Windows DVD prehrávač spolupracuje s Moderátorom. Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas číta text zobrazený na obrazovke a popisuje udalosti, takže počítač môžete používať aj v prípade, že máte čiastočné alebo úplné zrakové postihnutie. Na vykonávanie bežných akcií sú k dispozícii klávesové skratky.

Spustenie Moderátora

Stlačte súčasne klávesy kláves s logom Windows + Ctrl + Enter na spustenie Moderátora. Opätovným stlačením týchto tlačidiel Moderátora zastavíte. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v dolnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.

Ďalšie informácie o používaní moderátora vo Windowse 10 nájdete v téme Začíname pracovať s moderátorom.

Otvorenie aplikácie

Ak chcete otvoriť Windows DVD prehrávač, stlačte kláves s logom Windows, napíšte slovné spojenie Windows DVD prehrávač a potom stlačte kláves Enter. Aplikáciu zatvoríte stlačením klávesov Alt + F4.

Navigácia

Všetky ovládacie prvky prístupné pre Moderátora sa nachádzajú na tzv. paneli aplikácie. Prístup k nim získate stlačením klávesu Tab počas prehrávania disku.

Klávesové skratky

V aplikácii sú k dispozícii tieto klávesové skratky.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + P alebo medzerník

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania disku (počas prehrávania disku)

Alt + Enter

Prechod na celú obrazovku

Ctrl + B

Opätovné spustenie aktuálnej kapitoly alebo prechod na predchádzajúcu kapitolu (počas prehrávania disku)

Bežné úlohy

Spustenie prehrávania disku

  1. Spustite aplikáciu.

  2. Vložte DVD alebo Blu-ray disk.

  3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Panel aplikácie s ponukou možností a stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesu Tab prejdite na paneli aplikácie na tlačidlo Prvý titul (obrazovkový komentár: Prehrať prvý titul) a stlačte kláves Enter.

Ovládanie prehrávania videa

Prehrávaný disk môžete ovládať nasledovným spôsobom.

  • Ak chcete prehrávanie videa spustiť alebo pozastaviť, stlačte medzerník.

  • Ak chcete použiť tlačidlo Preskočiť dozadu, Previnúť, Rýchlo posunúť dopredu alebo Preskočiť nasledujúcu, stláčaním klávesu Tab prejdite na požadované tlačidlo a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zmeniť pozíciu na celkovej časovej osi programu, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa opakovane nahlas neozve číslo kapitoly. Na postupné sa posúvanie v čase smerom dopredu alebo dozadu podržte stlačenú šípku doľava alebo doprava a potom pokračujte v prehrávaní stlačením klávesu Enter.

Zapnutie titulkov

Keď sú titulky k dispozícii, spustite prehrávanie disku a potom stláčajte kláves Tab, kým neprejdete na paneli aplikácie na tlačidlo Titulky. Keď je k dispozícii, toto tlačidlo sa nachádza na paneli aplikácie za tlačidlom Hlasitosť.

Ak máte podporu pre moderátora alebo inú pomocnú technológiu spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie odpovedí v službe Microsoft handicap.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×