Používanie nálepiek v 3D Skicári

Pomocou nálepiek môžete svoje výtvory rýchlo prispôsobiť a do svojich 2D a 3D projektov v 3D Skicári pridať realistické textúry.

Používanie nástroja Nálepka v 3D Skicári

Ak chcete začať, vyberte ikonu Nálepky v hornej ponuke a potom vyberte tvar, obtlač nálepky alebo textúru a pridajte ju na 2D plátno alebo 3D model.

Keď si vyberiete nálepku, kliknutím a presunutím ju okamžite vytvoríte v pracovnom priestore. Potom ju otočte alebo zmeňte jej veľkosť pomocu poľa, ktoré sa objaví okolo nej.

Keď ste pripravení, prilepte svoju pečiatku na 2D alebo 3D povrchy výberom ikony pečiatky na pravej strane nálepky.

Tip: Ak pracujete s trojdimenzionálnym objektom, nezabudnite pridať nálepku aj na zadné strany. Keď začnete upravovať povrch 3D objektu, zobrazí sa pod ním ikona okruhu. 3D objekt otáčajte kliknutím, ťuknutím alebo pomocou pera.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×