Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podpora pre Internet Explorer sa skončila 15. júna 2022.

Internet Explorer 11 bol natrvalo zakázaný prostredníctvom aktualizácie Microsoft Edge Update v niektorých verziách Windowsu 10. Ak niektorá navštívená lokalita vyžaduje prehliadač Internet Explorer 11, môžete ju načítať v režime Internet Explorer v prehliadači Microsoft Edge. Odporúčame používať Microsoft Edge a získate rýchlejšie, bezpečnejšie a modernejšie prehľadávanie.

Začíname s Microsoft Edge

Klávesové skratky programu Internet Explorer môžete používať na rýchle vykonávanie rôznych úloh alebo na prácu bez myši. Nie všetky skratky fungujú v Internet Exploreri 10 aj Internet Exploreri pre pracovnú plochu.

Najdôležitejšie skratky

Akcia

Stlačte v časti
Internet Explorer 11

Stlačte v časti
Internet Explorer pre stolný počítač

Pridanie aktuálnej lokality medzi obľúbené položky

Ctrl + D

Ctrl + D

Zatvorenie karty

Ctrl + W

Ctrl + W

Prechod na domovskú stránku

(Nie je k dispozícii)

Alt + Home

Odstránenie histórie prehľadávania

(Nie je k dispozícii)

Ctrl + Shift + Delete

Získanie pomoci a podpory

F1

F1

Otvorenie histórie prehľadávania

(Nie je k dispozícii)

Ctrl + H

Otvorenie novej karty

Ctrl + T

Ctrl + T

Otvorenie nového okna prehľadávania v režime InPrivate

Ctrl + Shift + P

Ctrl + Shift + P

Tlač aktuálnej stránky

Ctrl + P

Ctrl + P

Obnovenie stránky

F5

F5

Prepínanie medzi kartami

Ctrl + Tab

Ctrl + Tab

Zobrazenie príkazov aplikácií (panel s adresou, často navštevované lokality, atď.)

Alt + D

(Nie je k dispozícii)

Zobrazenie stiahnutých súborov

Ctrl + J

Ctrl + J

Vyhľadávanie

Akcia

Stlačte v Internet Exporeri 11

Stlačte v časti
Internet Explorer pre stolný počítač

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na paneli s adresou

Ctrl + E

Ctrl + E

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na novej karte

(nie je k dispozícii)

Alt + Enter

Otvorenie panela s adresou (na zobrazenie histórie, obľúbených položiek a poskytovateľov vyhľadávania)

Ctrl + šípka nadol

Ctrl + šípka nadol

Vyhľadávanie pomocou skopírovaného textu

Ctrl + Shift + L

Ctrl + Shift + L

Lupa

Akcia

Stlačte v časti
Internet Explorer 11

Stlačte v časti
Internet Explorer pre stolný počítač

Priblíženie (+10 %)

Ctrl + znamienko plus

Ctrl + znamienko plus

Oddialenie (–10 %)

Ctrl + znamienko mínus

Ctrl + znamienko mínus

Priblíženie na 100 %

Ctrl + 0

Ctrl + 0

Skratky pre Internet Explorer pre pracovnú plochu

Tieto klávesové skratky fungujú len v počítačovom prehliadači.

Akcia

Klávesová skratka

Pridanie reťazca www. po začiatok a .com na koniec textu, ktorý ste zadali do panela s adresou

Ctrl + Enter

Zobrazenie zoznamu zadaných adries

F4

Posunutie kurzora na paneli s adresou doľava na ďalšie prerušenie adresy

Ctrl + šípka doľava

Posunutie kurzora na paneli s adresou doprava na ďalšie prerušenie adresy

Ctrl + šípka doprava

Posunutie dozadu v zozname návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Šípka nadol

Posunutie dopredu v zozname návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Šípka nahor

Výber textu na paneli s adresou

Alt + D

Akcia

Klávesová skratka

Otvorenie vybratého prepojenia

Enter

Zobrazenie kontextovej ponuky prepojenia

Shift + F10

Vyhľadanie obsahu na aktuálnej stránke

Ctrl + F

Prechod na domovskú stránku

Alt + Home

Prechod na nasledujúcu stránku

Alt + šípka doprava

Prechod na predchádzajúcu stránku

Backspace alebo Alt + šípka doľava

Prechod dozadu medzi položkami na webovej stránke (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Ctrl + Shift + Tab

Prechod medzi položkami na webovej stránke (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Ctrl + Tab alebo F6

Presunutie na začiatok dokumentu

Domov

Presunutie na koniec dokumentu

End

Otvorenie nového dokumentu v Internet Exploreri

Ctrl + O

Otvorenie nového okna

Ctrl + N

Uloženie aktuálnej stránky

Ctrl + S

Posúvanie smerom k začiatku dokumentu

Šípka nahor

Posúvanie smerom ku koncu dokumentu

Šípka nadol

Zastavenie sťahovania stránky

Esc

Prepnutie medzi zobrazením na celej obrazovke a štandardným zobrazením

F11

Spustenie funkcie Prehľadávanie vsuviek

F7

Akcia

Klávesová skratka

Skopírovanie vybratých položiek do Schránky

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratých položiek a ich skopírovanie do Schránky

Ctrl + X

Prilepenie vybratých položiek zo Schránky

Ctrl + V

Výber všetkých položiek na aktuálnej webovej stránke

Ctrl + A

Akcia

Klávesová skratka

Pridanie lokality medzi obľúbené položky

Ctrl + D

Posunutie vybratej položky nahor v zozname obľúbených položiek (v dialógovom okne Zorganizovanie obľúbených položiek)

Alt + šípka nahor

Posunutie vybratej položky nadol v zozname obľúbených položiek (v dialógovom okne Zorganizovanie obľúbených položiek)

Alt + šípka nadol

Otvorenie ponuky Pridať medzi obľúbené položky

Alt + Z

Otvorenie ponuky Obľúbené položky z panela s ponukami

Alt + A

Otvorenie dialógového okna Zorganizovanie obľúbených položiek

Ctrl + B

Pripnutie Centra obľúbených položiek a zobrazenie histórie

Ctrl + Shift + H

Zobrazenie obľúbených položiek

Ctrl + I a Alt + C

Zobrazenie informačných kanálov

Ctrl + G

Zobraziť históriu

Ctrl + H

Akcia

Klávesová skratka

Otvorenie ponuky Súbor

Alt + S

Otvorenie ponuky Úpravy

Alt + R

Otvorenie ponuky Zobraziť

Alt + V

Otvorenie ponuky Obľúbené položky

Alt + A

Otvorenie ponuky Nástroje

Alt + T

Otvorenie ponuky Pomocník

Alt + P

Akcia

Klávesová skratka

Presunutie výberu na panel oznámení

Alt + N

Kliknutie na panel oznámení

Medzerník

Akcia

Klávesová skratka

Zatvorenie karty

Ctrl + W

Zatvorenie kariet na pozadí

Ctrl + F4

Otvorenie prepojení na novej karte na pozadí

Ctrl + kliknutie

Otvorenie prepojení v novej karte v popredí

Ctrl + Shift + kliknutie

Duplikovanie karty

Ctrl + K

Otvorenie novej karty

Ctrl + T

Opätovné otvorenie naposledy zatvorenej karty

Ctrl + Shift + T

Prepínanie medzi kartami

Crtl + Tab alebo Crtl + Shift + Tab

Prepnutie na poslednú kartu

Ctrl + 9

Prepnutie na konkrétne číslo karty

Ctrl + n (kde n je číslo od 1 do 8)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×