Vyhľadanie sériového čísla počítača

Autora

Yuval Sinam MVP

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH V KOMUNITE

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEROBIA ŽIADNE VYHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ TU UVEDENÉ. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE A SÚVISIACA GRAFIKA SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO INFORMÁCIAMI A SÚVISIACOU GRAFIKOU VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ÚSILIA, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠENIA. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY NA STRATE POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ DODÁVATELIA BOLI UPOZORNENÉ NA

SÚHRN

Nasledujúci článok vám pomôže nájsť sériové číslo počítača

Tipy 

Ak chcete načítať sériové číslo počítača, použite jednu z metód nižšie: 1. Použitie buide v príkazeWMIC: "WMIC BIOS Get SerialNumber" Tip: môžete použiť príkaz "WMIC csproduct GET Name" na načítanie modelu lokálneho počítača.   2. Pomocou skriptu vbs: pri chybe životopisu Next Dim strComputerstrComputer = InputBox ("zadajte názov počítača:") nastavte objWMIService = GetObject ("winmgmts:" & "{impersonationLevel = imitátore}! \ \" & strComputer & "\root\cimv2") nastavte colSMBIOS = objWMIService. ExecQuery ("Select * from Win32_SystemEnclosure") pre každú objSMBIOS v ColSMBIOSMsgBox strComputer & ":" & objSMBIOS. SerialNumberNext  

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×