Bez ohľadu na to, aké rýchle internetové pripojenie máte, môže z času na čas prenosová rýchlosť výrazne klesnúť. Tento článok vám pomôže zistiť, čím sú takéto problémy spôsobené, ako sa dajú riešiť a ako čo najlepšie využiť internetové pripojenie.

Windows obsahuje vstavaného poradcu pri riešení problémov, ktorý môže automaticky vyhľadať a odstrániť niektoré bežné problémy s pripojením.

Otvorte Poradcu pri riešení problémov s internetovými pripojeniami kliknutím na tlačidlo Štart Ikona tlačidla Štarta potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Sieť a internetkliknite na položku Pripojiť na internet.

Rozdiely sú spôsobené typom pripojenia

Použitý typ internetového pripojenia najviac ovplyvňuje rýchlosť pripojenia. Tri najčastejšie spôsoby pripojenia na internet v domácnosti sú telefonické pripojenie, pripojenie DSL a káblové pripojenie. Ak máte na výber, najrýchlejším pripojením je zvyčajne káblové, ale aj pripojenie DSL je rýchlejšie ako telefonické pripojenie.

Mnoho poskytovateľov internetových služieb ponúka aj službu FiOS (Fiber Optic Service), ktorá sa na internet pripája pomocou žiarenia v optickej sieti. V domácnosti sa na pripojenie počítača stále používajú medené káble. Výhodou služby FiOS je to, že umožňuje vyššiu rýchlosť ako tradičné pripojenie prostredníctvom medených káblov (pripojenie DSL alebo káblové pripojenie). Niektorí poskytovatelia internetových služieb ponúkajú viacero možností v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzate. V ľudnatejších oblastiach je teda dostupnosť služby FiOS pravdepodobnejšia. Ďalšie informácie získate od telekomunikačnej spoločnosti alebo od poskytovateľa internetových služieb.  

Ak používate telefonické pripojenie, existuje niekoľko spôsobov optimalizácie rýchlosti internetu. Po prvé, je potrebné použiť čo najrýchlejší modem. Najrýchlejší použiteľný modem odosiela a prijíma informácie rýchlosťou 56 kilobitov za sekundu (kb/s). Väčšinou nedosiahnete plnú rýchlosť 56 kb/s, ale s dobrou telefónnou linkou sa môžete priblížiť k hodnote 45 – 50 kb/s.

Po druhé, telefónna linka musí byť v dobrom technickom stave. Ak sú telefónne káble v domácnosti alebo kancelárii staré či opotrebované, môžete zachytiť rušivé signály alebo presluchy z iných telefónnych liniek. Tieto problémy budú internetové pripojenie spomaľovať, pretože modem musí opakovane odosielať tie isté informácie, až kým sa prenos neuskutoční bez prerušenia. Skontrolujte, či telefónne káble nie sú poškodené, rozstrapkané alebo obtočené okolo elektrických alebo iných telefónnych káblov. Ak v telefóne počujete praskot, obráťte sa na poskytovateľa telefónnych služieb so žiadosťou o preverenie technického stavu vonkajšieho a vnútorného vedenia pre vašu domácnosť, aby ste zistili, či je v dobrom stave.

Tipy pre používateľov bezdrôtovej siete


Ak ste pripojení k bezdrôtovej sieti (Wi‑Fi), môže byť rýchlosť pripojenia na internet ovplyvnená umiestnením počítača a tiež prípadnou prítomnosťou ďalších bezdrôtových zariadení v okolí. Bezdrôtové siete sú prevádzkované na frekvenciách, ktoré sa približujú frekvenciám používaným inými zariadeniami, napríklad mikrovlnnými rúrami alebo bezdrôtovými telefónmi. Bezdrôtový telefón pracujúci na frekvencii 2,4 GHz v blízkosti notebooku používajúceho bezdrôtovú sieť a pracujúceho na frekvencii 2,4 GHz môže spôsobiť rušenie alebo aj úplné zablokovanie pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete počas surfovania na webe telefonovať, použite drôtový telefón alebo bezdrôtový telefón pracujúci na inej frekvencii ako bezdrôtová sieť.

Kvalitu internetového pripojenia môže ovplyvniť vzdialenosť bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača a tiež fyzické prekážky. Ak chcete zvýšiť rýchlosť pripojenia, premiestnite sa bližšie k prístupovému bodu a zaistite, aby medzi prístupovým bodom a vaším počítačom neboli žiadne prekážky.  

Problémy počítača: spyware, vírusy a iné programy

Stav počítača môže mať vplyv na internetové pripojenie. Spyware a vírusy jednoznačne spôsobujú problémy, ale rýchlosť internetového pripojenia môžu ovplyvniť aj doplnkové programy, veľkosť pamäte počítača, miesto na pevnom disku a jeho fragmentácia alebo spustené programy.

Dvoma najčastejšími príčinami spôsobujúcimi slabý výkon internetu sú spyware a vírusy. Spyware spomaľuje systém tým, že zasahuje do činnosti prehliadača a vyhradzuje si internetové pripojenie. Spyware sleduje používanie internetu alebo stláčanie klávesov, čo spôsobuje spomaľovanie. Problém sa ešte znásobí, ak sú súbežne spustené viaceré spywarové programy. V závažných prípadoch to môže spôsobiť úplnú stratu pripojenia. Na to, aby sa výkon internetu obnovil, musíte pravidelne používať antispywarový program, ktorý odstráni prípadné napadnutie počítača spywarom.

Slabý výkon internetu môžu spôsobiť aj počítačové vírusy. Vírus po napadnutí počítača nainštaluje počítačový kód, ktorý ho začne reprodukovať zvyčajne odosielaním vlastných kópií pomocou e‑mailu. Niektoré vírusy sa rozmnožujú rýchlosťou niekoľko sto e‑mailových správ za minútu, čo spôsobí vyčerpanie výpočtového výkonu a zabratie takmer celej šírky pásma internetového pripojenia. Vírusy často nedávajú najavo svoju prítomnosť, preto je najlepšie mať nepretržite spustený antivírusový softvér.

Problémy s výkonom môžu spôsobiť aj doplnky prehliadača. Doplnky prehliadača sú programy, napríklad multimediálne doplnky, panely hľadania alebo iné programy, ktoré sa zvyčajne zobrazujú na paneli s nástrojmi prehliadača. Mnohé doplnky prehliadača môžu obohatiť prehľadávanie, keďže ponúkajú multimédiá a špeciálne zobrazenie dokumentov. Na druhej strane však niektoré doplnky môžu spôsobiť spomalenie internetového pripojenia. Ak máte podozrenie, že doplnky sú príčinou spomalenia výkonu, skúste spustiť Internet Explorer v režime bez doplnkov. Doplnky budú vypnuté iba pre aktuálnu reláciu. Ak zistíte, že sa výkon zlepšil, môžete doplnky trvale vypnúť použitím Správcu doplnkov. Ak chcete použiť Správcu doplnkov v Internet Exploreri, kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

Internet Explorer podobne ako všetky počítačové programy na svoje fungovanie vyžaduje určitý výpočtový výkon, pamäť a miesto na disku. Každá navštívená webová stránka sa najprv stiahne do pamäte počítača a potom sa uloží medzi dočasné súbory na disku. Spustenie ďalšieho programu vyžadujúceho množstvo pamäte a výpočtového výkonu môže prekážať Internet Exploreru a spôsobiť spomalenie. Ak je internetové pripojenie pomalé a sú spustené aj iné programy, zatvorte ich. Ak chcete mať spustené viaceré programy, zvážte rozšírenie pamäte počítača. Málo miesta na disku môže tiež spôsobovať problémy s výkonom. Miesto na disku môžete zväčšiť odstránením dočasných súborov Internet Explorera.

Niekedy môže zmena nastavení Internet Explorera ovplyvniť jeho fungovanie. V Internet Exploreri môžete obnoviť predvolené nastavenia. Obnovenie pôvodných nastavení Internet Explorera je nezvratné, takže pred vykonaním tejto akcie by ste si mali prečítať zoznam nastavení, ktoré sa po obnovení nastavení zmenia.

Vonkajšie faktory vplývajúce na rýchlosť pripojenia


Existujú žiaľ aj udalosti a okolnosti, ktoré nemôžete ovplyvniť. Vonkajšie faktory, napríklad zaneprázdnené webové lokality alebo rozširujúce sa počítačové vírusy, môžu aj pri rýchlom pripojení spomaliť celý web. Populárne webové lokality môžu byť preťažené veľkým množstvom používateľov. Ak sa napríklad v televízii spomenie určitá webová lokalita, veľa ľudí sa na ňu začne naraz pripájať. Ak webová lokalita nie je na takúto prevádzku pripravená, môžete zaznamenať spomalenie.

Počas ťažkých epidémií počítačových vírusov sa internet tiež môže spomaliť. Mnohé vírusy sa šíria tým, že z počítača odošlú niekoľko sto alebo tisíc kópií vírusu. Môže to spôsobiť rapídny pokles rýchlosti internetu. Ak chcete zistiť, čo sa deje veľké prepuknutia, navštívte webovú lokalitu svojho dodávateľa antivírusového softvéru alebo webovú lokalitu Zabezpečenie na domovskej lokalite.

Miestne preťaženie internetu môže tiež spôsobiť zníženie rýchlosti pripojenia. Spomalenie sa vyskytne pri súčasnom pripojení väčšieho množstva používateľov na internet, najmä v prevádzkových špičkách, napríklad po skončení školského vyučovania, keď sa študenti vracajú domov a pripájajú sa na web.

Ak ste pripojení k podnikovej sieti, na výkon internetu vplýva využitie všeobecnej siete a proxy servera. Väčšina správcov siete sleduje používanie internetu a snaží sa zabrániť používateľom vo vykonávaní činností, akou je napríklad sťahovanie veľkých súborov počas prevádzkovej špičky. Ak spozorujete, že prístup na internet sa chvíľami spomaľuje, obráťte sa s touto záležitosťou na správcu siete.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×