Napaľovanie a konvertovanie diskov CD

Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z počítača na prázdny CD alebo DVD disk sa nazýva napaľovanie. Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z CD alebo DVD disku do počítača sa nazýva konvertovanie. Obidve funkcie môžete vykonávať pomocou prehrávača Windows Media Player.

Napaľovanie CD diskov (alebo dátových DVD diskov)

Pomocou prehrávača Windows Media Player môžete napaľovať tri typy diskov: zvukové CD disky, dátové CD disky a dátové DVD disky. Ak sa rozhodujete, ktorý typ disku použiť, musíte porozmýšľať, čo chcete kopírovať, koľko toho chcete skopírovať a ako chcete disk prehrávať. Pri rozhodovaní o vhodnom type disku vám pomôže táto tabuľka.

Typ disku

Popis

Zvukový CD disk

Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť hudobné CD disky určené na prehrávanie v aute, stereofónnej súprave alebo počítači.

 • Účel použitia: iba hudba

 • Kapacita: do 80 minút

Dátový CD disk

Dátové CD disky môžete prehrávať v počítačoch a niektorých prehrávačoch CD a DVD diskov. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napríklad WMA, MP3, JPEG alebo Windows Media Video (WMV). Túto možnosť vyberte, ak máte veľké množstvo hudby a prehrávač CD alebo DVD diskov, ktorý dokáže prehrávať typy súborov pridané na disk, prípadne ak chcete svoje médiá zálohovať.

 • Účel použitia: hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: približne 700 megabajtov (MB) alebo 8 hodín hudby

Dátový DVD disk

Dátové DVD disky môžete prehrávať v počítačoch a niektorých DVD prehrávačoch. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napríklad WMA, MP3, JPEG alebo WMV. Keďže je na DVD disku veľa miesta, túto možnosť vyberte, ak máte veľa súborov, ktoré sa nezmestia na jeden CD disk.

 • Účel použitia: hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: približne 4,7 gigabajtov (GB) alebo 54 hodín hudby

Na začiatok budete potrebovať dve veci:

 • Rekordér CD alebo DVD diskov (známy aj ako napaľovačka CD alebo DVD diskov).

 • Prázdny CD alebo DVD disk.

Môžete vytvoriť CD disk, na ktorom bude uložených približne 80 minút hudby a ktorý budete môcť prehrávať takmer v každom CD prehrávači. Takisto môžete vytvoriť dátový CD alebo DVD disk, na ktorý sa zmestí niekoľko hodín hudby (prípadne veľa fotografií a krátkych videoklipov) a ktorý budete môcť prehrávať v počítačoch. Dátový CD disk bude fungovať v CD prehrávačoch, ktoré podporujú typy súborov skopírované na disk.

Zvukový CD disk napáľte podľa tohto postupu: 

 1. Otvorte prehrávač Windows Media Player.

 2. V knižnici prehrávača vyberte kartu napáliť , vyberte tlačidlo možnosti napaľovaniaTlačidlo Možnostia potom vyberte položku zvukový disk CD alebo údajový disk CD alebo DVD.

 3. Do napaľovačky CD alebo DVD diskov vložte prázdny CD alebo DVD disk.

  Ak máte v počítači viac ako jednu jednotku CD alebo DVD, vyberte jednotku, ktorú chcete použiť.

 4. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete napáliť na disk. Ich presunutím na tablu so zoznamom (na pravej strane knižnice prehrávača) vytvorte zoznam súborov na napálenie.

 5. Po dokončení so zoznamom vyberte položku Spustiť napaľovanie.

Tipy: 

 • Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname súborov na napálenie, presuňte ich v zozname nahor alebo nadol.

 • Ak chcete zo zoznamu súborov na napálenie odstrániť niektorú položku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Odstrániť zo zoznamu. Týmto ju odstránite zo zoznamu súborov na napaľovanie, nie však z počítača.

 • Ak zoznam obsahuje príliš veľa položiek na jeden disk, môžete zvyšné položky napáliť na druhý disk.

Kopírovanie a konvertovanie CD diskov

Pri konvertovaní hudby z CD disku kopírujete príslušné skladby zo zvukového CD disku do počítača. Počas konverzie prehrávač Windows Media Player komprimuje jednotlivé skladby a ukladá ich na jednotku ako súbory Windows Media Audio (WMA), WAV alebo MP3.

Skonvertované súbory sa automaticky ukladajú do priečinka Hudba, ale ich umiestnenie môžete zmeniť pomocou možností na karte Nastavenie kopírovania a konvertovania.

Ak má prehrávač Windows Media Player automaticky zistiť informácie o skladbách, napríklad názov CD disku, interpreta alebo názvy konvertovaných skladieb, počítač musí byť pripojený na internet.

 1. Otvorte prehrávač Windows Media Player.

 2. Vložte zvukový CD disk do jednotky CD v počítači.

 3. Vyberte tlačidlo Kopírovať a konvertovať CDTlačidlo Kopírovať a konvertovať CD.

Tipy: 

 • Ak chcete vybrať iný formát alebo bitovú rýchlosť,vyberte ponuku Nastaveniekopírovania a konvertovania a v knižnici prehrávača vyberte položku Formát alebo Kvalita zvuku.

 • Ak nechcete skopírovať a skonvertovať všetky skladby, zrušte začiarknutie políčok vedľa nepožadovaných skladieb.

 1. V knižnici prehrávača vyhľadajte album alebo skladbu, ktorú chcete upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na album a potom vyberte položku vyhľadať informácie o albume.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia správne informácie o albume alebo interpretovi, vyberte správnu položku a podľa pokynov na stránke vykonajte automatickú aktualizáciu obalu albumu a informácií o médiách.

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí správny album, podľa pokynov na stránke spustite nové vyhľadávanie pomocou iných kritérií alebo informácie o médiách pridajte ručne.

Poznámky: 

 • Ak sa pri pokuse o vyhľadanie informácií o albume zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že musíte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov, vyberte položku Usporiadať, vyberte položku Možnosti a na karte Ochrana osobných údajov začiarknite políčko Načítať info o médiách z internetu a aktualizovať hud. súbory.

 • Ak sa zobrazia správne informácie o albume, ale namiesto obalu albumu sa zobrazí všeobecná ikona hudby, znamená to, že obal albumu nie je k dispozícii na stiahnutie.

Vykonané zmeny sa budú vzťahovať na nové skladby, ktoré skopírujete a skonvertujete. Pomocou prehrávača nemôžete zmeniť formát ani kvalitu zvuku skladby, ktorú ste už skopírovali a skonvertovali.

 1. Otvorte prehrávač Windows Media Player.

 2. Do jednotky CD vložte CD disk.

 3. Maximalizujte okno prehrávača Windows Media Player, aby ste videli všetky možnosti ponuky. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Nastavenie kopírovania a konvertovania a vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka: Neoprávnené používanie alebo kopírovanie obsahu chráneného autorskými právami môže byť porušením zákonov o ochrane autorských práv v USA, prípadne ďalších krajinách alebo oblastiach. Obsah chránený autorskými právami okrem iného zahŕňa softvér, dokumentáciu, grafické prvky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudbu (vrátane obsahu kódovaného vo formáte MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných právnych predpisov na ochranu autorských práv sa môžete vystaviť trestnému stíhaniu v zmysle občianskeho a trestného práva.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×