Súhrnná aktualizácia 2 systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

CPR - CRM Single Hotfix Template

BUG #: 100546 (Content Maintenance)BUG #: 6254 (CRM SE)

ÚVOD

K dispozícii je súhrnná aktualizácia 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0. V tomto článku sa popisujú rýchle opravy a aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii. Táto Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii pre všetky jazyky, ktoré podporuje Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Ďalšie informácie

Číslo zostavy a názvy súborov tejto súhrnnej aktualizácie

Číslo zostavy súhrnných balíkov aktualizácií pre server Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook a pre smerovač e-mailov systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 je 4.0.7333.1312. Názvy súborov pre 32-bitové verzie balíkov Update Rollup sú nasledovné:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Názvy súborov pre 64-bitové verzie balíkov Update Rollup pre server Microsoft Dynamics CRM 4,0 a pre e-mailový smerovač systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sú nasledovné:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informácie o odstránení

Môžete odinštalovať Update Rollup 2. Mali by ste však zálohovať svoje databázy pred inštaláciou Update Rollup 2.

Najnovšie aktualizácie Pomocníka pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0

Okrem funkčných vylepšení a opráv v tejto súhrnnej aktualizácii je k dispozícii aj samostatná aktualizácia systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomoc vo všetkých podporovaných jazykoch. Odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 help.

Poznámky o exportovaní a importovaní prispôsobení

Ak exportujete prispôsobenia zo servera so spustenou službou Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, Neimportujte prispôsobenia na server Microsoft Dynamics CRM 4,0 v týchto prípadoch:

 • Server, z ktorého exportujete prispôsobenia, nemá Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný. Server, ku ktorému importujete prispôsobenia, má však nainštalovanú Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Server, z ktorého exportujete prispôsobenia, má súhrnnú aktualizáciu 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný. Server, na ktorý importujete prispôsobenia, však nemá súhrnnú aktualizáciu 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0 nainštalovaný.

Rýchle opravy a aktualizácie, ktoré je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne

Súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0 obsahuje tieto rýchle opravy a aktualizácie, ktoré je potrebné zapnúť alebo nakonfigurovať manuálne. Ak chcete povoliť alebo nakonfigurovať tieto rýchle opravy na serveri so spustenou službou Microsoft CRM 4,0, postupujte podľa pokynov v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

 • 954322 Pri importovaní niektorých prispôsobení do inovovanej inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: súbor sa nepodarilo nahrať ani importovať zlyhalo.

 • 955452 Po odoslaní e-mailovej správy, ktorá používa šablónu e-mailu na vykreslenie údajov s informačnými kanálmi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0, sa nepoužívajú žiadne kanály riadkov

 • 955745 Chybové hlásenie pri pokuse o konfiguráciu klienta služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook: "Táto implementácia nie je súčasťou kryptografických algoritmov FIPS platformy Windows Platform validovaných"

 • 956527 Klient systému Microsoft Dynamics CRM pre Outlook spotrebuje trikrát toľko pamäte vo verzii 4,0 ako vo verzii 3,0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 spomaľuje neprijateľné úrovne pri spracovaní e-mailových správ pomocou e-mailového smerovača systému Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Záznamy o úlohe rozširujúceho pracovného postupu spôsobujú, že AsyncOperationBase tabuľky v databáze MSCRM rastú príliš veľké v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Správcovia môžu neočakávane zobraziť používateľov služby Active Directory, ktorí nepatria do organizačnej jednotky správcu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Pri spustení alebo úprave pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa môže vyskytnúť pomalý výkon

 • 950175 Outlook nie je možné použiť podľa očakávaní, kým sa nenačítajú všetky doplnky systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Synchrónne doplnky nereagujú na udalosti, ktoré sa spúšťajú v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 E-mailové správy od používateľa systému CRM do frontu sa nedoručujú v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 Deployment Manager trvá príliš dlho na to, aby sa otvoril na serveri Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954940 Chybové hlásenie pri pokuse o odstránenie vlastného záznamu entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: Vyskytla sa chyba, obráťte sa na správcu.

Problémy, ktoré boli odstránené v Update Rollup 2 pre Microsoft Dynamics CRM 4,0

Update Rollup 2 je Kumulatívna oprava, ktorá obsahuje všetky opravy problémov, ktoré sú zdokumentované v Update Rollup 1. Ďalšie informácie o súhrnnej aktualizácii 1 a o problémoch, ktoré rieši, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

952858 K dispozícii je súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4,0Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje nasledovné problémy:

 • 946745 Prispôsobenie pre entitu nie je možné importovať do nového systému v systéme Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Pracovný postup, ktorý je definovaný na spúšťanie v podmienke zmeny atribútov záznamov, sa môže neočakávane spustiť, hoci sledovaný atribút sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nezmení.

 • 948987 Chybové hlásenie pri importovaní údajov do systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomocou Sprievodcu importom údajov alebo spustením novej migrácie údajov pomocou správcu migrácie údajov: nezhodné oddeľovač údajov: našiel sa len jeden oddeľovač.

 • 949069 Atribúty s viacerými vyhľadávaniami sú v niektorých formulároch vypnuté po importovaní niektorých prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Chybové hlásenie pri klikaní na časť grafu na zobrazenie tabuliek údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "spracovanie FilterExpression pre tabuľku" Table0 "nie je možné vykonať"

 • 949652 Chybové hlásenie pri pokuse o import súboru CSV do systému Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zdrojové údaje sa nenachádzajú v požadovanom formáte"

 • 949844 Asynchrónna služba sa neočakávane zastaví alebo po importovaní organizácie z iného nasadenia systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie je možné spustiť asynchrónne služby

 • 950207 Pri pokuse o otvorenie aktivity kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "s výnimkou typu" System. Web. HttpUnhandledException "bol hodený"

 • 950307 Proces prechodu offline nestiahne záznam používateľa do lokálnej databázy MSDE v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Pri spustení Outlooku sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla viackrát alebo po kliknutí na priečinok Microsoft Dynamics CRM v Outlooku v počítači so systémom Windows Vista

 • 951432 Nie je možné prejsť do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook s offline prístupom, ak prepnete na iné sieťové pripojenie počas režimu offline

 • 951909 Chybové hlásenie pri pokuse o import prispôsobenia k inému serveru služby Microsoft Dynamics CRM 4,0: neplatný predpona názvov

 • 952148 Chybové hlásenie pri prvom pokuse o prechod do režimu online po inovácii klienta Microsoft Dynamics CRM 3,0 pre Outlook na klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook s prístupom offline: "Vyskytla sa Neidentifikovaná chyba"

 • 952322 Pravidlo pracovného postupu nefunguje podľa očakávaní pri vykonaní pravidla pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Článok databázy Knowledge Base sa nedá nájsť pri vyhľadávaní tohto článku v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook

 • 952680 Chybové hlásenie pri pokuse o Pridanie riadkov zmluvy do zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie.

 • 952852 Vrátený počet je nesprávny pri spustení FetchXML dotazu zo súpravy Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit

 • 952855 Používateľ, ktorý má licenciu na klientsky prístup v režime spravovania, môže v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 získať prístup k vlastným entitám neočakávane

 • 953033 Chybové hlásenie pri pokuse o importovanie údajov, ktoré zahŕňajú atribút zoznamu možností v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "transformovať údaje analýzy"

 • 953489 Pri spracovaní hromadnej korešpondencie na možnosť všetky záznamy na aktuálnej strane alebo na možnosť všetky záznamy na všetkých stránkach v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa nezobrazia žiadne záznamy

 • 953586 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie asynchrónnej služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "výnimka pri spúšťaní asynchrónnej služby: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Filter nadradeného súboru vo vlastnej entite nefunguje podľa očakávaní v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu niektorých vlastností importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: záznam nie je k dispozícii

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 nevráti výsledky, ak sa pokúsite exportovať výsledky do excelového hárka po použití ďalšej podmienky X Days v dotaze Advance find

 • 954227 Chybové hlásenie pri spustení funkcie duplicitnej detekcie údajových záznamov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "vyžaduje sa objekt"

 • 954313 Chybové hlásenie pri pokuse o prihlásenie na webovú lokalitu Microsoft Dynamics CRM zo servera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "žiadosť IP adresa má inú rodinu adries zo sieťovej adresy"

 • 954322 Pri importovaní niektorých prispôsobení do inovovanej inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: súbor sa nepodarilo nahrať ani importovať zlyhalo.

 • 954433 Zobrazí sa chybové hlásenie alebo nie je možné vybrať vyhľadávaciu hodnotu na stránke Rozšírené vyhľadávanie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Všetky priradenia medzi vyhľadávanou vlastnosťou vlastnej entity a vlastnosťou zákazníka v cenovej ponuke používajú nesprávny kód typu objektu po vytvorení vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 Priečinok, ktorý nemá názov, sa v nadradenom poli zobrazí pri otvorení formulára adresy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954682 Postupnosť tabulátora sa nenachádza v očakávanom poradí, ak karty obsahujú veľké sekcie obsahujúce polia s viacerými riadkami v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Výkon je slabý, keď zmeníte používateľa z jednej podnikovej jednotky na inú v správcovi nasadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Z nadradenej domény nie je možné pridať používateľa do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Pri definovaní novej mapy údajov, ktorá je zameraná na entitu zmluvy v Microsoft Dynamics CRM 4,0, nie sú vybraté všetky požadované atribúty a zobrazia sa správne

 • 955055 Chybové hlásenie pri otvorení dokumentu hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [číslo] [1] je hlavný dokument hromadnej korešpondencie. Word nedokáže nájsť zdroj údajov

 • 955058 Výkon je pomalý pri vykonávaní niektorých zmien konfigurácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Chybové hlásenie pri použití udalosti predodoslanej bubliny na načítanie objektu týkajúceho sa e-mailovej správy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook: "send () failed, HR = 80045f00"

 • 955064 Nie je možné zobraziť vytvorené aktivity vo formulári aktivita kampane v internetovom klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955206 Snímka zostavy sa pri pokuse o naplánovanie zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nevytvorí

 • 955233 Pri ukladaní roly zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie

 • 955253 Chybové hlásenie pri pokuse o pridanie účastníkov do existujúcej plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nemáte dostatočné oprávnenia na prístup k objektu Microsoft Dynamics CRM alebo vykonanie požadovanej operácie"

 • 955418 Poznámku nie je možné odstrániť pomocou používateľa, ktorého rola nemá povolenie na tlač v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Chybové hlásenie pri pokuse o opätovné otvorenie zatvorenej príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 nie je platným kódom stavu na príležitosť"

 • 955423 Chybové hlásenie pri zlučovaní dvoch kont, ktoré sa pridávajú do neaktívneho marketingového zoznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: zlúčenie je zrušené, obráťte sa na správcu systému a skúste to znova.

 • 955469 Pri pokuse o priradenie inštancie entity k inému používateľovi vo webovom klientovi Microsoft Dynamics CRM alebo v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook sa zobrazí chybové hlásenie

 • 955482 Atribút "actualstart" a atribút ActualEnd ukazovateľu aktivity entity sa neočakávane nastavia na možnosť iba dátum v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Po odoslaní e-mailovej správy pomocou šablóny hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa tieto informačné kanály stratia.

 • 955574 Chybové hlásenie pri vykonaní hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "chyba 0x80041103" kontaktná entita neobsahuje atribút s názvom = ' ' "

 • 955685 Používateľ, ktorý má privilégium priradiť rolu v podriadenej podnikovej jednotke, môže neočakávane priradiť rolu správcu systému v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Môžete neočakávane vytvoriť plánovanú činnosť, a to aj v prípade, že nemáte privilégiá entity služby v Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Chybové hlásenie pri pokuse o zmenu prihlasovacieho používateľského konta na stránke zadanie konta zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "konto služby Microsoft CRM nie je platné"

 • 955977 V režime offline nie je možné otvoriť vlastný záznam entity, aj keď máte povolenie na otvorenie záznamu v klientovi služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

 • 955981 Chybové hlásenie pri pokuse o otvorenie vlastného zobrazenia v kalendári služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "uloženého dotazu s identifikáciou = 407a955c-6053-DD11-858a-000bdbda0c1e neexistuje"

 • 956045 V poliach created on ("created on" and "Last redated" ("created on" and "Naposledy upravené" v dialógovom okne "vlastnosti webovej stránky" na zázname v Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956079 Pri vytváraní zostavy pomocou Sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazia iba záznamy, ktoré sa zmenili za posledných 30 dní pre súvisiaci typ záznamu

 • 956112 Chybové hlásenia v denníku aplikácie na serveri Microsoft Dynamics CRM po odstránení rýchlej kampane: odstránenie služby zlyhalo na vyčistenie tabuľky = [Table_Name] "

 • 956127 Niektoré atribúty entity synchronizácie Outlooku chýbajú v exportovanom súbore prispôsobenia zo systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Chybové hlásenie v kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: chyba Zostavovača dotazov

 • 956237 Pracovný postup zostane v stave čakania po vytvorení pravidla pracovného postupu na aktualizáciu stavu príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Počiatočný dátum fiškálneho roka je v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 nesprávny, ak sa nachádzate v časovom pásme GMT + 12 alebo GMT + 13.

 • 956282 Chybové hlásenie pri používaní súpravy Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK na vytvorenie vlastnej zostavy aktivity pracovného postupu: kľúč nie je NULL.

 • 956283 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu týždenný pracovný plán pre používateľa alebo zariadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Vyskytla sa chyba a mali by ste sa obrátiť na správcu"

 • 956370 Dátum v poli Počiatočný dátum v riadkoch zmluvy je nesprávny po vykonaní akcie obnovenie zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Záznam zostane v databáze Microsoft Dynamics CRM po odstránení záznamu v internetovom klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956521 Zmeny sa neprejavia, ak preplánujete aktivitu služby pomocou tlačidla zmeniť plán v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Príloha, ktorá je zahrnutá v šablóne hromadnej korešpondencie, sa počas procesu importu prispôsobenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 stratí

 • 956751 Pracovný postup sa spustí dvakrát aj napriek tomu, že ste nastavili príslušné pravidlo pracovného postupu, aby sa spustilo len v prípade, že sa stav aktivity dokončil v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Šablóna hromadnej korešpondencie sa neočakávane priradí k nesprávnej vlastnej entite po exporte šablóny do nového prostredia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956852 Chybové hlásenie pri spustení zostavy, ktorá používa typ príkazu "uloženépostup" v doplnku Microsoft Dynamics CRM Connector pre služby SQL Server Reporting Services: "spustenie dotazu zlyhalo pre množinu údajov" Test_MSCRM ""

 • 956859 Po strate sieťového pripojenia na menej ako jednu minútu je panel s nástrojmi systému Microsoft Dynamics CRM v Outlooku zakázaný.

 • 957031 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 po inovácii operačného systému na Windows Server 2008: "požadované počítadlo výkonu nie je vlastné počítadlo, musí byť inicializované ako ReadOnly"

 • 957057 Správanie odstránenia nie je možné nastaviť na možnosť odstrániť prepojenie alebo na možnosť obmedziť na vlastný vzťah medzi dvomi vlastnými entitami v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Chybové hlásenie pri pokuse o zmenu organizátora plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie je možné zrušiť zdieľanie tohto záznamu. Vlastník vybratého záznamu je jediným povolením na presun ostatných zo zdieľania.

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 neočakávane spustí pravidlo pracovného postupu pri odoslaní e-mailovej aktivity rýchleho kampane

 • 957270 Môžete neočakávane propagovať plánovanú činnosť bez zadaného predmetu napriek tomu, že atribút predmetu plánovanej činnosti je nastavený na možnosť podnik vyžadovaný v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Zobrazí sa chybové hlásenie, keď kliknete na položku nastaviť vlastnosti v kroku odoslania e-mailu v programe Microsoft Dynamics CRM 4,0 workflow Designer

 • 957305 Pri pridávaní produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr vytvorených z príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa vyskytuje neočakávané chybové hlásenie

 • 957318 V kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 môžete zobraziť záznamy pre používateľov a zariadenia, ku ktorým nemáte prístup prostredníctvom roly zabezpečenia.

 • 957377 Lokalizované zobrazenia obsahujú neplatný prvok layoutXML po inovácii nórskej verzie systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Nórsku verziu systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Atribút StatusCode nie je možné nastaviť pomocou procesu CompoundCreate pred vytvorením faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Chybové hlásenie pri pokuse o vytvorenie plánovanej činnosti pomocou formulára kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "aspoň jeden príjemca nemá e-mailovú adresu alebo je označený ako" Nepovoliť e-maily "

 • 957421 Outlook môže zlyhať pri synchronizácii Outlooku s klientom služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook

 • 957589 Chybové hlásenie pri pokuse o úpravu niektorých stĺpcov v zobrazeniach entity pracovného postupu pomocou funkcie presnejšie vyhľadávanie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba"

 • 957704 Pri vyhľadávaní niektorých používateľov systému pomocou ich priezviska zo vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa nenašli používatelia

 • 957788 Chybové hlásenie pri pokuse o otvorenie aktivity založenej na ukazovateľu aktivity entite vo vlastnej zostave v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 nie je rozpoznaný typ objektu"

 • 957919 Pri opätovnom vytvorení rovnakej faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí nesprávne chybové hlásenie

 • 957920 Po dokončení sprievodcu vytvorením rýchlej kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa neodosielajú žiadne e-mailové správy

 • 957960 Po odoslaní e-mailovej správy inému používateľovi v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook nie je možné prejsť do režimu online

 • 957970 Karty sa môžu stratiť, keď kliknete medzi kartami niektorých formulárov entít v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 a na pracovnej ploche.

 • 957975 Systém Microsoft Dynamics CRM 4,0 spracuje desatinnú hodnotu nesprávne pri spustení pracovného postupu

 • 958003 Chybové hlásenie pri publikovaní importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: automatický pracovný postup sa nedá publikovať, ak nie sú uvedené žiadne parametre aktivácie.

 • 958031 Chybové hlásenie pri prechode do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Outlook prostredníctvom siete s nízkou šírkou pásma alebo siete s vysokou latenciou: Vyskytla sa neznáma chyba.

 • 958072 Pri inovácii zo systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie je možné použiť niektoré používateľské dotazy spustené voči kontaktom, potenciálnym výsledkom alebo kontám

 • 958181 Pri importovaní organizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "typ alebo názov priestoru názvov" InvokeDotNetAssembly "neexistuje v priestore názvov" Microsoft. CRM. Workflow ""

 • 958256 Pole Nadradený zákazník nie je na zázname kontaktu vyplnené po skonvertovaní potenciálneho zákazníka na záznam zákazníka a na záznam kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958280 Chybové hlásenie pri pokuse o uloženie opakujúceho sa týždenného plánu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "hodnota bola príliš veľká alebo príliš malá pre Int32"

 • 958287 Chybové hlásenie pri zobrazení formulára aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Vyskytla sa výnimka typu" System. Web. HttpUnhandledException "

 • 958363 Niektoré uložené dotazy nie je možné inovovať zo systému Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Chybové hlásenie pri hromadnom priradení záznamov od jedného používateľa inému používateľovi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0: "len Publikované pracovné postupy a šablóny pracovného postupu možno nepublikovať"

 • 958563 Obsah tela e-mailovej správy sa nezobrazuje pri zobrazení vlastností kroku, ktorý odkazuje na e-mailovú správu v pracovnom postupe v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Pri pokuse o pridanie používateľa z dôveryhodnej domény do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba

 • 958836 Pri spustení vlastnej zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba

 • 958902 Pri pridávaní poznámok do formulára entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sú karty skrátené alebo neviditeľné

 • 959208 Úloha zisťovania duplikátov nedetekuje všetky duplicity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Pri importovaní organizácie do služby Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa zobrazí chybové hlásenie: "Zmena parametrov zostavy alebo zdrojov údajov na zadanú hodnotu nie je povolená"

 • 959394 Pri dvojitom kliknutí na záznam v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa otvorí nesprávny záznam

 • 959572 Pole zdrojová kampaň pri príležitosti nie je vyplnené pri konvertovaní odozvy na kampaň v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Chybové hlásenie pri pokuse o spustenie funkcie importu údajov na importovanie niektorých údajov v tradičnej čínskej verzii (CHT) systému Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension zistilo, že nie je CrmException"

 • 960286 Nová aktualizácia je k dispozícii pre časové pásmo a letný čas sa zmení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 a v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

Táto Kumulatívna aktualizácia odstraňuje tieto problémy, ktoré neboli zdokumentované v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

 • Ak pridáte používateľov z dôveryhodnej domény odchádzajúcej lesa, zobrazí sa toto chybové hlásenie:

  AuthenticationException: zlyhanie prihlásenia: neznáme meno používateľa alebo nesprávne heslo.

 • Ak sa vytvoria BulkDeleteIndependent_ tabuľky a ak konto dbo nie je vlastníkom týchto tabuliek, veľkosť databázy sa zväčšuje.

 • Ak zadáte vlastné atribúty pomocou procesu hromadnej korešpondencie, aktivity vytvorené procesom hromadnej korešpondencie môžu stratiť hodnoty pre vlastné atribúty.

 • Pri synchronizácii programu Microsoft Office Outlook so službou Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa sledovanie odpovede účastníka o plánovanej činnosti v Outlooku preruší. Tento problém sa vyskytuje v programe Microsoft Office Outlook 2003 a v programe Microsoft Office Outlook 2007.

 • Po použití aktualizácie 959209 nie je možné publikovať pracovné postupy XAML. Ďalšie informácie o aktualizácii 959209 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  959209 K dispozícii je aktualizácia rozhrania .NET Framework 3,5 Service Pack 1

 • Pri používaní zosobnenia v prostredí internetového nasadenia (IFD) sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  0x80040204 neplatné overenie používateľa.

 • Pri pokuse o importovanie mapy údajov typu vzťah so zákazníkmi sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Nepriradené povinné stĺpce: 1

 • Pri spustení zostavy ako používateľ, ktorý je vypnutý v inej organizácii, sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  Číslo chyby: 0x80040225 chybové hlásenie: zadaný používateľ je buď zakázaný, alebo nie je členom žiadnej organizačnej jednotky.

 • Pri prechode do režimu offline v nemeckej verzii klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre Outlook sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

  chyba SQL 0x80044150Generic

 • Tabuľky oznámení nemajú užitočné indexy, ktoré môžu zlepšiť výkon.

 • Údaje súvisiacej entity sa nevrátia, keď vykonáte dotaz na Rozšírené vyhľadávanie pre entity aktivity. Príklady entít aktivity sú nasledovné:

  • Entita plánovaná činnosť

  • E-mailová entita

  • Entita Fax

  • Entita telefonický hovor

 • Zostavy, ktoré používajú FilteredActivityPointer View, vrátia nesprávne StatusCode hodnoty.

 • Serializáciu pripojení sa neobnovia na úrovni prečítanej izolácie. Preto pri spáchaní transakcie sa môžu vyskytnúť zámky na serveri Microsoft SQL Server.

 • Po kliknutí na položku nastaviť vlastnosti v pracovnom postupe vo vlastnej aktivite pracovného postupu sa odstráni statický text.

 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 nedokáže načítať vlastné stránky, ktoré odkazujú na zostavy. Tento problém sa vyskytuje, ak sú zostavy nasadené do nasledujúceho priečinka:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Pri úprave podmienky IF v pracovnom postupe v brazílskej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 4,0 sa formát dátumu zmení z dd/mm/rrrr na mm/dd/rrrr. Tento problém sa vyskytuje, ak otvoríte podmienku IF.

 • Keď spustíte uložený dotaz z mriežky a potom kliknete na položku Hromadná korešpondencia, údaje, ktoré sú zahrnuté v zdroji údajov, nie sú filtrované na základe filtrov pre uložený dotaz.

 • Doplnok sa nedá zaregistrovať v správe vytvoriť pre entitu CustomerOpportunityRole.

 • Kalendár služby sa neaktualizuje okamžite, keď zmeníte dátum alebo čas plánovanej činnosti alebo aktivity služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Pri spustení pravidla hľadania duplikátov sa vystrelili pracovné postupy typu zaznamenať pri každom uložení konta.

Známy problém po inštalácii Update Rollup 2

Pri publikovaní pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4,0 po inštalácii Update Rollup 2 sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Vybratý pracovný postup obsahuje chyby a nie je možné ho publikovať. Otvorte pracovný postup, odstráňte chyby a skúste to znova.

Ak je zapnuté sledovanie platformy, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Typ System. globalizácie. CultureInfo nie je označený ako povolený v konfiguračnom súbore aplikácie., ErrorCode:-2147201023

Ak chcete tento problém vyriešiť, otvorte webovú lokalitu Microsoft CRM Web. config v textovom editore, napríklad v programe Poznámkový blok, a potom do sekcie authorizedTypes pridajte tieto riadky:

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

More Information

The build number and the file names for this update rollup

The build number of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook, and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router is 4.0.7333.1312.

The file names for the 32-bit versions of the update rollup packages are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

The file names for the 64-bit versions of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Removal information

You can uninstall Update Rollup 2. However, you should back up your databases before you install Update Rollup 2.

The latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help

In addition to the functional improvements and fixes in this update rollup, a separate update to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help is also available in all supported languages. We encourage you to install the latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help.

Notes about exporting and importing customizations

If you export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, do not import the customizations to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server in the following scenarios:

 • The server from which you are exporting customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

 • The server from which you are exporting customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that you have to enable or configure manually. To enable or configure these hotfixes on the server that is running Microsoft CRM 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base articles:

 • 954322
  Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

 • 955452 Line feeds are not used when you send an e-mail message that uses an e-mail template to render data that has line feeds in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5487 (CRM SE)

 • 955745 Error message when you try to configure the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms"

  BUG #: 5529 (CRM SE)

 • 956527 The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook consumes three times as much memory in version 4.0 as in version 3.0

  BUG #: 5648 (CRM SE)

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 slows to unacceptable levels when you process e-mail messages by using the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

  BUG #: 6230 (CRM SE)

 • 957871 The Workflow Expansion Task records cause the AsyncOperationBase table in the MSCRM database to grow too large in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Administrators can unexpectedly view Active Directory users who do not belong to the administrator's organizational unit in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948843

  You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 You cannot use Outlook as expected until all Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-ins are loaded

 • 950542 Synchronous plug-ins do not respond to the events that are triggered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

 • 954940 Error message when you try to delete a custom entity record in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, please contact your administrator"

  BUG #: 5404 (CRM SE)

The issues that are fixed in Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 2 is a cumulative fix that includes all the fixes for the issues that are documented in Update Rollup 1. For more information about Update Rollup 1 and about the issues that it fixes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

952858 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 4.0

This update rollup fixes the following issues:

 • 946745 You cannot import the customization for an entity to a new system in Microsoft Dynamics CRM

  BUG #: 5824 (CRM SE)

 • 947762 A workflow that is defined to be triggered on a "Record attribute change" condition may be unexpectedly triggered even though the monitored attribute is not changed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)BUG #: 6557 (CRM SE)

 • 948987 Error message when you import data into Microsoft Dynamics CRM 4.0 by using the Data Import Wizard or start a new data migration by using Data Migration Manager: "Mismatched data delimiter: only one delimiter was found"

  BUG #: 4344 (CRM SE)

 • 949069 Multi-lookup attributes are disabled in some forms after you import some customizations in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4349 (CRM SE)

 • 949202 Error message when you click a section of a chart to view some data tables in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed"

  BUG #: 4373 (CRM SE)

 • 949652 Error message when you try to import a CSV file into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The source data is not in the required format"

  BUG #: 4444 (CRM SE)

 • 949844 The Async service stops unexpectedly or you cannot start the Async service after you import an organization from another Microsoft Dynamics CRM 4.0 deployment

  BUG #: 4481 (CRM SE)

 • 950207 Error message when you try to open a campaign activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 4559 (CRM SE)

 • 950307 The go offline process does not download a user record to the local MSDE database in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4582 (CRM SE)

 • 950372 You are prompted to enter your user name and password multiple times when you start Outlook, or when you click a Microsoft Dynamics CRM folder in Outlook, on a Windows Vista-based computer

  BUG #: 4601 (CRM SE)

 • 951432 You cannot go online again in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access if you switch to a different network connection while you are offline

  BUG #: 4747 (CRM SE)

 • 951909 Error message when you try to import a customization to another Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Invalid name prefix"

  BUG #: 4818 (CRM SE)

 • 952148 Error message the first time that you try to go online after you upgrade the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access: "An unidentified error occurred"

  BUG #: 4727 (CRM SE)

 • 952322 A workflow rule does not work as expected when you perform the workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5331 (CRM SE)

 • 952658 You cannot find a Knowledge Base article when you search for this article in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 4938 (CRM SE)

 • 952680 Error message when you try to add a contract line to a contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"

  BUG #: 4954 (CRM SE)

 • 952852 The returned count is incorrect when you run a FetchXML query from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit

  BUG #: 4995 (CRM SE)

 • 952855 A user who has the Administrative mode client access license can access custom entities unexpectedly in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4996 (CRM SE)

 • 953033 Error message when you try to import data that involves a picklist attribute in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform parse data"

  BUG #: 5055 (CRM SE)

 • 953489 No records are displayed when you perform a mail merge against the "All Records On Current Page" option or against the "All Records On All Pages" option in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5181 (CRM SE)

 • 953586 Error message when you try to start the Async service in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception while starting async service: MSCRMAsyncService"

  BUG #: 5190 (CRM SE)

 • 953764 The "Parent Downloaded" filter on a Custom entity does not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5213 (CRM SE)

 • 953887 Error message when you try to edit some properties of an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable"

  BUG #: 5227 (CRM SE)

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 does not return the results if you try to export the results to an Excel worksheet after you use the Next X Days condition in the Advance Find query

  BUG #: 5244 (CRM SE)

 • 954227 Error message when you run the Duplicate Detect function on data records in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object required"

  BUG #: 5265 (CRM SE)BUG #: 6528 (CRM SE)

 • 954313 Error message when you try to log on to the Microsoft Dynamics CRM Web site from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Request IP Address has different address family from network address"

  BUG #: 5284 (CRM SE)

 • 954322 Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

  BUG #: 4613 (CRM SE)

 • 954433 You receive an error message or you cannot select the lookup value in the Advanced Find page in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5303 (CRM SE)BUG #: 6357 (CRM SE)

 • 954592 Any mappings between the Lookup property of a custom entity and the Customer property of a quote use an incorrect object type code after you create a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5328 (CRM SE)

 • 954640 A folder that does not have a name appears in the Parent field when you open the Address form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5332 (CRM SE)

 • 954682 The tab sequence is not in the expected order if tabs contain large sections that include multi-row fields in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5358 (CRM SE)BUG #: 6553 (CRM SE)

 • 954929 Performance is poor when you change a user from one business unit to another in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4267 (CRM SE)

 • 955006 You cannot add a user from a parent domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5410 (CRM SE)

 • 955051 Not all the required attributes are selected and displayed correctly when you define a new Data Map that targets the Contract entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5049 (CRM SE)

 • 955055 Error message when you open a Mail Merge document in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source"

  BUG #: 5342 (CRM SE)

 • 955058 Performance is slow when you perform some configuration changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5380 (CRM SE)

 • 955061 Error message when you use a Presend Callout event to retrieve the regarding object of an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00"

  BUG #: 3944 (CRM SE)

 • 955064 You cannot view created activities in the Campaign Activity form in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 4525 (CRM SE)

 • 955206 A report snapshot is not created when you try to schedule a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5449 (CRM SE)

 • 955233 You receive an error message when you save a security role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5457 (CRM SE)

 • 955253 Error message when you try to add attendees into an existing appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation"

  BUG #: 5417 (CRM SE)

 • 955418 You cannot delete a note by using a user for which a role has no the Print permission in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5481 (CRM SE)

 • 955422 Error message when you try to reopen a closed opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is not a valid status code on opportunity"

  BUG #: 5482 (CRM SE)

 • 955423 Error message when you merge two accounts that are added to an inactive marketing list in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again"

  BUG #: 5471 (CRM SE)

 • 955469 You receive an error message when you try to assign an instance of an entity to another user in the Microsoft Dynamics CRM Web client or in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5491 (CRM SE)

 • 955482 The "actualstart" attribute and the "actualend" attribute of the ActivityPointer entity are unexpectedly set to "Date Only" in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5493 (CRM SE)

 • 955487 The line feeds are lost when you send an e-mail message by using the mail merge template in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5496 (CRM SE)

 • 955574 Error message when you perform a mail merge in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''"

  BUG #: 5503 (CRM SE)

 • 955685 A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4040 (CRM SE)

 • 955750 You can unexpectedly create a service appointment even if you do not have the privileges of the Service entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5533 (CRM SE)

 • 955833 Error message when you try to change a logon user account in the Specify Security Account page in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The Microsoft CRM services account is not valid"

  BUG #: 5534 (CRM SE)

 • 955977 You cannot open a custom entity record while you are offline even if you have permission to open the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5547 (CRM SE)

 • 955981 Error message when you try to open a custom view in a service calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist"

  BUG #: 5551 (CRM SE)

 • 956045 Only the short date format is displayed in the "Created On" and "Last Modified On" fields in the "Properties Web page" dialog box of a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5562 (CRM SE)

 • 956079 Only records that were changed in the past 30 days are displayed for the related record type when you create a report by using the Report Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5570 (CRM SE)

 • 956112 Error messages in the Application log on the Microsoft Dynamics CRM server after you delete a quick campaign: "Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]"

  BUG #: 5573 (CRM SE)

 • 956127 Some Outlook Synchronization entity attributes are missing in an exported customizations file from Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5582 (CRM SE)

 • 956151 Error message in the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Query Builder Error"

  BUG #: 5580 (CRM SE)

 • 956237 The workflow remains in a waiting state after you create a workflow rule to update the status of an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5592 (CRM SE)

 • 956257 The fiscal year start date is incorrect in Microsoft Dynamics CRM 4.0 if you are in a time zone of GMT+12 or GMT+13

  BUG #: 5589 (CRM SE)

 • 956282 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK to develop a Custom Workflow Activity assembly: "The Key cannot be NULL"

  BUG #: 5598 (CRM SE)

 • 956283 Error message when you try to edit a weekly working schedule for a user or for equipment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred and you should contact your administrator"

  BUG #: 5597 (CRM SE)

 • 956370 The date in the Start Date field in a contract line is incorrect after you perform the Renew Contract action in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5609 (CRM SE)

 • 956445 A record remains in the Microsoft Dynamics CRM database after you delete the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 5640 (CRM SE)

 • 956521 Changes are not reflected if you reschedule a service activity by using the "Reschedule" button in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5654 (CRM SE)

 • 956537 The attachment that is included in a mail merge template is lost during the customization import process in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5657 (CRM SE)

 • 956751 A workflow is triggered two times even though you set the corresponding workflow rule to run only when the activity status is Completed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5682 (CRM SE)

 • 956771 A mail merge template is unexpectedly associated with an incorrect custom entity after you export the template into a new environment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5685 (CRM SE)

 • 956852 Error message when you run a report that uses the "StoredProcedure" command type in the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Query execution failed for data set 'Test_MSCRM'"

  BUG #: 5692 (CRM SE)

 • 956859 The Microsoft Dynamics CRM toolbar is disabled in Outlook after you lose the network connection for less than one minute

  BUG #: 5696 (CRM SE)

 • 957031 Error message when you try to start Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you upgrade the operating system to Windows Server 2008: "The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly"

  BUG #: 4866 (CRM SE)

 • 957057 You cannot set the Delete behavior to "Remove Link" or to "Restrict" for a custom relationship between two custom entities in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)

 • 957086 Error message when you try to change an organizer of an appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share"

  BUG #: 5680 (CRM SE)

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 unexpectedly triggers a workflow rule when you send a quick campaign e-mail activity

  BUG #: 5744 (CRM SE)

 • 957270 You can unexpectedly promote an appointment that has no specified subject even though the Subject attribute of the Appointment entity is set to Business Required in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5749 (CRM SE)

 • 957299 You receive an error message when you click Set Properties on a Send E-mail step in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer

  BUG #: 5759 (CRM SE)

 • 957305 An unexpected error message occurs when you add products to the quotes, orders, or invoices that are created from an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5760 (CRM SE)

 • 957318 In the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0, you can view records for the users and for the equipment that you do not have access to through your security role

  BUG #: 5764 (CRM SE)

 • 957377 Localized views contain an invalid layoutXML element after you upgrade the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0 to the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5768 (CRM SE)

 • 957380 You cannot set the statuscode attribute by using the CompoundCreate process before you create the invoice in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5770 (CRM SE)

 • 957406 Error message when you try to create an appointment by using the Contact form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as "Do Not Allow" e-mail"

  BUG #: 5785 (CRM SE)

 • 957421 Outlook may crash when you synchronize Outlook with the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5792 (CRM SE)

 • 957589 Error message when you try to edit some columns of the workflow entity views by using the Advanced Find feature in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM has encountered an error"

  BUG #: 5836 (CRM SE)

 • 957704 No users are found when you search for some system users by using their last names from a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5850 (CRM SE)BUG #: 6652 (CRM SE)

 • 957788 Error message when you try to open an activity that is based on an ActivityPointer entity in a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is not a recognized Object type"

  BUG #: 5497 (CRM SE)

 • 957919 You receive the incorrect error message when you create the same invoice again in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5889 (CRM SE)

 • 957920 No e-mail message is sent after you complete the Create Quick Campaign Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5892 (CRM SE)

 • 957960 You cannot go online after you send an e-mail message to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5916 (CRM SE)

 • 957970 Tabs may disappear when you click between the tabs of some entity forms in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and the desktop

  BUG #: 5928 (CRM SE)

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 processes a decimal value incorrectly when you run a workflow

  BUG #: 5934 (CRM SE)

 • 958003 Error message when you publish an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified"

  BUG #: 5942 (CRM SE)

 • 958031 Error message when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook over a low-bandwidth network or a high-latency network: "An unknown error has occurred"

  BUG #: 5951 (CRM SE)

 • 958072 You cannot use some user queries that run against contacts, leads, or accounts after you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5962 (CRM SE)

 • 958181 Error message when you import an organization in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow'"

  BUG #: 5999 (CRM SE)

 • 958256 The Parent Customer field is not populated on the contact record after you convert a lead to an account record and to a contact record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6019 (CRM SE)

 • 958280 Error message when you try to save a recurring weekly schedule in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Value was either too large or too small for an Int32"

  BUG #: 4398 (CRM SE)

 • 958287 Error message when you view an activity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 6025 (CRM SE)

 • 958363 You cannot upgrade some saved queries from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6052 (CRM SE)

 • 958487 Error message when the administrator bulk reassigns records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Only published workflows and workflow templates can be unpublished"

  BUG #: 6076 (CRM SE)

 • 958563 The contents of the body of an e-mail message are not displayed when you view the properties for a step that refers to an e-mail message in a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6096 (CRM SE)

 • 958791 Error message when you try to add a user from a trusted domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6135 (CRM SE)

 • 958836 Error message when you run a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6145 (CRM SE)

 • 958902 The tabs are truncated or invisible when you add notes to an entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6150 (CRM SE)

 • 959208 The duplicate detection job does not detect all duplicates in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6213 (CRM SE)

 • 959226 Error message when you import an organization into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed"

  BUG #: 6216 (CRM SE)

 • 959394 An incorrect record is opened when you double-click a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6248 (CRM SE)

 • 959572 The "Source Campaign" field on an opportunity is not populated when you convert a campaign response in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4526 (CRM SE)

 • 960249 Error message when you try to run the Data Import function to import some data in the Traditional Chinese (CHT) version of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException"

  BUG #: 5602 (CRM SE)

 • 960286 A new update is available for the time zone and daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 6201 (CRM SE)

This update rollup fixes the following issues that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article:

 • If you add users from an Outgoing forest trusted domain, you receive the following error message:

  AuthenticationException: Logon failure: unknown user name or bad password.

  BUG #: 6595 (CRM SE)

 • If BulkDeleteIndependent_ tables are created and if the dbo user account is not the owner of these tables, the database size increases. BUG #: 6089 (CRM SE)

 • If you enter custom attributes by using the Mail Merge process, the activities that are created by the Mail Merge process may lose the values for the custom attributes.BUG #: 6307 (CRM SE)

 • When you synchronize Microsoft Office Outlook with Microsoft Dynamics CRM 4.0, the attendee response tracking of an Outlook appointment is broken. This issue occurs in Microsoft Office Outlook 2003 and in Microsoft Office Outlook 2007. BUG #: 5283 (CRM SE)

 • After you apply update 959209, you cannot publish XAML workflows. For more information about update 959209, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

  959209 An update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is available


  BUG #: 6681 (CRM SE)

 • When you use impersonation in an Internet-Facing Deployment (IFD) environment, you receive the following error message:

  0x80040204 Invalid user auth.

  BUG #: 6046 (CRM SE)

 • When you try to import a Data Map of the Customer Relationship type, you receive the following error message:

  Unmapped required columns: 1

  BUG #: 6106 (CRM SE)

 • When you run a report as a user who is disabled in another organization, you receive the following error message:

  Error Number: 0x80040225

  Error Message: The specified user is either disabled or is not a member of any business unit.

  BUG #: 5800 (CRM SE)

 • When you go offline in the German version of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook, you receive the following error message:

  0x80044150

  Generic SQL error

  BUG #: 5274 (CRM SE)

 • Notification tables do not have useful indexes that can improve performance. BUG #: 5382 (CRM SE)

 • The related entity data is not returned when you perform an Advanced Find query for Activity entities. Examples of Activity entities are as follows:

  • The Appointment entity

  • The E-Mail entity

  • The Fax entity

  • The Phone call entity

  BUG #: 5292 (CRM SE)

 • Reports that use the FilteredActivityPointer view return incorrect statuscode values. BUG #: 5352 (CRM SE)

 • Serializable connections are not reset to the Read Committed isolation level. Therefore, when a transaction is committed, you may encounter locks in Microsoft SQL Server. BUG #: 6594 (CRM SE)

 • When you click Set Properties in a workflow on a custom workflow activity, static text is deleted. BUG #: 6257 (CRM SE)

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 cannot load custom pages that reference assemblies. This issue occurs if the assemblies are deployed to the following folder:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\binBUG #: 6161 (CRM SE)

 • When you edit the IF condition in a workflow in the Brazilian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0, the date format is changed from dd/mm/yyyy to mm/dd/yyyy. This issue occurs if you open the IF condition. BUG #: 6350 (CRM SE)

 • When you run a saved query from a grid and then you click Mail Merge, the data that is included in the data source is not filtered based on the filters for the saved query. BUG #: 6664 (CRM SE)

 • You cannot register a plug-in on the Create message for the CustomerOpportunityRole entity. BUG #: 4961 (CRM SE)

 • The service calendar is not updated immediately when you change the date or time of an appointment or of a service activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0. BUG #: 4901 (CRM SE)

 • "Record attribute change" type workflows are fired every time that an account is saved after a duplicate detection rule has run. BUG #: 5217 (CRM SE)

Known issue after you install Update Rollup 2

When you publish a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you install Update Rollup 2, you may receive the following error message:

The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.

If platform tracing is enabled, you may see the following error message:

Type System.Globalization.CultureInfo is not marked as authorized in the application configuration file., ErrorCode: -2147201023

To resolve this issue, open the Microsoft CRM Web site Web.config file in a text editor such as Notepad, and then add the following lines to the authorizedTypes section:<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

Súhrnné informácie o aktualizácii

Nasledovný súbor je k dispozícii na stiahnutie z centra sťahovania softvéru:Download Download the 959419 package now.stiahnuť balík 959419. Dátum vydania: 15. januára 2009For ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft naskenovaná tento súbor pre vírusy. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší antivírusový softvér, ktorý bol k dispozícii v deň publikovania súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Informácie o inštalácii

Inštalácia tejto rýchlej opravy v počítačoch so systémom Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server Components alebo Microsoft Dynamics CRM client for Microsoft Office Outlook Components.Po inštalácii tejto rýchlej opravy odstráňte dočasné súbory v programe Windows Internet Explorer. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Spustite program Windows Internet Explorer.

 2. Kliknite na položku Nástrojea potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. V závislosti od používanej verzie Internet Explorera použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V programe Windows Internet Explorer 7 kliknite na položku odstrániť v oblasti histórie prehľadávania , kliknite na položku odstrániť súbory v oblasti Temporary Internet Files (dočasné internetové súbory ) a potom kliknite na tlačidlo Áno.

  • V programe Microsoft Internet Explorer 6 kliknite na položku odstrániť súbory v oblasti Temporary Internet Files (dočasné internetové súbory ) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto súhrnnú aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný systém Microsoft Dynamics CRM 4,0. Kumulatívna aktualizácia 1 nie je nevyhnutnou podmienkou.

Požiadavka na reštartovanie

Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač po použití tejto súhrnnej aktualizácie.

Informácie o odstránení

Ak chcete odstrániť túto rýchlu opravu z počítača so systémom Windows Server 2003, Windows XP alebo Windows 2000, použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto súhrnnej aktualizácie obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Server Microsoft Dynamics CRM 4,0

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o distribúcii kont. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Prehľad konta Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Prehľad konta. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o konte Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o konte. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Porovnanie kampaní. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Výkonnosť kampane Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o úlohe v kampani. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnná tabuľka prípadu – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnná tabuľka prípadu. RDL

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o stave faktúry. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbaných kontách. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbávaných prípadoch. RDL

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané prípady. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa konta. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa podrobností o kontakte. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa kontakt. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o predajnom kanáli. RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Predajný kanál. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o aktivite v službe Volume. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Distribúcia kont. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o stave aktivity kampane. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav aktivity kampane Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav aktivity kampane. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Príležitosť kampane odhadovaný výnos – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Príležitosť na vyúčtovanie výnosov z kampane – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zostava podrobností o výkone kampane. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Výkonnosť kampane. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobné informácie o objednávke v kampani. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o odpovedaní na kampaň. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o strate konkurenta na výhru. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Konkurent Win loss. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Stav faktúry. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Faktúra Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Účinnosť zdroja olova. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané kontá. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o zanedbávaných potenciálnych zákazníkoch. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Zanedbávané potenciálnych zákazníkov. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Objednávka Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Produkty podľa podrobností o konte. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Citácia Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Podrobnosti o histórii predaja. RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

História predaja. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Aktivita služby Volume. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Top články vedomostnej databázy – Podrobnosti. RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Top články vedomostnej databázy. RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Súhrnné informácie o používateľoch. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Klient Microsoft Dynamics CRM 4,0 pre Microsoft Office Outlook

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Smerovač Exchangeu systému Microsoft Dynamics CRM 4,0

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Klient migrácie údajov systému Microsoft Dynamics CRM

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Dátový konektor SRS

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Hash

Platforma

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o nástroji rýchla oprava softvéru Microsoft Dynamics CRM a balík s aktualizáciou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

887283 Rýchla oprava softvéru Microsoft Business Solutions CRM a aktualizácia názvov balíkov

Author: smitisha
Writer: lucylu
Tech Reviewer: mmaasjo
Editor: v-andmck

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×