Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Príznaky

Zvážte nasledujúci scenár:

 • Na inštaláciu mnohých aktualizácií vytvoríte sekvenciu úloh na serveri lokality Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2).

  Napríklad postupnosť úloh nainštaluje 80 aktualizácií.

 • Poradie úloh inzerujete do klientskeho počítača.

V tomto scenári postupnosť úloh prestane reagovať, keď sa na obrazovke klientskeho počítača zobrazí správa Stiahnuť poradové číslo<><celkového počtu> aktualizácií.

Poznámky

 • <poradové číslo> je zástupný objekt, ktorý predstavuje číslo aktualizácie aktualizácie, ktorá sa práve sťahuje.

 • <celkový počet> je zástupný symbol, ktorý predstavuje celkový počet aktualizácií, ktoré sú naplánované na stiahnutie.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, pretože zablokovanie nastane, keď sekvencia úlohy načíta umiestnenia obsahu pre aktualizácie.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte nasledujúci balík rýchlych opráv do system center Configuration Manager primárnej lokalite. Tento balík rýchlych opráv nie je možné nainštalovať na sekundárnej lokalite.

Musíte nainštalovať balík rýchlych opráv na serveri lokality a potom nasadiť vygenerované balíky do klientskeho počítača.

Poznámka: Tento balík rýchlych opráv (Sccm2007-sp2-2509007-x86-enu.msi) môžete nainštalovať na server lokality System Center Configuration Manager 2007 SP2, na ktorý je spustená verzia operačného systému Windows založená na verzii x86 alebo x64.

Ďalšie informácie o inštalácii rýchlej opravy System Center Configuration Manager 2007 získate kliknutím na číslo nasledujúceho článku a zobrazí sa článok v databáze Microsoft Knowledge Base:

2477182 System Center Configuration Manager 2007 Hotfix Installation Guidance

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na odstránenie problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Túto rýchlu opravu použite iba v systémoch, v ktorých sa vyskytol tento špecifický problém.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, v hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii sekcia Na stiahnutie rýchlej opravy. Ak sa táto sekcia nezobrazí, odošlite žiadosť na získanie rýchlej opravy do služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné nejaké riešenie problémov, možno budete musieť vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na ďalšie otázky o podpore a problémy, ktoré nespĺňajú podmienky pre túto konkrétnu rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom a podpory spoločnosti Microsoft alebo vytvorenie samostatnej žiadosti o službu nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Formulár "Rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie" zobrazuje jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nezobrazuje, je to spôsobené tým, že pre daný jazyk nie je k dispozícii rýchla oprava.

Požiadavky

Ak chcete túto rýchlu opravu použiť, musíte mať spustenú aplikáciu System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2).

Informácie o databáze Registry

Ak chcete v tomto balíku použiť rýchlu opravu, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Poznámka: Pred inštaláciou tohto balíka rýchla oprava, musíte zavrieť Configuration Manager správcovskej konzoly.

Informácie o náhrade rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádňuje predtým vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

V anglickej verzii tejto rýchlej opravy sa nainštalujú súbory s atribútmi uvedenými v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

System Center Configuration Manager 2007 SP2 informácie o súbore poznámky

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sccm2007ac-sp2-kb2509007-x86-enu.msp

Nevzťahuje sa

594,944

01. február 2010

16:15

Nevzťahuje sa

Updateshandler.dll

4.0.6487.2188

389,992

01. február 2010

16:15

x86

Poznámka: Niektoré ďalšie súbory môžu byť aktualizované z dôvodu závislostí. Binárny kód týchto súborov sa však nezmení.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Ďalšie informácie

Nainštalujte KB2509007 počas sekvencie

úloh Rýchla oprava KB2509007 musí byť nainštalovaný počas konfigurácie konfigurácie Mgr 2007 OSD sekvencie inštalačný Windows a configMgr úlohy. V opačnom prípade sa problém bude vyskytovať aj počas vykonávania sekvencie úloh. Rýchlu opravu nie je možné nainštalovať pomocou úlohy inštalácie softvéru. To by spôsobilo zastavenie klientskej služby ConfigMgr 2007, čo spôsobí zlyhanie sekvencie úloh. 

Ak chcete nainštalovať rýchlu opravu KB2509007 počas sekvencie úloh configMgr 2007 OSD, použite možnosť PATCH= popísanú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

907423 Ako zahrnúť aktualizáciu do počiatočnej inštalácie Systému Management Server 2003 Advanced Client


Na inštaláciu kb2509007 rýchla oprava počas konfigurácie konfigurácie 2007 OSD sekvencie, postupujte takto:

 1. Použite túto rýchlu opravu na serveri lokality.

 2. Po použití rýchlej opravy na serveri lokality sa inštalačné súbory klienta Configuration Manager 2007 aktualizujú tak, aby zahŕňali túto rýchlu opravu do adresára \i386\hotfix\KB2509007\ inštalačných súborov klienta Configuration Manager 2007. Keďže sa aktualizujú klientske inštalačné súbory Configuration Manager 2007, aktualizujte distribučné body, v ktorých sa nachádza inštalačný balík klienta Configuration Manager 2007.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na postupnosť úloh, ktorú je potrebné zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. Kliknite na položky Nastavenie okien a ConfigMgr.

 5. Do poľa Vlastnosti inštalácie zadajte nasledovné:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB2509007\sccm2007ac-sp2-kb2509007-x86-enu.msp"Poznámky

  • Zástupný objekt <Package_ID> predstavuje identifikáciu balíka balíka balíka Configuration Manager 2007 v inštalačnom balíku klienta Configuration Manager 2007.

  • Uistite sa, že ako súčasť cesty zahrniete úvodzovky. Nezahŕňajte však zátvorky, ktoré sa nachádzajú okolo zástupného objektu.

  • Uistite sa, že id balíka balíka balíka inštalácie klienta Configuration Manager 2007 sa používa namiesto balíka ID balíka kb2509007 rýchla oprava balíka.

  • Priečinok vyrovnávacej pamäte _SMSTaskSequence sa bude nachádzať na jednotke, ktorá má najviac miesta na disku. Ak počítač obsahuje viacero jednotiek alebo oblastí, priečinok _SMSTaskSequence môže skončiť na inej jednotke ako jednotke C. V tomto scenári zmeňte cestu tak, aby smerovať na jednotku, ktorá obsahuje priečinok _SMSTaskSequence . Neodporúča sa používať premennú _SMSTSMDataPath v ceste, pretože písmeno jednotky v tejto ceste sa môže v Windows PE vyčísliť inak ako v plnom Windows operačnom systéme.

  • Ako alternatívu k lokálnej ceste, ktorá odkazuje na inštalačné súbory klienta Configuration Manager 2007 v lokálnej vyrovnávacej pamäti postupnosti úloh, môžete zadať cestu UNC, ktorá odkazuje na inštalačné súbory klienta Configuration Manager 2007 v pôvodnom zdroji balíka alebo v distribučnom bode.

  • Overte názov súboru .msp, ktorý sa nachádza v adresári \i386\hotfix\KB\2509007\ inštalačných súborov klienta ConfigMgr 2007. Názov sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia. Ak sa názov líši od názvu súboru .msp, ktorý sa používa v príkazovom riadku PATCH= v tomto kroku, upravte názov zodpovedajúcim spôsobom.

 6. Ak chcete uložiť postupnosť úloh, kliknite na tlačidlo Použiť alebo OK .

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru zobrazíte kliknutím na číslo nasledujúceho článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru spoločnosti MicrosoftPotrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×