Webový inštalátor rozhrania Microsoft .NET Framework 4.7.2 pre systém Windows

Úvod

Tento článok popisuje webový inštalátor Microsoft .NET Framework 4.7.2 pre Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 Anniversary Update (verzia 1607), Windows 10 Creators Update (verzia 1703), Windows 10 Fall Creators Update (verzia 1709), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 SP1 a Windows Server 2016 (verzia 1709).

Informácie o rozhraní Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Framework 4.7.2 je vysokokompatibilná aktualizácia, ktorá nahrádza rozhrania Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 a 4.7.1.

Webový Inštalátor je malý balík, ktorý automaticky určuje a prevezme iba súčasti, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu platformu. Webový inštalátor nainštaluje aj jazykový balík, ktorý sa zhoduje s jazykom operačného systému používateľov.

Offline balík možno použiť v  situáciách, v ktorých webový inštalátor nemožno použiť z dôvodu nedostatku pripojenia na internet. Tento balík je väčší ako webový inštalátor a nezahŕňa jazykové balíky.

Pri inštalácii tohto balíka sú pre váš operačný systém nainštalované nasledujúce balíky alebo aktualizácie:

 • V systémoch Windows 7 Service Pack 1 (SP1) a Windows Server 2008 R2 SP1 je Microsoftrozhranie .NET Framework 4.7.2 uvedené ako nainštalovaný produkt v okne Programy a súčasti v Ovládacom paneli.

 • V systéme Windows Server 2012 je aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB4054542) uvedená v položke Nainštalované aktualizácie v Ovládacom paneli.

 • V systéme Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2 sa aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB4054566) zobrazí v položke Nainštalované aktualizácie v Ovládacom paneli.

 • V systémoch Windows 10 Anniversary Update (verzia 1607), Windows 10 Creators Update (verzia 1703) a Windows Server 2016, je aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB4054590) uvedená v položke Nainštalované aktualizácie v Ovládacom paneli.

 • Na systémoch Windows 10 Fall Creators Update (verzia 1709) a Windows Server 2016 (verzia 1709) je aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB4073120) uvedená v časti Nainštalované aktualizácie v Ovládacom paneli.

Poznámka: Balík Inštalátora (NDP472-KB4054531-Web.exe) bol aktualizovaný 10. júla 2018. Ak ste prevzali inštalátor pred 10. júlom 2018, odporúčame prevziať najnovšiu verziu (4.7.3081.0) inštalátora na získanie ďalších opráv zahrnutých do aktualizácie.

Informácie o súboroch na prevzatie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Pre všetky operačné systémy Windows okrem Windows RT 8.1:

 Stiahnite si webový inštalačný balík Microsoft .NET Framework 4.7.2.

 Stiahnite si balík offline inštalátora rozhrania Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Pre systém Windows RT 8.1:

 Stiahnite si balík offline inštalátora rozhrania Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v téme Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft z online služieb.

Spoločnosť Microsoft skontrolovala prítomnosť vírusov v tomto súbore pomocou najnovšieho antivírusového softvéru, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú jeho neoprávnenú zmenu.

Problémy, ktoré sú opravené v tejto aktualizácii

Nasledujúce problémy sú opravené pre platformu .NET Framework 4.7.2.

SQL Server (SQL)

 • Odstraňuje problém, v ktorom sa vlastnosť SqlConnection.ConnectionString rozhrania .NET Framework API používa na nastavenie nulového alebo prázdneho reťazca pripojenia. V tejto situácii sa pri použití rozhrania API spoločne s platformou .NET Framework 4.7.2 vyskytne výnimka NRE (Null Reference Exception). [611802, System.Data.dll, Bug]

 • Odstraňuje problém, pri ktorom sa pripájate k databáze Azure SQL DB a v reťazci pripojenia sa používa parameter MultipleActiveResultSets=true spolu s parametrom System.Data.SqlClient.SqlConnection. V tejto situácii operácie asynchrónneho dotazu spôsobia, že z klienta bude odoslaný zlý prehľad požiadaviek protokolu TDS. Toto spôsobuje zlyhanie rozhraní Async Query API. [620109, System.Data.dll, Bug]

Windows Presentation Framework (WPF)

 • Pridá prepínač AppContext, ktorý vynechá niektorú prácu vykonanú počas spustenia funkcie AppDomain alebo vypnutia procesu. Tento problém môže znížiť (ale nie odstrániť) možnosť zlyhania v aplikáciách, ktoré robia neopodstatnené predpoklady o načasovaní finalizačnej postupnosti správ. [593963, WindowsBase.dll, Bug]

 • Opravuje zlyhanie WPF, ktoré sa vyskytne, keď sú viaceré znaky nahradené jedným znakom (v inom jazyku ako pôvodný text) pomocou programu IMEPad. [605996, PresentationFramework.dll, Bug]

 • Rozbaľovacie pole skupinových položiek teraz hlási podriadené položky správne prostredníctvom programu UIAutomation. [605922, PresentationFramework.dll, Bug]

Ďalšie informácie

Táto verzia rozhrania .NET Framework funguje spolu s rozhraním .NET Framework 3.5 SP1 a staršími verziami. Vykonáva však nahrádzajúcu aktualizáciu pre rozhrania .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 a 4.7.1.

Známe problémy

 • Aplikácie, ktoré sa spoliehajú na .NET Framework pri inicializácii súčasti COM a ktoré sa spúšťajú s obmedzenými oprávneniami, môžu zlyhať pri spustení alebo fungovaní a zobraziť chyby „prístup odmietnutý“, „trieda nie je registrovaná“ alebo „vyskytla sa vnútorná chyba z neznámych dôvodov“.

 • Ďalšie informácie o .NET Framework 4.7.2 nájdete v článku Čo je nové v .NET Framework 4.7.2. Známe problémy s rozhraním .NET Framework 4.7.2 nájdete v časti Známe problémy s rozhraním .NET Framework 4.7.2.

Prepínače príkazového riadka pre túto aktualizáciu

Ďalšie informácie o rôznych parametroch príkazového riadka, ktoré táto aktualizácia podporuje, nájdete v časti „Parametre príkazového riadka“ príručky Sprievodca nasadením rozhrania .NET Framework pre vývojárov.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť nutné reštartovať počítač, ak sa používajú súbory, ktoré táto aktualizácia ovplyvňuje. Odporúčame, aby ste pred inštaláciou tejto aktualizácie ukončili všetky aplikácie, ktoré používajú .NET Framework.

Podporované operačné systémy

 • Windows Server 2016 (verzia 1709)

 • Windows 10 Anniversary Update (verzia 1607) (x86 a x64)

 • Windows 10 Creators Update (verzia 1703) (x86 a x64)

 • Windows 10 Fall Creators Update (verzia 1709) (x86 a x64)

 • Windows Server 2012 R2 (x64)

 • Windows 8.1 (verzie x86 a x64),

 • Windows Server 2012 (x64)

 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (x64)

 • Windows 7 Service Pack 1 (x86 a x64)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×