Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • Máte Aktualizácia 2996799 nainštalovaným Intel® Atom™ Processor Z373x série založený počítač so systémom Windows 8.1, Windows RT 8.1 alebo Windows Server 2012 R2.

 • Pripojíte kartu SD do počítača.

 • Režim dlhodobého spánku a potom obnoviť počítač.

V tomto prípade počítač nemôže zadať pripojené úsporného napájania po dlhodobého spánku prepne počítač z aspoň jeden cyklus.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, pretože aktualizácia 2996799 nedokáže spracovať niektoré pakety požiadaviek napájania I/O (Packet) správne.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, vydali sme aktualizáciu Windows 8.1, Windows RT 8.1 alebo Windows Server 2012 R2. Skôr, než nainštalujete túto aktualizáciu, pozrite si požiadavky.

Ako získať túto aktualizáciu

Postup 1: Windows Update

Táto aktualizácia je k dispozícii z Lokality Windows Update.

Metóda 2: Centrum sťahovania softvéru

Tieto samostatné súbory sú k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center.

Operačný systém

Aktualizácia

Všetky podporované verzie systému Windows 8.1 s procesorom typu x86

Download Prevziať balík.

Všetky podporované verzie systému Windows 8.1 s procesorom typu x64

Download Prevziať balík.

Všetky podporované verzie x64 systému Windows Server 2012 R2

Download Prevziať balík.

Poznámka: Aktualizácia Windows RT 8.1 možno získať iba z lokality Windows Update.

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Metóda 3: Súhrnná aktualizácia

Nainštalujte novembra 2014 súhrnná aktualizácia pre Windows RT 8.1, Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2.

Poznámka: Súhrnná aktualizácia opravuje mnoho ďalších otázok, okrem samostatná aktualizácia odstraňuje problém. Súhrnná aktualizácia je väčšia ako samostatné aktualizácie. Preto súhrnná aktualizácia trvá dlhšie prevziať.

Informácie o aktualizácii

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte najprv nainštalovať aktualizáciu 2919355 Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Ďalšie informácie

Globálna verzia tejto aktualizácie alebo tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch Windows 8.1, Windows RT 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 a poznámky

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2". Súbory MUM, MANIFEST a priradené súbory katalógov zabezpečenia (.cat) sú veľmi dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Intelpep.sys

6.3.9600.17396

36,160

13-Oct-2014

02:47

x86

Pdc-mw.ptxml

Nevzťahuje sa

4,498

21-Aug-2013

23:40

Nevzťahuje sa

Pdc.sys

6.3.9600.17396

76,096

13-Oct-2014

02:47

x86

Dumpsd.sys

6.3.9600.17396

131,392

13-Oct-2014

02:47

x86

Sdbus.sys

6.3.9600.17399

199,488

13-Oct-2014

02:47

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Intelpep.sys

6.3.9600.17396

39,744

13-Oct-2014

02:43

x64

Pdc-mw.ptxml

Nevzťahuje sa

4,498

22-Aug-2013

06:45

Nevzťahuje sa

Pdc.sys

6.3.9600.17396

86,336

13-Oct-2014

02:43

x64

Dumpsd.sys

6.3.9600.17396

153,920

13-Oct-2014

02:43

x64

Sdbus.sys

6.3.9600.17399

238,912

13-Oct-2014

02:43

x64

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 ARM

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Pdc-mw.ptxml

Nevzťahuje sa

4,498

21-Aug-2013

23:34

Nevzťahuje sa

Pdc.sys

6.3.9600.16453

77,664

01-Nov-2013

08:07

Nevzťahuje sa

Dumpsd.sys

6.3.9600.17399

128,840

13-Oct-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Sdbus.sys

6.3.9600.17399

200,520

13-Oct-2014

02:37

Nevzťahuje sa

Informácie o ďalších súboroch pre Windows 8.1 Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2


Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,205

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_e5af93586b7bed7c04af186cb877d4a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_9ad2d76351b30de7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_intelpep.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_593e95ee44b53651.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,113

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:55

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-pdc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_3bcccf4377d16fb4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

88,631

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:55

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_067c9c08e5f45b5d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,728

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:55

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 s procesorom typu x64

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Amd64_523f0c2d5100de9be5cf0f8a314b206e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_4a754432687d33dc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

695

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_intelpep.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_b55d3171fd12a787.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,117

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-pdc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_97eb6ac7302ee0ea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

88,635

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_629b378c9e51cc93.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 732

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,428

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 ARM

Vlastnosť súboru

Hodnota

Názov súboru

Arm_d93f6b4ad16627d7ee4e0c9ac4aecd33_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_4e509be2c2be094e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

691

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Arm_microsoft-windows-pdc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_3bcf419b77ce8e7a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

88,631

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Arm_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17399_none_067f0e60e5f17a23.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,728

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,205

Dátum (UTC)

13-Oct-2014

Čas (UTC)

02:52

Platforma

Nevzťahuje saOdkazy

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácii softvéru nájdete v článku informácie o štandardnej terminológii použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft.

Produkty tretích strán, ktorými sa zaoberá tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, implicitnej alebo inej, týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×