Prehranie disku CD alebo DVD v prehrávači Windows Media Player

V prehrávači Windows Media Player je možné prehrávať zvukové alebo dátové disky CD a dátové disky DVD, ktoré obsahujú hudobné súbory alebo videosúbory (označované tiež ako mediálne disky CD). Môžete tiež prehrávať videodisky CD (VCD), ktoré sú podobné DVD diskom, kvalita videozáznamu však v tomto prípade nie je až taká vysoká.

Ak máte v počítači nainštalovanú jednotku DVD alebo kompatibilný dekodér DVD, môžete použiť prehrávač Windows Media Player na prehrávanie diskov DVD-Video, čiže DVD diskov, na ktorých sa distribuujú filmy. Ak sa zobrazí chyba, ktorá signalizuje chýbajúci dekodér DVD, kliknutím na tlačidlo Pomocník na webe v dialógovom okne chybového hlásenia sa dozviete, akým spôsobom ho môžete získať.

Prehrávanie CD alebo DVD disku

  1. Vložte do jednotky disk, ktorý chcete prehrať.

    Disk sa zvyčajne začne prehrávať automaticky. Ak nie alebo ak chcete prehrať už vložený disk, otvorte prehrávač Windows Media Player a potom v knižnici prehrávača Windows Media Player vyberte v navigačnej table názov disku.

  2. Ak ste vložili DVD disk, vyberte názov DVD disku alebo názov kapitoly.

Poznámka: Ak v knižnici prehrávača Windows Media Player spustíte DVD alebo VCD disk, prehrávač sa automaticky prepne do režimu Prehráva sa.

Formát Blu-ray Disc nie je prehrávačom Windows Media Player podporovaný. Ak chcete prehrať formát Blu-ray Disc, je potrebné použiť program od inej spoločnosti než spoločnosti Microsoft podporujúci prehrávanie formátu Blu-ray a zariadenie umožňujúce načítanie diskov formátu Blu-ray Disc.

Ak ste predtým vybrali možnosť Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky na karte Kopírovať a konvertovať hudbu v dialógovom okne Možnosti alebo v ponuke nastavenia kopírovania a konvertovania , CD sa po vložení do jednotky začne okamžite kopírovať a konvertovať.


Ak sa zobrazí hlásenie oznamujúce, že počítaču chýba kodek alebo potrebujete dekodér DVD, pravdepodobne sa pokúšate prehrať, napáliť alebo synchronizovať súbor komprimovaný pomocou kodeku, ktorý Windows alebo prehrávač predvolene nezahŕňajú. Ďalšie informácie o kodekoch nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×