Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Moderátor podporuje nasledujúce obrazovky Braillovho písma Metec na Windows.

Ďalšie informácie o Braillovom písme v Moderátorovi nájdete v téme Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma.

Zoznam všetkých podporovaných Braillových obrazoviek nájdete v téme Príloha C: Podporované Braillove obrazovky.

Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma značky Metec

BD I s 3 kľúčmi

Pri používaní modelu Metec BD I s 3 klávesmi použite s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Vybrať + kláves smerovania .4

 • Vybrať + nahor + nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Výber

 • Nahor + nadol

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Vybrať+ nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Vybrať+ nadol

Výber režimu navigácie

 • Vybrať + nahor + nadol

 • Vybrať + kláves smerovania .3

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Nadol + kláves smerovania

Prepnutie učenia vstupu

 • Vyberte + kláves smerovania 0,2

BD I s 3 klávesmi a stavovými bunkami

Pri použití modelu Metec BD I s 3 klávesmi a stavovými bunkami používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Vybrať + kláves smerovania .4

 • Vybrať + nahor + nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Vybrať + nahor + nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Výber

 • Nahor + nadol

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Vybrať+ nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Vybrať+ nadol

Výber režimu navigácie

 • Vybrať + nahor + nadol

 • Vybrať + kláves smerovania .3

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Nadol + kláves smerovania

Prepnutie učenia vstupu

 • Vyberte + kláves smerovania 0,2

BD I so 6 klávesmi

Pri použití modelu Metec BD I s 6 klávesmi používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Pravý kláves Vybrať + pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Pravý kláves Vybrať

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Ľavý kláves Vybrať

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kláves nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kláves nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Ľavý kláves nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Ľavý kláves nadol

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves nahor + kláves smerovania

BD I so 6 klávesmi a stavovými bunkami

Pri použití modelu Metec BD I s 6 klávesmi a stavovými bunkami používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Pravý kláves Vybrať + pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Pravý kláves Vybrať

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Ľavý kláves Vybrať

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kláves nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kláves nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Ľavý kláves nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Ľavý kláves nadol

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves nahor + kláves smerovania

Prejsť späť na Obsah

Ďalšie informácie o Braillovom písme v Moderátorovi nájdete v téme Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma.

Zoznam všetkých podporovaných Braillových obrazoviek nájdete v téme Príloha C: Podporované Braillove obrazovky.

Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma značky Metec

Všetky modely

Pri použití modelu Metec používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Vybrať + kláves smerovania .4

 • Vybrať + nahor + nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Výber

 • Nahor + nadol

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Vybrať+ nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Vybrať+ nadol

Výber režimu navigácie

 • Vybrať + kláves smerovania .3

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Nadol + kláves smerovania

BD I s 3 klávesmi a stavovými bunkami

Pri použití modelu Metec BD I s 3 klávesmi a stavovými bunkami používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Vybrať + kláves smerovania .4

 • Vybrať + nahor + nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Vybrať + nahor + nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Vybrať+ nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Vybrať+ nadol

Výber režimu navigácie

 • Vybrať + kláves smerovania .3

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Nadol + kláves smerovania

BD I so 6 klávesmi

Pri použití modelu Metec BD I s 6 klávesmi používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Pravý kláves Vybrať + pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Pravý kláves Vybrať

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Ľavý kláves Vybrať

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kláves nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kláves nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Ľavý kláves nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Ľavý kláves nadol

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves nahor + kláves smerovania

BD I so 6 klávesmi a stavovými bunkami

Pri použití modelu Metec BD I s 6 klávesmi a stavovými bunkami používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Pravý kláves Vybrať + pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Pravý kláves Vybrať

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Ľavý kláves Vybrať

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kláves nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kláves nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Ľavý kláves nahor

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Ľavý kláves nadol

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves Vybrať + ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves nahor + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves nahor + kláves smerovania

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×