Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Upozornenie: Vyradená počítačová aplikácia Internet Explorer 11 bez podpory bola natrvalo vypnutá prostredníctvom aktualizácie Microsoft Edgeu v určitých verziách Windows 10. Ďalšie informácie nájdete v téme Najčastejšie otázky o vyradení počítačovej aplikácie Internet Explorer 11 z ponuky.

Príznaky

Webová stránka, ktorá obsahuje jeden alebo viacero vnorených prvkov IFRAME, nemusí v Internet Exploreri 10 správne zobraziť funkčný zvislý posúvač, ak sú splnené tieto podmienky:

 • Dokument najvyššej úrovne sa načíta v režime prehliadača kompatibilného zobrazenia Internet Explorera 10 a v režime dokumentu IE5 Quirks.

 • Ovplyvnený prvok IFRAME najvyššej úrovne má vlastnosť Frameborder nastavenú na hodnotu 0.

 • Ovplyvnený dokument iframe najvyššej úrovne obsahuje základný prvok, ktorý má vlastnosť Scroll nastavenú na hodnotu Nie.

 • Ovplyvnený dokument iframe najvyššej úrovne obsahuje sekciu tela, ktorá obsahuje prázdny blok skriptu.

 • Ovplyvnený dokument IFRAME najvyššej úrovne obsahuje odkaz na iný prvok IFRAME, ktorého obsah presahuje zvislú viditeľnú oblasť, ktorú poskytuje vonkajší prvok IFRAME.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu chýb výpočtu, ktoré sa vyskytli počas rozloženia a umiestnenia tela dokumentu, ktorý je zodpovedný za hosťovanie ovplyvneného prvku IFRAME. Tento problém sa napríklad vyskytuje pri posúvaní nastavenom na hodnotu Nie v tele dokumentu, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch.

Príklad 1
 

<body scrolling="no">
<iframe src="/default.asp" width="200" height="200"></iframe>
</body>


Príklad 2
 

<body>
<iframe src="/default.asp" width="200" height="200"></iframe>
<script> document.body.scroll=”no”;</script>
</body>

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na odstránenie problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Túto rýchlu opravu použite iba v systémoch, v ktorých sa vyskytol problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Preto, ak nie ste vážne ovplyvnené týmto problémom, odporúčame počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, v hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii sekcia Na stiahnutie rýchlej opravy. Ak sa táto sekcia nezobrazí, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o rýchlu opravu.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné nejaké riešenie problémov, možno budete musieť vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na ďalšie otázky o podpore a problémy, ktoré nespĺňajú podmienky pre túto konkrétnu rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom a podpory spoločnosti Microsoft alebo vytvorenie samostatnej žiadosti o službu nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Formulár "Rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie" zobrazuje jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nezobrazuje, je to spôsobené tým, že pre daný jazyk nie je k dispozícii rýchla oprava.
 

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať spustenú Windows 8 alebo Windows Server 2012.

Okrem toho musíte mať kumulatívnu aktualizáciu z augusta 2013 pre Internet Explorer pred inštaláciou balíka rýchlych opráv. Ďalšie informácie o tejto aktualizácii zabezpečenia zobrazíte kliknutím na číslo nasledujúceho článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

2862772 MS13-059: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre Internet Explorer: 13. augusta 2013

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o náhrade rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádňuje žiadnu predtým vydanú rýchlu opravu.
 

V anglickej verzii tejto rýchlej opravy sa nainštalujú súbory s atribútmi uvedenými v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy pre tieto súbory sú uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené vo vašom miestnom čase a zohľadňujú váš aktuálny posun pri letnom čase. Okrem toho sa dátumy a časy môžu zmeniť pri vykonávaní niektorých operácií so súbormi.
 

Windows 8 a Windows Server 2012 informácie o súbore poznámkyImportantné Windows 8 a Windows Server 2012 rýchle opravy sú zahrnuté v rovnakých balíkov. Na stránke požiadavky na rýchlu opravu je však uvedený iba "Windows 8". Ak chcete požiadať o balík rýchlych opráv, ktorý sa vzťahuje na jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá je uvedená v časti "Windows 8" na stránke. Vždy odkazovať na "Vzťahuje sa na" časti v článkoch určiť skutočný operačný systém, že každá rýchla oprava sa vzťahuje na.

 • Súbory, ktoré sa vzťahujú na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a vetvu služby (LDR, NDR), možno identifikovať preskúmaním čísel verzií súborov, ako je to znázornené v nasledujúcej tabuľke.
   

  Verzia

  Produkt

  Míľnik

  Vetva služby

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Súbory MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum), ktoré sú nainštalované pre každé prostredie, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre Windows 8 a Windows Server 2012. Súbory MUM a MANIFEST a súvisiace súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógu zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie Windows 8 založené na verzii x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Nevzťahuje sa

3,228

12. augusta 2013

18:06

Nevzťahuje sa

Mshtml.dll

10.0.9200.20769

14,355,456

12. augusta 2013

22:34

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20769

2,706,432

12. augusta 2013

22:12

Nevzťahuje sa

Pre všetky podporované verzie Windows 8 a Windows Server 2012 s architektúrou x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Nevzťahuje sa

3,228

12. augusta 2013

18:04

Nevzťahuje sa

Mshtml.dll

10.0.9200.20769

19,480,064

12. augusta 2013

23:24

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.20769

2,706,432

12. augusta 2013

23:03

Nevzťahuje sa

Mshtml.dll

10.0.9200.20769

14,355,456

12. augusta 2013

22:34

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20769

2,706,432

12. augusta 2013

22:12

Nevzťahuje sa

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Nevzťahuje sa

3,228

12. augusta 2013

18:08

Nevzťahuje sa

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Referencie

Pozrite si terminológiu, ktorá spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Ďalšie informácie o súboroch pre Windows 8 a Windows Server 2012

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie Windows 8 založené na x86

Názov súboru

Package_1_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,802

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,819

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,040

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2879488_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,615

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_7a4d38b5548549cbf1d94cf6157ec10d_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_6fe009ea13e45682.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

706

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:29

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_3f7b3757c1e8be56.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,019,913

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

00:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie Windows 8 s architektúrou x64 a Windows Server 2012

Názov súboru

Amd64_d8513dd94852f978c295eec8351f1e12_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_689f6771bd1b476c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

710

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f5f5f7cc7189fa99440f47d9c7eb3c62_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_e039fa100762cc6b.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,061

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_9b99d2db7a462f8c.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,019,917

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

00:49

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,812

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,054

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2879488~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,277

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2879488_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.1.0.mum

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

2,633

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

17:25

Platforma

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_10.0.9200.20769_none_a5ee7d2daea6f187.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

Veľkosť súboru

1,018,958

Dátum (UTC)

13. augusta 2013

Čas (UTC)

00:22

Platforma

Nevzťahuje sa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×