Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

ÚVOD

K dispozícii je súhrnná aktualizácia 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0. V tomto článku sa popisujú rýchle opravy a aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii. Táto Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii pre všetky jazyky, ktoré podporuje Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Ďalšie informácie

Číslo zostavy a názvy súborov tejto súhrnnej aktualizácie

Číslo zostavy súhrnných balíkov aktualizácií pre server Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook a pre smerovač e-mailov systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 je 4.0.7333.1312. Názvy súborov pre 32-bitové verzie balíkov Update Rollup sú nasledovné:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Názvy súborov pre 64-bitové verzie balíkov Update Rollup pre server Microsoft Dynamics CRM 4,0 a pre e-mailový smerovač systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sú nasledovné:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informácie o odstránení

Môžete odinštalovať Update Rollup 2. Mali by ste však zálohovať svoje databázy pred inštaláciou Update Rollup 2.

Najnovšie aktualizácie Pomocníka pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0

Okrem funkčných vylepšení a opráv v tejto súhrnnej aktualizácii je k dispozícii aj samostatná aktualizácia systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomoc vo všetkých podporovaných jazykoch. Odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 help.

Poznámky o exportovaní a importovaní prispôsobení

Ak exportujete prispôsobenia zo servera so spustenou službou Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, Neimportujte prispôsobenia na server Microsoft Dynamics CRM 4,0 v týchto prípadoch:

 • Server, z ktorého exportujete prispôsobenia, nemá Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný. Server, ku ktorému importujete prispôsobenia, má však nainštalovanú Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Server, z ktorého exportujete prispôsobenia, má súhrnnú aktualizáciu 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný. Server, na ktorý importujete prispôsobenia, však nemá súhrnnú aktualizáciu 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný.

Rýchle opravy a aktualizácie, ktoré je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne

Súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0 obsahuje tieto rýchle opravy a aktualizácie, ktoré je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy na serveri so spustenou službou Microsoft CRM 4,0, postupujte podľa pokynov v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

 • 954322 Pri importovaní niektorých prispôsobení do inovovanej inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: súbor sa nepodarilo nahrať ani importovať zlyhalo.

 • 955452 Po odoslaní e-mailovej správy, ktorá používa šablónu e-mailu na vykreslenie údajov s informačnými kanálmi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0, sa nepoužívajú žiadne kanály riadkov

 • 955745 Chybové hlásenie pri pokuse o konfiguráciu klienta služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook: "Táto implementácia nie je súčasťou kryptografických algoritmov FIPS platformy Windows Platform validovaných"

 • 956527 Klient systému Microsoft Dynamics CRM pre Outlook spotrebuje trikrát toľko pamäte vo verzii 4,0 ako vo verzii 3,0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 spomaľuje neprijateľné úrovne pri spracovaní e-mailových správ pomocou e-mailového smerovača systému Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Záznamy o úlohe rozširujúceho pracovného postupu spôsobujú, že AsyncOperationBase tabuľky v databáze MSCRM rastú príliš veľké v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Správcovia môžu neočakávane zobraziť používateľov služby Active Directory, ktorí nepatria do organizačnej jednotky správcu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Pri spustení alebo úprave pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa môže vyskytnúť pomalý výkon

 • 950175 Outlook nie je možné použiť podľa očakávaní, kým sa nenačítajú všetky doplnky systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Synchrónne doplnky nereagujú na udalosti, ktoré sa spúšťajú v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 E-mailové správy od používateľa systému CRM do frontu sa nedoručujú v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 Deployment Manager trvá príliš dlho na to, aby sa otvoril na serveri Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954940 Chybové hlásenie pri pokuse o odstránenie vlastného záznamu entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: Vyskytla sa chyba, obráťte sa na správcu.

Problémy, ktoré boli odstránené v Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0

Update Rollup 2 je Kumulatívna oprava, ktorá obsahuje všetky opravy problémov, ktoré sú zdokumentované v Update Rollup 1. Ďalšie informácie o súhrnnej aktualizácii 1 a o problémoch, ktoré rieši, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

952858 K dispozícii je súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje nasledovné problémy:

 • 946745 Prispôsobenie pre entitu nie je možné importovať do nového systému v systéme Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Pracovný postup, ktorý je definovaný na spúšťanie v podmienke zmeny atribútov záznamov, sa môže neočakávane spustiť, hoci sledovaný atribút sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nezmení.

 • 948987 Chybové hlásenie pri importovaní údajov do systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomocou Sprievodcu importom údajov alebo spustením novej migrácie údajov pomocou správcu migrácie údajov: nezhodné oddeľovač údajov: našiel sa len jeden oddeľovač.

 • 949069 Atribúty s viacerými vyhľadávaniami sú v niektorých formulároch vypnuté po importovaní niektorých prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Chybové hlásenie pri klikaní na časť grafu na zobrazenie tabuliek údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "spracovanie FilterExpression pre tabuľku" Table0 "nie je možné vykonať"

 • 949652 Chybové hlásenie pri pokuse o import súboru CSV do systému Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zdrojové údaje sa nenachádzajú v požadovanom formáte"

 • 949844 Asynchrónna služba sa neočakávane zastaví alebo po importovaní organizácie z iného nasadenia systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie je možné spustiť asynchrónne služby

 • 950207 Pri pokuse o otvorenie aktivity kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "s výnimkou typu" System. Web. HttpUnhandledException "bol hodený"

 • 950307 Proces prechodu offline nestiahne záznam používateľa do lokálnej databázy MSDE v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Pri spustení Outlooku sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla viackrát alebo po kliknutí na priečinok Microsoft Dynamics CRM v Outlooku v počítači so systémom Windows Vista

 • 951432 Nie je možné prejsť do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook s offline prístupom, ak prepnete na iné sieťové pripojenie počas režimu offline

 • 951909 Chybové hlásenie pri pokuse o import prispôsobenia k inému serveru služby Microsoft Dynamics CRM 4,0: neplatný predpona názvov

 • 952148 Chybové hlásenie pri prvom pokuse o prechod do režimu online po inovácii klienta Microsoft Dynamics CRM 3,0 pre Outlook na klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook s prístupom offline: "Vyskytla sa Neidentifikovaná chyba"

 • 952322 Pravidlo pracovného postupu nefunguje podľa očakávaní pri vykonaní pravidla pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Článok databázy Knowledge Base sa nedá nájsť pri vyhľadávaní tohto článku v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook

 • 952680 Chybové hlásenie pri pokuse o Pridanie riadkov zmluvy do zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie.

 • 952852 Vrátený počet je nesprávny pri spustení FetchXML dotazu zo súpravy Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit

 • 952855 Používateľ, ktorý má licenciu na klientsky prístup v režime spravovania, môže v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 získať prístup k vlastným entitám neočakávane

 • 953033 Chybové hlásenie pri pokuse o importovanie údajov, ktoré zahŕňajú atribút zoznamu možností v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "transformovať údaje analýzy"

 • 953489 Pri spracovaní hromadnej korešpondencie na možnosť všetky záznamy na aktuálnej strane alebo na možnosť všetky záznamy na všetkých stránkach v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa nezobrazia žiadne záznamy

 • 953586 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie asynchrónnej služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "výnimka pri spúšťaní asynchrónnej služby: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Filter nadradeného súboru vo vlastnej entite nefunguje podľa očakávaní v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu niektorých vlastností importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: záznam nie je k dispozícii

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 nevráti výsledky, ak sa pokúsite exportovať výsledky do excelového hárka po použití ďalšej podmienky X Days v dotaze Advance find

 • 954227 Chybové hlásenie pri spustení funkcie duplicitnej detekcie údajových záznamov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "vyžaduje sa objekt"

 • 954313 Chybové hlásenie pri pokuse o prihlásenie na webovú lokalitu Microsoft Dynamics CRM zo servera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "žiadosť IP adresa má inú rodinu adries zo sieťovej adresy"

 • 954322 Pri importovaní niektorých prispôsobení do inovovanej inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: súbor sa nepodarilo nahrať ani importovať zlyhalo.

 • 954433 Zobrazí sa chybové hlásenie alebo nie je možné vybrať vyhľadávaciu hodnotu na stránke Rozšírené vyhľadávanie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Všetky priradenia medzi vyhľadávanou vlastnosťou vlastnej entity a vlastnosťou zákazníka v cenovej ponuke používajú nesprávny kód typu objektu po vytvorení vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 Priečinok, ktorý nemá názov, sa v nadradenom poli zobrazí pri otvorení formulára adresy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954682 Postupnosť tabulátora sa nenachádza v očakávanom poradí, ak karty obsahujú veľké sekcie obsahujúce polia s viacerými riadkami v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Výkon je slabý, keď zmeníte používateľa z jednej podnikovej jednotky na inú v správcovi nasadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Z nadradenej domény nie je možné pridať používateľa do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Pri definovaní novej mapy údajov, ktorá je zameraná na entitu zmluvy v Microsoft Dynamics CRM 4,0, nie sú vybraté všetky požadované atribúty a zobrazia sa správne

 • 955055 Chybové hlásenie pri otvorení dokumentu hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [číslo] [1] je hlavný dokument hromadnej korešpondencie. Word nedokáže nájsť zdroj údajov

 • 955058 Výkon je pomalý pri vykonávaní niektorých zmien konfigurácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Chybové hlásenie pri použití udalosti predodoslanej bubliny na načítanie objektu týkajúceho sa e-mailovej správy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook: "send () failed, HR = 80045f00"

 • 955064 Nie je možné zobraziť vytvorené aktivity vo formulári aktivita kampane v internetovom klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955206 Snímka zostavy sa pri pokuse o naplánovanie zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nevytvorí

 • 955233 Pri ukladaní roly zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie

 • 955253 Chybové hlásenie pri pokuse o pridanie účastníkov do existujúcej plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nemáte dostatočné oprávnenia na prístup k objektu Microsoft Dynamics CRM alebo vykonanie požadovanej operácie"

 • 955418 Poznámku nie je možné odstrániť pomocou používateľa, ktorého rola nemá povolenie na tlač v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Chybové hlásenie pri pokuse o opätovné otvorenie zatvorenej príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 nie je platným kódom stavu na príležitosť"

 • 955423 Chybové hlásenie pri zlučovaní dvoch kont, ktoré sa pridávajú do neaktívneho marketingového zoznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: zlúčenie je zrušené, obráťte sa na správcu systému a skúste to znova.

 • 955469 Pri pokuse o priradenie inštancie entity k inému používateľovi vo webovom klientovi Microsoft Dynamics CRM alebo v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook sa zobrazí chybové hlásenie

 • 955482 Atribút "actualstart" a atribút ActualEnd ukazovateľu aktivity entity sa neočakávane nastavia na možnosť iba dátum v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Po odoslaní e-mailovej správy pomocou šablóny hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa tieto informačné kanály stratia.

 • 955574 Chybové hlásenie pri vykonaní hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "chyba 0x80041103" kontaktná entita neobsahuje atribút s názvom = ' ' "

 • 955685 Používateľ, ktorý má privilégium priradiť rolu v podriadenej podnikovej jednotke, môže neočakávane priradiť rolu správcu systému v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Môžete neočakávane vytvoriť plánovanú činnosť, a to aj v prípade, že nemáte privilégiá entity služby v Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Chybové hlásenie pri pokuse o zmenu prihlasovacieho používateľského konta na stránke zadanie konta zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "konto služby Microsoft CRM nie je platné"

 • 955977 V režime offline nie je možné otvoriť vlastný záznam entity, aj keď máte povolenie na otvorenie záznamu v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

 • 955981 Chybové hlásenie pri pokuse o otvorenie vlastného zobrazenia v kalendári služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "uloženého dotazu s identifikáciou = 407a955c-6053-DD11-858a-000bdbda0c1e neexistuje"

 • 956045 V poliach created on ("created on" and "Last redated" ("created on" and "Naposledy upravené" v dialógovom okne "vlastnosti webovej stránky" na zázname v Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956079 Pri vytváraní zostavy pomocou Sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazia iba záznamy, ktoré sa zmenili za posledných 30 dní pre súvisiaci typ záznamu

 • 956112 Chybové hlásenia v denníku aplikácie na serveri Microsoft Dynamics CRM po odstránení rýchlej kampane: odstránenie služby zlyhalo na vyčistenie tabuľky = [Table_Name] "

 • 956127 Niektoré atribúty entity synchronizácie Outlooku chýbajú v exportovanom súbore prispôsobenia zo systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Chybové hlásenie v kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: chyba Zostavovača dotazov

 • 956237 Pracovný postup zostane v stave čakania po vytvorení pravidla pracovného postupu na aktualizáciu stavu príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Počiatočný dátum fiškálneho roka je v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nesprávny, ak sa nachádzate v časovom pásme GMT + 12 alebo GMT + 13.

 • 956282 Chybové hlásenie pri používaní súpravy Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK na vytvorenie vlastnej zostavy aktivity pracovného postupu: kľúč nie je NULL.

 • 956283 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu týždenný pracovný plán pre používateľa alebo zariadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Vyskytla sa chyba a mali by ste sa obrátiť na správcu"

 • 956370 Dátum v poli Počiatočný dátum v riadkoch zmluvy je nesprávny po vykonaní akcie obnovenie zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Záznam zostane v databáze Microsoft Dynamics CRM po odstránení záznamu v internetovom klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956521 Zmeny sa neprejavia, ak preplánujete aktivitu služby pomocou tlačidla zmeniť plán v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Príloha, ktorá je zahrnutá v šablóne hromadnej korešpondencie, sa počas procesu importu prispôsobenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 stratí

 • 956751 Pracovný postup sa spustí dvakrát aj napriek tomu, že ste nastavili príslušné pravidlo pracovného postupu, aby sa spustilo len v prípade, že sa stav aktivity dokončil v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Šablóna hromadnej korešpondencie sa neočakávane priradí k nesprávnej vlastnej entite po exporte šablóny do nového prostredia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956852 Chybové hlásenie pri spustení zostavy, ktorá používa typ príkazu "uloženépostup" v doplnku Microsoft Dynamics CRM Connector pre služby SQL Server Reporting Services: "spustenie dotazu zlyhalo pre množinu údajov" Test_MSCRM ""

 • 956859 Po strate sieťového pripojenia na menej ako jednu minútu je panel s nástrojmi systému Microsoft Dynamics CRM v Outlooku zakázaný.

 • 957031 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 po inovácii operačného systému na Windows Server 2008: "požadované počítadlo výkonu nie je vlastné počítadlo, musí byť inicializované ako ReadOnly"

 • 957057 Správanie odstránenia nie je možné nastaviť na možnosť odstrániť prepojenie alebo na možnosť obmedziť na vlastný vzťah medzi dvomi vlastnými entitami v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Chybové hlásenie pri pokuse o zmenu organizátora plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie je možné zrušiť zdieľanie tohto záznamu. Vlastník vybratého záznamu je jediným povolením na presun ostatných zo zdieľania.

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 neočakávane spustí pravidlo pracovného postupu pri odoslaní e-mailovej aktivity rýchleho kampane

 • 957270 Môžete neočakávane propagovať plánovanú činnosť bez zadaného predmetu napriek tomu, že atribút predmetu plánovanej činnosti je nastavený na možnosť podnik vyžadovaný v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Zobrazí sa chybové hlásenie, keď kliknete na položku nastaviť vlastnosti v kroku odoslania e-mailu v programe Microsoft Dynamics CRM 4,0 workflow Designer

 • 957305 Pri pridávaní produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr vytvorených z príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa vyskytuje neočakávané chybové hlásenie

 • 957318 V kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 môžete zobraziť záznamy pre používateľov a zariadenia, ku ktorým nemáte prístup prostredníctvom roly zabezpečenia.

 • 957377 Lokalizované zobrazenia obsahujú neplatný prvok layoutXML po inovácii nórskej verzie systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Nórsku verziu systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Atribút StatusCode nie je možné nastaviť pomocou procesu CompoundCreate pred vytvorením faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Chybové hlásenie pri pokuse o vytvorenie plánovanej činnosti pomocou formulára kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "aspoň jeden príjemca nemá e-mailovú adresu alebo je označený ako" Nepovoliť e-maily "

 • 957421 Outlook môže zlyhať pri synchronizácii Outlooku s klientom služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook

 • 957589 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu niektorých stĺpcov v zobrazeniach entity pracovného postupu pomocou funkcie presnejšie vyhľadávanie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba"

 • 957704 Pri vyhľadávaní niektorých používateľov systému pomocou ich priezviska zo vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa nenašli používatelia

 • 957788 Chybové hlásenie pri pokuse o otvorenie aktivity založenej na ukazovateľu aktivity entite vo vlastnej zostave v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 nie je rozpoznaný typ objektu"

 • 957919 Pri opätovnom vytvorení rovnakej faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí nesprávne chybové hlásenie

 • 957920 Po dokončení sprievodcu vytvorením rýchlej kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa neodosielajú žiadne e-mailové správy

 • 957960 Po odoslaní e-mailovej správy inému používateľovi v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook nie je možné prejsť do režimu online

 • 957970 Karty sa môžu stratiť, keď kliknete medzi kartami niektorých formulárov entít v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 a na pracovnej ploche.

 • 957975 Systém Microsoft Dynamics CRM 4,0 spracuje desatinnú hodnotu nesprávne pri spustení pracovného postupu

 • 958003 Chybové hlásenie pri publikovaní importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: automatický pracovný postup sa nedá publikovať, ak nie sú uvedené žiadne parametre aktivácie.

 • 958031 Chybové hlásenie pri prechode do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook prostredníctvom siete s nízkou šírkou pásma alebo siete s vysokou latenciou: Vyskytla sa neznáma chyba.

 • 958072 Pri inovácii zo systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie je možné použiť niektoré používateľské dotazy spustené voči kontaktom, potenciálnym výsledkom alebo kontám

 • 958181 Pri importovaní organizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "typ alebo názov priestoru názvov" InvokeDotNetAssembly "neexistuje v priestore názvov" Microsoft. CRM. Workflow ""

 • 958256 Pole Nadradený zákazník nie je na zázname kontaktu vyplnené po skonvertovaní potenciálneho zákazníka na záznam zákazníka a na záznam kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958280 Chybové hlásenie pri pokuse o uloženie opakujúceho sa týždenného plánu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "hodnota bola príliš veľká alebo príliš malá pre Int32"

 • 958287 Chybové hlásenie pri zobrazení formulára aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Vyskytla sa výnimka typu" System. Web. HttpUnhandledException "

 • 958363 Niektoré uložené dotazy nie je možné inovovať zo systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Chybové hlásenie pri hromadnom priradení záznamov od jedného používateľa inému používateľovi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "len Publikované pracovné postupy a šablóny pracovného postupu možno nepublikovať"

 • 958563 Obsah tela e-mailovej správy sa nezobrazuje pri zobrazení vlastností kroku, ktorý odkazuje na e-mailovú správu v pracovnom postupe v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Pri pokuse o pridanie používateľa z dôveryhodnej domény do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba

 • 958836 Pri spustení vlastnej zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba

 • 958902 Pri pridávaní poznámok do formulára entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sú karty skrátené alebo neviditeľné

 • 959208 Úloha zisťovania duplikátov nedetekuje všetky duplicity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Pri importovaní organizácie do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "Zmena parametrov zostavy alebo zdrojov údajov na zadanú hodnotu nie je povolená"

 • 959394 Pri dvojitom kliknutí na záznam v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa otvorí nesprávny záznam

 • 959572 Pole zdrojová kampaň pri príležitosti nie je vyplnené pri konvertovaní odozvy na kampaň v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie funkcie importu údajov na importovanie niektorých údajov v tradičnej čínskej verzii (CHT) systému Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension zistilo, že nie je CrmException"

 • 960286 Nová aktualizácia je k dispozícii pre časové pásmo a letný čas sa zmení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 a v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje tieto problémy, ktoré neboli zdokumentované v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

 • Ak pridáte používateľov z dôveryhodnej domény odchádzajúcej lesa, zobrazí sa toto chybové hlásenie:

  AuthenticationException: zlyhanie prihlásenia: neznáme meno používateľa alebo nesprávne heslo.

 • Ak sa vytvoria BulkDeleteIndependent_ tabuľky a ak konto dbo nie je vlastníkom týchto tabuliek, veľkosť databázy sa zväčšuje.

 • Ak zadáte vlastné atribúty pomocou procesu hromadnej korešpondencie, aktivity vytvorené procesom hromadnej korešpondencie môžu stratiť hodnoty pre vlastné atribúty.

 • Pri synchronizácii programu Microsoft Office Outlook so službou Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa sledovanie odpovede účastníka o plánovanej činnosti v Outlooku preruší. Tento problém sa vyskytuje v programe Microsoft Office Outlook 2003 a v programe Microsoft Office Outlook 2007.

 • Po použití aktualizácie 959209 nie je možné publikovať pracovné postupy XAML. Ďalšie informácie o aktualizácii 959209 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  959209 K dispozícii je aktualizácia rozhrania .NET Framework 3,5 Service Pack 1

 • Pri používaní zosobnenia v prostredí internetového nasadenia (IFD) sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  0x80040204 neplatné overenie používateľa.

 • Pri pokuse o importovanie mapy údajov typu vzťah so zákazníkmi sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Nepriradené povinné stĺpce: 1

 • Pri spustení zostavy ako používateľ, ktorý je vypnutý v inej organizácii, sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Číslo chyby: 0x80040225 chybové hlásenie: zadaný používateľ je buď zakázaný, alebo nie je členom žiadnej organizačnej jednotky.

 • Pri prechode do režimu offline v nemeckej verzii klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre Outlook sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  chyba SQL 0x80044150Generic

 • Tabuľky oznámení nemajú užitočné indexy, ktoré môžu zlepšiť výkon.

 • Údaje súvisiacej entity sa nevrátia, keď vykonáte dotaz na Rozšírené vyhľadávanie pre entity aktivity. Príklady entít aktivity sú nasledovné:

  • Entita plánovaná činnosť

  • E-mailová entita

  • Entita Fax

  • Entita telefonický hovor

 • Zostavy, ktoré používajú FilteredActivityPointer View, vrátia nesprávne StatusCode hodnoty.

 • Serializáciu pripojení sa neobnovia na úrovni prečítanej izolácie. Preto pri spáchaní transakcie sa môžu vyskytnúť zámky na serveri Microsoft SQL Server.

 • Po kliknutí na položku nastaviť vlastnosti v pracovnom postupe vo vlastnej aktivite pracovného postupu sa odstráni statický text.

 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 nedokáže načítať vlastné stránky, ktoré odkazujú na zostavy. Tento problém sa vyskytuje, ak sú zostavy nasadené do nasledujúceho priečinka:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Pri úprave podmienky IF v pracovnom postupe v brazílskej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa formát dátumu zmení z dd/mm/rrrr na mm/dd/rrrr. Tento problém sa vyskytuje, ak otvoríte podmienku IF.

 • Keď spustíte uložený dotaz z mriežky a potom kliknete na položku Hromadná korešpondencia, údaje, ktoré sú zahrnuté v zdroji údajov, nie sú filtrované na základe filtrov pre uložený dotaz.

 • Doplnok sa nedá zaregistrovať v správe vytvoriť pre entitu CustomerOpportunityRole.

 • Kalendár služby sa neaktualizuje okamžite, keď zmeníte dátum alebo čas plánovanej činnosti alebo aktivity služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Pri spustení pravidla hľadania duplikátov sa vystrelili pracovné postupy typu zaznamenať pri každom uložení konta.

Známy problém po inštalácii Update Rollup 2

Pri publikovaní pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 po inštalácii Update Rollup 2 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Vybratý pracovný postup obsahuje chyby a nie je možné ho publikovať. Otvorte pracovný postup, odstráňte chyby a skúste to znova.

Ak je zapnuté sledovanie platformy, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Typ System. globalizácie. CultureInfo nie je označený ako povolený v konfiguračnom súbore aplikácie., ErrorCode:-2147201023

Ak chcete tento problém vyriešiť, otvorte webovú lokalitu Microsoft CRM Web. config v textovom editore, napríklad v programe Poznámkový blok, a potom do sekcie authorizedTypes pridajte tieto riadky:

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Súhrnné informácie o aktualizácii

Nasledovný súbor je k dispozícii na stiahnutie z centra sťahovania softvéru:Download Download the 959419 package now.stiahnuť balík 959419. Dátum vydania: 15. januára 2009For ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft naskenovaná tento súbor pre vírusy. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší antivírusový softvér, ktorý bol k dispozícii v deň publikovania súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Informácie o inštalácii

Inštalácia tejto rýchlej opravy v počítačoch so systémom Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server Components alebo Microsoft Dynamics CRM client for Microsoft Office Outlook Components.Po inštalácii tejto rýchlej opravy odstráňte dočasné súbory v programe Windows Internet Explorer. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Spustite program Windows Internet Explorer.

 2. Kliknite na položku Nástrojea potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. V závislosti od používanej verzie Internet Explorera použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V programe Windows Internet Explorer 7 kliknite na položku odstrániť v oblasti histórie prehľadávania , kliknite na položku odstrániť súbory v oblasti Temporary Internet Files (dočasné internetové súbory ) a potom kliknite na tlačidlo Áno.

  • V programe Microsoft Internet Explorer 6 kliknite na položku odstrániť súbory v oblasti Temporary Internet Files (dočasné internetové súbory ) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto súhrnnú aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný systém Microsoft Dynamics CRM 4,0. Kumulatívna aktualizácia 1 nie je nevyhnutnou podmienkou.

Požiadavka na reštartovanie

Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač po použití tejto súhrnnej aktualizácie.

Informácie o odstránení

Ak chcete odstrániť túto rýchlu opravu z počítača so systémom Windows Server 2003, Windows XP alebo Windows 2000, použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto súhrnnej aktualizácie obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Server Microsoft Dynamics CRM 4,0

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o distribúcii kont. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Prehľad konta Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Prehľad konta. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o konte Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o konte. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Porovnanie kampaní. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Výkonnosť kampane Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o úlohe v kampani. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnná tabuľka prípadu – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnná tabuľka prípadu. RDL

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o stave faktúry. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbaných kontách. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbávaných prípadoch. RDL

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané prípady. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa konta. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa podrobností o kontakte. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa kontakt. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o predajnom kanáli. RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Predajný kanál. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o aktivite v službe Volume. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Distribúcia kont. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o stave aktivity kampane. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav aktivity kampane Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav aktivity kampane. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Príležitosť kampane odhadovaný výnos – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Príležitosť na vyúčtovanie výnosov z kampane – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zostava podrobností o výkone kampane. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Výkonnosť kampane. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobné informácie o objednávke v kampani. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o odpovedaní na kampaň. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o strate konkurenta na výhru. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Konkurent Win loss. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav faktúry. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Faktúra Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Účinnosť zdroja olova. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané kontá. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbávaných potenciálnych zákazníkoch. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané potenciálnych zákazníkov. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Objednávka Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa podrobností o konte. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Citácia Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o histórii predaja. RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

História predaja. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Aktivita služby Volume. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Top články vedomostnej databázy – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Top články vedomostnej databázy. RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o používateľoch. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Klient Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Smerovač Exchangeu systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Klient migrácie údajov systému Microsoft Dynamics CRM

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Dátový konektor SRS

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o nástroji rýchla oprava softvéru Microsoft Dynamics CRM a balík s aktualizáciou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

887283 Rýchla oprava softvéru Microsoft Business Solutions CRM a aktualizácia názvov balíkov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×