Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.ÚVOD

Kumulatívna aktualizácia 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 je teraz k dispozícii. V tomto článku sa popisujú rýchle opravy a aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii. Táto Kumulatívna je k dispozícii pre všetky jazyky, ktoré podporuje Microsoft Dynamics CRM 2011.

Poznámka pre predchádzajúcu podporu a úvodné informácie nájdete v článkoch o jednotlivých súhrnoch aktualizácií, ktoré sú uvedené v téme aktualizácie a rýchle opravy systému Microsoft Dynamics CRM 2011.


Poznámka: kľúče databázy registry DisableMapiCaching a AddressBookMaterializedViewsEnabled už nie sú platné po Update Rollup 14. Tieto hodnoty sa budú musieť zmeniť pomocou nástroja OrgDbOrgSettings. Pozrite si prepojenie nižšie:

nástroj OrgDBOrgSettings pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011

Ďalšie informácie

Zostava čísel a názvov súborov v tejto súhrnnej aktualizácii

Súhrnný balík

Číslo zostavy

Názov súboru (32-bitová verzia)

Názov súboru (64-bitová verzia)

Server Microsoft Dynamics CRM 2011

5,0. 9690,3557

Not applicable

CRM2011-server-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 pre Microsoft Office Outlook

5,0. 9690,3557

CRM2011-client-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-client-KB2849744-LangID-amd64.exe

Smerovač e-mailov systému Microsoft Dynamics CRM 2011

5,0. 9690,3557

CRM2011-router-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-router-KB2849744-LangID-amd64.exe

Jazykový balík Microsoft Dynamics CRM 2011 Language Pack

5,0. 9690,3557

CRM2011-MUI-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-MUI-KB2849744-LangID-amd64.exe

Rozšírenia vytvárania oznámení systému Microsoft Dynamics CRM 2011

5,0. 9690,3557

Not applicable

CRM2011-SRS-KB2849744-LangID-amd64.exe

Súhrnné informácie o aktualizácii

Súhrnná aktualizácia 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 je teraz k dispozícii pre lokálnych zákazníkov.

Nasledujúci súbor je k dispozícii na stiahnutie z centra sťahovania softvéru:
Stiahnuť stiahnuť balík 2849744.

Dôležité nie je možné importovať databázu vytvorenú pomocou Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 alebo novšiu verziu systému Microsoft Dynamics CRM 2011 do nasadenia systému Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 alebo staršej verzie systému Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update installationUse Windows Update na automatickú inštaláciu súhrnnej aktualizácie 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011. Táto Kumulatívna aktualizácia bude k dispozícii na Windows Update v júli 2013.

Systém Windows môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky inštaloval odporúčané aktualizácie. Toto nastavenie rieši nekritické problémy a pomáha zlepšiť používanie počítača. Ak použijete toto nastavenie, voliteľné aktualizácie sa nestiahnu ani nenainštalujú automaticky.

Ďalšie informácie o nastaveniach inštalácie aktualizácií Windowsu nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Zapnutie alebo vypnutie

automatických aktualizácií Zmena spôsobu inštalácie aktualizácií alebo upozorňovania na aktualizácie
systémom Windows Ak chcete nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocou služby Windows Update, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do poľa Spustiť vyhľadávanie zadajte výraz Update.

 2. V zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciea potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 4. Ak sa zobrazí hlásenie s informáciou o dostupnosti dôležitých aktualizácií alebo s výzvou na kontrolu dôležitých aktualizácií, začiarknite políčka pre všetky aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie získate kliknutím na položku všetky aktualizácie.

 5. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

 6. Prečítajte si licenčné podmienky a prijmite ich a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť (ak aktualizácia vyžaduje túto akciu). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte heslo. Potvrďte, že súhlasíte s podmienkami, ak sa zobrazí výzva, aby ste to urobili.


Manuálne installationTo manuálna inštalácia Update Rollup 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu katalógu služieb Microsoft Update:

  Katalóg služby Microsoft Update

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte 2849744 a potom kliknite na položku Hľadať.

 3. Kliknutím na položku Pridať pridajte aktualizáciu do košíka.

 4. Kliknite na položku Stiahnuť.

 5. Kliknite na položku Prehľadávať, zadajte priečinok, do ktorého chcete aktualizáciu stiahnuť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na položku pokračovaťa potom kliknutím na položku Súhlasím prijmite licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

 7. Po stiahnutí aktualizácie do zadaného umiestnenia kliknite na položku zatvorenie.

Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

323166 Stiahnutie aktualizácií s ovládačmi a rýchlymi opravami z katalógu služieb Windows Update

Ďalšie informácie o inštalácii

 • Po nainštalovaní tejto súhrnnej aktualizácie Ukončite všetky existujúce relácie systému Microsoft Dynamics CRM a potom spustite novú reláciu systému Microsoft Dynamics CRM.

 • Pri dezriaďovaní jazykového balíka sa nastavenia jazyka všetkých používateľov systému Microsoft Dynamics CRM, ktorí používajú daný jazyk, vrátia na predvolené nastavenia jazyka. Proces opätovného zabezpečenia neaktualizuje jazykové nastavenia používateľov. Preto musia používatelia pri prihlásení do služby Microsoft Dynamics CRM 2011 obnoviť jazykové nastavenia v časti osobné možnosti.

PrerequisitesYou musí mať Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (build 5.0.9690.1992) alebo novšiu verziu systému Microsoft Dynamics CRM 2011 nainštalovanú na použitie tejto súhrnnej aktualizácie. Ďalšie informácie o súhrnnej aktualizácii 6 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

2600640 K dispozícii je súhrnná aktualizácia 6 pre Microsoft Dynamics CRM 2011, ktorá obsahuje informácie o kompatibilite, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

2669091 Zoznam kompatibility systému Microsoft Dynamics CRM

Reštartovanie requirementIf zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača, to po použití súhrnnej aktualizácie.

Odstránenie informationYou môže odinštalovať súhrnnú aktualizáciu 14 zo servera so systémom Microsoft Dynamics CRM. Pred odinštalovaním súhrnnej aktualizácie 14 však zálohujte svoje databázy. Ďalšie informácie nájdete na týchto webových lokalitách lokality Microsoft Developer Network (MSDN):

Vytvorenie úplnej zálohy databázy (SQL Server)

Obnovenie zálohy databázy (SQL Server Management Studio)

Poznámka Ak použijete balík Update Rollup 10v2 okrem aktualizácie Rollup 10v1 a potom odstránite Update Rollup 10v2, prekonfigurujte systém Microsoft Dynamics CRM pre klienta Outlook.


Súhrnná aktualizácia 14 rieši tieto problémy:

 • Lepší výkon v prípade ukladania do vyrovnávacej pamäte používateľa a tímu. Používateľ je napríklad členom skupiny 15 000 teams. Prihláste sa ako tento používateľ a na vyrovnávaciu pamäť všetky údaje trvá príliš dlho. Ak sa prihlásite ako iný používateľ, v dôsledku vymazania vyrovnávacej pamäte sa zobrazí rovnaký problém.

 • "Zobraziť vybraté zobrazenia" nefunguje na tabuli systému CRM.

 • Pole Popis v zobrazeniach aktivity zobrazuje informácie o štýle HTML.

 • Pole Popis a poznámky sa nezobrazujú správne počas ukážky pred tlačou po súhrnnej aktualizácii 12.

 • Po vykonaní rýchleho vyhľadávania v Outlooku sú stĺpce zobrazené v zobrazení priesečníkom stĺpcov z predchádzajúceho zobrazenia, ktoré sa zobrazilo v Outlooku, a v definícii zobrazenia rýchleho hľadania. Líši sa to od toho, čo sa zobrazuje pri vyhľadávaní v internetovom klientovi. Po spustení vyhľadávania sa nezobrazia žiadne stĺpce, pretože konkrétny stĺpec nie je zahrnutý v zobrazení rýchleho hľadania.

 • Pri používaní integrácie služby SharePoint chýba token WRPC.

 • Pridanie šablóny e-mailu v systéme CRM po Update Rollup 12 spôsobuje chyby.

 • Pri prilepovaní obsahu počas vytvárania šablón hromadnej korešpondencie v systéme CRM 2011 online sa vyskytujú chyby editora RTF.

 • Zobrazenie aktivít členov tímu zobrazuje nesprávne výsledky prostredníctvom systému CRM pre Outlook klienta.

 • AddressBookMaterializedViewsEnabled spustí zlyhanie, ak entita nemá e-mailovú adresu.

 • Priečinky programu Outlook sa filtrujú iba na základe zabezpečenia používateľa a neberie sa do úvahy bezpečnosť tímu, ktorého používateľ je súčasťou.

 • Pripojenia SQL CE v 32-bitových verziách klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pre Outlook nie sú uvoľnené.

 • Chyby pamäte v 32-bitovom systéme CRM pre Outlook, keď prejdete do režimu offline.

 • Šablóny sa používajú na distribuované e-mailové správy kampane napriek tomu, že nie sú vybraté.

 • Pri importovaní údajov sa vyskytnú výnimky formátovania.

 • Pri OSBP sa na samostatnom počítači zo systému CRM nepíšu stopy platformy Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions.

 • Dvojité úvodzovky sa zmenia na jednoduché úvodzovky v článkoch vedomostnej databázy.

 • Keď je OverrideTrackInCrmBehaviour zapnutá, nie je možné odsledovať e-mail v klientovi Outlooku v systéme CRM.

 • Zobrazenie iba moje záznamy v dialógovom okne vyhľadávanie sa nezobrazuje vždy len moje záznamy.

 • Po kliknutí na položku Zobraziť existujúci záznam v systéme CRM v klientovi Outlooku sa nič nestane.

 • Pri odosielaní priameho e-mailu v klientovi Outlooku v systéme CRM v režime offline sa vyskytnú chyby.

 • Súčet poľa Typ meny zobrazuje nesprávny symbol meny.

 • Rýchle vyhľadávanie v Outlooku zobrazí kritériá filtra nesprávne po nainštalovaní súhrnnej aktualizácie 12.

 • Používateľ môže publikovať články bez povolenia na publikovanie v článku.

 • E-mailový smerovač prestane spracovať e-mailové správy po tom, ako sa vyskytne správa, ktorá nemá hodnotu z poľa.

 • Pri tlači zostavy vytvorenej v Sprievodcovi zostavou sa zobrazí výzva tlačiarne pre 8,3 x 11.

 • Odstránenie entity spúšťa System. Array. Copy hádže ArrayTypeMismatchException.

 • Atribúty base64 sa vracajú ako MemoAttributeMetadata namiesto ako StringAttributeMetadata.

 • Názov excelového hárka sa nezobrazuje správne v súhrnnej aktualizácii 12 pri exportovaní výsledkov rozšíreného vyhľadávania do Excelu.

 • Pás s nástrojmi systému Microsoft CRM zmizne v klientoch Outlooku 2007.

 • Proces s podmienkou pre príjemcu e-mailu zlyhá, ak nie je príjemca vyriešený.

 • Pri prechode do režimu offline je karta úlohy v dialógovom okne synchronizácia prázdna.

 • Aktualizácia jednotlivých udalostí opakovania prestávok schôdze.

 • Klient Outlook zlyhá pri pokuse o pridanie e-mailovej aktivity na objednávku z klienta Outlooku.

 • Pri spustení správcu nasadenia sa zobrazí chyba chyba v LoadSiteWideSettings. .Súhrnná aktualizácia 14 pre systém Microsoft Dynamics CRM nemá žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne.

Kumulatívna aktualizácia 13 pre systém Microsoft Dynamics CRM nemá žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne.

Kumulatívna aktualizácia 12 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúcu aktualizáciu, ktorú musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne:


Synchronizácia súkromného vlastníctva z outlookových plánovaných činností do systému Microsoft Dynamics CRM 2011 s aktualizáciou Rollup 13

Update Rollup 11 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 rieši problém. Tento problém je nutné vyriešiť manuálne po inštalácii súhrnnej aktualizácie 11 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011.


Sprievodca nasadením pravidla e-mailového smerovača systému Microsoft Dynamics CRM nefunguje v zmiešanom prostredí

exchange 2003 a Exchange 2010 Súhrnná aktualizácia 10 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 nemá žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 8 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúcu aktualizáciu, ktorú je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne:

2651621 Pri používaní funkcie Hľadať dostupné časy v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahujú žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré musíte zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúcu aktualizáciu, ktorú je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne:

2664150 Ako ovládať PrincipalObjectAccess rast tabuľky v systéme CRM 2011To vyčistenie tabuľky PrincipalObjectAccess po inštalácii Update Rollup 6, postupujte podľa krokov v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

2741514 Pomalý výkon pri pripínaní zobrazení v Microsoft Dynamics CRMUpdate Rollup 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy ani aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žiadne rýchle opravy ani aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne.

Súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje nasledujúcu aktualizáciu, ktorú je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne:

2535245 Pri vykonávaní RetrieveMultiple dotazov na veľkých množinách údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011Update Rollup 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahujú žiadne rýchle opravy alebo aktualizácie, ktoré je potrebné nakonfigurovať manuálne, sa vyskytuje pomalý výkon.


Tieto problémy boli odstránené s použitím kritických opráv na požiadanie (COD):

 • Keď pridáte príjemcov k záznamu o aktivite, záznam sa neočakávane zdieľa všetkým príjemcom.

 • Keď vytvoríte telefonický hovor, hodnota from nie je aktualizovaná pomocou doplnku pred operáciou.

 • Pretečenie zásobníka sa vyskytuje v nulovej priamke v klientovi Outlooku Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Pri importovaní textových údajov sa vyskytne chyba "SecLib:: CheckPrivilege".

 • Odpovede a preposlania sledovanej e-mailovej správy sa v systéme Microsoft Dynamics CRM neočakávane sledujú.

 • Predpokladajme, že spustíte funkciu set, ktorá sa týka položky v klientovi Outlooku Microsoft Dynamics CRM 2011. Po zrušení sprievodcu nastavením, ktorý sa týka, sa položka neočakávane sleduje.

 • Po importovaní spravovaného riešenia v systéme Microsoft Dynamics CRM sa v menovkách formulára riešenia zobrazia nesprávne informácie.

 • Predpokladajme, že operácia importu údajov zlyhá pri niektorých záznamoch v predvolenej organizácii. Pri pokuse o export histórie zlyhaní sa zobrazí chybové hlásenie s informáciou, že záznam nie je k dispozícii.

 • Informácie WSDL (Web Service Definition Language) pre súbor Organization. SVC sa neočakávane vrátia s vyloženým protokolom SSL (Secure Sockets Layer).

 • Pri zmene vlastností v kroku Odoslať e-mail alebo v pracovnom postupe sa zobrazí chyba výnimky.

 • Počas procesu BackgroundSendEmail sa nemusí nikdy dosiahnuť tento bod.

 • Po navrhnutí nového časového úseku opakovanej plánovanej činnosti sa opakovaná plánovaná činnosť skonvertuje na neopakovanú plánovanú činnosť.

 • Pri udalostiach v počkať, kým nie je splnená podmienka, podmienka sa nespustí.

 • Keď začnete sledovať kontakt, ktorý bol predtým sledovaný v Outlooku, zobrazí sa dialógové okno duplikovať záznam.

 • Doplnok Zarafa pre Outlook nefunguje v klientovi Outlooku Microsoft Dynamics CRM 2011.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×