Niektoré aplikácie potrebujú prístup k systému súborov, aby mohli plne využívať funkcie, ktoré poskytujú. Keď umožníte aplikácii prístup k súborom systému, umožníte jej prístup k rovnakým súborom a priečinkom, ku ktorým máte prístup vy. Aplikácia musí o tento prístup požiadať a vy môžete túto žiadosť povoliť alebo zakázať.

Keď umožníte prístup k systému súborov, mohlo by to umožniť aplikáciám prístup k osobnému obsahu, ktorý chcete spravovať. To je dôvod, prečo vám dávame kontrolu nad súbormi, ktoré zdieľate a nechávame vás, aby ste vybrali, ktorým aplikáciám chcete povoliť prístup k systému súborov. Ak aplikácii dáte povolenie, ale neskôr to zmeníte, môžete prístup k systému súborov tejto aplikácie vypnúť. Postupujte takto:

 • V Windows 10 prejdite na položky Štart > Nastavenia > ochrana osobných > súborov.

 • V Windows 11 prejdite na položku Spustenie > Nastavenia > osobných údajov & zabezpečenia >systéme súborov.

Poznámky: 

 • Prístup k systému súborov už môže byť vypnutý, ak používate zariadenie, ktoré vám bolo pridelené na pracovisku, alebo ak ste k svojmu osobnému zariadeniu pridali pracovné konto. Ak ide o tento prípad, v hornej časti nastavení stránky Systém súborov sa zobrazí informácia, že niektoré nastavenia spravuje vaša organizácia.

Ako fungujú nastavenia prístupu k systému súborov

Povolenie alebo blokovanie prístupu systému súborov pre konkrétnu aplikáciu a službu

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V Windows 10 prejdite na ponuku Štart > Nastavenia > ochrana osobných údajov > a uistite sa, že možnosť Povoliť aplikáciám prístup k systému súborov je zapnutá.

  • V Windows 11 prejdite na položku Štart > Nastavenia > Ochrana osobných údajov & zabezpečenie > Systém súborov > uistite sa, že je zapnutá možnosť Nechajte aplikácie získať prístup k systému súborov.

 2. Zapnite alebo vypnite jednotlivé aplikácie a služby a vyberte aplikácie a služby, ktoré budú mať prístup k vášmu systémusúborov.

Zakázanie prístupu k systému súborov pre väčšinu aplikácií

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V Windows 10 prejdite na položku Štart > Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Systém súborov a uistite sa, že možnosť Povoliť aplikáciám prístup k vášmu systému súborov je vypnutá.

  • V Windows 11 prejdite na položku Štart > Nastavenia > Ochrana osobných údajov & zabezpečenie > Systém súborov a uistite sa, že možnosť Nechajte aplikácie získať prístup k vášmu systému súborov je vypnutá.

Tým zabránite aplikáciám v prístupe k systému súborov v tomto zariadení, kým ste doň prihlásení. Ak ostatní ľudia zdieľajú rovnaké zariadenie, naďalej môžu zapnúť prístup k systému súborov, pokiaľ budú prihlásení pomocou vlastných kont.

Výnimky v nastaveniach ochrany osobných údajov prístupu k systému súborov

V zozname sa nezobrazujú všetky aplikácie, kde si môžete vybrať, ktoré aplikácie budú mať prístup k vášmu systému súborov. Niektoré programy balíka Windows, napríklad tie, ktoré sú stiahnuté z internetu alebo nainštalované pomocou určitého typu médií (napríklad CD, DVD alebo USB ukladacie zariadenie), sa v tomto zozname nebudú zobrazovať a toto nastavenie nepomýli nastavenie, ktoré umožňuje aplikáciám prístup k systému súborov. Ak chcete povoliť alebo zakázať prístup systému súborov pre jeden z týchto programov, skontrolujte nastavenia v samotnom programe. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×