Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Moderátor podporuje nasledujúce braillové displeje Papenmeier na Windows.

Podporované zariadenia Papermeier na zobrazovanie Braillovho písma

Ďalšie informácie o Braillovom písme v Moderátorovi nájdete v téme Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma.

Zoznam všetkých podporovaných Braillových obrazoviek nájdete v téme Príloha C: Podporované Braillove obrazovky.

BrailleX 2D Lite

Pri používaní modelu Papenmeier BrailleX 2D Lite s Moderátorom použite nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves Stav .3

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Stav .5

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Stav .7 + atribút

 • Stav .7 + funkcia

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

Prilepiť

 • Funkcia + atribút

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Attribute + Routing Key 1

Vyhľadávanie textu v Schránke dopredu

 • Braillovo písmo + šípka nadol

Vyhľadávanie textu v Schránke dozadu

 • Braillovo písmo + nahor

Prejsť o jeden znak doľava

 • Kurzor + domov

Prechod o jeden znak doprava

 • Braille + Home

Prejsť doľava na polovicu okna Braillovho písma

 • Kurzor

Prejsť doprava na polovicu okna Braillovho písma

 • Braille

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Domov

Návrat po sledovaní kurzora

 • Stav.5

Presunúť kurzor obrazovky na znak

 • Kľúč smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nahor

Prechod nadol na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Up

Prechod nadol na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Down

Prechod na prvý riadok odseku

 • Kurzor + nahor

Prechod nadol na prvý riadok ďalšieho odseku

 • Kurzor + Nadol

Prejsť o niekoľko riadkov nahor

 • Kláves Nahor

Prejsť o niekoľko riadkov nadol

 • Kláves Nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Kurzor + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Braillovo + smerovacie tlačidlo 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Status.8 + Attribute

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Status.8 + Function

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.12

Prepnutie učenia vstupu

 • Stav.1

BrailleX 2D Screen Soft

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Na prednej strane sa nachádza 13 klávesov. Obdĺžnikový kláves v centre sa nazýva Shift. Štvorcové klávesy naľavo a napravo od neho sa označujú ako Home a End. Podlhovasté klávesy vľavo a vpravo sa označujú ako Nahor a Nadol. Štyri štvorcové klávesy úplne vľavo sa označujú ako Bodka 7, Bodka 3, Bodka 2, Bodka 1. Štyri štvorcové klávesy úplne vpravo sa označujú ako Bodka 4, Bodka 5, Bodka 6, Bodka 8.

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .22.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves Stav .3

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Stav .5

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Stav .7 + Bodka 8

 • Stav .7 + Bodka 7

 • Shift

 • Bodka 7

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Bodka 1 + Nadol

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Bodka 1 + Nahor

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Bodka 1 + Shift

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Bodka 4 + Shift

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Bodka 1 + Home

 • Domov

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Bodka 1 + End

 • End

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Bodka 7 + kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Bodka 6 + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .22

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Bodka 3 + kláves smerovania 1

Vyhľadávanie textu v Schránke dozadu

 • Bodka 3 + bodka 7

Vyhľadávanie textu v Schránke dopredu

 • Bodka 6 + bodka 8

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Bodka 8 + kláves smerovania 1

Prepnutie do režimu braillovho písma

 • Bodka 2 + bodka 3 + koniec

Prejsť o jeden znak doľava

 • Dot 4 + Home

Prechod o jeden znak doprava

 • Bodka 4 + koniec

Prejsť doľava na polovicu okna Braillovho písma

 • Bodka 4 + Nahor

Prejsť doprava na polovicu okna Braillovho písma

 • Bodka 4 + Nadol

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Bodka 1 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s iným obsahom

 • Bodka 1

Prechod nahor na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Bodka 2

Prechod nahor na prvý riadok odseku

 • Bodka 3

Prechod nadol na najbližší riadok s iným obsahom

 • Bodka 4

Prechod nadol na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Bodka 5

Prechod nadol na prvý riadok ďalšieho odseku

 • Bodka 6

Prechod na predchádzajúci príkazový riadok

 • Bodka 7

Prechod na ďalší príkazový riadok

 • Bodka 8

Prejsť o niekoľko riadkov nahor

 • Bodka 12

Prejsť o niekoľko riadkov nadol

 • Bodka 4 + bodka 5

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Bodka 3 + bodka 7 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Bodka 6 + bodka 8 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s iným znakom

 • Bodka 1 + bodka 2 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s iným znakom

 • Bodka 4 + bodka 5 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Status.8 + Dot 8

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Status.8 + Dot 7

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.21

BrailleX Compact 486

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Compact 486 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Attribute + Routing Key 1

Vyhľadávanie textu v Schránke dozadu

 • Braillovo písmo + nahor

Vyhľadávanie textu v Schránke dopredu

 • Braillovo písmo + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nahor

Prechod nadol na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Up

Prechod nadol na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Down

Prechod nahor na prvý riadok odseku

 • Kurzor + nahor

Prechod nadol na prvý riadok ďalšieho odseku

 • Kurzor + Nadol

Prejsť o niekoľko riadkov nahor

 • Kláves Nahor

Prejsť o niekoľko riadkov nadol

 • Kláves Nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Kurzor + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Braillovo + smerovacie tlačidlo 1

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Domov

Prejsť o jeden znak doľava

 • Kurzor + domov

Prechod o jeden znak doprava

 • Braille + Home

Prejsť doľava na polovicu okna Braillovho písma

 • Kurzor

Prejsť doprava na polovicu okna Braillovho písma

 • Braille

BrailleX Compact/Tiny

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Compact/Tiny používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Attribute + Routing Key 1

Vyhľadávanie textu v Schránke dozadu

 • Braillovo písmo + nahor

Vyhľadávanie textu v Schránke dopredu

 • Braillovo písmo + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nahor

Prechod nadol na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Up

Prechod nadol na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Down

Prechod nahor na prvý riadok odseku

 • Kurzor + nahor

Prechod nadol na prvý riadok ďalšieho odseku

 • Kurzor + Nadol

Prejsť o niekoľko riadkov nahor

 • Kláves Nahor

Prejsť o niekoľko riadkov nadol

 • Kláves Nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Kurzor + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Braillovo + smerovacie tlačidlo 1

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Domov

Prejsť o jeden znak doľava

 • Kurzor + domov

Prechod o jeden znak doprava

 • Braille + Home

Prejsť doľava na polovicu okna Braillovho písma

 • Kurzor

Prejsť doprava na polovicu okna Braillovho písma

 • Braille

BrailleX EL 2D-40

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Ľavý kláves vpredu

 • Stav.3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav.5

 • Stav.4

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .13

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vpravo 1

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8+BarLeft1

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.12

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

BrailleX EL 2D-66

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-66 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Ľavý kláves vpredu

 • Stav.3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav.5

 • Stav.4

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .13

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vpravo 1

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8+BarLeft1

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.12

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

BrailleX EL 2D-80

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-80 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .20.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .20

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vpravo 1

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vľavo 1

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.19

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL2D-80s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL2D-80s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .20.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .20

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastaviť ukotvený obrázok obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vpravo 1

Zrušenie rozmrazenia obrázka obrazovky

 • Stav.8

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Status.8 + pruh vľavo 1

Zobraziť aktuálny dátum a čas

 • Stav.19

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL40c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL40c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL 40 P

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 40 P používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískový kláves na ľavej strane hornej časti, ktorý pri stlačení nezostane v príslušnej polohe, sa označuje ako ľavý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • LeftKeyFront

BrailleX EL40s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL40s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL60c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL60c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL66s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL66s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL70s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL70s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL80c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL80-II

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80-II používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 a Stav .2.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL 80

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 80 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 a Stav .2.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX EL80s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX Elba 20

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba 20 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Pravý a ľavý kláves je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý kláves vzadu: ľavý kláves Palec (ľavý kláves Windows)

  • Ľavý kláves vpredu: Medzerník + ľavý kláves Palec (kontextový kláves + ľavý kláves Windows)

  • Pravý kláves vzadu: pravý kláves Palec (pravý kláves Windows)

  • Pravý kláves vpredu: Medzerník + pravý kláves Palec (kontextový kláves + pravý kláves Windows)

 • Pravý a ľavý spínač je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý spínač vzadu: Bodka 1 (f)

  • Ľavý spínač v strede: Bodka 2 (d)

  • Ľavý spínač vpredu: Bodka 3 (s)

  • Pravý spínač vzadu: Bodka 4 (j)

  • Pravý spínač v strede: Bodka 5 (k)

  • Pravý spínač vpredu: Bodka 6 (l)

  • Oba spínače v strede: Bodka 7 (a)

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX Elba 32

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba 32 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Pravý a ľavý kláves je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý kláves vzadu: ľavý kláves Palec (ľavý kláves Windows)

  • Ľavý kláves vpredu: Medzerník + ľavý kláves Palec (kontextový kláves + ľavý kláves Windows)

  • Pravý kláves vzadu: pravý kláves Palec (pravý kláves Windows)

  • Pravý kláves vpredu: Medzerník + pravý kláves Palec (kontextový kláves + pravý kláves Windows)

 • Pravý a ľavý spínač je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý spínač vzadu: Bodka 1 (f)

  • Ľavý spínač v strede: Bodka 2 (d)

  • Ľavý spínač vpredu: Bodka 3 (s)

  • Pravý spínač vzadu: Bodka 4 (j)

  • Pravý spínač v strede: Bodka 5 (k)

  • Pravý spínač vpredu: Bodka 6 (l)

  • Oba spínače v strede: Bodka 7 (a)

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX Elba (Trio 20)

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba (Trio 20) používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX Elba (Trio 32)

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba (Trio 32) používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX IB 80 CR Soft

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 až Stav .4.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves Stav .3

 • Kľúč smerovania 1

Sekundárna akcia

 • Stav .4

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

Prilepiť

 • Funkcia + atribút

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Attribute + Routing Key 1

Vyhľadávanie textu v Schránke dopredu

 • Braillovo písmo + šípka nadol

Vyhľadávanie textu v Schránke dozadu

 • Braillovo písmo + nahor

Prejsť o jeden znak doľava

 • Kurzor + domov

Prechod o jeden znak doprava

 • Braille + Home

Prejsť doľava na polovicu okna Braillovho písma

 • Kurzor

Prejsť doprava na polovicu okna Braillovho písma

 • Braille

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Domov

Návrat po sledovaní kurzora

 • Stav.5

Presunúť kurzor obrazovky na znak

 • Kľúč smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nahor

Prechod nadol na najbližší riadok s iným obsahom

 • Funkcia + šípka nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Up

Prechod nadol na najbližší riadok s iným zvýraznením

 • Attribute + Down

Prechod na prvý riadok odseku

 • Kurzor + nahor

Prechod nadol na prvý riadok ďalšieho odseku

 • Kurzor + Nadol

Prejsť o niekoľko riadkov nahor

 • Kláves Nahor

Prejsť o niekoľko riadkov nadol

 • Kláves Nadol

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Kurzor + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Braillovo + smerovacie tlačidlo 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Stav.1

Enter or leave command learn mode

 • Stav.2

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Stav.4

BrailleX Live

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Live používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 6

 • Bodka 6

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 2 + Bodka 3 + Bodka 4

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4 + Bodka 5

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 8

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 7

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 4

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3+ Bodka 4 + Bodka 6

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 5

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 3

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Medzerník + Bodka 2 + Bodka 3 + Bodka 4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 4

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

BrailleX Trio

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Trio používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 6

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 2 + Bodka 3 + Bodka 4

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4 + Bodka 5

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 8

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 7

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 4

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3+ Bodka 4 + Bodka 6

Pripojiť do Schránky z znaku

 • Ľavý pruh 1 + kláves smerovania 1

 • Left Key Front + Routing Key 1

Obdĺžniková kópia do znaku

 • Pruh vpravo 2 + kláves smerovania 1

 • Pravá predná strana klávesu + kláves smerovania 1

Umiestniť ľavý koniec okna Braillovho písma na znak

 • Pruh nahor 2 + kláves smerovania 1

Prechod nahor na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nahor 1 + kláves smerovania 1

Prechod nadol na najbližší riadok s menšou zarážkou ako znak

 • Pruh nadol 1 + kláves smerovania 1

Zadanie alebo opustenie zobrazenia Pomocníka

 • Pravý kláves vzadu

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 5

Enter or leave command learn mode

 • Pravá predná strana klávesu

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 3

Zadanie alebo ponechanie zobrazenia stavu

 • Medzera + bodky 2 + bodka 3 + bodka 4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

Nastavenie ukotveného alebo nezmrazeného obrázka obrazovky

 • Medzera + bodka 1 + bodka 2 + bodka 4

 • Ľavá predná strana klávesu + pruh nadol 2

Prejsť na kurzor obrazovky

 • Ľavý kláves vpredu

Prejsť späť na Obsah

Podporované zariadenia Papermeier na zobrazovanie Braillovho písma

Ďalšie informácie o Braillovom písme v Moderátorovi nájdete v téme Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma.

Zoznam všetkých podporovaných Braillových obrazoviek nájdete v téme Príloha C: Podporované Braillove obrazovky.

BrailleX 2D Lite (plus)

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX 2D Lite (plus) používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Stav .5

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Stav .7 + atribút

 • Stav .7 + funkcia

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

 • Stav .13

BrailleX 2D Screen Soft

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Na prednej strane sa nachádza 13 klávesov. Obdĺžnikový kláves v centre sa nazýva Shift. Štvorcové klávesy naľavo a napravo od neho sa označujú ako Home a End. Podlhovasté klávesy vľavo a vpravo sa označujú ako Nahor a Nadol. Štyri štvorcové klávesy úplne vľavo sa označujú ako Bodka 7, Bodka 3, Bodka 2, Bodka 1. Štyri štvorcové klávesy úplne vpravo sa označujú ako Bodka 4, Bodka 5, Bodka 6, Bodka 8.

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .22.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Stav .5

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Stav .7 + Bodka 8

 • Stav .7 + Bodka 7

 • Shift

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Bodka 1 + Nadol

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Bodka 1 + Nahor

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Bodka 1 + Shift

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Bodka 4 + Shift

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Nadol

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Nahor

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Bodka 1 + Home

 • Domov

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Bodka 1 + End

 • End

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Bodka 7 + kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Bodka 6 + kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .22

Toggle braille keyboard (Prepnutie Braillovej klávesnice)

 • Bodka 1 + Bodka 3

 • Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 8

 • Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 7

BrailleX Compact 486

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Compact 486 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

BrailleX Compact/Tiny

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Compact/Tiny používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

BrailleX EL 2D-40

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

 • Dlhý kláves vpravo 1

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

 • Dlhý kláves vľavo 1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .13

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL 2D-66

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-66 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .13.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .9

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .13

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL 2D-80

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 2D-80 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .20.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .20

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL2D-80s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL2D-80s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Klávesy naľavo od stavových buniek sa označujú ako Stav .1 až Stav .20.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Stav .4

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .5

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Stav .7

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vpravo 1

 • Stav .7 + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Stav .10

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Stav .20

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL40c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL40c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL 40 P

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 40 P používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískový kláves na ľavej strane hornej časti, ktorý pri stlačení nezostane v príslušnej polohe, sa označuje ako ľavý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL40s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL40s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL60c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL60c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kľúč smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL66s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL66s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL70s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL70s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL80c

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80c používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL80-II

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80-II používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 a Stav .2.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL 80

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL 80 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 a Stav .2.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení zostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý spínač.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX EL80s

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX EL80s používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kláves smerovania 2 sa vzťahuje na riadok klávesov za riadkom klávesu smerovania 1.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX Elba 20

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba 20 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Pravý a ľavý kláves je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý kláves vzadu: ľavý kláves Palec (ľavý kláves Windows)

  • Ľavý kláves vpredu: Medzerník + ľavý kláves Palec (kontextový kláves + ľavý kláves Windows)

  • Pravý kláves vzadu: pravý kláves Palec (pravý kláves Windows)

  • Pravý kláves vpredu: Medzerník + pravý kláves Palec (kontextový kláves + pravý kláves Windows)

 • Pravý a ľavý spínač je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý spínač vzadu: Bodka 1 (f)

  • Ľavý spínač v strede: Bodka 2 (d)

  • Ľavý spínač vpredu: Bodka 3 (s)

  • Pravý spínač vzadu: Bodka 4 (j)

  • Pravý spínač v strede: Bodka 5 (k)

  • Pravý spínač vpredu: Bodka 6 (l)

  • Oba spínače v strede: Bodka 7 (a)

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX Elba 32

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba 32 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Pravý a ľavý kláves je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý kláves vzadu: ľavý kláves Palec (ľavý kláves Windows)

  • Ľavý kláves vpredu: Medzerník + ľavý kláves Palec (kontextový kláves + ľavý kláves Windows)

  • Pravý kláves vzadu: pravý kláves Palec (pravý kláves Windows)

  • Pravý kláves vpredu: Medzerník + pravý kláves Palec (kontextový kláves + pravý kláves Windows)

 • Pravý a ľavý spínač je emulovaný. Do režimu emulácie klávesov vstúpte stlačením klávesov Palec 1 + Palec 2 (ľavý kláves Windows + pravý kláves Windows). Potom stlačte tlačidlo:

  • Ľavý spínač vzadu: Bodka 1 (f)

  • Ľavý spínač v strede: Bodka 2 (d)

  • Ľavý spínač vpredu: Bodka 3 (s)

  • Pravý spínač vzadu: Bodka 4 (j)

  • Pravý spínač v strede: Bodka 5 (k)

  • Pravý spínač vpredu: Bodka 6 (l)

  • Oba spínače v strede: Bodka 7 (a)

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vpravo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX Elba (Trio 20)

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba (Trio 20) používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX Elba (Trio 32)

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Elba (Trio 32) používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

BrailleX IB 80 CR Soft

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Klávesy za stavovými bunkami sa označujú ako Stav .1 až Stav .4.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Kláves Stav .3

Sekundárna akcia

 • Stav .4

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Domov

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Atribút

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Funkcia

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Funkcia + Home

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Atribút + Home

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Preposlanie

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Naspäť

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Funkcia + Kláves Naspäť

 • Atribút + Kláves Naspäť

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Funkcia + Kláves Dopredu

 • Atribút + Kláves Dopredu

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Funkcia + kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Funkcia + atribút

BrailleX Live

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Live používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť len o jeden krok v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol). Ak chcete emulovať druhý krok, stlačte aj niektorý z nižšie umiestnených klávesov smerovania (ktoré sa nachádzajú v riadku priamo za textovými bunkami).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 6

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 2 + Bodka 3 + Bodka 4

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4 + Bodka 5

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 4

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3+ Bodka 4 + Bodka 6

Toggle braille keyboard (Prepnutie Braillovej klávesnice)

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 8

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 7

BrailleX Trio

Pri použití modelu Papenmeier BrailleX Trio používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Dlhý kláves na prednej strane je kláves jednoduchého prístupu. Možno ho posunúť o dva kroky v každom smer (doľava, doprava, nahor, nadol).

 • Kláves smerovania 1 sa vzťahuje na riadok klávesov priamo za textovými bunkami.

 • Kolískové klávesy na oboch stranách hornej časti, ktoré pri stlačení nezostanú v príslušnej polohe, sa označujú ako ľavý a pravý kláves.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 2

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 6

Sekundárna akcia

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 2 + Bodka 3 + Bodka 4

 • Ľavý kláves vzadu

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves vľavo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4 + Bodka 5

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 8

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 4+ Bodka 5 + Bodka 7

 • Ľavý kláves vpredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Dlhý kláves vpravo 1

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Dlhý kláves vľavo 1

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vľavo 2

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Dlhý kláves vpravo 2

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Dlhý kláves nadol 1

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Dlhý kláves nahor 1

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Dlhý kláves nahor 2

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Dlhý kláves nadol 2

Výber režimu navigácie

 • Ľavý kláves vpredu + Dlhý kláves vpravo 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 2+ Bodka 3 + Bodka 4

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Dlhý kláves vľavo 2 + Kláves smerovania 1

 • Ľavý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Dlhý kláves vpravo 1 + Kláves smerovania 1

 • Pravý kláves vzadu + Kláves smerovania 1

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Ľavý kláves vzadu + dlhý kláves nadol 1

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3+ Bodka 4 + Bodka 6

Toggle braille keyboard (Prepnutie Braillovej klávesnice)

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 8

 • Medzerník + Bodka 1 + Bodka 3 + Bodka 7

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×