Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

 • Máte počítač so systémom príkazového riadka konzoly aplikácia.

 • Aplikácia používa rastrových písiem.

 • Aplikácia aktualizuje znakov.


V takomto prípade stĺpec pixelov vymaže znak napravo od znaku aktualizovaný a tým, že tento znak ťažko čítať.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu chyby v Conhost.exe proces, ktorý spôsobí poškodenie pixelov.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft Support. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, musíte mať nainštalovaný balík Service Pack 1 .


Chcete použiť túto rýchlu opravu Windows 8.1 alebo Windows Server 2012 R2, najskôr musíte aktualizácia 2919355 nainštalované.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza predchádzajúcu rýchlu opravu.

Angličtina (USA) verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Informácie o súboroch systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a poznámkyDôležité upozornenie: Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú súčasťou rovnakých balíkov. Rýchle opravy na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Priečinok služby

  6.1.760
  1.
  22 XXX

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.1.7601.22731

271,360

28-Jun-2014

03:43

x86

Kernel32.dll

6.1.7601.22731

872,448

28-Jun-2014

03:44

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

293,888

04-Mar-2014

10:39

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Winsrv.dll

6.1.7601.22653

171,008

12-Apr-2014

02:07

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.1.7601.22731

338,432

28-Jun-2014

04:08

x64

Kernel32.dll

6.1.7601.22731

1,165,312

28-Jun-2014

04:08

x64

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

421,376

04-Mar-2014

11:08

x64

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

02:28

x64

Winsrv.dll

6.1.7601.22731

215,552

28-Jun-2014

04:09

x64

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:32

x64

Wow64.dll

6.1.7601.22653

243,712

12-Apr-2014

02:32

x64

Wow64cpu.dll

6.1.7601.22653

13 312

12-Apr-2014

02:32

x64

Wow64win.dll

6.1.7601.22653

362,496

12-Apr-2014

02:32

x64

Kernel32.dll

6.1.7601.22731

1,114,112

28-Jun-2014

03:43

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

275,456

04-Mar-2014

10:38

x86

Acwow64.dll

6.1.7601.22653

44,032

12-Apr-2014

02:06

x86

Instnm.exe

6.1.7601.22653

7,680

12-Apr-2014

01:03

x86

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:06

x86

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

12-Apr-2014

02:06

x86

User.exe

6.1.7601.22653

2,048

12-Apr-2014

01:03

x86

Wow32.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:05

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.1.7601.22731

748,544

28-Jun-2014

03:29

IA-64

Kernel32.dll

6.1.7601.22731

2,138,624

28-Jun-2014

03:30

IA-64

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

730,624

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Winsrv.dll

6.1.7601.22653

341,504

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

09-Jul-2013

06:51

Nevzťahuje sa

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

27,648

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Wow64.dll

6.1.7601.22653

582,144

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Wow64cpu.dll

6.1.7601.22653

37,376

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Wow64win.dll

6.1.7601.22653

717,312

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Kernel32.dll

6.1.7601.22731

1,114,112

28-Jun-2014

03:43

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

275,456

04-Mar-2014

10:38

x86

Acwow64.dll

6.1.7601.22653

44,032

12-Apr-2014

02:06

x86

Instnm.exe

6.1.7601.22653

7,680

12-Apr-2014

01:03

x86

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:06

x86

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

12-Apr-2014

02:06

x86

User.exe

6.1.7601.22653

2,048

12-Apr-2014

01:03

x86

Wow32.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:05

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

Produkt 5 120

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4 096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,584

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Informácie o súbore Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 a poznámkyDôležité upozornenie: Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 rýchle opravy sú súčasťou rovnakých balíkov. Avšak iba "Windows 8.1" je uvedené na stránke žiadosti o rýchlu opravu. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8.1" na stránke. Vždy si pozrite časti "Vzťahuje sa na" v článkoch, aby ste zistili skutočný operačný systém, pre ktorý je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti "Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.3.9600.17231

291,328

12-Jul-2014

03:28

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.3.9600.17231

356,864

12-Jul-2014

04:02

x64

Pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 ARM

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Conhost.exe

6.3.9600.17231

268,800

12-Jul-2014

02:48

Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

X86_affcf5350623f7eee927e196414b4b3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_730d9ec7b341442a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

709

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_c581a62c291678dac3f589d4caf0f473_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_c465f40c290f8dde.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 072

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_f39304c387bc70e5aba0e432e2f31c24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_e8da5fa0e52e7743.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,719

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_76d4186f798c812d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,391

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:15

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_9636365fcdbe4428.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,912

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:17

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_297ac9722c06cc14.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,952

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:31

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_0d2a4114f342aeb6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,365

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:31

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_b8f6e7c113c7f125.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,265

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:31

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_0a16d403992340915688246d5d56cfe0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_b6cdd0ed53f42ef8.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,084

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_1ce8f46de63c2edaafe7ed5543ac7e09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_849756d99356b64f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

výške 1.723

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_372a0aa97fe5a61fe362847457385d5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_21ef82991cc3c992.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,788

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_a5023ae4d1687e821a2d60e81c15f07b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_b314c4fba1de012d.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,068

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_affcf5350623f7eee927e196414b4b3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_cf2c3a4b6b9eb560.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

711

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_e5757696958de213336339ea0d933ebc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_ce1299c88447d90a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,066

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_d2f2b3f331e9f263.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,395

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:41

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_f254d1e3861bb55e.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,916

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:44

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_859964f5e4643d4a.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,956

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_6948dc98aba01fec.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,367

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_15158344cc25625b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,086

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:41

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_c6bcb4ac071f5e79.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

11,008

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_fca97c35ba7c7759.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,653

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

03:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_8fee0f4818c4ff45.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,964

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_1f6a2d9700862456.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1300

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

03:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_d1115efe3b802074.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

12,168

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_0d2a4114f342aeb6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,365

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:34

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Ia64_29df99c92b0b806cde4ef0994b3461ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_c6426f549e5342bb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1 064

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_88637e1860c7533e81b2b0bf7ef43d8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_480e44aecde8c02c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,427

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_76d5bc65798a8a29.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,393

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:01

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_9637da55cdbc4d24.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,914

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

04:02

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_297c6d682c04d510.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,954

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_0d2be50af340b7b2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,366

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_b8f88bb713c5fa21.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

7,267

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Ia64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_6a9fbd1e4ebff63f.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

12,845

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_fca97c35ba7c7759.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

4,653

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

03:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_8fee0f4818c4ff45.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

3,964

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_1f6a2d9700862456.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1300

Dátum (UTC)

28-Jun-2014

Čas (UTC)

03:57

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_d1115efe3b802074.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

12,168

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22731_none_0d2a4114f342aeb6.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

21,365

Dátum (UTC)

30-Jun-2014

Čas (UTC)

22:28

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 pre procesory typu x86

Názov súboru

X86_bd5dd00933bbd9100a0101ada841549e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_8c40c1b6d2b7fab2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

17:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_092e81e81d8d9fb1.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2.430

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

08:38

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 s procesorom x64

Názov súboru

Amd64_1ef0ca5da88614be04bde44f98332ee1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_6d1ec8e3f641f2d2.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

703

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

17:04

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_654d1d6bd5eb10e7.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2 434

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

11:19

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 8.1 ARM

Názov súboru

Arm_00411a67c8c9ce82a68ca1a852f5448f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_802706e5ef8b96ad.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

699

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

17:03

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Arm_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17231_none_0930f4401d8abe77.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2.430

Dátum (UTC)

12-Jul-2014

Čas (UTC)

09:36

Platforma

Nevzťahuje sa


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Odkazy

Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×