eSIM karta vám umožňuje pripojiť sa k internetu prostredníctvom mobilného dátového pripojenia. Keď máte eSIM kartu, nepotrebujete SIM kartu od svojho mobilného operátora a môžete rýchlo prepínať medzi mobilnými operátormi a dátovými balíkmi.

Môžete napríklad mať jeden mobilný dátový balík na prácu a iný u iného mobilného operátora na osobné použitie. Ak cestujete, môžete sa pripojiť na viacerých miestach vyhľadaním mobilných operátorov v danej oblasti.

Budete potrebovať nasledovné:

 • Počítač s Windowsom 10 verzie 1703 alebo novším. Ak chcete zistiť, ktorú verziu Windowsu 10 používa vaše zariadenie, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku nastavenia > System > systému.   

 • Počítač s vloženou eSIM kartou. Tu je návod, ako môžete zistiť, či váš počítač obsahuje eSIM:

  1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku nastavenia > sieti & Internet > Cellular .   

  2. Na obrazovke Mobilné vyhľadajte v dolnej časti stránky prepojenie Spravovať profily na eSIM karte. Ak je toto prepojenie zobrazené, v počítači je eSIM karta.

   Spravovať profily eSIM karty

Poznámka: Niektoré zariadenia majú eSIM aj fyzickú SIM kartu. Ak sa nezobrazuje možnosť Spravovať profily eSIM, ale vidíte možnosť Použiť túto SIM kartu na mobilné dáta v hornej časti obrazovky nastavení mobilnej siete, v rozbaľovacom zozname vyberte druhú SIM kartu a zistite, či sa zobrazí prepojenie na možnosť Spravovať profily eSIM.

Ak chcete získať internetové pripojenie cez mobilné dáta, musíte pridať profil na eSIM karte.

Ak máte počítač z vašej organizácie, profil eSIM karty už môže byť pridaný do počítača. Ak vyberiete položku Spravovať profily na eSIM karte a zobrazí sa profil eSIM karty od očakávaného mobilného operátora, môžete tento postup preskočiť a pokračovať ďalej, aby ste sa pripojili.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku nastavenia > sieti & Internet > Cellular > spravovať profily eSIM.   

 2. V časti Profily na eSIM karte vyberte položku Pridať nový profil.

 3. Ak chcete vyhľadať dostupné profily alebo použiť aktivačný kód, ktorý máte od svojho mobilného operátora, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Vyhľadajte dostupné profily

   1. Vyberte položky Hľadať dostupné profily > Ďalej.

   2. Keď sa nájde profil, ktorý chcete použiť, kliknite na položku Stiahnuť.

   3. Do príslušného poľa zadajte potvrdzovací kód od mobilného operátora a potom vyberte položku Stiahnuť.

   4. Keď sa profil stiahne a nainštaluje, vyberte položku Pokračovať na vyhľadanie ďalších požadovaných profilov a potom zopakujte predchádzajúce kroky.

   5. Po stiahnutí požadovaných profilov vyberte položku Zavrieť.

  • Použitie aktivačného kódu od mobilného operátora

   1. Vyberte položky Zadám aktivačný kód, ktorý mám od svojho mobilného operátora > Ďalej.

   2. Ak máte QR kód ako aktivačný kód, vyberte kameru, ktorá sa má použiť vo vašom počítači, a potom QR kód naskenujte.

   3. Aktivačný kód by mal byť zobrazený v príslušnom poli Aktivačný kód. Vyberte položku Ďalej.

   4. V dialógovom okne s otázkou, Chcete stiahnuť tento profil? Zadajte overovací kód od mobilného operátora do príslušného poľa a potom vyberte položku Stiahnuť.

   5. Vyberte položku Zavrieť.

 4. Voliteľné: Ak chcete pre profil zadať popisný názov (napríklad Pracovný alebo Osobný), aby ste si ho ľahšie zapamätali, vyberte profil, vyberte položku Upraviť názov, zadajte požadovaný názov a potom vyberte položku Uložiť.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenie  > Sieť a internet  > Mobilné > Spravovať profily na eSIM karte.

 2. V časti Profily na eSIM karte vyberte požadovaný profil a potom položku Použiť.

 3. Vyberte Yes možnosť Áno , ak sa budú používať mobilné údaje z údajového plánu a môžu sa účtovať poplatky. Chcete pokračovať?
  Budete pripojení k mobilnej dátovej sieti a je pripravená na prechod.

Ak máte vo svojom počítači nainštalovaných viacero profilov, môžete medzi nimi prepínaťa použiť iného mobilného operátora a dátový balík.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenie  > Sieť a internet  > Mobilné > Spravovať profily na eSIM karte.

 2. V časti Profily na eSIM karte vyberte profil, ktorý už nechcete používať, a potom položku Prestať používať.

 3. Vyberte Yes možnosť Áno , ak budete odpojení od tejto mobilnej siete. Chcete pokračovať?

 4. Vyberte iný profil, ktorý chcete použiť, a potom vyberte položku Použiť.

Ak už nechcete niektorý profil používať, môžete ho z počítača odstrániť. Ak odstránite profil a neskôr ho budete chcieť znova pridať, budete ho musieť znova stiahnuť a možno budete musieť kontaktovať svojho mobilného operátora.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenie  > Sieť a internet  > Mobilné > Spravovať profily na eSIM karte.

 2. V časti Profily na eSIM karte vyberte profil, ktorý chcete odstrániť, a potom položku Odstrániť.

 3. Keď sa zobrazí výzva s upozornením, že sa profil natrvalo odstráni, vyberte položku Áno.

Poznámka: Ak máte počítač z vašej organizácie, odstránenie profilu eSIM karty nemusí byť možné z dôvodu politiky, ktorú nastavila vaša organizácia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×