Bežné prípony názvov súborov vo Windowse

Názvy súborov vo Windowse majú dve časti oddelené bodkou: názov súboru a trojznakovú alebo štvorznakovú príponu, ktorá definuje typ súboru. Napríklad v názve súboru výdavky.xlsx je prvou časťou názvu súboru slovo výdavky a príponou je xlsx.

Prípony informujú počítač o tom, ktorá aplikácia súbor vytvorila alebo ho dokáže otvoriť a ktorá ikona sa má použiť pre daný súbor. Napríklad prípona docx informuje váš počítač, že súbor je možné otvoriť v Microsoft Worde a že má zobraziť ikonu Wordu, keď súbor zobrazíte v Prieskumníkovi.

Väčšina prípon názvov súborov je kompatibilná s viac ako jedným programom, ktoré máte nainštalované. Môžete zmeniť príponu názvu súboru, ale tým sa súbor neskonvertuje do iného formátu ani sa na ňom nezmení nič iné, iba jeho názov. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť program, v ktorom sa súbor otvorí, prečítajte si tému Zmena predvolených programov vo Windowse 10.

Ak sa nezobrazujú prípony názvov súborov pri ich zobrazení v Prieskumníkovi:

  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte slovo prieskumník a potom vo výsledkoch hľadania vyberte položku Prieskumník.

  2. V Prieskumníkovi začiarknite v časti Zobraziť v skupine Zobraziť alebo skryť políčko Prípony názvov súborov.

    Zapnutie zobrazenia prípon názvov súborov vo Windowse

Nižšie je zoznam bežných prípon názvov súborov a ich formátov vo Windowse.

Rozšírenie

Formát

aac, adt, adts

Zvukový súbor Windowsu

accdb

Databázový súbor Microsoft Accessu

accde

Iba spustiteľný súbor Microsoft Accessu

accdr

Runtime databáza Microsoft Accessu

accdt

Šablóna databázy Microsoft Accessu

aif, aifc, aiff

Súbor vo formáte AIFF (Audio Interchange File Format)

aspx

Stránka ASP.NET Active Server Page

avi

Súbor Audio Video Interleave s filmom alebo zvukom

bat

Počítačový dávkový súbor

bin

Binárny komprimovaný súbor

bmp

Súbor bitovej mapy

cab

Súbor typu kabinet vo Windowse

cda

Zvuková stopa z CD

csv

Súbor s hodnotami oddelenými čiarkou

dif

Súbor hárka s formátom na výmenu údajov

dll

Súbor DLL (Dynamic Link Library)

doc

Dokument Microsoft Wordu pred Wordom 2007

docm

Dokument Microsoft Wordu podporujúci makrá

docx

Dokument Microsoft Wordu

dot

Šablóna Microsoft Wordu pred Wordom 2007

dotx

Šablóna Microsoft Wordu

eml

E-mailový súbor vytvorený v programe Outlook Express, Windows Live Mail a iných programoch

eps

Súbor so zapuzdreným skriptom Postscript

exe

Spustiteľný súbor programu

flv

Videosúbor kompatibilný s technológiou Flash

gif

Súbor vo formáte Graphics Interchange Format

htm, html

Stránka v jazyku hypertext markup language

ini

Konfiguračný súbor inicializácie Windowsu

iso

Obraz disku podľa normy ISO-9660

jar

Súbor s architektúrou Java

jpg, jpeg

Súbor Joint Photographic Experts Group s fotografiou

m4a

Zvukový súbor vo formáte MPEG-4

mdb

Databáza Microsoft Accessu pred Accessom 2007

mid, midi

Súbor MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

mov

Súbor s filmom vo formáte pre Apple QuickTime

mp3

Zvukový súbor vo formáte MPEG layer 3

mp4

Video vo formáte MPEG 4

mp4

Video vo formáte MPEG 4

mpeg

Súbor s filmom vo formáte Moving Picture Experts Group

mpg

Systémový stream vo formáte MPEG 1

msi

Inštalačný súbor od Microsoftu

mui

Súbor viacjazyčného používateľského rozhrania

pdf

Súbor vo formáte PDF (Portable Document Format)

png

Súbor vo formáte Portable Network Graphics

pot

Šablóna Microsoft PowerPointu pred PowerPointom 2007

potm

Šablóna Microsoft PowerPointu s podporou makier

potx

Šablóna Microsoft PowerPointu

ppam

Doplnok Microsoft PowerPointu

pps

Prezentácia Microsoft PowerPointu pred PowerPointom 2007

ppsm

Prezentácia Microsoft PowerPointu s podporou makier

ppsx

Prezentácia Microsoft PowerPointu

ppt

Formát Microsoft PowerPointu pred PowerPointom 2007

pptm

Prezentácia Microsoft PowerPointu s podporou makier

pptx

Prezentácia Microsoft PowerPointu

psd

Súbor aplikácie Adobe Photoshop

pst

Ukladací priestoru údajov Outlooku

pub

Súbor Microsoft Publishera

rar

Komprimovaný súbor vo formáte Roshal Archive

rtf

Súbor vo formáte Rich Text Format

sldm

Snímka Microsoft PowerPointu s podporou makier

sldx

Snímka Microsoft PowerPointu

swf

Súbor vo formáte Shockwave Flash

sys

Súbor so systémovými nastaveniami a premennými systémov Microsoft DOS a Windows

tif, tiff

Súbor vo formáte Tagged Image File Format

tmp

Dočasný údajový súbor

txt

Neformátovaný textový súbor

vob

Súbor s videoobjektom

vsd

Kresba Microsoft Visia pred Visiom 2013

vsdm

Kresba Microsoft Visia s podporou makier

vsdx

Súbor Microsoft Visia s kresbou

vss

Vzorkovnica Microsoft Visia pred Visiom 2013

vssm

Vzorkovnica Microsoft Visia s podporou makier

vst

Šablóna Microsoft Visia pred Visiom 2013

vstm

Šablóna Microsoft Visia s podporou makier

vstx

Šablóna Microsoft Visia

wav

Zvukový súbor vo formáte Wave

wbk

Záložný dokument Microsoft Wordu

wks

Súbor programu Microsoft Works

wma

Zvukový súbor vo formáte Windows Media Audio

wmd

Súbor vo formáte Windows Media Download

wmv

Súbor vo formáte Windows Media Video

wmz, wms

Súbor s obalmi Windows Media

wpd, wp5

Dokument programu WordPerfect

xla

Doplnok Microsoft Excelu alebo súbor Microsoft Excelu s makrom

xlam

Doplnok Microsoft Excelu po Exceli 2007

xll

Doplnok Microsoft Excelu založený na knižnici DLL

xlm

Makro Microsoft Excelu pred Excelom 2007

xls

Zošit Microsoft Excelu pred Excelom 2007

xlsm

Zošit Microsoft Excelu s podporou makier po Exceli 2007

xlsx

Zošit Microsoft Excelu po Exceli 2007

xlt

Šablóna Microsoft Excelu pred Excelom 2007

xltm

Šablóna Microsoft Excelu s podporou makier po Exceli 2007

xltx

Šablóna Microsoft Excelu po Exceli 2007

xps

Dokument založený na XML

komprimácia

Komprimovaný súbor

Súvisiace prepojenia

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×