Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

ÚVOD

Tento článok opisuje riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v zariadení USB, keď sa počítač so systémom Windows 7 alebo Windows Vista prebudí z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Ďalšie informácie

Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť

Keď počítač so systémom Windows Vista alebo Windows 7 prepnete z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, so zariadeniami USB sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy:

 • Môže sa zobraziť chybové hlásenie.

 • Zariadenie USB nepracuje.

 • Zariadenie USB nepracuje podľa očakávania.

Postupy riešenia problému

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov:

 • Môže byť zapnutá možnosť Nastavenie selektívneho vypnutia USB v okne Možnosti napájania.

  • Kliknite na položku Štart, zadajte možnosť Možnosti napájaniavo vyhľadávacom poli a potom kliknite na položku Možnosti napájania zo zobrazeného  zoznamu

  • Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre zvolený plán napájania

  • Kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania

  • Rozbaľte položku Nastavenie USB a potom Nastavenie selektívneho vypnutia USB a zmeňte nastavenie na Vypnuté pre možnosť Z batérie: alebo Zo siete:

  • Kliknite na položku OK v okne Nastavenia napájania a kliknite na položku Uložiť zmeny v okne Upraviť nastavenia plánu

   Dôležité upozornenie: Toto je predvolené nastavenie napájania. Vypnutie tohto nastavenia spôsobí ďalšiu spotrebu batérie, keď je váš mobilný počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku a je odpojený.

 • Nastavenie Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia v Správcovi zariadenia môže byťPovolené.

  • Kliknite na položku Štart, zadajte Správca zariadení vo vyhľadávacom poli a potom kliknite na položku Správca zariadení zo zobrazeného zoznamu

  • Kliknutím rozbaľte USB koreňový rozbočovač a kliknite na kartu Správa napájania

  • Zrušte začiarknutie políčka Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadeniaa kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Môžete vidieť viaceré zoznamy pre USB koreňový rozbočovač, zrušte začiarknutie tejto možnosti pre všetky USB koreňové rozbočovače.

  • Zatvorte Správcu zariadenia: 

   Dôležité upozornenie: Toto je predvolené nastavenie úspory energie. Vypnutie tohto nastavenia spôsobí ďalšiu spotrebu batérie, keď je váš mobilný počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku a je odpojený.

 • Odpojte zariadenie USB, počkajte asi päť sekúnd a potom znova zapojte zariadenie. Ak používate rozbočovač, odpojte ho, počkajte asi päť sekúnd a potom opäť rozbočovač zapojte.

 • Ak používate USB rozbočovač, skúste použiť iné zariadenie bez rozbočovača. Ak si overíte, že problémom je rozbočovač, použite jednu z uvedených metód, v závislosti od situácie:

  • Ak externý napájací zdroj pre rozbočovač nie je pripojený správne, zapojte správne externý napájací zdroj.

  • Ak je do rozbočovača zapojených príliš veľa zariadení, niektoré zariadenia odpojte.

  • Ak rozbočovač nefunguje správne, rozbočovač je pravdepodobne nutné vymeniť.

 • Ak je USB zariadenie pripojené k portu USB v prenosnej počítačovej dokovacej stanici, skúste pripojiť zariadenie priamo do portu USB v prenosnom počítači. Ak si overíte, že problém je spôsobený dokovacou stanicou, a kroky v tomto článku problém nevyriešia, obráťte sa na výrobcu dokovacej stanice, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc. Informácie o kontaktovaní výrobcu dokovacej stanice získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

  https://support.microsoft.com/sk-sk/gp/vendors
  Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

 • Ak je zariadenie USB napájané z externého zdroja, skontrolujte, či je napájanie z externého zdroja dostupné zariadeniu, keď sa počítač prepne.

 • Ak používate zariadenia USB 1.0 v systémoch s podporou USB 2.0, zariadenie nemusí fungovať správne alebo môže mať problémy s výkonom. Na riešenie týchto problémov budete pravdepodobne musieť vymeniť zariadenie USB za zariadenie s podporou USB 2.0.

 • Nainštalujte najnovšie aktualizácie pre systém Windows a nainštalujte najnovšie ovládače pre zariadenie USB.

  Ak chcete nainštalovať najnovšie aktualizácie a ovládače, navštívte webovú lokalitu Microsoft Windows Update.

  http://update.microsoft.com Ak pre zariadenie USB nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie na lokalite Windows Update, pravdepodobne budete musieť kontaktovať výrobcu hardvéru, ktorý vám poskytne informácie o aktualizáciách.
  Informácie o kontaktovaní dodávateľa získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

  https://support.microsoft.com/sk-sk/gp/vendors

Ďalšie technické informácie pre pokročilých používateľov

Táto časť opisuje ďalšie technické informácie o príčine tohto problému a ako môžete zmeniť hodnotu databázy Registry, ak iné metódy nevyriešia problém.

Ako je problém uvedený v Správcovi zariadení

Niekedy Správca zariadení nenaznačuje, že zariadenie USB nefunguje. Alebo Správca zariadení naznačujte, že sa vyskytol problém, zobrazením žltého výkričníka vedľa položky pre zariadenie.
Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:

942732 Výkričník (!) sa môže zobraziť vedľa zariadenia USB v Správcovi zariadení po prepnutí prenosného počítača so systémom Windows Vista z úsporného režimu (S3).

Informácie o príčine tohto problému

Tento problém sa vyskytuje, pretože operácia Plug and Play, ktorá sa vykonáva pri prepnutí počítača z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, správne nerozpozná zariadenia USB alebo nastavenia úspory energie sú povolené. Keď je počítač pripojený na mnoho zariadení USB a prepne sa z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, vyžadujú sa viacnásobné a súbežné procesy Plug and Play. V tejto situácii niekedy operácia Plug and Play nemôže rozpoznať všetky zariadenia USB, ktoré sú pripojené na prenosný počítač so systémom Windows Vista alebo Windows 7. Preto zariadenia USB nemusia nefungovať správne.

Operácia Plug and Play nemusí tiež správne rozpoznať zariadenie USB z týchto príčin:

 • Porucha externého napájania sa vyskytuje na napájanom rozbočovači alebo v zariadení, keď je počítač v režime dlhodobého spánku.

 • Zariadenie je odpojené počas dlhodobého spánku.

 • Zariadenie je pripojené počas dlhodobého spánku.

 • Ovládač je neaktuálny, je poškodený alebo nekompatibilný.

 • Zariadenie plne nepodporuje stavy napájania v režime dlhodobého spánku alebo spánku.

Postup pri riešení problémov pre pokročilých používateľov

Ak ostatné metódy problém nevyriešia, môžete zmeniť hodnotu položky databázy Registry AdditionalCriticalWorkerThreads. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart windows icon , zadajte reťazec regedit do poľa Vyhľadať a potom kliknite na položku regedit v zozname Programy.

  Notice icon Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive

 3. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom myši na položku AdditionalCriticalWorkerThreads a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 2 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Môžete špecifikovať hodnotu, ktorá medzi 1 a 16.

 5. Ukončite Editor databázy Registry.

Podobné problémy a riešenia

Ďalšie informácie o podobných problémoch a riešeniach získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

928631 Po prechode systému Windows Vista z režimu spánku alebo dlhodobého spánku zariadenie USB možno nebude pracovať správne

Odkazy

Ďalšie informácie o podobných problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prebudení počítača so systémom Windows Vista z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:

945577 Chybové hlásenie, keď sa prenosný počítač so systémom Windows Vista a s integrovaným alebo externým kamerovým zariadením USB prepne z dlhodobého režimu odstavenia: 0x000000E4 alebo 0x0000000A

929734 Môžu sa vyskytnúť problémy po prebudení počítača so systémom Windows Vista z režimu spánku alebo dlhodobého spánku

928631 Po prechode systému Windows Vista z režimu spánku alebo dlhodobého spánku zariadenie USB možno nebude pracovať správne

948278 Po prebudení počítača so systémom Windows Vista z úsporného režimu sa ovládač zbernice nenačíta, ako sa očakáva, a ohlási sa kód chyby 38 Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×