v ktorých sa vyskytol tento špecifický problém. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak preto tento problém nie je vážne ovplyvnený, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá túto rýchlu opravu obsahuje.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, obráťte sa na službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a Získajte rýchlu opravu. Ak chcete zobraziť celý zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o nákladoch na technickú podporu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka v osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak pracovník oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Obvyklé náklady na technickú podporu sa vzťahujú na ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o výmene hotfix

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Urlmon.dll

7.0.6000.20733

1 162 752

07 – dec – 2007

05:53

x86

Informácie o rýchlej oprave pre Windows Server 2003

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určený len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Použite ho len v systémoch, v ktorých sa vyskytol tento špecifický problém. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak preto tento problém nie je vážne ovplyvnený, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá túto rýchlu opravu obsahuje.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, obráťte sa na službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a Získajte rýchlu opravu. Ak chcete zobraziť celý zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o nákladoch na technickú podporu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka v osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak pracovník oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Obvyklé náklady na technickú podporu sa vzťahujú na ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný Windows Server 2003 Service Pack 2.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o výmene hotfix

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Urlmon.dll

7.0.6000.20733

1 162 752

06 – dec – 2007

19:32

x86

Informácie o rýchlej oprave pre Windows Vista

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určený len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Použite ho len v systémoch, v ktorých sa vyskytol tento špecifický problém. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak preto tento problém nie je vážne ovplyvnený, odporúčame vám počkať na ďalší balík Service Pack pre Windows Vista, ktorý túto rýchlu opravu obsahuje.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, obráťte sa na službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a Získajte rýchlu opravu. Ak chcete zobraziť celý zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o nákladoch na technickú podporu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka v osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak pracovník oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Obvyklé náklady na technickú podporu sa vzťahujú na ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.

Požiadavky

Nie sú potrebné žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o výmene hotfix

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Update. mum

Nevzťahuje sa

2 031

05 – dec – 2007

12:47

Nevzťahuje sa

X86_395ee482d2c34d4bc21bf30dc6c83930_31bf3856ad364e35_6 X86_395ee482d2c34d4bc21bf30dc6c83930_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20733_none_6a8300a61a7b767b. manifest

Nevzťahuje sa

724

05 – dec – 2007

12:47

Nevzťahuje sa

X86_microsoft-Windows-i.. ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6 ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20733_none_b369071af2d69a04. manifest

Nevzťahuje sa

283 492

05 – dec – 2007

12:47

Nevzťahuje sa

Urlmon.dll

7.0.6000.20733

1 162 752

05 – dec – 2007

04:09

x86

Informácie o rýchlej oprave pre Windows Server 2008

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určený len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Použite ho len v systémoch, v ktorých sa vyskytol tento špecifický problém. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak preto tento problém nie je vážne ovplyvnený, odporúčame vám počkať na ďalší balík Service Pack pre Windows Server 2008, ktorý túto rýchlu opravu obsahuje.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, obráťte sa na službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a Získajte rýchlu opravu. Ak chcete zobraziť celý zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o nákladoch na technickú podporu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka v osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak pracovník oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Obvyklé náklady na technickú podporu sa vzťahujú na ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.

Dôležité rýchlych opráv systému Windows Vista a Windows Server 2008 sú zahrnuté tie isté balíčky. Iba jeden z týchto produktov však môže byť uvedený na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o balík s rýchlou, ktorý sa vzťahuje na Windows Vista a Windows Server 2008, stačí vybrať produkt, ktorý je uvedený na stránke.

Požiadavky

Neexistujú žiadne predpoklady na inštaláciu tejto rýchlej opravy.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy musíte reštartovať počítač.

Informácie o výmene hotfix

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Windows Server 2008, verzia x86 na základe verzie

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Urlmon.dll

7.0.6001.22246

1 166 848

19 – Aug – 2008

03:30

x86

Windows Server 2008, 64-bitová verzia

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Urlmon.dll

7.0.6001.22246

1 419 264

19 – Aug – 2008

04:46

x64

Windows Server 2008, verzia na základe verzie ia64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Urlmon.dll

7.0.6001.22246

2 600 960

19 – Aug – 2008

04:44

IA-64

Ďalšie informácie

Dôležité Táto časť, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vám informujú o tom, ako upraviť databázu Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322756 Ako zálohovať a obnovovať databázu Registry v WindowsTo, aby sme rýchlu opravu povolili za vás, prejdite na časťOpravte to za mňa. Ak chcete rýchlu opravu povoliť sami, prejdite na časťja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete rýchlu opravu povoliť automaticky, kliknite na tlačidlo opraviť alebo prepojenie. V dialógovom okne sťahovanie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa krokov v sprievodcovi riešenie Fix it .
Poznámok

 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

 • Ak nie ste v počítači, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na USB kľúč alebo na CD disk a potom ho spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.


Potom prejdite na časť vyriešil saproblém?Ja to vyriešim

Po použití tejto rýchlej opravy, postupujte podľa týchto krokov, ak chcete povoliť zmeny, ktoré rýchla oprava vykoná.

Poznámka Táto rýchla oprava je už zahrnutá v Internet Exploreri 8 a Internet Explorer 9. Ak však chcete povoliť zmeny, ktoré táto rýchla oprava vykoná, musí byť kľúč databázy Registry FEATURE_IGNORE_ZONES_INITIALIZATION_FAILURE_KB945701 stále zapnutý.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyhľadajte a kliknite na niektorý z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry v závislosti od verzie Windowsu, ktorá je spustená v počítači. Ak máte v počítači spustenú 32-bitovú verziu Windowsu, kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_IGNORE_ZONES_INITIALIZATION_FAILURE_KB945701
  Programy, ktoré sú 32-bitové a bežia na 64-bitovú verziu Windowsu, fungujú v režime WOW64. Tieto programy majú prístup k kľúčom a hodnotám databázy Registry, ktoré sú uložené v inom podkľúči databázy Registry. Ak používate 32-bitové programy v 64-bitovej verzii Windowsu, kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_IGNORE_ZONES_INITIALIZATION_FAILURE_KB945701
  Poznámka Ak podkľúč FEATURE_IGNORE_ZONES_INITIALIZATION_FAILURE_KB945701 neexistuje, musíte ho manuálne vytvoriť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na
  FEATURE_IGNORE_ZONES_INITIALIZATION_FAILURE_KB945701, ukážte na
  položkunovéa potom kliknite na položku hodnota DWORD.

 4. Zadajte w3wp.exe na pomenovanie novej položky databázy Registry a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku w3wp.exe a potom kliknite na položku
  Upraviť.

 6. Do poľa údaj hodnoty zadajte hodnotu 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ukončite Editor databázy Registry.

Poznámka: túto rýchlu opravu je nutné použiť na webovom serveri, na ktorom je spustená služba Internet Information Services (IIS).

Rýchla oprava popísaná v tomto článku je zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 950759 (MS08-031).

Poznámka: aktualizácia verzie General Distribution Release (NDR) tento problém nevyrieši.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

950759 MS08-031: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre Internet Explorer ďalšie

informácie o inštalácii rýchlych opráv nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

897225 Inštalácia rýchlych opráv, ktoré sú zahrnuté v kumulatívnych aktualizáciách zabezpečenia pre Internet Explorer


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, dokončili ste sa v tejto časti. Ak sa problém nevyriešil, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

 • Ocenili by sme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť akékoľvek problémy s týmto riešením, zanechajte komentár k bloguOpravte to za mňaalebo nám odošlite e-mailovú správu.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×