Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania: 21. 1. 2021

Verzia: Zostava operačného systému17763.1728

Dôležité:  8.12.2020
Adobe Flash Player bol 31. decembra 2020 mimo podpory. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukončenie podpory pre Adobe Flash 31. decembra 2020. Adobe začal blokovať spustenie obsahu flashu v prehrávači Flash Player 12. januára 2021. Ďalšie informácie nájdete na stránke všeobecných informácií o programe Adobe Flash Player EOL

17.11.2020
Informácie o terminológii aktualizácií Windowsu nájdete v článku o typoch aktualizácií Windowsu a typoch mesačných kvalitatívnych aktualizácií. Ak chcete zobraziť ďalšie poznámky a správy, pozrite si domovskú stránku histórie aktualizácií Windows 10 verzie 1809.

 Stručný prehľad

 • Aktualizácie problém s niektorými špeciálnymi kombináciami klávesov používanými v editoroch DaYi, Yi a Array IME, ktoré môžu spôsobiť, že aplikácia prestane fungovať. 

 • Aktualizácie problém, ktorý zobrazuje prázdnu obrazovku uzamknutia po prepnutí zariadenia z režimu dlhodobého spánku.

 • Aktualizácie problém, ktorý vám bráni otvoriť dokument, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche Windowsu, a vygeneruje chybu Názov adresára je neplatný.

 • Opravuje historické informácie o letných letných časoch (DST) palestínskej samosprávy.

 • Aktualizácie problém, ktorý nedokáže zobraziť položku Extrahovať všetko v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor ZIP, ktorý je len online.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Umožňuje správcom vypnúť samostatný Internet Explorer pomocou skupinová politika a zároveň naďalej používať režim IE prehliadača Microsoft Edge.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď je pri kopírovaní používateľského profilu začiarknuté políčko Povinný profil.

 • Rieši problém s niektorými špeciálnymi kombináciami klávesov používanými v editoroch DaYi, Yi a Array IME, ktoré môžu spôsobiť, že aplikácia prestane fungovať.

 • Rieši problém, ktorý zobrazuje prázdnu obrazovku uzamknutia po prepnutí zariadenia z režimu dlhodobého spánku.

 • Rieši problém, ktorý vám bráni otvoriť dokument, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche Windowsu, a vygeneruje chybu Názov adresára je neplatný. Tento problém sa vyskytuje po zmene umiestnenia pracovnej plochy na karte Umiestnenie v dialógovom okne Vlastnosti pracovnej plochy (Prieskumník > Tento počítač > desktop).

 • Opravuje historické informácie o letných letných časoch (DST) palestínskej samosprávy.

 • Rieši problém s nemeckými prekladmi stredoeurópskeho času.

 • Pridá podporu pre ovládací prvok sériového čísla pomocou databázy Registry.

 • Zobrazí upozornenie používateľovi, keď sa správca prihlási do služby správy mobilných zariadení (MDM), ako je napríklad Microsoft Intune, na vyhľadanie umiestnenia spravovaného zariadenia.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje neočakávaný reštart systému z dôvodu 0xc0000005 kódu výnimky (porušenie prístupu) v LSASS.exe; chybný modul je webio.dll.

 • Rieši pretekanie pamäte na serveroch s Windowsom, ktoré sú nakonfigurované ako radiče domény služby Active Directory. Tento problém sa vyskytuje, keď sa Centrum distribúcie kľúčov (KDC) pokúsi načítať názov klienta služby pre používateľa (S4U) počas overovania certifikátu.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať zobrazenie čiernej obrazovky alebo oneskorenie prihlásenia do počítačov pripojených k hybridnej službe Azure Active Directory. Okrem toho neexistuje prístup k login.microsoftonline.com.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že proces LSASS.exe vyteká pamäť na serveri, ktorý je pri zapnutí protokolu Kerberos Armoring (Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST) vystavený veľkému zaťaženiu overovania.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie prestane fungovať pri nasadzovaní Configuration Manager Microsoft Endpoint, ak je v zariadení zapnutá funkcia AppLocker.

 • Rieši problém, ktorý spôsoboval zlyhanie nasadenia funkcie BitLocker v tichom režime s chybovým 0x80310001. Tento problém sa vyskytuje pri nasadzovaní šifrovania BitLocker do zariadení pripojených k hybridnej službe Azure Active Directory (Azure AD).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že LSASS.exe prestal fungovať z dôvodu súbehu, ktorý má za následok dvojitú voľnú chybu v kanáli Schannel. Kód výnimky je c0000374 a denník udalostí zobrazuje udalosť Schannel 36888, kód závažnej chyby 20 a stav chyby 960. Tento problém sa vyskytuje po inštalácii aktualizácií Windowsu od septembra 2020 a novších verzií.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobovať, že systémy, ktoré používajú funkciu BitLocker, prestanú pracovať s chybovým 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR).

 • Rieši problém, pri ktorom subjekt v dôveryhodnej oblasti MIT nezískal lístok služby Kerberos z radičov domény služby Active Directory (DC). Tento problém sa vyskytuje v zariadeniach, ktoré nainštalovali Windows Aktualizácie, ktoré obsahujú ochranu CVE-2020-17049 a nakonfigurovali perfromTicketSignature na verziu 1 alebo novšiu. Tieto aktualizácie boli vydané od 10. novembra 2020 do 8. decembra 2020. Akvizícia vstupeniek tiež zlyhá s chybou "KRB_GENERIC_ERROR", ak volajúci predložia PAC-menej ticket Granting Ticket (TGT) ako dôkaz lístok bez poskytnutia USER_NO_AUTH_DATA_REQUIRED vlajky.

 • Rieši problém so správcom úloh, ktorý nesprávne označuje, že v systéme sa nachádza dvojnásobný počet procesorov (počet soketov).

 • Rieši problém s vyrovnávacou pamäte HTTP, ktorý zasahuje do režimu kiosku, ktorý sa zameriava na Azure AD skupiny.

 • Zlepšuje možnosť služby automatického zisťovania webového servera WinHTTP ignorovať neplatné URL adresy protokolu Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD), ktoré vracia server SQL (Dynamic Host Configuration Protocol).

 • Rieši problém s zaplavením pravidla vloženia v službe SDN (networking) definovanej softvérom.

 • Rieši problém s používaním Windows Defender Application Control (WDAC) a spustením súboru, keď je zapnutý spravovaný inštalátor (MI) alebo Intelligent Security Graph (ISG). Teraz môžete použiť funkciu fsutilna vyhľadanie $KERNEL. SMARTLOCKER. ORIGINCLAIM extended-attribute (EA) v súbore. Ak je táto EA prítomná, potom mi alebo ISG môže spustiť súbor. Funkciu fsutil môžete použiť spolu s povolením diagnostických udalostí ISG a MI.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď sa v virtuálnych počítačoch vo virtuálnych počítačoch spustí snímka služby VSS (Volume Shadow Copy Service), ktorá obsahuje zväzky systému pružných súborov (ReFS). Spustená snímka VSS zlyhá s časovým výkazom a zabráni prístupu k hlasitosti ReFS na 30 minút.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje aplikácii, ktorá bola zablokovaná hydratačnými súbormi, pokračovať v hydratovaní súborov v niektorých prípadoch.

 • Rieši problém s webovými aplikáciami, ktoré používajú predletové zdieľanie zdrojov medzi zdrojmi (CORS) v porovnaní s koncovými bodmi tokenu Active Directory Federation Services (ADFS) (ADFS). Tieto webové aplikácie môžu náhle prestať fungovať, keď volajú ADFS z externých sietí.

 • Rieši problém s nastaveniami šablóny na správu, ktoré ste nakonfigurli pomocou objektu skupinová politika (GPO). Keď zmeníte hodnotu nastavení politiky na MOŽNOSŤ NENAKONFIGUROVANÉ, systém bude naďalej používať predchádzajúce nastavenia namiesto ich odstránenia. Tento problém sa vyskytuje po inštalácii aktualizácií z júna 2020 alebo novšej verzie a je najvýraznejší v roamingových používateľských profiloch.

 • Rieši problém, ktorý nedokáže zobraziť položku Extrahovať všetko v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor ZIP, ktorý je len online.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia lokality Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4493509 sa v zariadeniach s nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi môže zobraziť chyba 0x800f0982 – PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.

Tento problém riešia aktualizácie vydané 11. júna 2019 a novšie. Odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie zabezpečenia pre vaše zariadenie. Zákazníci, ktorí inštalujú Windows Server 2019 pomocou médií, by si mali pred inštaláciou jazykového balíka alebo iných voliteľných súčastí nainštalovať najnovšiu aktualizáciu serviceing Stack Update (SSU ). Ak používate Centrum služieb pre multilicencie (VLSC), získajte najnovšie dostupné médiá pre Windows Server 2019. Správne poradie inštalácie je nasledovné:

 1. Inštalácia najnovšej predpokladu SSU, aktuálne KB5005112

 2. Inštalácia voliteľných súčastí alebo jazykových balíkov

 3. Inštalácia najnovšej kumulatívnej aktualizácie

Poznámka Aktualizácia zariadenia zabráni tomuto problému, ale nebude mať žiadny vplyv na zariadenia, ktoré už majú tento problém vplyv. Ak sa tento problém nachádza vo vašom zariadení, na jeho opravu budete musieť použiť postup alternatívneho riešenia.

Alternatívne riešenie:

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení jazyka vstupu a zobrazenia v Windows 10.

 2. Kliknite na položku Skontrolovať Aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019 alebo novšiu. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windows 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problém nezmierni, použite funkciu inovácie na mieste. Pokyny nájdete v téme Ako vykonať inováciu na mieste vo Windowse a vykonať inováciu systému Windows Server na mieste.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Všeobecné informácie o SSU nájdete v téme Aktualizácie zásobníka údržby a zásobník údržby Aktualizácie (SSU): Najčastejšie otázky.

Ak používate Windows Update, automaticky sa vám ponúkne najnovšia SSU (KB4598480). Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Prejdite na Windows Update Nastavenia > Aktualizovať & zabezpečenie>. V oblasti Voliteľné aktualizácie, ktorá je k dispozícii, nájdete prepojenie na stiahnutie a inštaláciu aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v katalógu služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch 

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré sú k dispozícii v tejto aktualizácii, stiahnite si informácie o súbore pre kumulatívnu aktualizáciu 4598296.

PoznámkaNiektoré súbory chybne obsahujú v stĺpci Verzia súboru CSV výraz "Nedá sa použiť". Môže to viesť k nesprávnym pozitívnym alebo nesprávnym negatívnym výsledkom pri používaní niektorých nástrojov tretích strán na detekciu skenov pri overení zostavy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×