Používanie klávesnice na obrazovke na písanie

Existuje niekoľko rôznych druhov klávesníc, ktoré je možné používať s počítačom. Najbežnejším typom je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača. Windows má ale vstavaný nástroj na zjednodušenie ovládania, ktorý sa nazýva klávesnica na obrazovke. Túto klávesnicu je možné použiť namiesto fyzickej klávesnice.

Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Táto grafická klávesnica sa zobrazuje so všetkými štandardnými klávesmi, ktoré môžete na obrazovke stláčať pomocou ukazovacieho zariadenia alebo použitím jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Poznámka: Počítač s dotykovou obrazovkou taktiež obsahuje dotykovú klávesnicu. Dotyková klávesnica sa zobrazí po ťuknutí do textového poľa, keď je počítač v režime tabletu.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

Prejdite na položky Štart a potom vyberte položku nastavenia > zjednodušenie ovládania > klávesnicea zapnite prepínač v časti Používanie klávesnice na obrazovke. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať po obrazovke a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, kým ju nezatvoríte.

Poznámka: Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke na prihlasovacej obrazovke, stlačte tlačidlo Zjednodušenie prístupu v pravom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky a potom vyberte položku Klávesnica na obrazovke.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, stlačte kláves Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:

 • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení klávesu zaznel zvuk.

 • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.

 • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.

 • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.

 • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor určený časový interval.

 • Prechádzať klávesmi. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.

 • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu. Nemusíte tak zadávať všetky znaky každého slova.

Poznámky: 

 • Funkcia dokončovania textu je dostupná v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Ak chcete používať jeden z týchto jazykov, no daný jazyk nemáte nainštalovaný, nainštalujte si príslušné jazykové súbory.

 • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a omylom minimalizujete klávesnicu na obrazovke, môžete ju obnoviť tak, že na ňu ukážete na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

 • Ak minimalizujete klávesnicu na obrazovke a prepnete sa do režimu tabletu, na opätovné používanie klávesnice na obrazovke použite tlačidlo Zobrazenie úloh.

Fotografia zariadenia Surface Book

Existuje niekoľko druhov klávesníc. Najbežnejšia je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača.

Windows obsahuje aj klávesnicu na obrazovke (OSK), ktorá je nástrojom na zjednodušenie prístupu. Klávesnicu na obrazovke môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na navigáciu v počítači a zadávanie textu. Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Klávesnica na obrazovke zobrazuje grafickú klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy vyberajte pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, prípadne medzi klávesmi na obrazovke prechádzajte pomocou jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Poznámka: Počítač s dotykovou obrazovkou taktiež obsahuje dotykovú klávesnicu. Ak používate počítač s dotykovou obrazovkou s Windowsom, ťuknite na textové pole alebo do inej oblasti, kam sa dá zadávať text. Zobrazí sa dotyková klávesnica. Ďalšie informácie o dotykovej klávesnici nájdete v téme Ako používať dotykovú klávesnicu.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Hľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Klávesnica na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

  Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, ktorú je možné použiť na pohyb v počítači a zadávanie textu. Klávesnica zostane na obrazovke, kým ju nezatvoríte.
   

  Poznámka: Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke na prihlasovacej obrazovke, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo zjednodušenie prístupuTlačidlo zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, ťuknite alebo kliknite na klávesnici na obrazovke na kláves Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:

 • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení klávesu zaznel zvuk.

 • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.

 • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.

 • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.

 • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor určený časový interval.

 • Prechádzať klávesmi. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.

 • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu. Nemusíte tak zadávať všetky znaky každého slova.

Poznámky: 

 • Funkcia dokončovania textu je dostupná v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Ak chcete používať jeden z týchto jazykov, no daný jazyk nemáte nainštalovaný, nainštalujte si príslušné jazykové súbory.

 • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a omylom minimalizujete klávesnicu na obrazovke, môžete ju obnoviť tak, že na ňu ukážete na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

 • Ak klávesnicu na obrazovke minimalizujete a prepnete sa na obrazovku Štart alebo aplikáciu zobrazenú na celej obrazovke, nebudete môcť zobraziť klávesnicu na obrazovke. Najskôr otvorte klávesnicu na obrazovke a až potom prejdite na obrazovku Štart alebo do aplikácie.

Klávesnicu na obrazovke môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na zadávanie a vkladanie údajov. Klávesnica na obrazovke zobrazuje grafickú klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo sa po klávesoch na obrazovke môžete presúvať pomocou jedného klávesu alebo skupiny klávesov.

Pozrite si toto video a zistite, ako môžete písať bez použitia klávesnice (1:21)

Fotografia zariadenia Surface Book

Písanie bez použitia klávesnice

Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku všetky programy, na položku príslušenstvo, na položku zjednodušenie prístupua nakoniec na položku Klávesnica na obrazovke.

 1. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku všetky programy, na položku príslušenstvo, na položku zjednodušenie prístupua nakoniec na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na kláves Možnosti a potom v časti Použitie klávesnice na obrazovke vyberte požadovaný režim:

Režim písania

Popis

Kliknúť na klávesy

V režime klikania sa text zadáva klikaním na klávesy na obrazovke.

Podržať ukazovateľ nad klávesmi

V režime podržania ukazovateľa nad klávesmi môžete pomocou myši alebo pákového ovládača podržať kurzor špecifikovaný časový interval nad klávesom, čím sa vybraný znak automaticky zadá.

Prechádzať klávesmi

V režime skenovania klávesnica na obrazovke sa neustále skenuje klávesnica a zvýrazňujú sa oblasti, ktorých znaky možno zadávať stláčaním klávesových skratiek, používaním prepínacieho vstupného zariadenia alebo zariadenia simulujúceho klikanie myšou.

Poznámky: 

 • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a omylom minimalizujete klávesnicu na obrazovke, môžete ju obnoviť tak, že na ňu ukážete na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

 • Ak klávesy vyberáte klikaním myšou v režime skenovania klávesov, ukazovateľ myši sa musí nachádzať nad klávesnicou na obrazovke.

 • Rozloženie klávesnice na obrazovke sa mení v závislosti od jazyka zobrazovaného v aktívnom programe.

Klávesnica na obrazovke môže byť nastavená tak, aby sa po stlačení klávesu ozval zvuk kliknutia.

 1. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku všetky programy, na položku príslušenstvo, na položku zjednodušenie prístupua nakoniec na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na kláves Možnosti, začiarknite políčko Použiť zvuk kliknutia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na zadanie čísel môžete použiť numerickú klávesnicu na obrazovke.

 1. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku všetky programy, na položku príslušenstvo, na položku zjednodušenie prístupua nakoniec na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na kláves Možnosti, začiarknite políčko Zapnúť číselnú klávesnicu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď je funkcia dokončovania textu zapnutá, klávesnica na obrazovke bude počas písania zobrazovať zoznam slov, ktoré možno práve zadávate.

 1. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku všetky programy, na položku príslušenstvo, na položku zjednodušenie prístupua nakoniec na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na kláves Možnosti, začiarknite políčko Použiť dokončovanie textu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak nechcete, aby sa po vložení slova do textového predikcie automaticky pridáva medzera, zrušte začiarknutie políčka vložiť medzeru za predpokladané slová a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Funkcia dokončovania textu je dostupná len v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Ak chcete zapnúť funkciu dokončovania textu v určitom jazyku, musíte najprv nainštalovať doplnkové jazykové súbory pre daný jazyk. 
   

 • Funkciu dokončovania textu nie je súčasťou Windowsu 7 Home Basic.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×