Tlačové úlohy sa stratia alebo zlyhá v Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0 v systéme Windows

Príznaky

Problém 1

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Máte server so systémom Windows Server 2012 R2 systémom Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 s procesorom, so službami vzdialenej pracovnej plochy.

  • Máte klienta so systémom Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7.

  • Môžete nainštalovať ovládač XPS-založené tlačiarne vytlačiť na lokálnej tlačiarni XPS na Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7 klienta.

  • Môžete zakázať Remote Desktop ľahko tlačiť skupinovej politiky nastavenie na serveri služby vzdialenej pracovnej plochy a potom nainštalovať ovládač tlačiarne XPS so systémom.

  • Môžete presmerovať tlač na lokálnej tlačiarni XPS na strane klienta.

  • Pripojíte sa na server Remote Desktop Services, ktorý používa presmerovanej tlačiarne a potvrdíte, že presmerovanej tlačiarne na serveri používa ovládač tlačiarne XPS-založené namiesto ovládač tlačiarne vzdialenej pracovnej plochy ľahko tlačiť.

  • Pokúšate sa vytlačiť prácu.


V tomto prípade tlačovej úlohy sa stratí a nič sa nevytlačí.

Problém 2

Keď spustíte aplikáciu v Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) 2.0 v systéme Windows 7, aplikácia zlyhá.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, pretože neočakávane sa odstráni údaje, ktoré sa odosielajú zo servera so systémom služieb vzdialenej pracovnej plochy na klientskom počítači.

Riešenie

Na vyriešenie tohto problému Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2, nainštalujte aktualizáciu 2919355.

Na vyriešenie tohto problému v systéme Windows 8 alebo Windows Server 2012, nainštalujte súhrnnú aktualizáciu 2928678, alebo nainštalujte rýchlu opravu popísanú v tomto článku.

Na vyriešenie týchto problémov v systéme Windows 7, nainštalujte rýchlu opravu popísanú v tomto článku.

Informácie o aktualizácii Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Ďalšie informácie o možnostiach získania aktualizácie 2919355 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

Windows RT 8.1 Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 aktualizácie apríli 2014

Aktualizovať informácie pre Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie informácie o možnostiach získania súhrnnú aktualizáciu 2928678, po kliknutí na nasledovné číslo článku nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

Windows RT, Windows 8 a Windows Server 2012 súhrnná aktualizácia: marec 2014

Rýchla oprava informácie pre Windows 8 a Windows Server 2012, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft Support. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Poznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Windows 8, Windows Server 2012 alebo Windows 7 nainštalovaný.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows 8 a Windows Server 2012 a poznámky

Dôležité upozornenie: Windows 8 a Windows Server 2012 rýchle opravy sú súčasťou rovnakých balíkov. Avšak iba "Windows 8" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

  • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8 a Windows Server 2012". Súbory MUM, MANIFEST a priradené súbory katalógov zabezpečenia (.cat) sú veľmi dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8 pre procesory typu x86

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Odkazy

Informácie o , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×