Používanie aplikácie Windows DVD prehrávač s Moderátorom

Windows DVD prehrávač spolupracuje s Moderátorom. Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas číta text zobrazený na obrazovke a popisuje udalosti, takže počítač môžete používať aj v prípade, že máte čiastočné alebo úplné zrakové postihnutie. Na vykonávanie bežných akcií sú k dispozícii klávesové skratky.

Spustenie Moderátora

Stlačte súčasne klávesy kláves s logom Windows + Ctrl + Enter na spustenie Moderátora. Opätovným stlačením týchto tlačidiel Moderátora zastavíte. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v dolnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.

Ďalšie informácie o používaní moderátora vo Windowse 10 nájdete v téme Začíname pracovať s moderátorom.

Otvorenie aplikácie

Ak chcete otvoriť Windows DVD prehrávač, stlačte kláves s logom Windows, napíšte slovné spojenie Windows DVD prehrávač a potom stlačte kláves Enter. Aplikáciu zatvoríte stlačením klávesov Alt + F4.

Navigácia

Všetky ovládacie prvky prístupné pre Moderátora sa nachádzajú na tzv. paneli aplikácie. Prístup k nim získate stlačením klávesu Tab počas prehrávania disku.

Klávesové skratky

V aplikácii sú k dispozícii tieto klávesové skratky.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + P alebo medzerník

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania disku (počas prehrávania disku)

Alt + Enter

Prechod na celú obrazovku

Ctrl + B

Opätovné spustenie aktuálnej kapitoly alebo prechod na predchádzajúcu kapitolu (počas prehrávania disku)

Bežné úlohy

Spustenie prehrávania disku

  1. Spustite aplikáciu.

  2. Vložte DVD alebo Blu-ray disk.

  3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Panel aplikácie s ponukou možností a stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesu Tab prejdite na paneli aplikácie na tlačidlo Prvý titul (obrazovkový komentár: Prehrať prvý titul) a stlačte kláves Enter.

Ovládanie prehrávania videa

Prehrávaný disk môžete ovládať nasledovným spôsobom.

  • Ak chcete prehrávanie videa spustiť alebo pozastaviť, stlačte medzerník.

  • Ak chcete použiť tlačidlo Preskočiť dozadu, Previnúť, Rýchlo posunúť dopredu alebo Preskočiť nasledujúcu, stláčaním klávesu Tab prejdite na požadované tlačidlo a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zmeniť pozíciu na celkovej časovej osi programu, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa opakovane nahlas neozve číslo kapitoly. Na postupné sa posúvanie v čase smerom dopredu alebo dozadu podržte stlačenú šípku doľava alebo doprava a potom pokračujte v prehrávaní stlačením klávesu Enter.

Zapnutie titulkov

Keď sú titulky k dispozícii, spustite prehrávanie disku a potom stláčajte kláves Tab, kým neprejdete na paneli aplikácie na tlačidlo Titulky. Keď je k dispozícii, toto tlačidlo sa nachádza na paneli aplikácie za tlačidlom Hlasitosť.

Ak máte podporu pre moderátora alebo inú pomocnú technológiu spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie odpovedí v službe Microsoft handicap.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×