Tu je niekoľko spôsobov, ako importovať fotografie a videá z telefónu, fotoaparátu a iného zariadenia alebo disku.

 1. Pripojte telefón, fotoaparát, pamäťovú kartu z fotoaparátu alebo externú jednotku k počítaču.

 2. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 3. Potiahnutím prstom od spodného okraja zobrazte príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 4. Vyberte položku Importovať.

  Poznámka: Import počas prezerania jedného obrázka v zobrazení na celú obrazovku nie je k dispozícii.

 5. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete importovať.

 6. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky fotografie a videá, ktoré ešte nie sú importované, a vyberie ich. Takisto môžete potiahnuť prstom nadol alebo kliknúť na každú fotografiu a video, ktoré chcete importovať, alebo vyberte tlačidlo Vybrať všetko.

 7. Vyberte položku Importovať.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do podpriečinka, ktorého názov tvorí dátum (napríklad 2013-09-10).

 1. Vložte disk do jednotky.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Hľadať.)

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom vyberte možnosť Prieskumník.

 4. Na ľavej table kliknite na položku Tento počítač, čím sa rozbalí zoznam priečinkov a zariadení.

 5. Vyberte jednotku s požadovanými fotografiami a videami.

 6. Nájdite fotografie, ktoré chcete importovať, vyberte ich a potom skopírujte do nového priečinka. Ak ich chcete zobraziť v aplikácii Fotografie, skopírujte ich do priečinka Obrázky v PC alebo vo Onedrive.


Pomocou automatického prehrávania môžete určiť, čo sa stane pri pripojení zariadenia k počítaču. Môžete ju nastaviť napríklad tak, aby sa pri každom pripojení pamäťovej karty otvorila aplikácia Fotografie, v ktorej môžete vybrať fotografie a videá, ktoré sa majú importovať. Je možné, že bude potrebné zapnúť ovládací prvok multimediálneho prenosu zariadenia, aby mohla funkcia automatického prehrávania zariadenie nájsť.

 • Nastavenie základných možností: otvorte položku Nastavenie PC, vyberte položku PC a zariadenia a potom vyberte položku Automatické prehrávanie.

 • Ak chcete nastaviť rozšírené možnosti: Otvorte Ovládací panel, vyberte položku hardvér a zvuka potom vyberte položku Automatické prehrávanie.


Väčšina zariadení s bezdrôtovým pripojením automaticky nahráva fotografie a videá. Tento zoznam poskytuje návrhy na nastavenie automatického nahrávania, pozrite si však ďalšie informácie na webovej lokalite výrobcu.

 • Windows Phone, iPhone alebo Android: Nainštalujte aplikáciu OneDrivea nastavte ju na nahratie do služby OneDrive.

 • Bezdrôtová pamäťová karta: Návod nájdete na webovej lokalite výrobcu.

 • Tablety s Windowsom 8 a Windowsom RT: Otvorte Nastavenia PC, vyberte položku OneDrive a potom vyberte položku Súbory. Vyberte, či chcete nahrávať fotografie, videá alebo oboje.


Existuje veľa možných dôvodov, prečo počítač nedokáže zobraziť zariadenie. Tu je zoznam možností, ktoré môžete vyskúšať, ak sa zobrazí toto hlásenie.

 • Skúste sa znova pripojiť. Začnite odpojením a opätovným pripojením zariadenia, a potom to skúste znova. Ak ide o telefón alebo fotoaparát, presvedčte sa, či je zapnutý a odomknutý.

 • Použite iný spôsob. Ak aplikácia Fotografie nemôže nájsť zariadenie, otvorte Prieskumníka a skontrolujte, či je uvedené pod položkou Tento počítač. Ak tam je, skúste skopírovať alebo premiestniť súbory do nového priečinka.

 • Aktualizujte ovládače a skontrolujte fóra. Keďže hardvér sa neustále mení, je možno potrebné aktualizovať ovládače alebo môže ísť o známy problém. Môžete nainštalovať aktualizácie ovládačov od výrobcu alebo použiť predvolené ovládače počítača. Ďalšie informácie o určitom probléme môžete skúsiť vyhľadať aj na fóre Windowsu.

Inštalácia aktualizácií od výrobcu

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Hľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení, vyberte položku Nastavenie a potom vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na kameru, v ktorej sa vyskytli problémy, a vyberte položku aktualizovať softvér ovládača.

 5. Vyberte tlačidlo Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovania počítača.

Inštalácia predvolených ovládačov počítača

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Hľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení , vyberte položku Nastaveniea potom vo výsledkoch vyberte položku Správca zariadení .

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na kameru, v ktorej sa vyskytli problémy, a vyberte položku aktualizovať softvér ovládača.

 5. Vyberte položku Vyhľadať softvér ovládača v počítači.

 6. Vyberte položku Chcem vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači.

 7. Vyberte položku Videozariadenie USB, vyberte tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovania počítača.

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám návrhy nepomohli vyriešiť váš problém, pozrite si stránku komunity hudba, fotografie a videona fóre Windowsu, kde nájdete riešenia, ktoré pre konkrétne problémy našli iní používatelia. Môže to byť užitočné najmä v prípade problémov s hardvérom alebo chybových hlásení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×