Test WinSAT zlyhá vo Windows 7

Príznaky

Pozrite si nasledujúce scenáre:

Scenár č. 1

 • Máte počítač so systémom Windows 7.

 • Počítač má procesor, ktorý má viac ako 16 megabajtov (MB) vyrovnávacej pamäte L3.

 • Spustíte program Windows Experience Index.

V tomto scenári sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Nedá sa zmerať výkon pamäte systému

Scenár č. 2

 • Máte počítač so systémom Windows 7.

 • Počítač má procesor, ktorý má viac ako 16 MB vyrovnávacej pamäte L3.

 • Spustíte úplný Windows systému (WinSAT) alebo test winsat iba pamäte (Winsat.exe mem).

V tomto scenári je test neúspešný a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Veľkosť medzipamäte je príliš veľká. Max je 32 MB

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, pretože hard-coded buffer size limitation is 32 MB. Tento problém sa vyskytne pri všetkých procesoroch, ktoré majú vyrovnávaciu pamäť L3 väčšiu ako 16 MB, keď procesory urobia test pamäte.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená na odstránenie iba problému popísaného v tomto článku. Túto opravu s rýchlou opravou používajte iba v systémoch, v ktorých sa vyskytol problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak teda tento problém nemá vážne vplyv na vás, odporúčame počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii časť Stiahnutie rýchlej opravy. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu a získajte rýchlu opravu.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak sa vyžaduje riešenie problémov, možno bude potrebné vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na ďalšie otázky podpory a problémy, ktoré sa nevzťahujú na túto konkrétnu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo samostatnú žiadosť o službu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Vo formulári Na stiahnutie rýchlej opravy, ktorý je k dispozícii, sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nevidím, je to spôsobené tým, že rýchla oprava pre tento jazyk nie je k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto opravu, musíte byť spustený Windows 7 alebo Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Ďalšie informácie o tom, ako získať balík Windows 7 Service Pack, zobrazíte kliknutím na číslo článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre Windows 7 a pre Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť opravu v tomto balíku, nie je potrebné vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o výmene rýchlych opráv

Táto rýchla oprava nenahrádza predtým vydanú opravu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto rýchlej opravy nainštaluje súbory, ktoré majú atribúty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Windows informácie o súbore 7

Dôležité Windows balíkov 7 a Windows Server 2008 R2 sú zahrnuté v rovnakých balíkoch.

 • Súbory, ktoré sa vzťahujú na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a vetvu služby (LDR, GDR), možno identifikovať preskúmaním čísel verzií súboru, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Vetva služby

  6.1.760
  0.
  16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760
  0.
  21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760
  1.
  17xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Vetvy služby GDR obsahujú iba tie opravy, ktoré sú široko vydané na riešenie veľmi dôležitých problémov. Vetvy služby LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv rýchle opravy aj rýchle opravy.

 • Súbory MANIFESTu (.manifest), ktoré sú nainštalované pre každé prostredie, sú samostatne uvedené v časti Ďalšie informácie o súbore pre Windows 7". Súbory MANIFEST a súbory súvisiace s katalógom zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógu zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Winsat.exe

6.1.7600.16926

3,367,424

08-Dec-2011

05:35

x86

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:48

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7600.21105

3,367,424

08-Dec-2011

05:33

x86

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:48

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7601.17738

3,367,936

08-Dec-2011

05:35

x86

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:48

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7601.21875

3,367,936

08-Dec-2011

06:02

x86

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:48

Nevzťahuje sa

Pre všetky podporované verzie x64 vo Windows 7

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Winsat.exe

6.1.7600.16926

3,957,760

08-Dec-2011

06:21

x64

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:09

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7600.21105

3,957,760

08-Dec-2011

06:24

x64

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:09

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7601.17738

3,958,272

08-Dec-2011

06:32

x64

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:09

Nevzťahuje sa

Winsat.exe

6.1.7601.21875

3,958,272

08-Dec-2011

06:11

x64

Vlašove.prx

Nevzťahuje sa

3,922

10-jún-2009

21:09

Nevzťahuje sa

Alternatívne riešenie

Ak chcete tento problém obísť, môžete veľkosť medzipamäte obmedziť na 32 MB alebo menej pomocou prepínača -buffersize.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o systéme WinSAT nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Konfigurácia výsledkov systému WinSATĎalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete po kliknutí na nasledujúce číslo článku, ktorý sa zobrazí v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch

Ďalšie informácie o súbore pre Windows 7

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Update-bf.madam

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,268

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.už

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,315

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_38ae5b395024ee19734e926090295796_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21875_none_ed936ee44dfdc957.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5d43a069d3f3e29b208d98230d604ac8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16926_none_e64f36425271fa4f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_924f9307cdb16c276188e3ad07552722_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21105_none_503021f35a895096.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_e30a14c4e91ab9455f149775f3ac779c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17738_none_4d60b457932c9b0e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

715

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16926_none_7bad3932187bef06.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,455

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

06:13

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21105_none_7c4b4dad318a70d9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,455

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

06:11

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17738_none_7d8ac6e015a8a991.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,455

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

06:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21875_none_7de6231d2ee96d1a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,455

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

06:36

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému x64 Windows 7

Názov súboru

Amd64_3d09adb2ec8cba81e9c4050779cbcc32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21105_none_d285fc0c19c7fd95.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_43ef71aafe94136dc9423db6d1408347_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16926_none_f0f82550c780597b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_71a4f429924659d3348f181841a5ffca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17738_none_32c25878fdaa673c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_aec5935c9c3325cd8d5c6a570f9178ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21875_none_65ee9ec2beb382d3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

719

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16926_none_d7cbd4b5d0d9603c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,459

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

07:03

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21105_none_d869e930e9e7e20f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,459

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

07:02

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17738_none_d9a96263ce061ac7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,459

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

07:13

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-w.. ystemassessmenttool_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21875_none_da04bea0e746de50.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,459

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

07:33

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update-bf.madam

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,284

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Update.už

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,331

Date (UTC)

08-Dec-2011

Time (UTC)

17:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×