Moderátor podporuje nasledujúce Braillove obrazovky HandyTech v systéme Windows 10 Creators Update. Ďalšie informácie o Braillovej obrazovke v Moderátorovi nájdete v téme Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma.

Zoznam všetkých podporovaných Braillových obrazoviek nájdete v téme Príloha C: Podporované Braillove obrazovky.

Podporované Braillove obrazovky typu HandyTech

Active Braille 40

Pri použití modelu HandyTech Active Braille 40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Actilino

Pri použití modelu HandyTech Actilino používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Active Star 40

Pri použití modelu HandyTech Active Star 40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Basic Braille

Pri použití modelu HandyTech Basic Braille používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: Na každom konci buniek Braillovho riadku sú tri klávesy obrazovky. Zhora nadol:

 • Tri na ľavej strane sú pomenované Displej 1, Displej 2 a Displej 3.

 • Tri na pravej strane sú pomenované Displej 4, Displej 5 a Displej 6.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

 • Displej 1 + Displej 3 + Displej 4 + Displej 6

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • Displej 2 + Displej 5

 • Displej 2 + Displej 5 + Displej 3 + Displej 6

 • Displej 1 + Displej 6

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • Displej 1 + Displej 4 + Displej 5

 • Displej 2 + Displej 5 + Displej 1 + Displej 4

 • Displej 2 + Displej 4 + Displej 6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Displej 5

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Displej 2

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Displej 1 + Displej 2 + Displej 3

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Displej 4 + Displej 5 + Displej 6

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Displej 6

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Displej 4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Displej 2 + Displej 4

 • Displej 1 + Displej 4

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Displej 2 + Displej 6

 • Displej 3 + Displej 6

Výber režimu navigácie

 • Displej 1 + Displej 3 + Displej 4

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Displej 1 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Displej 4 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Displej 1 + Displej 2 + Displej 3 + Displej 4

Bookworm

Pri použití modelu HandyTech Bookworm používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Enter

Sekundárna akcia

 • Kláves Escape + Kláves Naspäť

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Kláves Escape + kláves Dopredu

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Preposlanie

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Kláves Naspäť

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • Kláves Escape + kláves Enter + Kláves Naspäť

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • Kláves Escape + kláves Enter + kláves Dopredu

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Kláves Enter + kláves Dopredu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Kláves Enter + Kláves Naspäť

Výber režimu navigácie

 • Kláves Escape + kláves Enter

Braillino

Pri použití modelu HandyTech Braillino používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Braille Star 40

Pri použití modelu HandyTech Braille Star 40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Braille Star 80

Pri použití modelu HandyTech Braille Star 80 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Klávesnica so 16 klávesmi je usporiadaná do štyroch stĺpcov a štyroch riadkov. Klávesy v prvom (hornom) riadku sú pomenované B9, Jeden, Dva, Tri. Klávesy v druhom riadku sú pomenované B10, Štyri, Päť, Šesť. Klávesy v treťom riadku sú pomenované B11, Sedem, Osem, Deväť. Klávesy v štvrtom (spodnom) riadku sú pomenované B12, B13, Nula, B14.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

 • Kláves Jeden

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Connect Braille 40

Pri použití modelu HandyTech Connect Braille 40 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Medzerník vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + medzerník vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2 + medzerník vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • B2 + medzerník vpravo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Medzerník vľavo + medzerník vpravo

Easy Braille

Pri použití modelu HandyTech Easy Braille používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • B2 + kláves Vľavo

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • B2 + Vpravo

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Modular Connect 88

Pri použití modelu HandyTech Modular Connect 88 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Klávesnica so 16 klávesmi je usporiadaná do štyroch stĺpcov a štyroch riadkov. Klávesy v prvom (hornom) riadku sú pomenované B9, Jeden, Dva, Tri. Klávesy v druhom riadku sú pomenované B10, Štyri, Päť, Šesť. Klávesy v treťom riadku sú pomenované B11, Sedem, Osem, Deväť. Klávesy v štvrtom (spodnom) riadku sú pomenované B12, B13, Nula, B14.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

 • B2 + kláves Vľavo

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B2 + Vpravo

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

 • Kláves Jeden

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Modular

Pri použití modelu HandyTech Modular používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Klávesnica so 16 klávesmi je usporiadaná do štyroch stĺpcov a štyroch riadkov. Klávesy v prvom (hornom) riadku sú pomenované B9, Jeden, Dva, Tri. Klávesy v druhom riadku sú pomenované B10, Štyri, Päť, Šesť. Klávesy v treťom riadku sú pomenované B11, Sedem, Osem, Deväť. Klávesy v štvrtom (spodnom) riadku sú pomenované B12, B13, Nula, B14.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • Kláves Stav 3

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

 • B2 + kláves Vľavo

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • B2 + Vpravo

Výber režimu navigácie

 • Kláves Stav 2

 • B7 + B1

 • Kláves Jeden

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Modular Evolution 64

Pri použití modelu HandyTech Modular Evolution 64 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

 • B2 + kláves Vľavo

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B2 + Vpravo

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Modular Evolution 88

Pri použití modelu HandyTech Modular Evolution 88 používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Poznámky: 

 • Klávesnica so 16 klávesmi je usporiadaná do štyroch stĺpcov a štyroch riadkov. Klávesy v prvom (hornom) riadku sú pomenované B9, Jeden, Dva, Tri. Klávesy v druhom riadku sú pomenované B10, Štyri, Päť, Šesť. Klávesy v treťom riadku sú pomenované B11, Sedem, Osem, Deväť. Klávesy v štvrtom (spodnom) riadku sú pomenované B12, B13, Nula, B14.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

Braille home (Príkaz Domov v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vľavo

Braille end (Príkaz End v Braillovom riadku)

 • B1 + kláves Vpravo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B5

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + B3

 • B2

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) hore

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B4

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + B6

 • B2 + kláves Vľavo

Braille last (posun v Braillovom riadku na posledný znak)

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) hore + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B7

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B3

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + pravý kolískový prepínač (rocker) dolu

 • Ľavý kolískový prepínač (rocker) hore + ľavý kolískový prepínač (rocker) dolu + B2

 • Pravý kolískový prepínač (rocker) dolu + B6

 • B2 + Vpravo

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

 • Kláves Jeden

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • Ľavý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • Pravý kolískový prepínač (Rocker) hore + Kláves smerovania

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Braille Wave

Pri použití modelu HandyTech Braille Wave používajte s Moderátorom nasledujúce príkazy.

Akcia Moderátora

Klávesy obrazovky

Hlavná akcia

 • Kláves smerovania

Sekundárna akcia

 • Dva susediace klávesy smerovania

 • B7 + B6

 • Kláves Escape + medzerník + kláves Return

 • B2 + B5

 • B3

Zobraziť kontextovú ponuku

 • Dva nesusediace klávesy smerovania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Posun v Braillovom riadku doprava

 • Vpravo

Posun v Braillovom riadku doľava

 • Vľavo

Braille next (posun v Braillovom riadku na nasledujúci znak)

 • B5

Braille previous (posun v Braillovom riadku na predchádzajúci znak)

 • B4

Braille first (posun v Braillovom riadku na prvý znak)

 • B2

Výber režimu navigácie

 • B7 + B1

Start text selection at specified character (Spustenie výberu textu od zadaného znaku)

 • B4 + Kláves smerovania

End text selection and copy to clipboard (Ukončenie výberu textu a skopírovanie do schránky)

 • B6 + Kláves smerovania

Paste from clipboard at cursor point (Vložiť zo schránky v mieste kurzora)

 • Kláves Vľavo + Vpravo

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×