Skrytie fyzických jednotiek vo Windows Prieskumníkovi

Autora

Raghu Boddu MVP

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH V KOMUNITE

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEROBIA ŽIADNE VYHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ TU UVEDENÉ. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE A SÚVISIACA GRAFIKA SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO INFORMÁCIAMI A SÚVISIACOU GRAFIKOU VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ÚSILIA, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠENIA. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY NA STRATE POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ DODÁVATELIA BOLI UPOZORNENÉ NA

SÚHRN

Skrytie jednotlivých fyzických alebo vymeniteľných alebo optických jednotiek v mojom počítači je vo Windowse XP možné pomocou položky databázy Registry "NoDrives". Toto je ekvivalentné skrytiu týchto zadaných jednotiek v skupinovej politike v mojom počítači.

ROZLÍŠENIE

Položka NoDrives skryje zadanú jednotku z tohto počítača, Prieskumníka Windowsu a v ponuke Odoslať kam. Prístup k požadovanej jednotke však môžete získať od začiatku, spustiť. Na skrytie požadovanej jednotky môžete použiť zodpovedajúcu hodnotu databázy Registry: odpoveď: 01 00 00 00 B: 02 00 00 00 C: 04 00 00 00 D: 08 00 00 00 E: 10 00 00 00 F: 20 00 00 00 G: 40 00 00 00 H: 80 00 00 00 I: 00 01 00 00 J: 00 02 00 00 K: 00 04 00 00 L: 00 08 00 00 M: 00 10 00 00 N: 00 20 00 00 O: 00 40 00 00 P: 00 80 00 00 otázka: 00 00 01 00 R: 00 00 02 00 S: 00 00 04 00 T: 00 00 08 00 U: 00 00 10 00 V : 00 00 20 00 W: 00 00 40 00 X: 00 00 80 00 Y: 00 00 00 01 Z: 00 00 00 02 prejdite na položku Editor databázy Registry systému Windows. Prejdite na nasledujúcu cestu: HKEY_CURRENT_USER \Software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer na pravej table, vytvorte novú binárnu položku "NoDrives" zadajte zodpovedajúcu binárnu hodnotu. Uložiť a reštartovať Windows.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Poznámka: vykonaním týchto krokov v systéme Windows XP Professional Edition sa odstránia šifrované údaje hesla. Nevykonávajte tieto kroky v prípade, ak máte šifrované heslá.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×