Nastavenie mikrofónu

Pred nastavením rozpoznávania reči skontrolujte, či máte nastavený mikrofón.

 1. Vyberte položku (Štart)> Nastavenia > jazyk & >Reč.

 2. V časti Mikrofón vyberte tlačidlo Začať.Ponuka nastavenia reči v Windows 11

 3. Otvorí sa okno Sprievodcu rečou a nastavenie sa spustí automaticky. Ak sprievodca zistí problémy s mikrofónom, budú uvedené v dialógovom okne sprievodcu. V dialógovom okne môžete vybrať možnosti na špecifikovanie problému a pomoc s jeho vyriešením sprievodcom.

Pomôžte svojmu počítaču rozpoznávať váš hlas

Môžete sa naučiť Windows 11 rozpoznávať váš hlas. Pri nastavovaní postupujte takto:

 1. Stlačte kombináciu Windows s logom + Ctrl + S. Otvorí sa okno sprievodcu Nastavenie rozpoznávania reči s úvodom na stránke Víta vás Rozpoznávanie reči.

  Tip: Ak ste už nastavili rozpoznávanie reči, stlačením kombinácie klávesu Windows + Ctrl + S sa otvorí rozpoznávanie reči a môžete ho používať. Ak chcete zmeniť nastavenie počítača tak, aby rozpoznál váš hlas, stlačte kláves s logom Windows, zadajte text Ovládací panela v zozname výsledkov vyberte položku Ovládací panel. V ovládacom panelivyberte položku Zjednodušenie prístupu na > rozpoznávania reči > Zškoliť počítač, aby vám lepšie rozumel.

 2. Vyberte tlačidlo Ďalej. Podľa pokynov na obrazovke nastavte rozpoznávanie reči. Sprievodca vás prevedie krokmi nastavenia.

 3. Po dokončení nastavenia sa môžete rozhodnúť pre kurz a dozvedieť sa ďalšie informácie o rozpoznávaní reči. Kurz si môžete vziať výberom položky Spustiť kurz v okne sprievodcu. Ak chcete kurz vynechať, vyberte položku Vynechať kurz. Teraz môžete začať používať rozpoznávanie reči.

Pozrite tiež

Windows Rozpoznávanie reči – príkazy

Nastavenie mikrofónu

Pred nastavovaním rozpoznávania hlasu sa uistite, že je nastavený mikrofón.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  , potom položky Nastavenie  > Čas a jazyk > Reč.

 2. V časti Mikrofón vyberte tlačidlo Začať.alternatívny text

Pomôžte svojmu počítaču rozpoznávať váš hlas

Windows 10 môžete naučiť rozpoznávať váš hlas. Pri nastavovaní postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadať slovné spojenie Windows Rozpoznávanie reči a v zozname výsledkov vyberte položku Windows Rozpoznávanie reči.

 2. Ak sa nezobrazí dialógové okno, v ktorom sa uvádza „Vitajte na hlasovom tréningu rozpoznávania reči“, do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte Ovládací panel a vyberte položku Ovládací panel v zozname výsledkov. Potom vyberte položku Zjednodušenie prístupu > Rozpoznávanie reči > Trénovať lepšie porozumenie reči v počítači.

 3. Podľa pokynov nastavte rozpoznávanie reči.

Pozrite tiež

Windows Rozpoznávanie reči – príkazy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×