Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • Máte počítač so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.

 • Používate softvérom prideliť súvislej pamäte MmAllocateContiguousMemory alebo MmAllocateContiguousMemorySpecifyCache API.


V tomto prípade prideľovanie pokus zlyhá a chyba "STATUS_NO_MEMORY" sa generuje pri spustení počítača.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu problém v algoritmus vyhradenie pamäte v jadre systému Windows NT. To spôsobuje fragmentácia fyzickej pamäte, a preto môže zlyhať proces prideľovania súvislej pamäte.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft Support. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Service Pack 1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nainštalovaný.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a poznámkyDôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú súčasťou rovnakých balíkov. Rýchle opravy na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Priečinok služby

  6.1.760
  1. 17xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  21 XXX

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  22 XXX

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nevzťahuje sa

3,013

30-Aug-2014

02:03

Nevzťahuje sa

Appid.sys

6.1.7601.22788

50,688

30-Aug-2014

00:55

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22788

50,688

30-Aug-2014

01:48

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22788

29,696

30-Aug-2014

01:48

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.17514

50,176

20-Nov-2010

12:21

x86

Winload.exe

6.1.7601.22730

521,384

28-Jun-2014

00:22

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Winload.exe

6.1.7601.22730

521,384

28-Jun-2014

00:22

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

28-Jun-2014

00:22

x86

Driver.stl

Nevzťahuje sa

4,186

26-Jun-2014

22:21

Nevzťahuje sa

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

12-Apr-2014

02:06

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.17514

50,176

20-Nov-2010

12:21

x86

Winload.exe

6.1.7601.22730

521,384

28-Jun-2014

00:22

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22788

456,272

30-Aug-2014

01:50

x86

Winload.exe

6.1.7601.22730

521,384

28-Jun-2014

00:22

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22788

456,272

30-Aug-2014

01:50

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22788

3,975,104

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22788

3,919,296

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

05-May-2012

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22788

400,896

30-Aug-2014

01:49

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nevzťahuje sa

3,013

30-Aug-2014

02:29

Nevzťahuje sa

Appid.sys

6.1.7601.22788

62,464

30-Aug-2014

01:08

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22788

58,880

30-Aug-2014

02:14

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22788

34,304

30-Aug-2014

02:14

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.17514

63,488

20-Nov-2010

13:27

x64

Winload.efi

6.1.7601.22788

693,176

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winload.exe

6.1.7601.22730

619,056

28-Jun-2014

00:21

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22788

617,376

30-Aug-2014

02:16

Nevzťahuje sa

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Winload.efi

6.1.7601.22788

693,176

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winload.exe

6.1.7601.22730

619,056

28-Jun-2014

00:21

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22788

617,376

30-Aug-2014

02:16

Nevzťahuje sa

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

28-Jun-2014

00:21

x64

Driver.stl

Nevzťahuje sa

4,186

26-Jun-2014

22:22

Nevzťahuje sa

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:31

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.17514

63,488

20-Nov-2010

13:27

x64

Winload.efi

6.1.7601.22788

693,176

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winload.exe

6.1.7601.22730

619,056

28-Jun-2014

00:21

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22788

571,320

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winresume.exe

6.1.7601.22788

533,200

30-Aug-2014

02:16

x64

Winload.efi

6.1.7601.22788

693,176

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winload.exe

6.1.7601.22730

619,056

28-Jun-2014

00:21

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22788

571,320

30-Aug-2014

02:17

Nevzťahuje sa

Winresume.exe

6.1.7601.22788

533,200

30-Aug-2014

02:16

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22788

5,552,056

30-Aug-2014

02:17

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

296,960

05-May-2012

08:17

x64

Srclient.dll

6.1.7601.21988

50,176

05-May-2012

08:18

x64

Srcore.dll

6.1.7601.22788

503,808

30-Aug-2014

02:14

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22788

50,688

30-Aug-2014

01:48

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22788

3,975,104

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22788

3,919,296

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nevzťahuje sa

3,013

30-Aug-2014

01:41

Nevzťahuje sa

Appid.sys

6.1.7601.22788

131,584

30-Aug-2014

00:44

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22788

116,736

30-Aug-2014

01:25

IA-64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22788

39,424

30-Aug-2014

01:25

IA-64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

282,624

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22788

74,240

30-Aug-2014

01:25

IA-64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.17514

154,112

20-Nov-2010

10:28

IA-64

Winload.efi

6.1.7601.22788

1,840,568

30-Aug-2014

01:28

Nevzťahuje sa

Winload.efi

6.1.7601.22788

1,840,568

30-Aug-2014

01:28

Nevzťahuje sa

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

28-Jun-2014

00:19

IA-64

Driver.stl

Nevzťahuje sa

4,186

26-Jun-2014

22:20

Nevzťahuje sa

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

94,720

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22788

11,122,104

30-Aug-2014

01:28

IA-64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Smss.exe

6.1.7601.22653

207,872

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22788

50,688

30-Aug-2014

01:48

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22788

3,975,104

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22788

3,919,296

30-Aug-2014

01:53

Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

X86_065df5e99f53a8321775c792bf22ef98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6b9889bbfd58ad79.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0790876d1401cdb31a8b67252921a2d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_16ac3ae285b1e697.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0971a5ec38ae78cc67fccaaff6ee239e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_42927091a959683c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0efd094b32cbe6cfc49362f600e6b748_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9b9d2b7ad2603da6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

722

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_0f35080c36f15d909a19c20469cbcdfa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e01aceb7e78241db.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_118913407541044d75a92910986b6754_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_818160f3bf5d1f36.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_17d78f1e51e9dc699d6bd7e7e9d810ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_2e8edc2db74cbcb3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_19eeda749ff7c72e3f002c32491be3be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9d605255249a5ef6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1413

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1a4abe29ec5d900284770952eb312a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3084464d75675fce.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1edf69b1995b44ac9c7eda43a6da23a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d0240a178a83d05e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1f18c2c1300dccf9d018eff89ab8e8bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_29106f18c53270d3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_1f4faf025f15a2c4449c6dfd4b7f8b4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_381a939bde5fb225.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_2429c22822a05544d01a604c4d837ed9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_982f0863ac730e45.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_256cd004be4fc5dfe6660b0afe0b92ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_08019270239397e7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_2ab5c1b18c26f5864d043bd26a271595_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e135d40dc507ca3d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_338f55329e366dce3082eff3c3756ed7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b4eb13cfdd571d88.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 068

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_345320e05056010fd4cf5cbfc6d222df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_7b2ba1513cc74330.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3795ccd9592b5a94404bf64273869d53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_320d3e6346359c5e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3b41fe80a151794d52853aa31eeacbf0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0a5dbcc5da245f4b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3b926073e70ed06828bdc154f5db59da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e1222b1b2a364971.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3ee7babb92ecbc60906eaa1491802105_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9143224e83d4b13b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_3f815b55c07c2999fc980cf4adff2942_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_79d7b1a51cfc66d1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_48fac7f5ce24f3aa58c595926575fdcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_147b593654ed1ef0.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_4902f54f9230ec10e47c29256bc923e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a74509169b4e5596.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_4c4d44c24d37f97530c7efa96f0cb899_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_64b76b4cd0642a23.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_4c5c6fd10f8842574b64657592b1d624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5571603a1560e1a2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_500d28bd9ed4ed00c60aa8ad76e859a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ec547e9c8713c9f7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_50b5df6fb1e947a7ea9583e624d2401d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_674a892d85c21640.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,074

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5378784eff40235b2760b74d1ce9754e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_128b3663fca7d0e7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5e1971bedb2f3b184b01545790f674a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4a78ed0794726351.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_5e44cfdda4585087862cbeba1c7c8d15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8a0cd59c73b0a2c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,371

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_64d32dcc1a3f8a0580bd1e23a92a7599_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3f6ab0075f9d9035.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_66ee3d7d63b6014916e2d921f50b9838_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d9a8aeb29b2c7beb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,721

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_6afac3732dfed982eeff5c2065a9633d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c8ddb813b8991bb2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_765f24d10f95a89c840f7d7c39109aca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d401ec63335c2069.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_77bd6d7fb49c5af75f6f4bed908cc921_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_288e3c3f7bd5c3d6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_7c1fcacef100015dfdeedb819e0525cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4e22aea3207a83f9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_7cce0994a6f32d5b3b792d7936493041_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0debbed3c5ec6a53.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_8e24a36133eecd3f420a10b8d58161f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_97f6d9ccbc503022.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_8f0608380d466304bf392882e8e70eb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0c3f0c1d3b8a44ca.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_939e57979c97723b92396edd9bc426df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6aefec25659fb2e3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_986330f39bf7de29a2cc68d5b523e262_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_fa5906783662141e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_9d4a3cc468870c08410fb0ddc1d9187c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8081d76b75b1d569.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 708

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_9ed94f7ce85a11f0fde33a39f49984ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_53a39e26ce8adc7c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_a0553b99c7b09b626c2904b66491eaf7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_92339cb8f24d1819.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_a955938aa8dd086234f0342d9605bd80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_af04ccf1ef3cc8db.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_af1b2df956bc38a591a798d67af5e3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ba7e9c62371c5586.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_b7142baee48d919440497ba1f8470211_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_691047c1214dfa76.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

693

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_b77903d7cf27897abcca44dfbb113423_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_56ad699d65a627c2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_be9964281dedb4852cc5d4132ee7ae93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_92277dfecbf6f8b1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_bf52db6ba579b25300197c695d98dd68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_29dcd894ee3e7e47.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_c2391cf80ed7f8b37cf1eabdd9357924_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d7d53d2463e8df51.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_c3cd37a0a89cb50572ec6ca14098f2a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_33d142924739ba34.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_c7991ebd0ddabd7513e037368ff6bd64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_fb6fbaf816162468.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_cb428936162a86d1f4ef2a0b40283fc5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0efbc754635661ae.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_d3e54ada037abba092e07047826c91b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0a16f197d07dca9a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

706

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_d4374960e8108d1ede67f00d27e85dd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_68f4e33744811c5b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_daa17122d73b2c65f40281ccd2948489_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_22b7a6ba346a1bdb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_dec35c271ad7dff16af83716a6ed8d9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_765d03cd2e9e01b7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_e0a2b076cbfa0c8411ed48d0284a10a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_de4843566ab4c642.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

724

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_e5beecd2fa9409756ab2805edfa9a9db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_12c627e8c0335396.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,437

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_e9bf2de11d8fde2055cd17cf6993a6aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_f63c3f545e6cf30f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

701

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ee0ef796efce58adc7cdbdff5e54377a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_11171f46ed9de253.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_eef509cdbb59a171c2f9a3d6b44c3bb6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_f02c1ee4f1cebe20.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ef57b3516d4ed233072bdb1b0c0b39a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_2ee4ba3b88d07dc5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_ef57cd58480bfc0da196c38282b638b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_7e9c12bb826be5cc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_f7783678352ef86d0a8f8f8b1a651d08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_95d8003d7c6aed3d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_f9b9e36d31af6b5aec017561d1d4197f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8e1211777e914cd6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_fd0310cd5ff5488127147b1d9d99cf06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_52a281d34eca19f3.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 084

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_599553d429bc4496.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,227

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6b81dab3045f96a9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,547

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5d6ffdbae43bd8d8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,224

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a2c134c67c54dcd6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,422

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_cbd07a8e1cf29a59.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,514

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_48d54da7498de089.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,572

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4237d26ae22c3604.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,249

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:09

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6e79a5292bb80af8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,151

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ae83eb8590c6984a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

27,700

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22788_none_9ff467cb1bad4119.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

27,734

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_492913702ad3f6b9.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,366

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:43

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_018677d0dd7593409a506c4de3ff5e19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3a1f57fed73150aa.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_056f2332f1c06df20998dfcd99f1b98e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ca972f187b4b1ada.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_078a0e5aafd5ad44c980947a21d37f97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0e562f8302193b05.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 036

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_097fbbfc66d9c252182f25a011e415fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_f7395149f7f09984.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_0a9b673719f79ac2e3dcb7e13a1326ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_026c401a3b98f9f2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1320cc1dea135a3a31daea0457d009ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a8326f9871dfd4da.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1413b8bc0ce6d1d9f30845eb66a66acc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8b7d47e550549100.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_161d034b2671088a8671cb2af94bd61e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a0bb19d60b218e98.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_18267e78ae0c44764dfc6e6f6d550373_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8f59152aa795b8a8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 062

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1c8344856282823b60a48c29340cbe59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_56b0c94d0a146514.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,080

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_24050d21ecb9dd4bab27ba3f78c0bfad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_eaec037adf2a505b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2747849bbcfee08cc09d868a0b3828a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_92feea1df66df644.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2c8deb04e5277c2002585ebc49be1b92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_33dcb1e527f3de70.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2da7549eb829b9774808a046d38a02a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e410b10098966e6c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_2f91b406e653acf164de4e68bfc87791_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_67796ba24df39e46.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_31ee04eacb687dc74388047e33e8f414_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_03dede16478ed544.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_34c39f3e560229c4d0d3df63e90e0ca3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_00f45d4f4d7e0a34.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

705

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_38c04d4f4894077efadc2f7c7ec4a287_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ec912b2bc77ee1ee.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_3a92e0cbfabadfc128d0bbead3c43605_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0d12e7d4a64d0c0c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_43172b2a84e3ceb3e413566ba932b323_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9e5e796c4307707b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4396dc14aa6f38e76ce7a3a57d7de40b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c9bef4f8510a0c24.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4769c1afc710ecf892dfb5abd70df754_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8259dfa38e834acd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

698

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_4810f9143296d6bf59df43de4f18283b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_f16c12edf2575c7c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

726

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_57414c340efef265c2cbdec4da09e77a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4ab08e98f2b6b6cb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_5bc175aeabecab81ea0088fbb70e6121_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6a5f560107c5b413.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_5cc8c74fad471b1e97e7abc2734dd1e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_80973c4b349ed3b2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_60ba38386bf9a71c66c15260988985ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_f1532312f6f92c03.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,379

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_61f85c29e5350298901d326f8bcd35ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_78d9f5e62e0f1986.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_623418f5561456bd1ec06f4717ea428c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_2d34964cbfd7002a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_62fa8b5c8485ec9bae4c899c1599c5b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_fe35d85af8832bca.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_63b55de562dfd6195a0dcd67dcd65fb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c2de9a1e8ed6a2d1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_6631a8be3c352507677644ace38f42aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a2602be9b03da359.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_694cb706bd8962b629b0cbab684cb0b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d282cc6b5ae9d3b4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_69f8c2bf2715a5b40eab575e70e2d168_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_643cc45bd99ee2e1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 421

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_72494b728d43c7fac550b7e9ebda22bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_97dceff54ba339a8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_74f19736f569c82d30ef5e7e2d77aa2c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b88ae2597f26643e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_778084b0f493249168a5467c34cfd32e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_af86f29c9047ee23.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,102

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7a6719263e207a3f67b05b41edb5e110_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b885d3e6a27882fb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7b8252ab892cc22e43ee1bbdb45c2b40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_2499ff6111bb2ed2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7c0e53cf74353e3267b3af67c9f67eb6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ea951113b320ac33.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7d8237348943613efc9f79f8418a8231_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_12035956307aeb90.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_7f1078638478e0bd933128830e41ef7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9feb5d4a997fb280.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_872e572dfe3c82bcb9085a11a0f0039d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_85edddeb25620581.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_8751e610e07c0ec14c221b8716757479_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_98027f87147696b7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_879489e1534baf7a5aa2ef6b839f208c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d9680cf3129f6630.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_8b2a4bdc8f6bd10ebe0a6aaaec3c9a25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_be9615beb9345261.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_91cc1cab9b61b1a1062e20283928529f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5cd597f1dd5e03c8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

710

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_955854c44ffaa1b903c91bd25d52b771_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8fb9508baaacf445.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_9d6a4d7cd39ff3ee4f81c375ab10cc6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a9dd78901efd6971.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,074

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_9e1768e6067415cca4de30c3abf4bb22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_977f6e2c7f22defd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_9e497ea89461ebca52907b4f8ff95aba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_bef895bf01ce7e1d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_a239bd32dda33075d5b6f0d7057c9f56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5c01cbaf546409b1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_a272eb5d9c0bcdaabd214eac399a8d76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_8ad6747b3105bd6d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ae67d037f0258bafc122aa01731bf282_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c9e87e0a66945362.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_b3e85bc0d75c2f3e537aaf0ecce9ae10_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_450e426d7134825d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c02d0e584b7b5317e205bfc721e79ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4c8f666568dfddc1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c1ecdb8be3574c5aa6898c0e4e8aaaef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4cce1c45d10d7b99.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c23ae6c03ece812e4450b64a0b299914_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c45a03d5f7bb6062.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c6d3efc3c8cf8784ba074c00921ab554_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_80baf3d05e966b35.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,445

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c791e1f103eb135e1e425dbba5e65e38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a70c1b1ed6ea42cb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,096

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_c848d006a1ecd29dcafd915dd846f868_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_4f7cb66a443942d6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ce7b68e371e4d5920886dcfa17c4274f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3cead64d9eb68219.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 717

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_d3296cb1c5cc0321fb466769aa2ec770_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e8560cf60a6c1f3f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_d51c32d58181909e64f6b30f5de913e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0d3fd0aa7e715ebb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_d5c03183c85a9be5f5fc7eda2e239da9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_e5b4ad224c61366a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_d6768e05b1bdd387959c1b1501ebd271_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_cfe0c1cf0f0dff50.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 377

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_d93a9dec0cd665606929cf25d6ec3ea9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_95fc3771fe55a139.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_e597f687389997faf5a8ef03c524d287_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_263bf9580cb162fd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_e740fd260c383187c9bec7b2a3220083_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_49dfe7e2c6f48f5e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

713

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f663cf078335ca4c148a3f0ba2c8e6e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0502ee26b18aa6c8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f86b2b54a46783f560fe96801e7b0a49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6995ded1c01b2283.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

728

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_ff63da69f564b33464bbb5d7ce98d79e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a99961b0d56d940f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 090

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b5b3ef57e219b5cc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,231

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c7a07636bcbd07df.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,893

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b98e993e9c994a0e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,744

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:35

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_fedfd04a34b24e0c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,428

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:35

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_27ef1611d5500b8f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,516

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a4f3e92b01eb51bf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

6,942

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_9e566dee9a89a73a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

5,793

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:35

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ca9840ace4157c2e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,291

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:40

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_0aa2870949240980.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,015

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22788_none_fc13034ed40ab24f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,049

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a547aef3e33167ef.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,370

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c00899aa167a77c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,356

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3243c06409b0cd8a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,136

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_14f7315b7d84cb7b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

8,562

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22788_none_0667ada1086b744a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

8,562

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_af9c5946179229ea.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

13,717

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:59

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6e79a5292bb80af8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,151

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:14

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Ia64_0e744bf7a95d6601558c2dbdf0359751_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_aeb5daa14a6acf3d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 087

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_26a5dab88bb1174009d9adf814775227_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_12d904930cbe56d1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 087

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_518b1f3a0a60944b4176fb235cc3d266_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_d4191f369333e14b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,441

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_559841d2e667b26a747835244ec97864_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_60dda98648a6fe4a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

711

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_945a11cfb5d7c0fd09dc348a2ef3093c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_1c2e49536233a69b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,441

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_c10df513c01fdcc2824758131454fd2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_cfb40448b11ba590.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,417

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_c5bd9adb5be91fc87126ca54df4f7088_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_2103cc19aaa52116.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,071

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_d51115a16a8a0d4e1133a1c8c23b2f9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_03403501cd0f3eaf.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 087

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_d7cd2799982216d0714d30036ea58536_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_b06befe20efb28dd.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,441

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_dfc7851cd7826e23ccc0281784aa765f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_88d992489ff8a766.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 087

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5996f7ca29ba4d92.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,229

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6b837ea9045d9fa5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,887

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_5d71a1b0e439e1d4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,477

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_a2c2d8bc7c52e5d2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,425

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_cbd21e841cf0a355.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 515

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6e7b491f2bb613f4.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

15,289

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:08

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_ae858f7b90c4a146.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

28,011

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_c00899aa167a77c7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,356

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_3243c06409b0cd8a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,136

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_14f7315b7d84cb7b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

8,562

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

08:39

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22788_none_6e79a5292bb80af8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

16,151

Dátum (UTC)

30-Aug-2014

Čas (UTC)

02:14

Platforma

Nevzťahuje sa


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Odkazy

Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×